Oefening

Algemeen

Schrijf op momenten dat het goed gaat, of dat u leuke dingen heeft ervaren dit op in het dagboek. Probeer dit met regelmaat te doen. Dit kan zijn aan de hand van vaste vragen maar u kunt ook dingen uit knippen uit een tijdschrift of krant. In een positief dagboek is alles mogelijk zolang het maar positief is. Kies een moment dat u de zinnen gaat op schrijven of knip deze gelijk uit wanneer u ze tegenkomt.

  • Wat zijn zinnen die u positief stemmen?
  • Welke afbeeldingen geven u een goed gevoel?
  • Welke gebeurtenissen maken u vrolijk en blij?
  • Welke dingen heeft u bereikt of wilt u juist gaan bereiken?

3 dingen

  • Schrijf dagelijks 3 positieve dingen op die goed gaan, waar u trots op bent.
  • Schrijf 3 dingen op die u blij hebben gemaakt vandaag, uw positief hebben beïnvloed.
  • Schrijf 3 dingen op die vandaag goed gingen.
  • Schrijf 3 dingen op die u deze week heeft behaald
  • Schrijf 3 dingen op waarvoor u dankbaar bent

Maak een vast ritme van elke dag schrijven in het positief dagboek, hierdoor denkt u elke dag na over de 3 dingen die u gaat opschrijven, waardoor er meer van zulke momenten zijn. De 3 punten zorgen voor meer positieve gedachten, het leven positief te bekijken en negatieve dingen meer te laten liggen. Het geeft een duidelijk beeld dat er ook nog dingen zijn die goed gaan en positief zijn, zeer belangrijk op moeilijke momenten.