Naasten bij taboe

Naasten hebben vaak minder begrip wanneer een persoon “weer” met hetzelfde verhaal komt. Door gesloten te zijn kan een persoon zich zeer moeilijk uiten, waardoor emoties, gevoel en gedachten erg samen kunnen opspelen in bijvoorbeeld meer buien. Gesloten kan zijn uit angst (wat zou een ander denken), schaamte ( ik heb mentale problematiek).

Positiviteit werkt overal heel erg goed voor en niemand word er slechter van. Ondanks dat het moeilijk en zwaar gaat kijk naar de momenten waar het wel goed gaat en hoe u meer van deze momenten weer kunt krijgen. Hoe negatiever een naasten praat over de persoon, hoe meer negatieve gedachten een persoon krijgt hoe meer mentale problematiek. Kan een persoon bij u terecht als er problematiek speelt? Voor welke problematiek wel en welke niet? Waar ligt dit aan en wat is de oorzaak?

Vaak worden er vervelende opmerkingen gemaakt van naasten naar de persoon wanneer er een diagnose word gesteld over de diagnose of over signalen. Vaak zijn deze opmerkingen om de persoon de grond in te stampen of minderwaardig te laten voelen. Opmerkingen van naasten komen vaak het hardst aan en hebben vaak negatieve gevolgen. Maak naar een opmerking of een reactie de reactie bespreekbaar en vermijd hierover het contact, spreek het uit en ga weer verder. Door een diagnose veranderd een persoon niet, een dag voor het stellen van de diagnose was er niks aan de hand in het contact. De persoon is niet minder familie door een diagnose.

Welke opmerkingen maak ik? Zouden de beledigend kunnen overkomen? Hoe voelt de persoon zich naar de opmerking?Taboe doorbreken begint bij het erkennen en accepteren dat er een mentaal probleem is bij de persoon. Door er een open en eerlijk gesprek over te houden en niks achter te houden kan er samen worden gezocht naar een oplossing. Door de problematiek samen aan te pakken blijft de band met de persoon vaak goed, voelt de persoon zich gesteund en geholpen.

Hoeveel taboe hangt er op het onderwerp? Wat vind u dat wel besproken kan worden en waar ligt de grens? En waarom? Heeft dit met het verleden te maken of met iets dat u heeft gelezen?Personen met mentale problematiek hebben naasten in voor en tegenspoed. Samen overwint u mentale problematiek, alleen niet.

Door open en eerlijk te zijn naar elkaar kunnen er meer mogelijkheden komen om het aan te pakken en oplossingen te bedenken. Geeft duidelijk de grenzen aan tot hoe ver u kunt helpen en wat u kunt doen voor de persoon. Het is fijn dat u helpt maar laat het niet ten koste gaan van uw eigen gezondheid. Hoe meer duidelijkheid er is hoe meer rustig het is voor de persoon. Openheid en eerlijkheid zijn zeer belangrijk bij het oplossen van de problematiek en de samenwerking met instanties en de persoon.

Wat kunt u doen voor de persoon en hoe kunt u de persoon bijstaan? Wat zijn uw mogelijkheden? Hoe vaak in de week kunt u komen? Wat zijn alternatieve? Door het onderwerp te verzwijgen zijn er geen mogelijkheden tot een gesprek en loopt een contact snel stuk. Een persoon voelt steeds meer afstand waardoor het uiteindelijk stukloopt. Door een persoon te verstoten en er niet voor de persoon daar te zijn kan een persoon gaan vereenzamen en in een isolement komen en krijgt meer mentale problematiek. Een persoon bij staan levert minder schade op voor beide, dan een persoon het laten uitzoeken voor beide.

Vooroordelen of negatief praten over signalen of deze verkleinen kunnen zorgen voor meer afstand. Waarom is er meer weerstand? Wat is de oorzaak hiervan? Wat kunt u doen meer open te zijn? Hoe kunt u het contact weer verbeteren? Van uit een mentale gezondheidszorg kan een familie ondersteuner u helpen in het contact te onderhouden en hoe u het beste met de problematiek overweg kan gaan. Welke hulp en ondersteuning heb ik nodig? Red ik het zowel?