Onderzoek angst

Wat is het

Om een duidelijk beeld te krijgen wat angst met u doet is het belangrijk het te onderzoeken en te weten wat de gevolgen van angst voor u betekenen, wanneer u een duidelijk beeld heeft van de angst kunt u opzoek gaan naar de aanpakt en het verminderen van de angsten.

Het onderzoeken van angst is dagelijks bezig zijn met de angst, het erkennen van de angst en hoe het opkomt, het erkennen van het gevoel van de gedachten en hoe het stand houd. Het is belangrijk te lezen over angst om een beter beeld te krijgen. Blijf niet te lang bezig met het onderzoek per keer, het kan veel emoties en gevoelens oproepen, plan elke dag een moment om er aan te werken en er mee bezig te zijn. Het kan ook meer angst oproepen omdat u er meer mee bezig bent en over nadenkt.

Herkennen

Het is belangrijk te weten hoe u zich voelt zodat u een actie kunt nemen om de signalen te verminderen. Het is belangrijk te weten hoe u zich gedraagt omdat het kenmerken voor u zijn dat het te hoog oploopt en u weet wanneer u een actie moet nemen. Door er goed over te denken hoe situaties verlopen of zouden kunnen lopen, heeft u er al eens over nagedacht. Wanneer u in de situatie komt reageert u anders en op het gene wat u heeft bedacht wat zou kunnen helpen in de situatie.

Om een duidelijk beeld te krijgen wat angst met u doet is het belangrijk het te onderzoeken en te weten wat de gevolgen van angst voor u betekenen, wanneer u een duidelijk beeld heeft van de angst kunt u opzoek gaan naar de aanpakt en het verminderen van de angsten. Het is belangrijk een duidelijke beeld te hebben van de gedachten en te weten wat deze veroorzaken.

Om een goed onderzoek te doen is het belangrijk de angst beter te gaan begrijpen en volledig bij te houden elke dag in een schema en overzichten wat de angst met u doe, hoe het voelt en hoe u het voelt opkomen. Hoe meer overzicht u heeft van de angst hoe meer balans u kunt aanbrengen. Houd hiervoor elke dag het dagboek bij, het onderzoek is over een langer periode om een duidelijk beeld te krijgen en niet voor 1 dag langer erover nadenken.

Levensangst is iets dat u heeft opgelopen in het leven waar u angst voor heeft ervaren. Angstgevoelens komen vaker terug en zijn vaak een blijvende herinnering hier aan. Een persoon kan het gevoel meer verstoppen omdat de persoon niet over kan of durft te praten, het roept te veel op en hierbij komt veel angst.

Om meer inzicht te krijgen in de angsten die u ervaart is het belangrijk een duidelijk beeld te krijgen om meer inzicht te krijgen en het verder te onderzoeken. Hoe meer overzichten u heeft hoe duidelijker beeld u krijgt.

De oorzaak van de angsten kan verschillende redenen hebben, de persoon kan faalangst hebben en bang zijn zich te uiten in een groep, een persoon kan angst hebben voor spinnen of naalden. Een persoon kan angsten hebben die te maken hebben met een trauma wat meer chronische angst is. De oorzaak is belangrijk voor de aanpak.

Het is belangrijk te weten waar u tegen aanloopt, wat tegen zit, wat zorgt dat u zoveel angst ervaart op een dag. De oorzaak van de angst kan verschillende redenen hebben en hebben alle een andere aanpak. De angstgevoelens kunnen het dagelijks leven ga beïnvloeden. Wat zijn gedachten die u bezig houden en angst geven?

Het onderzoeken van angsten kan door het gebruik van een signaleringsplan, er zijn 4 fase waarin uw angst verdeeld kan worden, de fase geven de ernst van de situatie aan, waaraan u het kunt herkennen en wat u kunt doen om de angst te verminderen. De fase moeten betekend zijn om er meer grip op te krijgen. De fase geven aan wat nog mogelijk is bij een hoge fase om de angst te stoppen.

