Nu haar crisissen voorspelbaarder worden

Wat is het

Kunnen er nieuwe stappen worden gezet richting een herstel en geen crisis meer. Het is belangrijk te weten dat een crisis voor ruim 90% kan worden voorkomen door er dagelijks mee bezig te zijn en te blijven. Wanneer er meer balans is in het leven komt een crisis minder voor. Het aanpakken en voorkomen is een dagelijkse bezigheid, met letten op signalen, gedachten, veranderingen.

Herkennen

Kan ze een nieuwe stap maken om de crisis aan te pakken, de signalen worden erkent waardoor ze de signalen van een crisis beter begrijpt en weet hoe ze opkomen. Het maken van nieuwe stappen is belangrijk. Het terug vinden van meer balans kan helpen signalen minder hoog te laten oplopen. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden kan er een beter beeld komen wat de oorzaak is van de crisis, wat de gedachten zijn in een crisis en hoe het komt dat de crisis oploopt. Hierdoor kan er een veel beter beeld komen wat de crisis voor de persoon betekend.

Nu haar crisissen voorspelbaarder worden, is het makkelijker om met een crisis om te gaan, het kan meer duidelijkheid geven wat een crisis inhoud en hoe de persoon ermee over weg kan gaan. Hierdoor kan het makkelijker worden tekst en uitleg te geven aan het gevoel de situatie, hoe het gebeurt is waardoor u beter begrepen word. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden, kunnen er hulpvragen worden gesteld om de problematiek aan te pakken en te verbeteren, om minder vaak een crisis te hebben. De hulpvragen zijn belangrijk voor een goede aanpak naar herstel die meer gericht zijn op de oorzaak van de crisis.

Nu haar crisissen voorspelbaarder worden kan een persoon beter een inschatting maken van de situatie, hierdoor kan een persoon meer zeggen hoe lang het kan duren, of signalen erkennen die het verminderen. Hierdoor kan een persoon bijvoorbeeld zeggen over 2 dagen gaat het beter, dan zijn de meeste klachten weg. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden is het meer duidelijk dat een periode is, voor een tijdje.Hierdoor kan een persoon met meer accepteren waardoor een persoon meer kracht kan hebben om door te zetten om eruit te komen.

Behandelen

Nu haar crisissen voorspelbaarder worden kan er meer gerichter worden geholpen en is er meer balans, het is voorspelbaar waardoor een persoon meer kan stabiliseren. Hierdoor zijn er meer kansen op gerichte hulp. Stel hulpvragen aan de hand van de ervaring die u heeft opgedaan. Schrijf over uw ervaringen en deel uw ervaringen met andere zodat ook zij meer grip kunnen krijgen op een crisis en de hoe u dit heeft aangepakt, zo kan iedereen van elkaar leren en kunnen vele crisis worden voorkomen.

Lotgenoten kunnen u beter begrijpen wat u doormaakt en hebben de ervaring, hier kunt u terecht voor vragen of een gesprek. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden heeft de persoon meer kans om dingen voorspelbaar te maken, als ik vandaag zo doe dan gaat het morgen zo of over morgen zo. Bijvoorbeeld hoge stress, ik kan vandaag, meer gaan rusten en afleiding zoeken, dan gaat het morgen iets beter waardoor ik er overmorgen geen last van heb.

Gevolgen

Een crisis komt door te veel aan spanning, druk, hoge signalen en vele gedachten, wanneer het zo hoog oploopt, kan een persoon zelf vaak weinig doen, hierdoor moet een persoon leren om om te kunnen gaan met een crisis om eruit te komen. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden, kan het gevaar zijn dat een persoon nog hogere signalen krijgt, een persoon ervaart een crisis meer als een bui en niet als een crisis waardoor signalen meer kans hebben hoger op te lopen. De persoon kan de grens in crisis hebben verlegt. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden, kan voorspelbaar zorgen dat het minder duidelijk is voor de persoon.

