Nachtmerrie

Wat is het?

Nachtmerries kunnen filmpje zijn van dingen die u heeft beleefd als een gebeurtenis of iets wat misschien zou kunnen gaan gebeuren. Vaak krijgen personen nachtmerrie als ze erg druk zijn in het hoofd, veel stress ervaren rond om bijvoorbeeld toetsen of examen of naar een nare gebeurtenis. Deze gebeurtenissen zijn nog niet verwerkt op een dag en zijn dan extra aanwezig in de slaap. Bij terug kerende nachtmerries krijgt u vaker en herhaaldelijk hetzelfde filmpje te zien.

Het hebben van nachtmerries kan komen door een nare ervaring die een persoon heeft meegemaakt, de persoon kan hierdoor niet meer durven te gaan slapen, waardoor het voor de persoon beter voelt wakker te blijven. Het vermijden van een nachtmerrie kan zo deels worden voorkomen, het kan terug komen als een herbeleving of als triggers op de dag. Het is het enen probleem wegstoppen voor een ander probleem.

Het verminderen van een nachtmerrie kost veel tijd, het is niet een nachtmerrie die zich aankondigt, het is dat er die dag is. Hierdoor kan het moeilijk worden voorkomen. Door dagelijks bezig te zijn met de rust en zoveel mogelijk te verwerken zijn er meer kansen dat er minder vaak 1 opkomt.

Het verminderen van nachtmerries kost veel tijd, het is niet dat het voor altijd is opgelost, vaak zijn er signalen die het duidelijk maken dat u meer kans heeft erop zoals een drukke tijd, meer stress, meer negatieve gedachten. Om een nachtmerrie te kunnen verminderen is het belangrijk dat er meer balans komt in het dagelijks leven en in de signalen. Wanneer u regelmatig hoge stress heeft is de kans groter, door meer rust te vinden is er meer balans en komen signalen minder op.

Het verwerken van een nachtmerrie is belangrijk om het te accepteren om het los te kunnen laten. Een nachtmerrie doet veel met een persoon, hierdoor kan een persoon van 1 nachtmerrie veel last hebben. De gebeurtenis die de persoon beleeft in de nachtmerrie kan veel invloed hebben op de persoonlijkheid. De nachtmerrie gedachten kunnen voor een persoon overdag ervaren worden als een herbeleving.

Herkennen

Probeer u zoveel mogelijk van een nachtmerrie te herinneren. Hoe begint de nachtmerrie? Wat gebeurt er in? Wat is het verhaal? Als u herkenningspunten heeft in de herhaaldelijke nachtmerrie weet u dat u een nachtmerrie heeft. Een nachtmerrie is een herbeleving van een nar moment dat u heeft ervaren, zoals bij een PTSS. Het nare moment herbeleeft u weer in uw droom. Het ziet er zo naar uit dat een persoon gillend wakker word. Personen met PTSS zien dan de trauma gebeurtenis op nieuw in een film met het gevoel van toen de angst, paniek.

Het is erg belangrijk om goed inzicht te hebben in de nachtmerries. Deze nare dromen zijn vaak van zaken die nog niet verwerkt zijn. Ze zorgen ervoor dat de nachtrust verminderd waardoor u overdag meer problematiek heeft. Een persoon die een nachtmerrie heeft kan deze goed herinneren als de persoon wakker is en kan het geheel vertellen. Een persoon zit soms in een soort shock, hierdoor kan het zijn dat een persoon eerst moet bijkomen voor het kan praten.

Nachtmerries wekken nare gevoelens op zoals angst, paniek, verdriet, woede rusteloosheid of stress. Vaak zijn deze signalen erg hoog als een persoon wakker word, een persoon kan hierdoor heen boos zijn maar ook heel bang of heel verdrietig.

Om trigger aan nachtmerries te voorkomen kan een persoon een nacht wakker blijven het kan meer rust geven om wakker te zijn dan proberen te gaan slapen. Triggers kunnen zijn geluiden die een persoon wakker houden, kunnen zin gedachten die een persoon herinneren aan een nare gebeurtenis zoals bij PTSS.