Hoe ervaart u angst? Wat betekend angst voor u? Wat doet angst met u? Hoe voelt u angst opkomen in het lichaam? Wanneer weet u dat het een hoge fase is en wat is het verschil met een fase ervoor? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de angst en hoe dit voor u is. Laat de angst u bevriezen waardoor u niks meer kunt, gaat u vluchten en weglopen, of bent u een vechter die tegen de angst in gaat. De reactie zegt veel over de aanpak die nodig is de angst te verminderen.

Behandelen

De gedachten houden de angsten in stand en de angsten de gedachten, het is een cirkel waar u in blijft zitten. Om de gedachten meer te onderzoeken is het belangrijk de gedachten op te schrijven aan de hand van een vaste manier van schrijven wat een duidelijk beeld geeft van de situatie oorzaak, gevolg, de gebeurtenis en het gevoel.

Maak een signaleringsplan, zodat u weet hoe u kunt reageren in bepaalde situaties, hoe de angsten oplopen en wat kan helpen op het moment en voor hoe andere u kunnen helpen en waaraan ze het kunnen erkennen. Van het maken van een signaleringsplan krijgt u inzicht in de angsten en de dingen die hierbij horen, hiervan kunt u veel leren voor de aanpak van de angsten.

Het onderzoeken van angsten kan door het gebruik van een signaleringsplan, er zijn 4 fase waarin uw angst verdeeld kan worden, de fase geven de ernst van de situatie aan, waaraan u het kunt herkennen en wat u kunt doen om de angst te verminderen. De fase moeten betekend zijn om er meer grip op te krijgen. De fase geven aan wat nog mogelijk is bij een hoge fase om de angst te stoppen.

Het onderzoeken van angst is dagelijks bezig zijn met de angst, het erkennen van de angst en hoe het opkomt, het erkennen van het gevoel van de gedachten en hoe het stand houd. Het is belangrijk te lezen over angst om een beter beeld te krijgen. Blijf niet te lang bezig met het onderzoek per keer, het kan veel emoties en gevoelens oproepen, plan elke dag een moment om er aan te werken en er mee bezig te zijn. Het kan ook meer angst oproepen omdat u er meer mee bezig bent en over nadenkt.

Het is belangrijk om te accepteren dat er angsten zijn, dat deze worden veroorzaak door een trauma of door een trigger, het is belangrijk om goede hulp te zoeken bij het verwerken ervan om het meer los te kunnen laten. De angsten kunt u laten behandelen met EMDR en traumatherapie om er minder last van te hebben, waardoor u meer kunt gaan bouwen aan de toekomst en kan werken aan zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld. Maak de punten uit uw eigen onderzoek bespreekbaar en stel aan de hand hiervan de hulpvragen.

Gevolgen

Het is moeilijk om de angstige dingen te doen. Hoe kunt u het leuker maken voor uzelf om de angsten minder te ervaren? Bijvoorbeeld door muziek op te zetten en mee te zingen zodat u minder angst voelt opkomen. Het is belangrijk om de dingen te blijven doen om niet beperkt te raken in de mogelijkheden van het leven. Plan zoveel mogelijk activiteiten die angst geven in afwisseling met ontspannende activiteiten, hierdoor kunnen angstig momenten toch doorgaan en worden ze uitgevoerd, ze laten liggen is vaak geen optie, het veranderen dat het angstig is kan wel.

Het is belangrijk om de angsten die u ervaart te erkennen en te herkennen en te weten hoe deze opkomen en aanvoelen. Het is belangrijk om een signaleringsplan te hebben om meer overzicht en duidelijkheid te hebben van de 4 fase van angst wind storm tornado en orkaan. Hoe meer u de angsten en gevolgen kunt herkennen hoe meer mogelijkheden u heeft het minder te laten oplopen en te zoeken naar mogelijkheden.

Het weg stoppen van angst gedachten gaat vaak onbewust een persoon wil er niet aan denken waardoor het zich meer gaat storten op werk of hobby. Een persoon kan hierdoor een burn-out krijgen of overspannen raken.

