Negatieve gedachten

Wat is het

Negatief denken doet elk persoon wel eens, sommige personen denken zwart wit en zien hierdoor weinig mogelijkheden. Negatief denken kan verschillende oorzaken hebben, in het denkpatroon zit vaak een opbouwende fase, de negatieve gedachten worden alleen maar negatiever. Negatief denken gaat vaak vanzelf een persoon moet zich er bewust van zijn om de gedachten te veranderen. Negatieve gedachten gaan eigenlijk altijd over fout, mis, tekort, verkeerd, te weinig. Angst voor het onbekende, angst voor verlies aan controle, angst dat het niet goed komt.

Herkennen

Door veel gedachten gaat een persoon vaak meer negatief denken, het hoofd voelt vol en het is moeilijk te concentreren of een gesprek te voeren. Door gebeurtenissen die een persoon meemaakt of leest kan een persoon meer negatief gaan denken over de situatie, de aanpak of hoe het word opgelost. Bij een trauma zijn trauma gedachten die negatief gestemd zijn door het nare beeld of filmpje wat een persoon heeft mee gemaakt. De persoon ervaart dingen vaker minder positief. Trauma’s komen dagelijks terug als herbeleving of nachtmerries.

De gedachten kunnen herhalend zijn of maal gedachten, piekeren of vastzittende gedachten, de gedachten kunnen in gedachten stromen door het hoofd. Hoe meer de gedachten op tornado of orkaan gaan hoe negatiever de gedachten zijn. Bij veel diagnose in de mentale problematiek staat negatief denken. Vaak is het de manier van uiten van de persoon of een manier om simpel en kort te denken. Door hoge signalen kan een persoon een bui krijgen en hierdoor het overzicht verliezen, hierdoor zijn gedachten vaak negatief.

heeft nare gevolgen voor het mentale brein, de persoon krijgt meer een vol hoofd, veel gedachten en gedachten stromen die aanhouden en veel stress veroorzaken en veroorzaakt lichamelijke klachten. Bij een PTSS die is behandeld blijven er vaak restverschijnselen over die kunnen verergeren.

Gevolgen

Door negatieve gedachten die oplopen kan een persoon crisisgedachten krijgen die niet stoppen en waar afleiding niet helpt. De gedachten hebben de overhand en kunnen zorgen voor verandering in het gedrag, gevoel, emoties. De gedachten kunnen verder oplopen tot een crisis waar een persoon niet alleen uitkomt.

De oplopende signalen die de gedachten veroorzaken zoals meer stress, angst of paniek, kunnen zorgen voor buien die een gehele dag kunnen blijven hangen. Hierdoor is een persoon de gehele dag negatief gestemd en is een kan op depressie en een sociaal isolement groot. Een persoon met negatieve gedachten kan een combinatie hebben van pijnklachten, negatieve gedachten en hoge signalen, hierdoor lijkt het voor de persoon of het lichaam op tilt slaat en de persoon herkent zichzelf niet meer.

Door het gevoel van wantrouwen kan een persoon steeds minder goed omgaan met contacten en deze behouden. Hierdoor gaat de persoon meer mensen wantrouwen en overal het negatieve van inzien. Een persoon kan hierdoor vereenzamen. Wanneer een persoon veel dingen heeft meegemaakt word het erg ongelukkig, heeft weinig zelfvertrouwen en kan door de dingen die zijn gebeurt een negatief zelfbeeld hebben of een verdraaid zelfbeeld.

Voor personen met mentale problematiek is het vaak moeilijk wanneer ze negatief denken het om te zetten in meer positief, het denkpatroon kan blijvend negatief veranderen, omdat positieve gedachten minder binnen komen en negatief de over hand neemt. De negatieve gedachten kunnen zeer hoog oplopen tot een persoon het leven niet meer ziet zitten. De persoon ervaart alles negatief en ziet geen 1 enkele mogelijkheid voor de toekomst of verandering. Dit komt vaker voor bij personen waar de problematiek niet juist, niet volledig is aangepakt.

