Wat is het?

Om stappen te kunnen zetten is het belangrijk plannen, overzichten en schema’s te maken om dingen beter te begrijpen, het duidelijker te maken. Het maken van plannen kan helpen bij herstellen, het aanpakken en doorzetten. Plannen kunnen zijn voor de toekomst wat groot en ver weg is, maar een plan kan ook zijn ik ga elke week naar buiten en dan ga ik iets leuks doen. Door het maken van plannen kan mentale problematiek voorkomen worden, kan er op tijd worden ingegrepen en kan problematiek verminderen.

Herkennen

Het blijven kijken naar de toekomst houd u positief, hierdoor blijft u kansen en mogelijkheden zie die u vaker de energie geven door te gaan. Het maken van plannen kan zorgen voor kleine stappen vooruit, het kan zorgen voor meer balans in het leven, het kan leren om meer dagstructuur aan te brengen.

Het maken van doelen, geeft meer inzicht in problematiek, door het maken komt u steeds andere dingen tegen die het doel in de weg zitten of andere problematiek die het al die tijd in stand heeft gehouden. Zonder het stellen van doelen is het moeilijker stappen te zetten, ook voor een kleine stap vooruit is het belangrijk een doel te hebben en te leren van de momenten.

Nu doorpakken met het maken van plannen, het maken van plannen geeft duidelijkheid, overzicht, het geeft inzicht. Plannen kunnen helpen bij het maken van stappen. Een plan moet steeds geëvalueerd worden en verbeterd voor een optimaal effect. De plannen zijn goede leermomenten die u later kunt gebruiken, het geeft een duidelijk verloop welke stappen er al zijn gezet als u alle plannen naast elkaar legt. Het zijn al meer stappen vooruit als u denkt.

Plannen kunnen voor alles zijn, het kan gaan over de gezondheid in het algemeen, de toekomst, signalen verbeteren, de aanpak van hulp, het voorkomen van problematiek. Het hebben van plannen geeft duidelijkheid en een vaste structuur hoe u kunt handelen en welke actie nodig is, door het op papier te hebben staan hoeft u er minder over na te denken.

Behandelen

Alleen met het maken van plannen en doelen kunt u gemotiveerd blijven door te gaan en het te blijven aanpakken. De doelen zorgen voor kleine stappen vooruit, kleine veranderingen, die later een grote verandering kunnen zijn. Nu doorpakken met het maken van plannen, kan helpen meer duidelijkheid te krijgen over de problematiek, waar u op moet letten, het weten hoe signalen voelen en opkomen. Het weten wanneer het tijd is om in actie te komen voor het verminderen.

Het is belangrijk de plannen dagelijks te gebruiken en het aan te vullen waar moet. Door het dagelijks gebruik word het een goede gewoonte, kunt u gewoonte veranderen en gedachten en signalen en leert u van de problematiek en zijn er kansen stapjes te zetten. Plannen kunnen handig zijn voor uzelf, maar ook voor naasten of hulpverlener. Het kan helpen aan de hand van een overzicht de problematiek te bespreken waardoor het meer duidelijk word voor iedereen. Er kan een ander beeld komen waardoor er andere mogelijkheden kunnen zijn van helpen.

Hoe kunt u van gedachten stromen terug naar rustige gedachten? Wat is hiervoor nodig? Hoe lost u het op? Hoe kunt u piekeren stoppen of voorkomen? Welk cijfer van 1-5 geeft u de gedachten stromen? Waarom is het dit cijfer en niet een lager? Wat is het verschil met 1 hoger? Wat zou u kunnen doen het cijfer naar beneden te krijgen? Aan deze hand van de vragen kunt u een plan maken om fase 1 tot 5 in te vullen wat kan helpen meer grip te krijgen.

In de mentale gezondheidszorg word weinig gewerkt met plannen, er zijn plannen, maar deze zijn er meer voor de verzekering of liggen te verstoffen. Ze zijn niet actief en vaak word het een persoon niet geleerd hoe het plannen maakt of het overzicht weer terug krijgt in het kunnen of signalen.