Nachtmerries vermijden is vaak alleen mogelijk al het overdag rustig is, voor een nachtrust is een persoon overdag actief waardoor gedachten minder bezig houden waardoor er minder nachtmerries opkomen. Door een trauma ervaart een persoon overdag weinig rust, hierdoor is de kans wanneer een persoon overprikkeld is vaak groter dat het een nachtmerrie krijgt.

Een nacht wakker blijven lijkt een goed mogelijkheid, maar hierdoor bent u overdag meer vermoeid, gaat het vaak veel minder en lukken dingen minder goed waardoor u meer prikkelbaar bent en meer triggers ervaart op een dag. Het wakker blijven zorgt uit eindelijk op de lange termijn voor meer problematiek.

Door het wakker blijven kan een persoon angsten voorkomen, de persoon is wakker kan zoeken naar afleiding, kan gedachten veranderen en op de signalen letten. Het is makkelijker in een balans te houden en er is meer overzicht. Aan een nachtmerrie kan een persoon maar weinig doen en als er 1 is geweest is het lang bijkomen.

Het vermijden van een nachtmerrie is het vermijden van de nachtrust. Het wakker blijven zorgt voor spanning en geen rust. Het niet slapen zorgt voor extra gevoelig overdag. Het vermijden van de slaap zorgt ervoor dat u niet kunt bijkomen, het lichaam hersteld niet, het blijft in de gedachten. Het vermijden wil niet zeggen dat het in een andere vorm niet terug komt. Zoals hoge signalen, herbeleving, somber/down voelen, meer depressieve klachten.

Het verwerken van een nachtmerrie is belangrijk om er niet veel last van te hebben op een dag. Een nachtmerrie die er vaak is kan veel invloed hebben op het dagelijks leven en op uw persoonlijkheid. Het kan zorgen dat een persoon zich anders gaat voelen overdag, naar, vervelend. Het kan zijn dat een persoon meer hooggevoelig is en meer getriggerd word op een dag. Een nachtmerries is veel meer dan alleen een nare droom, het heeft invloed op gedachten, gedrag, emotie voor de rest van de dag of langer. Het kan ervoor zorgen dat een persoon minder kan functioneren en minder concentratie heeft, door gedachten die bezig houden.

Nachtmerrie gedachten kunnen een persoon bezig houden over dag, een persoon kan het ervaren of het nog steeds in de nachtmerrie is ook al is de persoon wakker. De gedachten roepen steeds nare beelden op die een persoon heeft gezien in de slaap. Het veranderen van nachtmerrie gedachten kan door meer rust te ervaren in het dagelijks leven, door meer gedachten los te laten en te verwerken en door goed te letten op een balans in de signalen. Hoe meer rust u ervaart hoe minder gedachten erop komen.

Behandelen

Het aantal uren slaap bepaald de andere klachten die u ervaart overdag zoals meer stress, piekeren. Bij nachtmerries gaat dit vaak ten koste van goede nachtrust en staat u niet uitgerust op. Ga de dag niet overdag slapen maar pas om de normale tijd. Dan ben u meer moe en valt u beter in slaap. Het schema kunt u meenemen naar gesprekken en als een lijndraad gebruiken bij het uitleggen van de problematiek.

Door een nachtmerrie kan uw hartslag verhoogd zijn, u zweet en/of u heeft een versnelde ademhaling. Het is belangrijk om dit goed in de gaten te houden en te wachten met slapen tot het is gezakt. Sommige medicatie hebben als bijwerking dat het een nachtmerrie kan veroorzaken, zoals anti depressiva en bloeddrukverlagende medicatie. Lees goed de bijsluiter en vraag om advies bij de apotheek als u bijvoorbeeld PTSS heeft.

Nachtmerries worden vaak aangepakt met slaapmedicatie of kalmeringsmedicatie. Wanneer een persoon veel angst ervaart kan het EMDR krijgen om de angsten en beelden te verminderen. Vaak is er niemand op het moment van de nachtmerrie zelf waardoor het alleen kan worden nabesproken.

Het wakker blijven kan voor een persoon een meer veiliger gevoel geven, het is nacht, de triggers zijn minder aanwezig het wakker zijn zorgt voor een bezigheid, hierdoor kan een persoon zich meer op zijn/haar gemak voelen door wakker te blijven in plaats van het verwachten van een nachtmerrie.

