Wat is het

PTSS en onduidelijkheid gaan vaak niet samen, het is vaak een trigger van de persoon wat kan zorgen dat een persoon heel de dag gaat na denken over het probleem en blijft zoeken naar mogelijkheden of oplossingen. Hierdoor heeft een persoon overdag veel last van veel gedachten, wat veel invloed heeft op het functioneren op de dag. In de nacht kan een persoon minder goed slapen door de zorgen die om de onduidelijkheid heen zitten. Wanneer veel dingen onduidelijk zijn en er geen duidelijk beeld is voor bijvoorbeeld over een maand zorgt voor veel onrust onzekerheid en stress. De situatie is niet naar wat een persoon zo kunnen of mogen verwachten. Hoe meer onzekerheid hoe groter de kans op mentale problematiek.

Herkennen

Duidelijkheid zorgt voor rust omdat het duidelijk is de persoon weet wat er word verwacht of er gedaan moet worden. De duidelijkheid is belangrijk om alles goed te laten verlopen. De duidelijkheid zorgt structuur en dat iedereen weet wat er verwacht mag worden. Onduidelijkheid geeft bij veel diagnose problemen in gedachten, triggers of signalen. De persoon blijft vaak piekeren of malen bij onduidelijkheid waardoor er een groot deel van de dag verloren gaat.

Een persoon met PTSS kan zeer slecht tegen onduidelijkheid, het blijft vragen oproepen waardoor een persoon meer blijft malen en piekeren. Hierdoor kan een persoon minder goed slapen, eet vaak minder of heeft minder eetlust en heeft meer het gevoel van een vol hoofd. Onduidelijkheid geeft extra stress, doordat het probleem verder niet word aangepakt of opgelost, het blijft voortduren. Het voortduren zorgt voor buien of signalen die regelmatig hoog oplopen, waardoor een persoon vaker in tornado zit. De onduidelijkheid blijft langer aan waardoor er een grotere kans is op chronische stress klachten.

Onduidelijkheid zorgt ervoor dat het onoverzichtelijk is en de persoon minder goed kan handelen in een situatie. Het is niet duidelijk bij de andere persoon hoe het gaat of van welke signalen in welke fase een persoon last heeft, dit kan ten nadelen zijn van een behandeling. Duidelijkheid kan worden gegeven door het overzichtelijk te maken in schema’s of overzichten of het kort samen te vatten aan het einde van het gesprek.

Onduidelijkheid zorgt voor onverwachte momenten waar een persoon vaak niet goed tegen kan. Dingen die onverwachts gebeuren kunnen triggers zijn en zorgen voor hoge signalen. Een persoon heeft vaak al minder goed geslapen door piekeren of een nachtmerrie en is hierdoor meer prikkelbaar op een dag, onduidelijkheid kan dan zorgen voor buien, van o.a. boosheid. Omdat de onduidelijkheid frustratie oproept, het tijd kost om het duidelijk te krijgen, kan een persoon vaker geïrriteerd raken. Onduidelijkheid zorgt ervoor dat een persoon moet wachten op duidelijkheid. Dit kan ervoor zorgen dat een persoon het gevoel krijgt dat het letterlijk wacht als bij een huisarts, hierdoor heeft het minder rust en kan minder doen.

Een persoon heeft meer moeite met het verwerken en loslaten van situaties, wanneer iets onduidelijk is kan dit lange tijd een persoon bezig houden. Het kan niet verwerkt worden omdat het niet duidelijk is. Het blijft onduidelijk waardoor een persoon het dagelijks moet verkroppen, dagelijks oplossingen bedenkt en het herhalend overdenkt.

Gevolgen

Door onduidelijkheid kan het zijn dat de persoon meer problematiek krijgt in de nachtrust, meer prikkelbaar is en meer stemmingswisselingen heeft. Van onduidelijkheid kan een persoon zeer onzeker worden. Wanneer het voor een persoon lange tijd onduidelijk is kan het zorgen voor onzekerheid, waardoor een persoon meer gaat twijfelen aan de situatie of aan zichzelf. Wanneer een persoon meer gaat twijfelen kan dit ervoor zorgen dat een persoon onzeker word en dit samen met de twijfel zorgt dat een persoon minder kan doen op een dag.

Onduidelijkheid kan ervoor zorgen dat een persoon zich minder gehoord en begrepen volt door de andere. Personen geven vaak een lange uitleg over de situatie waar minder aandacht voor is of niet geheel begrepen word waardoor er onduidelijkheid blijft bestaan. Wanneer dit langer aanhoud kan het ervoor zorgen dat een persoon anders in het contact staat.

Door onduidelijkheid kan een persoon een hele dag last hebben van extra signalen of hogere signalen, met houd de persoon bezig en de persoon kan er geen rust in vinden, dit kan ervoor zorgen dat een persoon veel minder kan doen op een dag. Een persoon heeft meer last van een vol hoofd, door onduidelijkheid kan dit worden vergroot waardoor een persoon het overzicht kan verliezen. Hierdoor kan het meer uitzichtloos worden voor een persoon of de persoon geen raad meer weten met de situatie en negatief gaan denken.

