Wat is het

De behandelaar heeft het zelf niet mee gemaakt en begrijpt de ervaring en de signalen anders of voelt er verder niks bij. De behandelaar weet alleen de theorie van van een diagnose niet de praktijk wat dit voor mensen echt betekend in de hoeveelheid signalen, wat voor iedere persoon vaak anders is. Diagnose is een overzicht van signalen, het zegt niks over wat een persoon heeft of waar de persoon last van heeft. Een behandelaar gaat uit van de diagnose en niet van de signalen. Veel diagnose overlappen elkaar en lijken hetzelfde of komen voor meer dan 3/4 overeen.

De vraag is een teken dat een persoon dringend behoefte heeft aan een gesprek, vaak is de reden dat het minder goed gaat met de persoon. De persoon wil iets vertellen maar doordat er niemand is, is het alleen mogelijk via sociaal media of een hulplijn die vaak betaald zijn. In de avonden, nacht en weekenden is er geen begeleider en staat de persoon er vaak alleen voor. Wanneer een persoon naasten heeft wilt de persoon ze ook niet iedere keer storen.

Hulpvragen zijn niet duidelijk gesteld of de hulpverlener heeft het niet begrepen, signalen worden anders opgepakt of milder aangedaan. Een persoon is geen diagnose maar heeft last van signalen. De behandelaar ziet de diagnose en behandeld deze maar de problematiek die er verder speelt word vaak minder gezien. Behandelaren hebben een beeld bij een persoon waar ze vaak moeilijk van af kunnen stappen, een persoon moet die route volgen, en heeft vaak weinig over de hulp te zeggen of te veranderen.

Herkennen

Voor een groot gedeelte bepaald de zorgverzekeraar welke hulp welk geboden mag worden en welke niet, hierdoor is het vaker niet gepast en niet gericht op de specifieke persoon. In protocollen staat vast welke hulp voor welke diagnose geboden moet worden en die vergoed worden. De hulp is dan gericht op de diagnose en algemeen.

iemand die vaker alleen is zit vaker om een praatje verlegen en wil graag een gesprek, dit kunnen ouderen zijn bijvoorbeeld in een verzorgingshuis of personen met problematiek zoals personen die meer gedachten of stress ervaren op een dag.

Mensen die in de mentale gezondheidszorg zitten zitten vaak verlegen om een gesprek, om het verhaal te kunnen uiten. Vaak is er te weinig tijd om het verhaal te horen en er iets mee te doen. Een persoon kan 1 x per week 1 uur bij de behandelaar terecht. Veel personen staan er alleen voor bij mentale problematiek. Hierdoor zijn personen meer eenzaam en vaker binnen. Een persoon heeft vaak minder gesprekken en alleen contact met een hulpverlener.

De vraag geeft aan dat er iets is, dat een persoon ergens mee zit, dat de persoon zich alleen voelt, dat er iets moet veranderen voor de persoon en dat de persoon nu hierdoor niet kan slapen. Vaak word er op sociaal media niet gereageerd op deze berichten in de nacht door een instantie of stichting. veel personen zijn juist in de nacht online omdat ze niet kunnen slapen.

Behandelaren zijn algemene personen, met een algemene opleiding, ze weten van alles een beetje, wat vaak niet voldoende is voor de persoon, om de problematiek duidelijk te krijgen en een gerichte behandeling. De opleiding is geen specialist zoals een trauma therapeut die gericht een trauma kan behandelen. Behandelaren geven medicatie voor een diagnose of een groep signalen. De medicatie leert een persoon niet omgaan met siganlen. Door de medicatie zijn de signalen, gedrag, gevoel, emoties, van een persoon vaak anders. Wanneer een persoon aangeeft dat het aan de pillen ligt is het vaak het zijn de bijwerkingen, even wennen of het is niet mogelijk dat het door medicatie komt

De aanpak van de problematiek is gericht op een diagnose niet op de signalen. het is een traumabehandeling vaak EMDR voor PTSS, niet voor de stress, herbeleving of nachtmerries. Een persoon word maar voor een deel in het probleem begrepen en niet alles word aangepakt. Hierdoor blijven er veel stukken liggen wat de persoon kan beperken in het dagelijks leven.

