Onrust bij dementie komt vaak voort uit oude trauma’s

medischcontact.nl

Wat is het

Trauma’s en de behandeling van een PTSS is pas sinds 1980 meer mogelijk, hierdoor hebben personen tot deze tijd niet de hulp hiervoor gehad die nodig was. De onrust bij trauma hoort bij PTSS, door de gedachten die veel signalen geven of andersom. Ouderen hebben hierdoor nog een open trauma van lang geleden, hierdoor kan de onrust al heel hoog zijn.

Dementie komt vaker voor bij trauma en als gevolg van een PTSS, wanneer deze niet is behandeld. Personen met PTSS hebben twee keer zoveel kans om dementie te ontwikkelen in vergelijking met mensen zonder PTSS. Ongeveer 8% van de personen met dementie heeft PTSS.

herkennen

Bij ouderen met dementie kan het trauma zijn veroorzaakt door de oorlog, toen der tijd was er geen hulp voor het verwerken van het trauma, hierdoor zijn vele trauma’s niet verwerkt. Iemand met dementie kan hierdoor meer terug gaan naar het verleden, waardoor de persoon vaak aan het trauma moet denken, het zo voelt, er gedachten zijn of emoties.

De gedachten die een persoon nog heeft aan het trauma zorgen voor meer spanning en onrust, zoals bij een PTSS vaak is. Deze spanning word vaak niet gezien in combinatie met een trauma dat is opgelopen en hierdoor is het vaak niet op de juiste manier verwerkt. Hoe langer de gedachten bij een persoon zijn, hoeveel meer last een persoon ervan krijgt, hoe hoger de signalen kunnen oplopen en groeien.

Een herbeleving kan zijn alleen gedachten of een filmpje het kan ook gaan om een combinatie. Het is voor een ander niet te zien of een persoon nare gedachten heeft aan een trauma. Wanneer een persoon dement word kan de persoon meer last krijgen van herbelevingen, hierdoor zijn deze gedachten er vaker en reageert een persoon meer uit het trauma. Personen met dementie gaan vaak terug naar het verleden, worden “kind”, hierdoor kunnen juist deze dingen die toen zijn gebeurt nu zo heftig opspelen, de persoon is meer in het verleden als het heden.

Wanneer een persoon nog geen dementie heeft heeft het vaak mogelijkheden van de onrust af te komen, door naar buiten te gaan, iets te gaan ondernemen. Hoe langer een trauma aanhoud hoe meer vergeetachtig een persoon kan gaan worden, het zorgt ervoor dat een persoon zich moeilijker kan concentreren, waardoor onrust veel moeilijker aan te pakken is. Wanneer een persoon dement word kan het dit meer vergeten, of niet weten hoe het nu moet worden aangepakt, waardoor er meer onrust kan zijn. In het leven zonder dementie kon een persoon er mee overweg, wanneer er dementie bij komt is dit veel moeilijker.

behandelen

Doordat trauma’s niet zijn behandeld en er in de jaren na de oorlog weinig aandacht voor is geweest, hebben veel ouderen een onbehandelde PTSS. In de jaren na de oorlog was het opnieuw opstarten en het leven weer opbouwen en geen tijd of aandacht voor het leed dat is geleden. De herinneringen aan deze momenten verdwijnen niet zonder een behandeling van traumatherapie. Hierdoor is het een open trauma van 75 jaar.

Bij de geestelijk gezondheidszorg is er vaak te weinig kennis en kunde van een trauma, bij een intake word er zelden naar gevraagd of een persoon een nare gebeurtenis heeft meegemaakt, hierdoor is dit vaak niet de diagnose die een persoon krijgt, daarnaast is het vaak zo dat een persoon door vooroordelen er al over heen moet zijn. Trauma’s worden vaak slecht behandeld en vaak over het hoofd gezien. Het word vaker gezien als een probleemgedrag als gevolg van de dementie.

gevolgen

Een persoon herinnert zich vaak nog wel de jeugd en het verleden, het heden of er tussen is is voor een persoon met dementie vaak erg lastig. Hierdoor kan het zijn dat een persoon de jeugd herinnert die erg naar was, hierdoor kan een persoon in een herbeleving voelen zoals toen in het gevoel, emoties en gedachten, hierdoor kan een persoon in 1x boos worden of juist heel stil.

