Wat is het

Het is belangrijk dagelijks bezig te zijn met het in balans houden van mentale problematiek om de kans op een terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Er is en blijft altijd een kans, hierdoor is het belangrijk te blijven doorpakken en te verbeteren van gedachten, gevoelens en emoties. Alleen met doorpakken en volhouden kunnen er stappen worden gezet.

2 herkennen

 • Het is belangrijk het overzicht te bewaren en zoveel mogelijk alles in een balans om een terugval zoveel mogelijk te voorkomen. Het is belangrijk te letten op de signalen die oplopen en hoe vaak ze voorkomen om te weten waar u nu zit en te zien hoe ver het nog is.
 • Het oppakken van de problematiek kan zwaar zijn om het toe te geven dat er problematiek speelt, een persoon loopt er niet mee te koop en het valt meestal wel mee, zo erg is het niet, het kan nog wel even wachten. Om het te voorkomen is het belangrijk om open en eerlijk te zijn om de problematiek.
 • Het terugvallen is mogelijk wanneer een persoon minder controle houd over signalen, wanneer een persoon terug gaat vallen in oude gewoonte, wanneer een persoon de nieuwe gewoonte niet aan kan houden en het langzaam achteruit gaat.
 • Een terugval voorkomen kan door gebruik te maken van overzichten en schema’s en door het maken van plannen met doelen. Hoe meer overzicht u heeft, hoe meer duidelijk het is, hoe meer u weet wat u moet gaan aanpakken en wat u moet doen om het te voorkomen.
 • Alleen door door te pakken kunt u een terugval voorkomen, het blijven doorpakken en verbeteren zorgt dat de kans steeds kleiner word en klein blijft. Het doorpakken en het blijven aan gaan van de strijd tegen de diagnose en mentale problematiek geeft energie en kansen om nieuwe dingen aan te gaan.

3 behandelen

 • Hoe kunt u een terugval voorkom en wat heeft u hiervoor nodig? Wat betekend een terugval voor u? Waar merkt u dit aan? Wat zijn signalen die dan meer opspelen? Het beeld van een terugval is voor iedereen anders en het moment dat een persoon is terug gevallen kan voor de ene eerder zijn als voor de andere.
 • Bij diverse diagnose word genoemd dat de kans op een terugval erg groot is, zoals een depressie, eens een depressie altijd een depressie. De kans dat een persoon blijvend hersteld is niet groot maar bestaat wel, de persoon heeft het zwaar en volledig herstel is een lang traject.
 • Het nu doorpakken op goede gewoontes, hiermee bezig blijven, het is belangrijk om te blijven inzetten op goede dingen en positieve dingen om de energie te houden om het traject van herstellen en verbeteren zoveel mogelijk te kunnen afmaken.
 • Het nu doorpakken op kansen die voor u liggen, het zijn kleine kansen, maar deze kansen bij elkaar na 1 jaar is een grote stap vooruit. Het is belangrijk om zelfvertrouwen te hebben in u zelf en in uw kunnen. Hoe meer u zelfverzekerd bent hoe meer kans u heeft op het voorkomen van een terugval.

4 gevolgen

 • Nu doorpakken en opnieuw starten kan een paar in het leven voorkomen, voor personen met mentale problematiek is het vaak opnieuw opstarten en opnieuw beginnen met een dagstructuur, het de volgende dag anders laten zijn.
 • Van een terugval kan een persoon een schuldgevoel krijgen, de persoon vind dat die niet genoeg heeft gedaan, zich niet volledig heeft ingezet, vaak word dit door hulpverleners duidelijk gemaakt. De persoon is het niet gelukt om de terugval te voorkomen, vaak heeft dit ook met het aantal uren hulp te maken en wat er daarin gebeurt. Het is vaak niet de schuld van de persoon.
 • Door een terugval kan een persoon het opgeven, het word uitzichtloos, voor de zoveelste keer. De persoon is op en moe gestreden en kan niet meer opnieuw starten. Hierdoor word het nog moeilijker om het te verbeteren of de moed weer te vinden.
 • Nu doorpakken want anders is er een grote terugval, heb ik niet voldoende geleerd van de signalen en kan ik het nog steeds niet aan waardoor er nog steeds veel buien zijn en de kans groot is op een crisis. Buien komen vaak voor bij personen die worden behandeld in een instantie, deze krijgen te weinig mogelijkheden te leren omgaan met …
 • Wanneer een persoon terugvalt is het voor een persoon zwaarder weer op te starten, voor een persoon kan een terug val over komen als gefaald hebben, de persoon moet accepteren dat het is teruggevallen om een nieuwe start te kunnen maken. Het kan een persoon onzeker maken. Hoe vaker een terugval, hoe moeilijker het word op te staan.
 • Na enige tijd kan het zijn dat een persoon meer het laat verslonzen, de persoon laat het 1 dag liggen en pakt het weer op de week erna is het 2 dagen laten liggen en zo loopt het snel op tot dagen achter elkaar laten liggen, het gaat doen kan voor een persoon een hele opgave worden.

5 plan

 • Het is belangrijk te weten wat een terugval voor u betekend en dat u hiervan een duidelijk beeld heeft. Door te kijken naar vorige momenten kunt u leren van de diagnose of het gedrag dat het heeft veroorzaakt. Hierdoor kunt u leren waarop u moet letten en wat het voor u kan betekenen.
 • Hoe kunt u een terugval voorkomen? Het is belangrijk te weten wat de gewoonte waren die minder goed waren en er voor hebben gezorgd dat u mentale problematiek heeft gekregen. Door te kijken naar de momenten en deze te evalueren kunt u punten vinden die u blijvend moet veranderen om het te voorkomen.
 • Een terugval kunt u voorkomen door te weten hoe u moet omgaan met de signalen, hoe u deze kunt verbeteren, hoe deze opkomen en wat u eraan kunt doen, dit kan door het maken van een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan.
 • Wat zijn dingen waaraan u een terugval kunt herkennen? het is belangrijk deze punten te kennen en om ze te bespreken om te kijken wat de mogelijkheden zijn en zodat een behandelaar hier meer alert op is. Het bespreken kan zorgen voor meer duidelijkheid en het beter begrijpen van het signalen of punten.
 • Herstellen heeft veel tijd nodig en gaat met vallen en opstaan, het leren van signalen, en gedachten en een weg vinden het onder controle te houden. Het is belangrijk positieve aantekeningen te maken van stapjes die u zet, want deze zijn er en kunnen helpen in een moeilijke tijd. Schrijf deze op in het positief dagboek.
 • Om een terugval te voorkomen is het belangrijk wat kan helpen in het vinden van rust, ontspanning. Het is belangrijk om voldoende rust te hebben op een dag en voldoende rust te nemen om het lichaam te laten bijkomen van hoge signalen. Het is belangrijk afleiding zoeken mogelijk te maken en te starten met een ademhalingsoefening.
 • Het is belangrijk dagelijks te starten met een goede dagstructuur van op tijd op staan ontbijten en de eerste activiteit. Het is belangrijk om de dag niet te vol te plannen en actief af te wisselen met ontspanning om de dag zoveel mogelijk goed door te komen. De dagstructuur en dagactiviteit kunnen helpen een terugval te voorkomen.