Een persoon ervaart angst waardoor een persoon meer kan gaan vermijden een persoon voelt zich minder veilig en vertrouwd in de omgeving, waardoor de omgeving word vermeden. Een persoon kan meer angst krijgen van triggers of woord triggers waardoor het meer angst ervaart over een dag.

Het aanpakken van angsten is een langdurig proces, een persoon kan veel angst ervaren met dagelijkse dingen zoals winkelen, of buiten zijn. Een persoon kan hierdoor veel meer gaan vermijden. In de aanpak van angsten kan een persoon meer gedemotiveerd raken wanneer de angst vaak terug komt of het niet zorgt voor een verbetering. De persoon kan het er meer bij laten zitten waardoor angsten meer kunnen oplopen.

Praten over het angst gevoel is voor een persoon erg lastig, hierdoor kan het lastig zijn het onderzoek samen te doen. De persoon verstopt de angst en verbergt het of er niks aan de hand is, een persoon kan vragen krijgen maar deze ontwijken of negeren. Door het niet te onderzoeken kan een persoon iet leren van de angsten waardoor het vaker in buien kan komen en de angsten steeds vaker in paniek uitkomen. Een persoon kan geen balans houden in de angst.

Het praten over de angsten en het doen van een onder zoek naar angst kan voor een persoon erg confronterend zijn, het roept gedachten op aan nare gebeurtenissen of een trauma. Een persoon voelt zich daarna vaak minder goed.

Plan

Het is belangrijk om dagelijks een dagboek bij te houden en een signaleringsplan te maken van de angst, ook is het belangrijk de fase wind storm tornado en orkaan te kennen. Wat zijn moeilijke situaties voor u? Waar merkt u dit aan? Hoe kunt u ervoor zorgen dat het minder angst op roept? Het is belangrijk om te leren minder angsten te ervaren in het dagelijks leven en hier beter mee over weg te kunnen. Hiervoor is het nodig erg gemotiveerd te zijn en er dagelijks mee bezig te zijn.

onderzoek uw herinnering.

Om een onderzoek te kunnen starten naar de angsten is het belangrijk o een duidelijk beeld te krijgen van de angsten, hoe deze opkomen, hoe deze voelen en wat de gevolgen voor u zijn van de angsten. Hiervoor kunt u gebruik maken van een schema en deze een week bijhouden het geeft een duidelijk beeld voor de start van het onderzoek. Neem voor het onderzoek de tijd, het kan heftig zijn om er te lang over na te denken, doe het in kleine stappen.

Wat aan de herinnering zorgt voor meer angsten? Wat is er gebeurt? Hoe komt het dat het nu meer oploopt? Hoe vaak zorgt het voor buien? Wat maakt de angsten erger? Wat zijn triggers? Hoe lang zijn de herinneringen er al? Wat zijn dingen die kunnen helpen als u angsten ervaart buiten of bij personen? Zijn het gedachten of zorgen de angsten voor herbelevingen? Wat betekenen de angsten voor u?

Om de angsten te kunnen pakken is het belangrijk om zoveel mogelijk te weten van uw eigen angsten wat het met u doet en hoe het opkomt en hoe het verloop is. Hoe meer inzicht u heeft in de angsten en het verloop hoe meer mogelijkheden er zijn om het aan te pakken. Leer meer controle te krijgen op de signalen en gedachten door het maken van een signaleringsplan met verschillende fase van de angsten en de dingen die u kunnen helpen op dat moment en hoe u de momenten kunt herkennen zoals bepaalde gedachten of iets anders in het gedrag.

is je angst reëel?

Het herkennen van de angsten kunt u doen door dagelijks een angstschema bij te houden met de oorzaken van de angsten en dat het hoger oploopt en hoe vaak het voorkomt. Maak een signaleringsplan die kan helpen bij het erkennen van het meer gaan vermijden. Wanneer u in de laatste fase bent bent u meer gaan vermijden, de 3 fase ervoor gaan zorgen dat u het kunt herkennen en weet wat u moet doen om het te voorkomen dat u in de laatste fase komt. Wat zijn dingen waar u op kunt letten? wat veranderd er in uw gedrag, gedachten, gevoel? Wat zijn situatie die u meer gaat vermijden?