Het verminderen van een nachtmerries kan door het te laten behandelen, vaak zijn het gedachten die niet zijn verwerkt waardoor ze opkomen in de slaap. De gedachten houden het denken aan waardoor een persoon geen rust meer heeft in het hoofd waardoor het niet meer inslaap kan vallen. Het verminderen van nachtmerries begint overdag, het begint met het overdag verwerken en loslaten wat er overdag gebeurt. Het verwerken van een trauma kan zorgen dat een persoon minder last heeft van nachtmerries. Het loslaten van het trauma kan zorgen dat een persoon weer beter slaapt.

Het behandelen van nachtmerries kan in een groepstherapie of het kan in gesprekken. Voor het trauma of niet verwerkte gedachten kunt u EMDR of traumatherapie vragen. Het is belangrijk het gevoel van de nachtmerrie te bespreken u te uiten wat dit met u doet, het aan te geven dat u minder slaapt en wat hiervan de oorzaak is om meer begrip te krijgen voor de situatie.

Gevolgen

De gevolgen van een nachtmerrie kunnen zijn dat u overdag veel meer stress, angst of paniek ervaart dan anders. Door overdag meer te piekeren slaapt u ‘s avond minder goed of niet. Hierdoor blijven de hersenen actief en kunnen niet de rust vinden, de kans is groot dat u dan die nacht een nachtmerrie krijgt. Hoe rustiger u hoofd en lichaam hoe betere en rustigere nachtrust.

Een persoon kan na een nachtmerrie vaak geen nachtrust meer vinden, dit omdat het zo naar is geweest, het blijft herinneringen oproepen en de persoon ervaart meer angst om te gaan liggen. Vaak blijft de persoon dan ook wakker. Hierdoor loopt een persoon meer slaaptekort op wat meer andere klachten geeft. Het slaaptekort kan zorgen voor meer negatieve gedachten en negatieve gevoelens.

Nachtmerries kunnen mentale schade geven. Bij regelmatig een terugkerende nachtmerrie kunt u een trauma overhouden van de nachtmerrie, om deze te behandelen heeft u dan traumatherapie nodig. De nachtmerries worden vaak veroorzaakt door een trauma wat nog niet is verwerkt. Nachtmerries kunnen trauma’s worden en hierdoor krijgt u er overdag meer last van. De trauma’s die u ervaart hiervan kunnen zijn meer angst om te gaan slapen, niet durven in te slapen of midden in de nacht wakker worden.

Een persoon is overdag meer prikkelbaar en hierdoor hooggevoelig voor triggers die overprikkeling kunnen uitlokken. Een persoon ervaart meer stemmingswisselingen en heeft meer moeite met emoties en gevoel. Nachtmerries zorgen ervoor dat de nachtrust en dag rust afnemen. vaak blijven de gedachten aan de nare droom overdag hangen. De gedachten die een persoon heeft van een nachtmerrie kan een persoon overdag veel bezig houden waardoor het een grote invloed heeft op het denken, functioneren en het dagelijks leven. Dit kan ten koste gaan van contacten, werk of sociaal leven.

Wanneer een persoon een nachtmerrie verwacht gaat het denken over nare dingen die zijn gebeurt, de gedachten gaan negatief kleuren en hierdoor komen steeds meer negatieve gedachten. De persoon kan al enige tijd zo denken en hierdoor meer angst hebben te gaan slapen, om een nachtmerrie te vermijden.

Het vermijden van nachtmerries kan zorgen voor meer angsten. Het kan zorgen dat een persoon juist meer angst krijgt voor het gaan slapen, het kan zorgen dat een persoon dagelijks meer angsten ervaart het kan zorgen dat een persoon een angststoornis oploopt. Het vermijden van nachtmerrie kan overgaan naar het vermijden van andere dingen of het meer laten liggen van dingen.

Door nachtmerries of een nacht doorhalen heeft u te weinig rust, het lichaam kan niet voldoende ontspannen, waardoor er te veel spanning blijft zitten waardoor u eerder overprikkeld kan raken op de dag. Hierdoor kunt u meer slaapproblematiek oplopen en een slaaptekort. Een persoon die vaak nachtmerries heeft kan moeilijker inslapen en doorslapen, de persoon ervaart angst van het slaapmoment, hierdoor kan het steeds vaker de nachtrust gaan uitstellen en alleen slapen als het op is.