Gevolgen

Wanneer een persoon de problematiek uitlegt en dit herhaaldelijk doet en de behandelaar geeft hier geen gehoor aan geeft dit de persoon het gevoel dat de hulpverlening niet geschikt is, dat de persoon niet gehoord word en dat de persoon er alleen voor staat. De persoon gaat zich steeds meer zorgen maken over de gezondheid.

Wanneer doelen niet worden behaald is het behandelplan niet volledig uitgevoerd en is er niet voldoende tijd aanbesteed. Vaak worden er plannen gemaakt waar niet aan word gewerkt. Hierdoor is een persoon niet dagelijks bezig met herstel waardoor een persoon geen stappen kan zetten. Wanneer problematiek niet word begrepen of aangepakt ligt het stil en gebeurt er niks mee, de persoon gaat hierdoor achteruit en loopt meer problematiek op die dan vaak ook niet worden begrepen. Hierdoor word het een opstapeling op meerdere gebieden wat kan zorgen voor steeds meer beperking.

Diagnose worden vaak verward met elkaar omdat ze veel op elkaar lijken. Diagnose komen te veel over een waardoor een persoon ook vaak meerdere diagnose heeft. Hoe meer diagnose een persoon krijgt hoe meer verwarrend het word om een gepaste behandeling te krijgen. Vaak word een persoon dan al snel gezien als complex.

Wanneer een persoon op het moment van de vraag hier geen antwoord op krijgt en geen gesprek heeft voelt de persoon zich niet gehoord in de problematiek en voelt zich meer eenzaam. De persoon heeft het gevoel zie je nu wel ik moet alles alleen doen. Een persoon kan zich minderwaardig gaan voelen omdat het geen antwoord krijgt, geen reactie of een opmerking.Door geen gehoor te krijgen bij de vraag kan een persoon meer in een bui terecht komen en meer negatieve gedachten krijgen. Een persoon gaat meer negatief over zichzelf en het verleden denken. De persoon voelt zich minder dan andere.

Er is geen connectie tussen een hulpverlener online en de persoon hierdoor word veel problemen en situaties over het hoofd gezien. En kunnen alleen achteraf worden besproken. Hierdoor is er geen op het moment alleen in een crisis.Wanneer personen niet of geen gesprek hebben word het voor het moment weggestopt, vaak met het gevolg dat het de dag erna weer aanwezig is. Een persoon heeft meerdere gesprekken nodig om het uit te spreken en meer grip op te krijgen.Wanneer een persoon vaker geen antwoord krijgt gaat het steeds minder vragen om hulp. Een persoon krijgt geen antwoord als het nu iets vraagt dus waarom zou de persoon het nog vragen? Hierdoor kan een persoon minder vragen en praten over de problematiek.

Plan

Een behandelaar maak een behandelplan met doelen. Het plan word niet up to date gehouden en de doelen vaak niet bereikt. De hulp die geboden word is vaak niet passend bij de signalen die een persoon heeft, waardoor de persoon minder of niet herstelt van de problematiek. Problematiek veranderd vaak in de loop van een paar maanden, hierdoor moet er regelmatig worden gekeken naar de diagnose en naar het behandelplan.

Door een behandelaar word vaak te weinig gehoor gegeven aan wat een persoon belangrijk vind en waar de persoon last van heeft. Wanneer een persoon het vaker aangeeft is het van je herhaalt alleen maar alles. Vaak hebben ervaringsdeskundige meer adviezen en tips om om te gaan met … dan een behandelaar. Op het internet staan vele tips over de diagnose en signalen en wat de gevolgen hiervan zijn en een aanpak hoe u dit kunt aanpakken en verbeteren.