Is het angst uit een herinnering of is het angst van het hier en nu? Is het gekomen door geluid of een situatie die u meer herinneringen geeft? Ken u het verschil in de angsten? Start met een oefening in om 5 stappen de angsten en de gedachten te verminderen. De oefening zorgt ervoor dat u terug komt in het hier en nu, wanneer u een herbeleving heeft of gedachten die erop lijken, meer in het verleden denken.

Oefening:

1 Noem vijf dingen die je kunt zien

2 Noem vier dingen die je kunt voelen

3 Noem drie dingen die je kunt horen

4 Noem twee dingen die je kunt ruiken

5 Noem één ding waar je blij van wordt

Wanneer de angsten voorkomen uit een herbeleving kan het zijn dat u last heeft van een trauma, dan is het belangrijk om deze te laten behandelen om de angsten te verminderen. Het is belangrijk om te weten of de angsten komen uit dingen van nu of dat het nare herinneringen zijn, het heeft een groot verschil in de aanpak.

visualiseer!

Wat zijn uw wensen, dromen of gedachten die het anders kunnen laten zijn of wat u zou willen doen? Het is belangrijk de angst gedachten te stoppen door er meer positieve gedachten tegen over te zetten, zoals te denken aan dingen die u nog wilt gaan doen, doelen die u wilt gaan bereiken of dingen die goed gaan en die u heeft behaald. Visualisatie meditatie is een wijze van mediteren waarbij u prettige beelden of gewenste situaties in gedachten neemt als startpunt voor u meditatie.

Focus bij angst uw aandacht op uw lichaam in plaats van uw gedachten. Door de aandacht te houden bij de gedachten kunnen gedachten erger worden en steeds meer negatief wat meer angsten kan geven. Het is belangrijk te letten op hoe u zich verder voelt, wat er verder in het lichaam gebeurt. Naast de gedachten gebeurt er veel meer. De signalen die opkomen houden ook mede de gedachten in stand. Hierdoor is het een cirkel. De cirkel kan u doorbreken door te gaan liggen en rust te nemen om de spanning in het lichaam te laten zakken.

De angsten in gedachten kunnen verminderen door het luisteren van muziek, vaak geeft dit een rustig gevoel aan de rest van het lichaam. Door in beweging te komen bij angsten kunt u de angst eruit lopen, sporten, schrijven of iets anders. Blijf niet zitten wanneer u angsten heeft, maar ga van de plek weg en ga iets anders doen. Probeer het patroon van angsten en gedachten te doorbreken.

Focus de gedachten op iets totaal anders en probeer afleiding zoeken mogelijk te maken. Probeer de gedachten die zorgen voor angsten te veranderen oor het luisteren van muziek, door buiten te gaan lopen, door ze van u af te schrijven of door ze bespreekbaar te maken. Start een actieve activiteit om piekeren en malen in angst gedachten te voorkomen. Maak hiervoor een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan.

Zorg voor activiteiten die een goed gevoel even, waar u vrolijk of blij van word. Zorg voor een goede balans in activiteiten en ontspanning om meer rust te ervaren op een dag. Start met een ademhalingsoefening om meer grip te krijgen op de ontspanning en spanning in het lichaam.

Zoek naar dingen in uw leven die belangrijk zijn voor u en wél aanwezig zijn. Het zijn kleine dingen die wel mogelijk zijn probeer hiervan te genieten zoals het maken van een wandeling of een stukje fietsen bij mooi weer. Zorg dagelijks voor minimaal 30 minuten bewegen. Vermijd zoveel mogelijk het nieuws, sociaal media en # die meer angsten kunnen oproepen. Beperk het tot maximaal 1 uur per dag, lees alleen het nieuws en sluit het af. Lees het ruim voor u gaat slapen mocht het invloed hebben op de angsten.

doe het toch!

