Wat is het

Het is belangrijk om informatie, tips en adviezen over PTSS, CPTSS en MCPTSS te delen. Hoe meer ervaringen er zijn hoe beter beeld er kan komen over PTSS en de hulp die daarbij hoort. Start een blog of website, deel het op sociaal media, of start een workshop of cursus. Praat met lotgenoten over PTSS en hoe zij dit aanpakken, vraag waar u op kunt letten en wat u kunt doen, op sociaal media vindt u vele ervaringsdeskundige met PTSS. Lotgenoten maken hetzelfde mee als u, of hebben de ervaring al.

Lees de DSM V over PTSS en kijk van naar welke stukken op uw van toepassing zijn. Diagnostische DSM-V-criteria van PTSS. Hoe meer punten u zich kunt erkennen hoe meer kans u heeft dat u een PTSS heeft. Maak zo min mogelijk zelftesten maar lees de dsm en informatie op thuisarts.nl of op deze website.

Zorg ervoor dat de basis kennis van PTSS op orde is zodat u weet wat PTSS kan betekenen voor de persoon. Het kan een start zijn om te beginnen over PTSS en daarna door te gaan over het trauma. Door basis kennis kunt u meer begrip tonen voor het trauma en de huidige situatie. Omdat dit een trauma is komt het regelmatig terug. Wanneer een persoon hier zelden over praat stopt deze het weg en ontkent het trauma voor zichzelf er is niks aan de hand. Een persoon wilt vaak niet over het trauma denken omdat het herbelevingen oproept.

Het is belangrijk om te weten hoe goed u de persoon kent en de persoon u om deze vraag te stellen. in veel gevallen is het onbeleefd om in een kennismaking of een pril contact dit te vragen. Het direct vragen naar een trauma in het eerste gesprek is de persoon voor het blok zetten. Wanneer de persoon komt voor een behandeling verteld de persoon hier in het eerste gesprek van zelf over.

Herkennen

Het trauma dat een persoon meemaakt is vaak onthouden als een nare herinneringen met herbelevingen waar een persoon nog regelmatig aan terug denkt. Voor een persoon is het goed om te praten over het trauma om het te verwerken, maar een persoon komt vaak uit zichzelf wanneer het hierover wil praten. Door een persoon er na te vragen roept het gelijk herinneringen op.

Een trauma zegt iets over een situatie, het zegt niks over de persoon of hoe het met de persoon gaat. De persoon weet vaak niet hoeveel leed er achter zit, wat de persoon allemaal heeft moeten doorstaan en wat de gevolgen hiervan zijn, naast de PTSS. Het trauma is vaak een zeer persoonlijk verhaal, hierdoor is het vaak lastiger om het er over te hebben. Het heeft iets gedaan met de persoon in het gevoel, emoties, gedachten. Trauma hebben vaak te maken met geweld, ongelukken of iets zeer naars.

Het krijgen van inzicht in signalen en de problematiek, door een onderzoek te starten naar u zelf en de signalen die u heeft. Hoe duidelijker beeld u heeft van de problematiek hoe gerichter u de vragen kunt stellen. een trauma doet veel met een persoon en kan een persoon in zijn gevoel, gedrag, gedachten en emoties veranderen. Hierdoor is het belangrijk hierop extra alert te zijn en deze juist aan te pakken.

Door te weten welke signalen er op de lange termijn zijn kunt u veel problematiek voorkomen zoals chronische ptss symptomen. Door er doelen van te maken het te voorkomen heeft u oplossingen om de problematiek in balans en onder controle te houden. De signalen van ptss zijn voor iedereen anders, er zijn lijstjes en overzichten met de signalen, maar niet elke ptts is hetzelfde en heeft dezelfde uitwerking op een persoon. Door te weten wat de gevolgen kunnen zijn van buien en signalen, hoe deze op komen en oplopen kunt u deze steeds eerder stoppen dor er dagelijks mee bezig te zijn.

Een persoon heeft meer buien, die hoog kunnen oplopen. De signalen komen te pas en te onpas opzetten waardoor er moet worden gehandeld in elke situatie. Hiervoor is het nodig meerdere oplossing te hebben om de reageren op een bui en de te stoppen. Niet elke oplossing werk in elke bui, en niet elke oplossing werkt altijd.

Lees over de diagnose online op betrouwbare website, beperkt het aantal website met lezen, hierdoor ziet u alleen meer gevolgen van de ptss die misschien niet van toepassing zijn, het is u eigen ptss en geen algemene ptss. Kijk op thuisarts voor meer informatie. Praten over ptss kan heel erg moeilijk en zwaar zijn, de tijd na het gesprek kan het herbelevingen oproepen en kan zorgen voor meer maalgedachten of piekeren. Plan een moment in om het te bespreken hierdoor heeft u meer tijd zich voor te breiden.

