Wat is het

Het is belangrijk te weten wat de oorzaak is van de angsten van een persoon, hoe het nu in een keer zo is. Het is belangrijk te weten wat u niet moet doen in de angst om de angst te vergroten, het is belangrijk te lezen over angst bij personen met een PTSS om meer duidelijkheid hierover te krijgen. Angst kan een blokkade zijn in het contact zorgt dat alle contact momenten rustig verlopen en dat het voor de persoon goed voelt.

Gevolgen

Door een trauma kan een persoon meer bang worden van andere personen, deze kunnen lijken op de persoon of er niks mee te maken hebben, dit kan om een klein groepje gaan of de groep mannen of vrouwen. Doordat een persoon bang is voor andere personen, zal de persoon er alles aan doen de situatie met de persoon te vermijden, de kans is groot dat de situaties worden vermeden en een persoon meer binnen zit. Wanneer het langer doorgaat kan een persoon alles gaan vermijden omdat de persoon bang is om naar buiten te gaan.

Personen kunnen herbelevingen oproepen als de persoon er hetzelfde uitziet, zelfde kleding draagt, hetzelfde uiterlijk, hetzelfde uiten. Voor de persoon kan het een trigger zijn en hierdoor een herbeleving krijgen. Triggers zijn vaak de oorzaak van dat een persoon meer bang word. Wanneer een persoon meer angsten ervaart van andere is het moeilijk om contacten aan te gaan, of het gevoel te veranderen door positieve ervaringen. De angst moet eerst afnemen voor een persoon een ander kan vertrouwen om er een goed gevoel bij te hebben.

Het bang zijn voor andere personen kan zorgen dat u minder zelfverzekerd bent, minder vertrouwen in andere heeft en hierdoor meer moeite heeft in de samenleving. Vaak is het lastig om contacten te onderhouden waardoor deze verslechteren. De angst zorgt ervoor dat u minder graag iets gaat ondernemen en hierdoor minder leuke dingen gaat doen. De kans is groot dat u in een sociaal isolement komt.

Voor een persoon is het heel lastig om nog te winkelen of dingen te doen buiten de deur. Het is dat er boodschappen moeten worden gedaan anders zou de persoon dit liever niet doen. Winkelen kan zorgen voor herbelevingen, buien en trauma gedachten in een winkel. Een persoon kan meer angsten hiervan krijgen en niet meer naar een winkel willen of durven.

Plan

Vraag de persoon duidelijk de grenzen aan te geven. Begin in kleine stapjes en bouw het verder uit. Wanneer het buiten beter voelt voor de persoon spreek dan buiten af en plan later een moment bij de persoon thuis. Zo kan de persoon eerst wennen aan het contact en het rustig opbouwen.

Het is erg persoonlijk wat een persoon graag zou willen dat u voor de persoon doet, wat kan helpen, het is belangrijk om hier op een rustig moment een gesprek over aan te gaan en te kijken hoe het komt en een signaleringsplan te maken zodat u de volgende keer weet wat u direct kan doen om het te verlichten. Het kan een positief gevoel geven als u uit uzelf kan starten.

Laat de persoon niet alleen in de angst, het kan zorgen dat een persoon zich nog minder veilig voelt, blijf bij de persoon en probeer een gesprek over iets anders te voeren, niet over het onderwerp, hulp, trauma, maar over dingen die zijn gebeurt vorige week of wat u ziet in de kamer om de gedachten af te lijden waardoor de angst kan zakken.

Zorg voor duidelijkheid zodat de persoon weet waar die aan toe is, het is belangrijk dat de persoon niet schrikt van geluiden, ga hiervoor naar een kamer waar zo min mogelijk prikkels zijn. Geef aan als u weg gaat dat u weggaat wie er dan komt en wie kan helpen. Wanneer het veilig voelt voor de persoon kunnen angsten afnemen. Stel de persoon zoveel mogelijk gerust, zorg voor een veilig en goed gevoel.