Het verruilen van het probleem kan zorgen dat er op het ander gebied meer problemen ontstaan, dat een persoon minder gaat eten, minder activiteiten heeft, minder bezig is overdag, minder buiten komt, de persoon in de nacht alleen moet doen met buien en hoge signalen war er overdag vaker iemand is.

Een persoon kan een verdraaid ritme krijgen van slaap en waak. Hierdoor is een persoon meer inde avond en nacht wakker dan overdag. Hierdoor krijgt een persoon meer mentale problematiek, een persoon heeft minder contacten, en kan hierdoor meer gaan vermijden.

Wanneer een persoon veel bezig is met een nachtmerrie kan dit veel invloed hebben op het dagelijks leven. Het is belangrijk om meer grip te krijgen op gedachten om rustig te kunnen gaan slapen, hoe rustiger u gaat slapen hoe meer kans dat u geen nachtmerrie heeft. Door nachtmerries regelmatig te hebben kan een persoon zich steeds meer onzeker gaan voelen, het is een naar moment wat een persoon beleeft, hierdoor kan het minder zelfvertrouwen krijgen of een laag zelfbeeld. Hierdoor kan het zijn dat een persoon minder stappen kan zetten in de aanpak.

Door de angst die het oproept, kan een persoon steeds meer angst voor situaties krijgen of voor personen, hierdoor kan een persoon meer gaan vermijden of een angststoornis oplopen. De angst kan meer buien hangen waardoor een persoon overdag door een trigger steeds vaker in angst zit. Nachtmerries kunnen uitgelokt worden door triggers overdag, hierdoor heeft een persoon regelmatig een nachtmerrie. Deze triggers overdag zijn vaak niet te voorkomen of aan te pakken, waardoor een persoon er regelmatig last van heeft.

Wanneer het verwerken minder goed gaat, kan een persoon het traumatisch ervaren om te gaan slapen. Een persoon ervaart steeds meer angst om te gaan slapen en in de slaapkamer te zijn. Een persoon kan niet inslapen of durft niet slaap te vallen. Een persoon ervaart overdag meer angst. Door het niet te verwerken kunnen nachtmerries vaker terug komen waardoor u er meer last van kunt gaan krijgen. Hierdoor krijgt u meer slaapproblematiek en meer slaaptekort. Hierdoor kan een persoon meer beperkt worden in het dagelijks leven.

Door nachtmerrie gedachten kan een persoon meer negatief gaan denken, een nachtmerrie is negatief en de situatie is ook negatief. Hierdoor kan het ervoor zorgen dat er overdag meer negatieve gedachten zijn of een persoon meer negatief gaat denken. Nachtmerrie gedachten kunnen zorgen dat een persoon minder eetlust heeft en hierdoor slechter gaat eten. De gedachten kunnen zorgen voor meer stress of angsten en hierdoor meer overprikkeld. De gedachten kunnen zorgen voor minder bewegen en futloos met een kans op een depressie.

Plan

Inzicht

gaat alles goed. Wat is het ergste deel van de nachtmerrie? Wat maakt dit deel zo erg? Wat denkt u dat dit te maken heeft met een gebeurtenis? matig. De nachtmerries komen vaker voor. De gedachten hieraan komen overdag soms terug. Dit geeft veel stress. Hoe vaak komen de nachtmerries voor? hoelang heeft u ze? Hoe vaak zijn deze herhaaldelijk?

zware buien. Nachtmerrie hebben vaak een oorzaak, hoe vaker u er over droomt hoe minder goed u het heeft verwerkt? Heeft u iets naars mee gemaakt en hier herinneringen aan? kan het zijn dat u een trauma heeft met niet geheel verwerkte gedachten? Het is een zware nachtmerrie, hier komt u vaak niet alleen uit, wie kan u helpen? wat kunt u doen om dit nu aan te pakken en in de toekomst te voorkomen?