Vermijd zo min mogelijk plekken, het is belangrijk om de balans terug te vinden op de plek en hier een manier te vinden om rust te ervaren op deze plek. Neem iets mee wat vertrouwen geeft, wat zorgt voor meer zelfverzekerd te zijn, iets wat belangrijk is voor u. De ene keer gaat het beter als een andere keer, de angsten kunnen ook terug komen op die plek, blijf het proberen en blijf doorzetten. Bedenk wat u kunt doen wanneer de angsten meer oplopen, bijvoorbeeld door het meer nemen van muziek met een koptelefoon die u opzet, en hier actief naar gaat luisteren, het veranderd de gedachten. Neem een positief dagboek mee, die u gaat lezen op de plek zodat u meer rust ervaart.

Ga de situaties niet uit de weg, probeer het elke keer opnieuw, de ene keer gaat het beter dan de andere keer, probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Probeer eerst 5 minuten op de plek en zorg dat u zich rustig voelt ga bijvoorbeeld naar het winkelcentrum en ga zitten op een bankje met een boek. Zo heeft u afleiding en voelt het rustiger om er te zijn. Rust ervaren is een begin om de eerste stap te kunnen minder angsten te ervaren. Bouw het langzaam op de volgende keer 10 minuten dan 15 minuten en zo verder.

Kijk jouw angst in de ogen!

Het is belangrijk niet weg te lopen voor de angsten die u ervaart, het lijkt op het moment het makkelijkste om te vluchten maar het is belangrijk erbij stil te staan, het er te laten zijn, het te accepteren, om het te kunnen verwerken. Wanneer u een angst bui krijgt ervaart u zeer veel angsten, hoe verder het doorgaat hoe meer gedachten er op komen, dit kan door elkaar gaan lopen en kan het paniek worden.

Als u een angstaanval krijgt, word u overspoeld door angst. U wilt het verbergen, er niet aan denken, maar de angst lijkt overal rond te spoken. Omdat de angsten over zijn, is er geen plek waar een persoon zich veilig voelt, tot rust kan komen, het kan veranderen of aanpakken. Het gevoel van de angst kan hierdoor juist groter worden. Het aankijken van de angsten is het accepteren dat ze er zijn en schakelen.

Het is belangrijk om de angsten te kunnen aan kijken, hoe beter u het kunt aan kijken, hoe minder heftig het is om het te ervaren, hoe meer rustig de gedachten nog zijn, hoe beter u kunt denken over een oplossing die nu kan gaan werken. In angsten is het vaak minder goed mogelijk direct te handelen of te starten, maak een stappenplan die u kan helpen aan de hand van korte stappen om een bui te verminderen als een handvat.

Als u de angst probeert weg te stoppen, dan gaat het juist spoken. Hoe meer u er tegen in gaat hoe erger het word. Het geeft gedachten die de angsten in stand houden, de gedachten die hiermee te maken hebben kunnen de angsten versterken en zijn vaak moeilijk te stoppen.

“Het is oké om angstig te zijn”, is een mooie zin om tegen uzelf te zeggen. Bij heftige angstaanvallen is het belangrijk hulp te zoeken en er niet alleen mee te blijven. Het is belangrijk de angsten te verwerken en de angsten te kunnen omdraaien om er meer van te leren en beter ermee om te kunnen gaan.

Maak een doel

Wanneer angst steeds meer invloed heeft op het dagelijks leven is het belangrijk te blijven zoeken naar motivatie om dingen te blijven aanpakken en verbeteren. Hierbij is het belangrijk om steeds kleine doelen te stellen en om moeilijke situatie niet uit de weg te gaan maar juist aan te gaan.