Negatieve gedachten / afgestompt gevoel; Er zijn meer negatieve gedachten door het trauma, de gedachten van opgeven, of wat heeft het nog voor zin. De trauma gedachten en de depressie zorgen voor meer negatieve gedachten die regelmatig terug komen. Door trauma gedachten kan een persoon steeds meer beperkt raken in de mogelijkheden van het dagelijks leven.

De gedachten houden een persoon een gehele dag bezig waardoor de tijd word vergeten en dingen niet mogelijk zijn. Door een trauma kan een persoon meer in het verleden gaan leven, waardoor een persoon minder in het hier en nu is. De persoon is meer thuis en vervreemd meer van de samenleving. Door de trauma’s voelt een persoon zich minder veilig in de samenleving en bij personen.

Negatieve gedachten / afgestompt gevoel; heeft nare gevolgen voor het mentale brein, de persoon krijgt meer een vol hoofd, veel gedachten en gedachten stromen die aanhouden en veel stress veroorzaken en veroorzaakt lichamelijke klachten. Bij een PTSS die is behandeld blijven er vaak restverschijnselen over die kunnen verergeren. Door trauma gedachten kan een persoon steeds meer beperkt raken in de mogelijkheden van het dagelijks leven. De gedachten houden een persoon een gehele dag bezig waardoor de tijd word vergeten en dingen niet mogelijk zijn.

heeft nare gevolgen voor het mentale brein, de persoon krijgt meer een vol hoofd, veel gedachten en gedachten stromen die aanhouden en veel stress veroorzaken en veroorzaakt lichamelijke klachten. Bij een PTSS die is behandeld blijven er vaak restverschijnselen over die kunnen verergeren.

Plan

Wantrouwen komt vaak wanneer een persoon genoeg heeft meegemaakt om te weten dat het niet klopt en dat het anders moet. Het gevoel van de persoon komt vaak door een nare ervaring. Door veel irritatie maakt een persoon zich meer zorgen, wanneer het onderwerp niet bespreekbaar is, gaat een persoon meer negatief denken over de situatie en over de mogelijk oplossingen. Toen was je er ook niet. Door negatieve gedachten is een persoon het overzicht over de gedachten kwijt er is geen orde. De gedachten komen en gaan en het is zeer moeilijk deze positief te houden. Door het niet meer overzien gaat alles door elkaar lopen als 1 grote warboel.

Hulpverleners geven aan dat een persoon negatief denk, maar vaak is de hulp van de hulpverleners niet passend in het probleem, waardoor er negatief word geuit op het werk dat de persoon behoort te doen. Dit heeft weinig te maken met negatief denken als een signaal van een diagnose. Hulpverleners hebben vaak weinig oog voor negatief denken, het kan grote gevolgen hebben voor een persoon, maar vaak word er erg lang gewacht voor er een actie word genomen. Gebruik positiviteit voortaan als de standaard reactie. Besluit om in de basis positieve gedachten te denken en deze te behouden. door u positief te uiten krijgt u meer positiviteit terug. Positief denken maakt u gelukkiger, succesvoller, vrolijker en socialer en begint bij bewustwording.

Maak voor het geval dat een crisis noodplan wat u in 4 stappen kan helpen de crisis gedachten of crisis te verminderen. Leg het plan op een vaste plek waar u het altijd kunt vinden. Oefen het plan enkele keren in mindere buien zodat u het kunt toepassen als het moet. Negatieve gedachten zijn tekenen van mentale problematiek, het is belangrijk om te starten met het bijhouden van een dagboek met gedachten, schema’s en overzichten hoe het met u gaat. door het bijhouden krijgt u meer inzicht in de problematiek en kunt u het beter uitleggen wanneer u hulp vraagt.