Een persoon met PTSS is hooggevoelig, hierdoor kan het snel buien krijgen. Vraag naar de triggers die een persoon ervaart zoals woord trigger of geur trigger door dit minder of niet te gebruiken kan een persoon minder buien ervaren in het contact. Blijf luisteren, want de persoon zit nog vol emoties en heeft de traumatische ervaring nog geen plek kunnen geven. Het is voor een persoon een situatie zoals de ernst van toen. Geef de persoon de ruimte om erover te praten. Kap een gesprek niet zomaar af omdat er geen tijd is, maak er altijd een einde aan.

Een PTSS kent vele stemmingswisselingen op een dag, het is belangrijk hier elke dag rekening mee te houden en begrip voor te hebben. De schommelingen zijn al erg naar voor de persoon. Door de schommelingen kan een persoon veel meer last hebben van stress waardoor een persoon meer last heeft van spierpijnen en hierdoor minder dingen kan doen. Een persoon met PTSS word veelal beperkt in het dagelijks leven. Bespreek wat u kunt doen voor de persoon om hierin te ondersteunen. Voor het herstelproces is het belangrijk om een ieder een eigen rol te geven en de persoon mee te laten denken beslissen in het herstelproces en wat er gaat gebeuren. Het is belangrijk het proces samen te doorlopen en weer zo meer vertrouwen te krijgen in eigen kunnen en personen

Gevolgen

Hulpverleners zeggen bij de intake vaak wat is dan precies het trauma wat jij hebt meegemaakt? Het is dan lastig in een intake hierop te reageren en hier duidelijk een uitleg over te geven. De trauma’s die een persoon heeft meegemaakt zijn vaak lastiger bespreekbaar doordat er weinig over bekend is en er veel taboe op heerst. Na een intake is de persoon vaak alleen met alle trauma gedachten en is er geen nazorg.

De gevolgen van een ptss kunnen zijn dat een persoon erg beperkt raakt in het functioneren van het dagelijks leven. Hierdoor veel dingen zoals werk moeten opgeven en meer thuis komen te zitten. Het wilt niet zeggen dat u geen last meer heeft van het trauma of restverschijnselen heeft na een behandeling, er zijn enkele die geheel herstellen maar meestal blijven personen meer hooggevoelig voor triggers.

Het accepteren van het hebben van een diagnose kan erg lastig zijn. Het kan ook een bevestiging zijn en duidelijkheid geven. Het is belangrijk om het te accepteren dat het zo is en om de juiste hulp in te gaan zetten. Het hebben van een ptss is niet niks, het is een trauma uit een nare gebeurtenis. Deze gebeurtenis kan niet worden verwerkt zonder dat het is behandeld. Vaak kan het lang goed gaan, maar op den duur krijgt u er last van.

Over ptss en mentale problematiek zijn veel vooroordelen, de kunnen voor veel andere problematiek zorgen. Een persoon kan hierdoor meer gaan vermijden, zich minder belangrijk voelen of minderwaardig, minder zelfvertrouwen hebben en een verlaagd zelfbeeld. Over PTSS is nog veel taboe, hierdoor zijn onderwerpen moeilijk en vaak niet bespreekbaar, hierdoor kan een persoon het meer opkroppen en er niet meer over willen en kunnen praten omdat het te diep van binnen zit. Hierdoor kan de juiste hulp niet gegeven.

Het luisteren naar de persoon met nare traumatische verhalen is vaak erg zwaar denk goed aan uw zelf en geef aan als het u even te veel word. Geef duidelijk aan wat u voor de persoon kunt betekenen en waar u in kunt helpen. Vraag ondersteuning voor uzelf bij de ggz familie vertrouwenspersoon. Een vraag ‘Was er iets wat je had kunnen doen?’ kan de ander aan het denken zetten en kan helpen in de verwerking. Het kan er ook voor zorgen dat een persoon een herbeleving krijgt door het denken aan het nare moment. Stel vragen zo kort en duidelijk mogelijk.

Wanneer u al uw energie nodig hebt om te overleven, blijft er geen energie over voor anderen. Dit veroorzaakt bij de ander vaak een gevoel van afwijzing en afsluiten. In een relatie (volwassenen en kinderen) kan dit tot grote problemen leiden. Bijvoorbeeld een persoon gaat naar een verjaardag en gaat 10 minuten later weer weg. Dan is er weinig begrip waarom de persoon weg gaat of de vraag wat is er, waarom ga je? Terwijl dit kan komen door een slechte nachtrust en dat de persoon nu veel stress en onzekerheid voelt.