Gevolgen

Het herstellen is niet binnen 1 dag, het kost veel tijd, het is of de persoon het geduld heeft om te blijven werken aan de problematiek, als stapjes klein zijn, of er moeilijker stappen gezet kunnen worden. Het geduld kan opraken doordat een persoon de hulp niet ervaart als helpend. Nu doorpakken met het maken van plannen, want zonder plannen en doelen kunt u gedemotiveerd raken, het opnieuw opstarten kost veel energie, vaak is deze er niet op dit vaak te kunnen. Zonder het maken van overzichten kunt u niks leren van de signalen, aanpak of het verbeteren. Het maken van plannen heeft alleen zin als een persoon het ook echt gaat gebruiken. Het alleen opschrijven geeft wel inzicht maar heeft niet het effect van het plan te helpen bij het herstel. De persoon kan het plan in een kast leggen en er verder niks mee doen. De persoon leert niet van het plan en kan geen stappen zetten.

Plan

Wat heeft u nodig voor het maken van het plan? Welk plan gaat u maken? Wat is belangrijk dat als eerste word aangepakt? Hoe gaat u het plan gebruiken? Hoe komt er meer duidelijkheid in het plan? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben met een doel wat u met het plan wilt gaan doen, of het is voor de toekomst of signalen. De indeling van het plan moet er overzichtelijk uit zien. Het bewaren van het plan, is vaak dat het in een kast blijft liggen, hang het plan daarom op, op een plek waar u vaak langskomt.

Het nemen van stappen kan als er genoeg motivatie is, het is zwaar om de stappen te nemen, hierdoor is het belangrijk te weten wat u motiveert, stimuleert en positief kan houden. Wat u kunt doen in lastige momenten en hoe u de draad elke dag weer opnieuw kunt oppakken. Zorg voor een plan B.

Het is belangrijk te weten hoe u moet en kunt handelen in situatie om meer grip te krijgen op de signalen. Het is belangrijk hiervoor een duidelijk beeld te hebben wat de signalen voor u betekenen, hoe deze opkomen en hoe u kunt merken dat u van fase veranderd. Door een duidelijk beeld te hebben van de signalen kunt u ze beter aanpakken, eerder stoppen door afleiding zoeken of een ademhalingsoefening. Weet welke afleiding voor u kan helpen en wanneer u dit moet toepassen, hoe beter u hierin word hoe meer signalen afnemen.

Het vinden van afleiding zoekers kan door het maken van een lijst met verschillende activiteiten die u gaat uit proberen. Evalueer wat heeft geholpen en in welke fase schrijf dit er achter, geeft aan hoe goed het heeft geholpen en voor hoe lang. Kijk welke activiteiten helpen in de laatste fase en geeft dit apart aan, maak hier een nieuw lijstje van.

Nu doorpakken met het maken van plannen. Hierom start ik met het maken van een crisis noodplan, die kan helpen in 4 stappen weer terug te gaan naar een niveau omlaag. Ik gebruik het plan in kleine fase om het aan te leren en te weten hoe het plan voor mij het beste werkt. Het plan kan helpen om te voorkomen dat een bui hoog oploopt of dat het een crisis word.

Nu doorpakken met het maken van plannen, ik start met het maken van een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan, om meer duidelijkheid te krijgen in de signalen en wat dit voor mij betekend. Met de fase kan ik leren om eerder actie te nemen waardoor het niet zo hoog oploopt.

Nu doorpakken met het maken van plannen, en het maken van een plan voor de toekomst, toekomst van morgen volgende maand en voor langer weg. Als u vandaag let op de signalen kunt hier morgen minder last van hebben. Het blijven kijken naar de toekomst geeft mogelijkheden en houd u positief. Kijk naar dingen die wel gaan en noteer de positieve dingen in het positief dagboek.