Praat over de gedachten die u bezig houden en zorg dat u de gedachten kan verwerken en meer kan loslaten, hoe meer dingen er opkomen hoe minder gedachten zijn verwerkt. Van de gedachten krijgt u last als buien hoger oplopen. Start met afleiding zoeken door elke keer als de gedachten meer negatief gestemd zijn actie te ondernemen door 10 punten op te schrijven van wat u kunt gaan doen kunt u uzelf leren om beter afleiding te zoeken op lastige momenten. Start vandaag met het leren meer te relaxen en de gedachten los te laten, door een ademhalingsoefening kunnen gedachten veranderen, waardoor u meer rust vind en ze langer weg kunnen blijven.

Zet negatieve gedachten om in positieve gedachten door te denken aan een leuke vakantie, schrijf regelmatig positieve dingen op in het dagboek wat kan helpen op dit moment als helpende gedachten. Relativeer. Houd het leven luchtig. Door veel negatieve gedachten word het leven alleen maar negatiever. Beijk het op een andere manier door om te denken.

Negatieve gedachten zelftest

Hoe meer vragen u met ja kunt beantwoorden hoe groter de kans is dat u gebeurtenissen heeft mee gemaakt die u niet heeft verwerkt, Vanaf 3 ja antwoorden is de kans op een negatieve gedachten groot. Voor de zelftest heeft u papier en een pen nodig.

 1. Heeft u veel meer gemaakt de laatste tijd?
 2. Zijn er veel zorgen?
 3. Ben u meer somber down gestemd?
 4. Geven de gedachten een naar gevoel?
 5. Zijn er gebeurtenissen die nog niet verwerkt zijn?
 6. Is het moeilijker te overzien?
 7. Gebruikt u vaak de woorden nooit, altijd, niemand, iedereen, niets, alles?
 8. Komen de gedachten te pas en ten oppas en blijven ze hangen?
 9. Heeft u iets naars meegemaakt?
 10. Heeft u het gevoel van uitzichtloos, hulpeloos, niet verder komen?
 11. Heeft u het gevoel ik ben niemand, ik kan het toch niet?
 12. Denkt u meer na de afgelopen tijd, piekeren, malen, overdenken?
 13. Zijn de gedachten in 1 keer negatiever?
 14. Zijn de gedachten in opbouwende fase meer actief, aanloop?
 15. Ben u depressief of overspannen of heeft u een diagnose die het kan veroorzaken?
 16. Heeft u een schuldgevoel of wantrouwen?
 17. Ben u meer gaan vermijden?

Heeft u meer dan 3 vragen met ja beantwoord neem dan contact op met uw huisarts en maak de gebeurtenis bespreekbaar, vraag voor hulp voor het verwerken. Bel waar nodig met de hulplijnen die ervoor zijn.

Zelftest

Deze test heeft een waarschuwing, neemt direct contact op met de crisisdienst als u meerdere vragen met ja heeft beantwoord. Het is belangrijk dat de gedachten per direct worden gestopt en dat u hulp krijgt, bel met 113. Hoe meer vragen u met ja kunt beantwoorden hoe groter de kans is dat u negatieve gedachten heeft. Vanaf 2 ja antwoorden is de kans op een suïcide gedachten groot. Voor de zelftest heeft u papier en een pen nodig.

 1. Heeft u vaak aan suïcide gedacht deze week of maand?
 2. Hoeveel controle heeft u over deze gedachten?
 3. Hoelang houden de gedachten bezig?
 4. Heeft u een plan gemaakt?
 5. Is er veel gebeurt de afgelopen tijd?
 6. Is het onoverzichtelijk geworden, geen uitweg?
 7. Heeft u mentale of financiële problematiek, of problematische problematiek?
 8. Hoeveel houden de gedachten u bezig in het dagelijks leven?
 9. Zijn de gedachten in een opbouwende fase wat het erger maakt? (in uiterste denken)
 10. Heeft u het gevoel dat u moet opgeven?