Het wachten op duidelijkheid zorgt er bij een persoon voor dat het letterlijk wacht elke dag tot het duidelijk is, het diverse keren bespreekbaar maakt en er vele keren op terug komt omdat het de persoon te veel bezig houd en de persoon duidelijkheid en rust wilt. Onduidelijkheid kan een situatie zeer onbegrijpelijk maken voor een persoon. Hierdoor kan een persoon zich veel meer zorgen gaan maken dan eigenlijk nodig is. Een persoon kan de onduidelijkheid linken aan eerdere situaties wat trauma gedachten kan oproepen.

Doordat een persoon zich moeilijker kan concentreren gaat er meer langs de persoon heen, dit kan ook het geval zijn in een herbeleving. Het kan zijn dat het lijkt of de persoon het heeft begrepen en duidelijk is voor de persoon,maar het geheugen heeft minder van het gesprek opgeslagen, waardoor een persoon minder met het gesprek kan.

Duidelijkheid is bij veel instantie vaak niet van toepassing, het is erg moeilijk om een situatie geheel duidelijk te krijgen, vaak worden vele vragen niet beantwoord of maar half wat weer nieuwe vragen oproept. Bedenk een manier van vragen dat het voor u meer duidelijkheid bied. Door het elke keer aan de hand van een vast patroon te vragen krijgt u soort gelijke uitleg.

Een persoon met PTSS heeft graag duidelijkheid, zodat de persoon weet wat er verwacht word en wat er gaat gebeuren. Voor een persoon met PTSS moet het voorspelbaar zijn. Hoe duidelijker het is voor de persoon hoe meer rust een persoon er in heeft en hoe makkelijker de persoon met een situatie kan omgaan.

Voor een persoon is het belangrijk dat er word nagekomen wat er word gezegd en dat het ook word uitgevoerd. Wanneer dit niet gebeurt geeft het een naar gevoel, meer afstand en kan het vertrouwen in de persoon minder worden. Een persoon heeft dagelijks last van de trauma gedachten en herbelevingen, dit is vaak in het verleden, door duidelijkheid in bijvoorbeeld afspraken is een persoon meer in het hier en nu. Duidelijkheid geeft meer zekerheid aan een persoon, een persoon met PTSS is vaak onzeker of twijfelt veel.

Plan

Creëer zoveel mogelijk duidelijkheid, door zaken na te vragen, bewijs te zoeken en punten online op te zoeken. Zoek mogelijkheden om afleiding zoeken mogelijk te maken in wind storm tornado of orkaan. Wat zijn mogelijkheden om het meer duidelijk te krijgen? wat kunt u er nog aan doen? Wat zijn de mogelijkheden? Kunnen naasten hierin nog iets doen?Houd aantekeningen bij in een schrift of map en bewaar hierbij de benodigde papieren. Maak aantekeningen van gedachten of het niveau van signalen. Wanneer het voor u niet duidelijk is blijft er naar vragen en blijf vragen stellen om het plaatje duidelijk te krijgen.

Geeft aan wat er volgens u niet geheel rond is en wat u hieraan bezig houd. Voorspelbaarheid aan de hand van een vaste dagelijkse structuur, hoe minder stress u ervaart. Plan dagelijks vaste momenten van actief zijn en rust voor een goede dagstructuur. Blijf vragen en zoeken naar meer duidelijkheid, onduidelijkheid geeft onrust en stress en kan mentale problematiek veroorzaken. Probeer online antwoorden te vinden op bijvoorbeeld een forum, wiki of via lotgenoten

Personen hebben het graag duidelijk in een mail of op papier, waardoor het nog een keer kan worden teruggelezen hoe het precies is, naar het denken en overdenken van de problematiek. Na een gesprek kan een persoon van het gesprek allerlei gedachten krijgen, hierdoor kan het verhaal zoals het is besproken veranderen. Hierdoor kan er meer onduidelijkheid ontstaan.

Personen hebben graag dat een afspraak word gemaakt zodat de persoon er rekening mee kan houden, bijvoorbeeld voor trigger van de geluiden zoals een deurbel of het aankloppen. Wanneer een persoon het weet gaat het vaak beter dan onverwachts langskomen. Wees in de communicatie duidelijk en kort. Door lange verhalen rondom een onderwerp kan een persoon de draad kwijt raken, waardoor het na het gesprek nog veel vragen heeft, die moeten wachten tot de week erna. Dit zorgt in de week voor meer onrust.

Maak aantekeningen van gesprekken en houd dagelijks een dagboek bij. Schrijf belangrijke punten op. Een gesprek kunt u opnemen om het later terug te luisteren en aantekeningen van te maken. Vraag om rapportage aan de behandelaren zodat het duidelijk is wat er over u word geschreven. Geef aan dat u graag de informatie per mail of post ontvangt. Vraag of de behandelaar een samenvatting kan geven of kan mailen.