Neem de controle niet over van een persoon, ondersteun de persoon waar mogelijk is en help de persoon bij het herstellen en het leven weer op de rit krijgen. De persoon houd graag de controle zelf omdat er iets is aangedaan geeft het een goed gevoel, wanneer het word overgenomen is een persoon nog iets kwijt. Probeer het maar te vergeten of kan je er niet over heen stappen geven een naar gevoel van niet gehoord worden in het probleem, niet de ernst ervan willen zien en het niet willen of kunnen begrijpen. Het geeft een verkeerd beeld van naasten of hulpverleners en kan schadelijk zijn in het contact.

Plan

Maak PTSS klachten en signalen bespreekbaar, blijf er niet meer rond lopen, het vergeten is niet mogelijk, vroeg of laat krijgt u er meer last van. Het is belangrijk om het trauma te verwerken en te laten behandelen om weerde draad goed op te kunnen pakken. het open zijn over PTSS is erg lastig het is een taboe onderwerp en het zijn situatie waar u niet te koop mee loopt, daarnaast zijn er vele vooroordelen wat het lastig maakt het te bespreken terwijl het erg belangrijk is.

Het uiten van het gevoel en emoties is belangrijk bij het verwerken en meer grip krijgen op de signalen. Het bespreekbaar maken kan helpen om uw hart te luchten een luistert oor te krijgen of meer begrip voor de situatie. Kies personen die u vertrouwd om het aan te vertellen en kies een beperkt aantal personen. Het blijven zitten met de gedachten en signalen kan ervoor zorgen dat u zich alleen voelt staan in de problematiek en het kan zorgen voor meer mentale klachten.

Wanneer u open bent over de problematiek en het bespreekbaar maakt zijn er mogelijkheden voor een oplossing en het verwerken van de nare gebeurtenis en om het los te kunnen laten en een nieuwe start te maken. Door gesloten te blijven en er niet over te praten kan zorgen dat de problematiek anders word opgepakt en dat u niet de juiste hulp krijgt.

PTSS is een diagnose waar u dagelijks mee bezig moet zijn om het onder de knie te krijgen en om beter om te gaan met de signalen die het met zich mee brengt. De ene dag gaat het beter dan de andere dag, hierdoor zijn er veel wisselingen en kan het erg zwaar zijn op een dag. Geef niet op en zie elke nieuwe dag als een nieuwe kans.

Lees informatie op het internet over PTSS, verdiep u in de diagnose en welke gevolgen dit kan hebben voor het dagelijks leven van de persoon. Lees over de signalen en gevolgen die een persoon kan ervaren elke dag. Lees ervaringen van ervaringsdeskundige en lotgenoten of een betrouwbare website van thuisarts.nl voor medische informatie.

Ga opzoek naar de juiste hulp die passend is vaak is dit EMDR. Vraag hulp bij het verwerken van het trauma aan lotgenoten via een forum of via een groep online of via een mentale gezondheidszorg. Door erover te praten kunt u het voor een deel verwerken en kunt u de ervaringen en tips van andere horen om ze zelf uit te proberen.

Kies personen met wie u wilt delen dat u een ptss heeft. De personen hoeven niet alles te weten maar wat voor hun belangrijk kan zijn. Maak een keuze wat u wel en niet wilt vertellen en stel hier voor uzelf een grens. Het bespreken van een trauma is voor een persoon die u vertrouwd. Zorg voor dagelijks 15 minuten actieve beweging en 15 minuten relaxen, door het zoeken van afleiding in muziek en hierop te concentreren en mee te zingen kunt u een deel van de stress kwijt en kunt u gedachten makkelijk stoppen en veranderen

Tips

Door een afspraak kan een persoon veel last hebben van spanning, voor de afspraak, tijdens en erna. Het kan lastig zijn om goede betaalbare of gratis activiteiten te vinden die passend zijn. het kan er wisselen hoe een persoon in zijn vel zit een dag, heeft de persoon een goede dag, zijn er meer mogelijkheden als op een dag dat het minder gaat door de prikkels die meer binnen komen.

Een afspraak buiten om iets leuks te gaan doen kan voor een ander zorgen voor veel stress en spanning. Zeker wanneer het een activiteit is waar veel mensen samen komen zoals een pretpark, vaak is dit minder geschikt voor personen met PTSS of autisme, te druk, te veel prikkels, geluiden. Wat u het beste kunt gaan doet ligt eraan wat u rust geeft, het is erg verschillend per persoon, het ligt aan een afspraak en met wie u de afspraak heeft. Heeft een persoon een PTSS en is deze al wel of nog niet behandeld, kan verschillend zijn of het een persoon lukt te gaan of niet, of het stressvol is of niet. Wanneer een persoon veel last heeft van een trauma, is het vaak minder goed mogelijk iets te doen waar het druk is, dit geeft te veel prikkels, wanneer een persoon er minder last van heeft is het mogelijk om naar een film te gaan.