Zorg ervoor dat u duidelijke haalbare doelen maakt, die u in kleine stappen gaat behalen. Zet alles op alles om het doel te willen gaan behalen. Op deze manier blijft u steeds de grenzen opzoeken en kunt u stappen maken de grenzen te verleggen. Probeer een doel minimaal 1 week uit, en pas daarna het doel aan, het moet eerst een nieuwe gewoonte worden en het is eerst wennen.

Wanneer u angsten gaat aanpakken is het belangrijk om met kleine doelen te werken om kleine stapjes vooruit te komen, om een groter doel te bereiken. Door een groot doel te verwachten van uzelf kunt er meer tegen opgaan zien het doel te behalen, of het valt te zwaar en u stopt ermee. Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van situaties die u angst geven, hoe het komt dat het u angst geeft.

Hoe kleiner het doel, hoe makkelijker het is om het te behalen. Elk behaald doel motiveert om een nieuw doel te maken. Veel kleine doelen vormen samen een groot doel. Veel kleine stappen is na enige tijd een grote stap vooruit.

Maak een plan om het doel uit te laten komen door elke dag hetzelfde te doen, bij angst hetzelfde te reageren in dezelfde stappen, hierdoor kunt u leren om de angst anders aan te gaan pakken, te zien waar de signalen vandaan komen, wat de oorzaken zijn en hoe u steeds eerder het plan kunt gaan inzetten. Maak hiervoor gebruik van vorige momenten en leer zoveel mogelijk van de angsten.

Wanneer het doel is behaald, moet u opzoek naar een nieuwe uitdaging, probeer een doel te maken waar u steeds 1 week aan werkt. Daarna verbeterd en de stappen blijft volgen van het eerste doel het herhalen van doel 1 is belangrijk bij het starten van doel 2. Door het niet te herhalen kan u weer meer terugvallen. Schrijf na 1 week op wat er goed ging, wat u ervan heeft geleerd, wat moeilijke momenten waren, hoe u het heeft aangepakt en wat het effect was.

Heeft u het doel in de loop van de week behaald, voeg dan een extra onderdeel toe, maak een klein doel als extra waar u aan gaat werken, maak het doel de week later iets groter zodat u de 7 dagen red. Schrijf de doelen op een groot papier en hang deze op een plek waar u regelmatig langs loopt. Hierdoor blijft u de doelen steeds zien en blijft de gedachten ermee bezig, waardoor u er meer aan werkt bewust en onbewust.

Heeft u het doel behaald, beloon u zelf met iets. Het is gelukt om het doel te behalen en de stap te zetten, dit kunt u aan en nu de volgende stap. Haal wat lekkers om het te vieren en morgen weer starten met een nieuw doel.

Zoek manieren die u kunnen helpen om minder angsten te ervaren die voor u kunnen helpen, zoals het meenemen van muziek met koptelefoon om de gedachten en signalen te veranderen. Leer uzelf een ademhalingsoefening aan zodat u deze buiten kunt toepassen in het geval het nodig is. Leer de fase van uw angsten kennen door het gebruik van een signaleringsplan, check de angsten die u ervaart buiten op het plan in uw hoofd en u weet wat u moet doen.

wees trots op jezelf!

Voor u is het een overwinning om het toch te hebben gedaan en dat het toch gelukt is ondanks alles wat u heeft ervaren. Wees trots op het moment dat het is gelukt en beloon u zelf voor dit moment. Hoe vaker het goed gaat hoe meer zelfvertrouwen u gaat krijgen om dingen die angsten geven aan te gaan en aan te pakken. Maak kleine doelen om gemotiveerd te blijven om het aan te pakken. Schrijf de overwinningen op in het positief dagboek voor een nieuwe moeilijk moment.

Maak een overzicht van positieve ervaringen die u heeft gehad ondanks dat u veel angsten ervaarde. Het kan gaan om momenten dat u de angst bent aangegaan en de situatie niet uit de weg bent gegaan, u had een manier gevonden om er goed mee om te gaan, het is een stap in het beter leren omgaan met de angsten. Schrijf in het positief dagboek momenten die goed gaan en de doelen die u heeft bereikt om de angst aan te pakken.