Heeft u triggers die u herinneren aan de nachtmerrie bij bijvoorbeeld een begrafenis of geweld? Noteer in het trigger schema te triggers die u merkt als u terug kijkt op de afgelopen nachtmerries. Hoe vaak komen dezelfde signalen terug en hoe kunt u deze signalen veranderen? Hoe word u ‘s ochtends wakker? Hoe veel last ervaart u overdag van de nachtmerrie? Gaat u dagelijks functioneren hierdoor achteruit? Bent u vaak moe of gaat u overdag slapen? Maak een overzicht om meer zicht te krijgen op andere signalen en het voorkomen van slaapproblematiek. Zijn de nachtmerrie 2-3x per week neem dan contact op met uw huisarts en start traumatherapie voor het verwerken van de angst van de nachtmerries.

Wat betekend de nachtmerrie voor u? Wat maakt het los? Welk gevoel geeft het? Wat zijn gedachten die bezig houden? Waarom zijn deze zo aanwezig? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben wat nachtmerrie gedachten met u doen en hoe deze u bezig houden. Hoe meer beeld u hiervan heeft hoe meer gerichtere hulp u kunt vragen en hoe meer u weet hoeveel er nog verwerkt moet worden.

Wat is de oorzaak van de nachtmerries? Hoe vaak heeft u er last van? Wat zijn beelden die u zich kunt herinneren? Wat zijn gedachten die er dan zijn? waaraan kunt u het herkennen? Wat helpt u als u een nachtmerrie heeft gehad om het los te kunnen laten? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen wat een nachtmerrie voor u is en betekend. Houd hiervoor de overzichten bij in het dagboek.

Hoe vaak blijf ik wakker met reden een nachtmerrie? Hoe veel doet het u om te gaan slapen? Hoe veel last heeft u van het slaapmoment? Wat voor gevoel geeft het om te gaan slapen? Hoe gaat u slapen? Het is belangrijk te weten wat de nachtrust met u doet, het zou rust gevend moeten zijn om bij te komen van de dag en op te laden, het is belangrijk te kijken waar de problematiek ligt en deze aan te pakken. Het is belangrijk te weten in welke fase u zit wind storm tornado of orkaan als u een nachtmerrie heeft en er probeert uit te komen, door de signalen te plaatsen in een fase weet u direct te handelen als u een nachtmerrie heeft gehad en de gedachten bezig houden om het te verminderen.

Rust

Zoek naar een nachtmerrie rust, plan een dag wat minder, maar houd u bezig, het is belangrijk om minder stil te zitten waardoor gedachten weer opkomen of kunnen blijven hangen. Zorg voor voldoende afleiding zoeken in de verschillende fase wind storm tornado en orkaan. Maak een stappenplan waaraan u weet dat u een nachtmerrie heeft, aan de hand u meer bij de laatste stap bent hoe erger de nachtmerrie. Zo kunt u voor u zelf 100% zeker zijn dat het ook zo is en hierdoor makkelijker en sneller handelen.

Heeft u veel angst, paniek of stress na de nachtmerrie, dan kunt u het schema bijhouden voor enige tijd om de meer inzicht te krijgen in de stress. De stress en rust zoeken is erg belangrijk, hoe rustiger u het heeft in gedachten en signalen hoe minder nachtmerries er zijn. Praat en schrijf over de gedachten van nachtmerries en welke invloed dit heeft op uw leven. Het is belangrijk de informatie te delen wat dit met u doet in de vorm van een blog of via sociaal media om meer begrip te krijgen hiervoor en de taboe te doorbreken.

Van de hoge signalen van angst kunt u lichamelijke klachten krijgen. Vraag hulp bij een huisarts voor medicatie of een verwijzing naar de mentale gezondheidszorg. Probeer zo min mogelijk aan de gebeurtenis te herinneren, na verloop van tijd merkt u dat u er steeds minder over na denkt. Laat het moment zo veel mogelijk los. Het loslaten kunt u doen door gebruik te maken van het 5g schema en aan de hand van de 5 punten de nachtmerries op te schrijven, door een duidelijker beeld te maken kunt u het meer loslaten. Wanneer u een nachtmerrie heeft gehad blijf in een donkere kamer zitten en neem wat te eten en te drinken, hierdoor komt u het meeste bij, zet geen lichten aan dit roept gelijk gedachten op.

Houd zoveel mogelijk een vaste dagstructuur aan met vaste tijden voor activiteiten, sporten en beweging, voeding en slapen. Het kan helpen te starten met een ademhalingsoefening om meer rust te vinden met het inslapen, hiervoor kunt u gebruik maken van gesproken audio. Door een balans zijn er minder schommelingen in signalen en gedachten en kunnen nachtmerries minder voorkomen.