Een afspraak waar minder prikkels zijn is vaak een meer geschikte plek, zoals het wandelen in het bos, aan zee of een park, een stuk gaan fietsen. Wanneer u gaat fietsen bent u actief bezig en verminderd de stress. Wanneer een persoon veel of snel prikkels ervaart is het vaak minder geschikt naar een restaurant te gaan rond etenstijd, wanneer het wat rustiger is, wat eerder of later, zou dit beter kunnen. Het is verschillend van persoon tot persoon wat wel of niet kan bij een PTSS, sommige dagen zou het een persoon kunnen lukken, sommige dagen totaal niet.

Vaak in het begin is een activiteit van een uur lang genoeg, zeker om te wennen, daarna kunt u het uitbouwen. na ongeveer 1 uur lopen gedachten vaak meer op of zijn moeilijker te stoppen of loopt de stress of spanning meer op. Het is dan belangrijk dat u weet wat u moet doen, door te letten op de ademhaling, wat te eten en drinken en even te rusten, zakt het vaak, of is het meer vol te houden.

Geef duidelijkheid wat voor u helpend kan zijn in een situatie dat het voor u hoger oploopt, wat de persoon kan doen. Wanneer u het aangeeft kan de persoon u helpen op een moment dat het voorkomt. Het geeft meer zekerheid dat de persoon dit weet en u gaat helpen op dat moment. Geef tijdens de afspraak duidelijk de grenzen aan, als u even moet bijkomen, iets moet eten om minder stress te hebben, als gedachten meer oplopen, of dat het nu even niet veilig of goed voelt. Hoe duidelijker u bent hoe minder stress u ervaart van het moment en de afspraak.

De gevolgen kunnen zijn dat een persoon overprikkeld raakt of een bui van stress of paniek krijgt. Tijdens een afspraak kan het voor een persoon erg naar zijn dit te hebben en voor de ander kan het een moeilijk moment zijn om mee om te gaan, of weten wat wel of niet kan of moet. Doordat een persoon dit niet weet staat het erbij en kijkt erna, hierdoor zou een contact kapot kunnen gaan. Voor een persoon met PTSS kan het lastig zijn om van te voren te zeggen of een persoon kan die dag. Het is erg afhankelijk wat een persoon ongeveer 2 dagen ervoor doet hoe die 2 dagen gaan, of de persoon voldoende rust heeft gehad, goed heeft geslapen, niet prikkelbaar is.

Zoek activiteiten die u beide rust geeft, hierdoor kunt u meer ontspannen zijn en word het een stuk gezelliger. Maak de locatie bespreekbaar en kijk naar elkaar wensen voor een geschikte plek. Geef duidelijk een tijd aan voor de activiteit zodat het niet te lang gaat duren en daardoor weer meer stress opkomt. Natuur is rustgevend, zorgt voor weinig prikkels en klinkt mooi door de vogels. Duidelijkheid vooraf over de gehele afspraak, geeft zekerheid en rust.

Wanneer u beide van muziek houd kunt u naar een concert gaan, voor een persoon kan het juist helpend zijn om te dansen op de favoriete muziek, waardoor een persoon minder last heeft van prikkels op dat moment. Dit kan bij een groot evenement maar ook in een kleine zaal. Vaak zijn er in het zwembad uren dat het rustiger is, dan zou u kunnen gaan zwemmen. Op een markt/braderie kan het erg druk zijn, het is afhankelijk hoe de padden zijn, hoe breed (hoe de persoon de drukte ervaart) of een persoon hier veel stress van ervaart of niet.

Prikkelarme activiteiten zoals vaak voor autisme worden ingepland, kijk online wanneer de activiteiten zijn gepland bij u in de buurt. Kijk of u hier inspiratie van kunt halen om een activiteit voor u zelf te denken om te gaan doen. Zoals een prikkelarm uur voor de kermis zou meer passend zijn dan de andere uren.

Leer van activiteiten die u nu doet, wat zijn activiteiten die nu goed gaan, welke minder? Wat zijn activiteiten die zorgen voor meer stress en spanning? Probeer te leren van activiteiten die u nu doet wat goede activiteiten zijn voor u waar u zich op uw gemak voelt en wat voor u nu werkt, pas het aan als het anders word. Leer van wat gaat en wat niet, probeer niet in een andere tijd op te pakken tenzij het te veel stress geeft, wanneer u er meer aan went zou het ook een goede activiteit kunnen worden.