Behandelaren of begeleiders werken vaak niet in de avond of nacht hierdoor moet de problematiek vaak liggen tussen 9-17 uur om een begeleider te spreken. In de avond, nacht en weekenden is er alleen een crisisdienst. De meeste problematiek is vaak in de avond of nacht.Er zouden op sociaal media meer manieren moeten zijn om in contact te komen met een hulpverlener, die werkzaam is bij een stichting die ook in de avond en nacht bereikbaar zijn. Hierdoor is er meer online hulp waar de persoon direct iets aan heeft. Ook vanuit de website van de instelling is hierin veel verbetering mogelijk.Vaak is het een grote zoektocht waar een persoon nog hulp kan vinden in de avond of een luistert oor.Er zijn website die het zelf regelen met een nummer en andere zijn via sociaal media bereik baar. Het is geen duidelijk overzicht.

Het is belangrijk te weten wat het maakt dat u zich niet gehoord voelt door de behandelaar? Waar ligt het aan en wat is de oorzaak? Hoe kan het verminderen of verdwijnen? Welke mogelijkheden zijn er? het niet gehoord worden geeft een zeer naar gevoel voor een persoon, om meer gehoord te worden is het belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de oorzaak en het verloop tot nu toe.

Maak een duidelijk overzicht van alle signalen en start een eigen onderzoek. Wat zijn de signalen? Hoeveel last heeft u ervan? Wat heeft u er allemaal aangedaan? Wat zijn nog oplossingen. Hoe duidelijker het overzicht is hoe duidelijker u het kunt uitleggen aan de hand hiervan. De overzichten geven een duidelijk beeld hoe de situatie was van een week van een maand. Hierdoor kan gerichter gekeken worden wat mogelijk is.

Wanneer u niet begrepen word is het verstandig te vragen om een andere behandelaar, geef duidelijk aan wat het probleem is en wat er niet word begrepen. Het werkt niet als er geen klik is, niet voor de behandelaar en niet voor uzelf. Probeer het uit te praten wat u dwars zit en leg het aan de behandelaar voor. Wanneer het tot niks komt kunt u een klacht indienen die getoetst word door de geneesheer directeur. Wanneer dit niet voldoende is kunt u naar de geschillencommissie of naar de rechtbank.

Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de verschillende fase van de problematiek wind storm tornado en orkaan. Hoe meer inzicht u heeft in de problematiek hoe beter u het kunt uit leggen en hoe meer kans u heeft dat het beter begrepen word. Houd vertrouwen in uw zelf en weet dat u het kan en aankunt. Het is belangrijk positief te blijven denken over uzelf en de situatie. Houd een positief dagboek bij voor momenten dat een gesprek slecht verloopt. Het dagboek laat u zien dat u het aankan.

Vaak is er niet direct iemand in de omgeving om een gesprek mee aan te gaan. Er zijn vele instanties in het land met een hulplijn die u gratis kunt bellen. Maak een overzicht van de lijst zodat u de nummers heeft als u ze nodig heeft.Er zijn vele lotgenoten groepen die dag en nacht bereikbaar zijn vaak er altijd mensen zijn voor een gesprek of om u verhaal kwijt te kunnen. Zij bieden u een luistert oor, spreken uit ervaring en kunnen u tips geven.Kijk naar de mogelijkheden van chat groepen die veilig zijn. Door een chatgesprek kunt u uw verhaal kwijt en kunt u zoeken naar mogelijkheden die er zijn. Bijvoorbeeld op een website van een diagnose. Vaak zijn er ook spreekuren online.Schrijf zoveel mogelijk de gedachten van u af. Schrijf het met voorkeur met pen en papier dit helpt meer dan met de computer.

Zorg dat de gedachten meer rust krijgen door afleiding zoeken en een ontspanningsoefening. Kijk naar de mogelijkheden om afleiding zoeken mogelijk te maken. door het op tijd in te zetten kunt u voorkomen dat alles te hoog oploopt. Afleiding zoekers zijn vaak simpele dingen. Ontmoet nieuwe mensen in een buurthuis, op een sport, of in het park, waar u nieuw contact me gaat opbouwen. Het opnieuw opbouwen van contacten kan helpen in de toekomst om beter in uw vel te zitten.Probeer te relaxen en rust te zoeken door het doen van een ademhalingsoefening. Hoe meer u de ademhaling weer onder controle heeft hoe meer grip u weer krijgt.