De voorspelbaarheid zorgt ervoor dat andere signalen anders worden gezien, een persoon ervaart het anders en reageert pas veel laster. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden kunnen hulpverleners de signalen als minder gaan zien, de signalen van hoge stress kunnen spanning worden, hierdoor word het verkleind en is de kans groot dat een crisis word genoemd als een zware stress. Het hebben van een crisis word door de persoon als heel naar ervaren, als een persoon vaak een crisis heeft kan het veel angst hebben en hierdoor een angststoornis oplopen. Een persoon kan zich meer onzeker gaan voelen en ik kan niks.

Plan

Nu haar crisissen voorspelbaarder worden kan er een start worden gemaakt om te zorgen dat er minder crisissen zijn. Hiervoor is het belangrijk te weten wat de signalen met u doen. De signalen die opkomen voor een crisis kunnen aangeven dat er direct actie nodig is door bijvoorbeeld het gebruik van een crisis noodplan.

De 4 fase waarin een signaal kan zijn wind storm tornado en orkaan, valt een crisis in een orkaan. Het is zeer belangrijk de orkaan en tornado zo veel mogelijk te voorkomen, door te leren van de fase en van de vorige momenten dat het hoog opliep. Hoe verliep het moment van de crisis? Wat zijn gedachten die opkomen? Wat zijn beelden waaraan u het kunt herkennen? Hoe voelt het in het lichaam? Wat heeft u gedaan om er uit te komen? Heeft dit geholpen? Is er een aanpassing nodig? Leer zoveel mogelijk van het moment in een crisis en schrijf het op in het dagboek, maak overzichten en schema’s om een duidelijk beeld te krijgen van een crisis en hoe u dit kunt voorkomen.

Nu haar crisissen voorspelbaarder worden is het tijd duidelijkheid te krijgen wat de oorzaak is van het probleem? Wat ervoor zorgt dat het niet gestopt kan worden en wat de oorzaak is. Door hier eerlijk en open het gesprek over aan te gaan kan er gekeken worden wat er mogelijk is om het minder vaak voor te laten komen. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden is het belangrijk om een plan te maken met doelen die u elke week gat behalen, het maken van doelen begint klein om kleine stappen naar voren te kunnen zetten. De doelen zijn belangrijk om gemotiveerd te blijven en mogelijkheden te blijven zien. Maak hierdoor het dagboek en het positief dagboek.

Het bijhouden van lijstjes is een goede manier om meer te leren van signalen en ze beter te begrijpen. Schrijf zoveel mogelijk op over buien, hoge signalen, oplossingen, mogelijkheden en wat wel en niet werkt, hierdoor word het overzichtelijker en meer duidelijk wat u moet doen. Het kan meer rust geven om gebruik te maken van lijstjes om dingen af te tellen, nog zoveel dagen en dan is het de verjaardag van … Hierdoor kunt u het met rust laten en er na toe leven, hierdoor krijgt u een ander gevoel over de activiteit.

Plan dagelijks een goede dagstructuur om de signalen zoveel mogelijk in balans te houden, afleiding zoeken is belangrijk wanneer het oploopt, het hebben van vele mogelijkheden is nodig omdat niet in elke fase hetzelfde werkt. De dagstructuur zorgt voor een vast ritme waardoor u meer balans kunt krijgen in voeding, nachtrust, gedachten, signalen.

Nu haar crisissen voorspelbaarder worden zijn meer dingen bespreekbaar en zijn er meer mogelijkheden om het uit te leggen en duidelijk te maken wat een persoon ervaart op het moment van een crisis. Het is belangrijk een crisis te voorkomen en te bespreken een crisis doet veel met een persoon. Nu haar crisissen voorspelbaarder worden is het belangrijk om een actief plan op te zetten om geen terug val te krijgen, door dagelijks minimaal 30 minuten actief te sporten om alle signalen en gedachten er uit te sporten, zodat u hoofd minder vol aanvoel en u meer rust ervaart.