Leer van vorige momenten door een nachtmerrie verder uit te zoeken. Door een onderzoek te starten naar een nachtmerrie en een vergrootglas er boven te houden komt u veel te weten over het verloop en wat een oorzaak zou kunnen, waardoor u het d volgende keer anders kan gaan aanpakken.

Praten

Nachtmerries komen vaak voort uit trauma gedachten die niet zijn verwerkt en losgelaten, de filmpjes die u ervaart zijn net als de gebeurtenis toen. het is belangrijk de nachtmerries en de situatie wat er gebeurt te verwerken om minder last te ervaren van de gedachten die dit veroorzaken, hiervoor kunt u in traumatherapie.

Praat over de nachtmerries die u ervaart, maak aantekeningen in het dagboek, schrijf momenten van goed slapen op in het positief dagboek en tel de dag dat het goed gaat. Kijk hoe u meer goede dagen kunt hebben om minder angsten te ervaren. Het praten is belangrijk voor het vinden van een oplossing en het verwerken van gedachten die u overdag bezig kunnen houden.

Het verminderen kan door erover te praten, door het uit te spreken waar u last van heeft. Het is belangrijk om de gedachten en gevoelens die het oproept meer in balans te krijgen in het dagelijks leven. Hoe rustiger het is hoe minder nachtmerries u heeft, maak zoveel mogelijk gebruik van een vaste dagstructuur.

Hulpvraag

Het verminderen van een nachtmerrie kunt u doen door meer grip te krijgen op de gedachten en te weten wat een nachtmerrie kan veroorzaken. Het is belangrijk de beelden en gedachten die hiermee te maken hebben te kennen en herkennen, ook een nachtmerrie kan worden voorkomen als u voldoende inzicht heeft in beelden die er mee te maken hebben. Hoe vaak komen de nachtmerries voor? hoelang heeft u ze? Hoe vaak zijn deze herhaaldelijk? Houd het slaapschema bij om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid en ernst van de nachtmerries. Het is belangrijk een goed beeld hiervan te hebben voor een duidelijke hulpvraag.

Maak aantekeningen van de nachtmerries aan de hand van de 5g Gedachten Gevoel Gebeurtenis Gedrag Gevolg. Door deze 5 stappen te gebruiken krijgt u een duidelijk beeld wat een nachtmerrie met u doet hoe het opkomt en wat de gevolgen er van zijn. Door de stappen krijgt u meer inzicht in de nachtmerrie. Hierdoor kunt u het beter bespreken.

Nachtmerrie zelftest

Hoe meer vragen u met ja kunt beantwoorden hoe groter de kans is dat u nachtmerrie. Vanaf 5 ja antwoorden is de kans op nachtmerrie groot. Voor de zelftest heeft u papier en een pen nodig.

 1. Heeft u nare, enge dromen?
 2. Word u in schrik, gillend, paniek of angst wakker?
 3. Houd de nachtmerrie u bezig op de dag?
 4. Zorgt angsten of piekeren voor minder goed inslapen?
 5. Heeft u een nare gebeurtenis gehad? Zijn dit beelden van toe?
 6. Slaapt u minder goed door of korte nachten?
 7. Weet u gelijk dat het een droom is?
 8. Heeft u lichamelijke klachten als zweten, hartkloppingen, benauwdheid?
 9. Voelt u zich niet uitgerust als u opstaat?
 10. Staat u al denkend op? (gedachten maken u wakker, steeds meer alert)
 11. Heeft u flink liggen draaien in bed? (dekens, laken veel verschoven)
 12. Voelt u zich overdag meer vermoeid?
 13. Bent u overdag meer prikkelbaar en angstig?
 14. Ben u alert op de omgeving?
 15. Maken geluiden van de omgeving het moeilijker om te slapen? (roept het herinneringen op)
 16. Is uw concentratie en geheugen minder (vol hoofd)?

Heeft u meer dan 5 vragen met ja beantwoord neem dan contact op met uw huisarts en maak de gebeurtenis bespreekbaar, vraag voor hulp voor het verwerken.