Omdat er geen aandacht was voor het trauma, heeft het trauma een eigen leven kunnen lijden, is het kunnen gaan groeien, zijn er meer signalen gekomen, de persoon heeft zich hieraan aangepast om het leefbaar te houden. Dit kan werken op de korte termijn maar op de lange termijn kan het zorgen voor meer problematiek. Door de trauma’s heeft een persoon een vol hoofd, de druk in het hoofd, dit zorgt ervoor dat het geheugen minder is, hierdoor is een persoon meer vergeetachtig en heeft een grotere kans op dementie.

Voor iemand met dementie kan het moeilijker zijn zich te uiten, erover te praten of het begrijpelijk te maken. Hierdoor kan het zijn dat het niet word gezien of begrepen. Hierdoor kan het zijn dat het trauma van de persoon, niet word behandeld, het anders word gezien, medicatie word voorgeschreven die minder van toepassing is.

Door de trauma’s slaapt een persoon veel slechter, hoe minder goed een persoon slaapt hoe meer prikkels een persoon kan krijgen hoe meer onrust dit kan veroorzaken. Met een trauma zijn er veel gedachten, die zorgen voor piekeren en malen, hierdoor kan er meer onrust zijn en dit kan zorgen dat een persoon meer angsten ervaart om te gaan slapen wanneer het last heeft van nachtmerries.

Door PTSS is een persoon vaak al een stukje grip op het leven kwijt, door dementie die langzaam achteruit gaat, verliest de persoon steeds meer grip op het leven. Zeker in het begin ervaart de persoon het verlies van de grip, hierdoor kan de persoon zich meer zorgen gaan maken en hiervan onrust krijgen. Het kan moeilijk zijn om vast te stellen op de onrust komt door het trauma of door dementie, of dat beide elkaar versterken.

plan

Er zou een plan moeten zijn wat duidelijkheid kan geven over het verleden van de persoon en de nare gebeurtenissen die een persoon heeft meegemaakt, de gebeurtenissen tekenen een persoon, de persoon is beschadigd in het gevoel, gedachten, gedrag, en emoties. Hierdoor heeft een persoon een andere soort behandeling nodig.

Er zou meer voorlichting moeten komen over trauma en dementie, zodat er eerder kan worden ingegrepen en het worden aangepakt., Volgens wetenschappelijke berichten is het goed te behandelen. Het is belangrijk het in het leven voor dementie aan te pakken, te erkennen, en te behandelen, hierdoor kan de kans op dementie afnemen. Wanneer een persoon het heeft is het belangrijk dat het duidelijk moet zijn voor naasten en hulpverleners, hoe om te gaan met de ptss en dementie, en wat zijn dingen die kunnen en wat niet. Hoe meer voorlichting hoe beter en duidelijker het word.

Het moet duidelijk zijn wat een persoon heeft meegemaakt voor het oplopen van het trauma. Hoe beter beeld er is van de opgelopen trauma’s hoe beter er behandeld kan worden. Het zorgt ervoor dat het duidelijk word, aan hoeveelheid en ernst, dit zegt ook veel over de reactie van een persoon met dementie, hoe ernstiger het trauma hoe meer extreem in gedrag, gevoel, emoties.

Wanneer u weet dat de persoon een trauma heeft is het belangrijk om het gelijk te laten behandelen en niet te lang te wachten. De gevolgen van PTSS zijn erg groot. PTSS en dementie kunt u niet zelfstandig aanpakken of oplossen, het is belangrijk u door te laten verwijzen naar goede hulp. Alleen wanneer u er vroeg bij bent met trauma kunt u ervan geheel herstellen, bij dementie is het zorgen dat het in een balans blijft, niet te ver achteruit , grip krijgen op

Zoek naar mogelijkheden die kunnen helpen in een herbeleving of onrust, zoals een knuffeltje die meer bescherming kan bieden, of een echte die troost bied. Let op dat het kan zijn dat een persoon averechts reageert op aanraking. Muziek kan helpen de gedachten te veranderen en meer rust te geven. Voor elk persoon is het anders wat kan helpen op het moment, soms helpt het wel en soms niet.