Wat is het

Stress kan het dagelijks leven van een persoon totaal veranderen en zeer veel beperken in het dagelijks leven en de mogelijkheden die er zijn. Wanneer een persoon meer stress ervaart is er veel spanning in het lichaam wat ander problematiek kan geven. Een persoon kan ontregeld worden door de stress door veel gebeurtenissen of triggers, een persoon blijft schommelingen houden in de stress en kan geen balans krijgen

Stress kan zorgen voor het ontregelen van het dagelijks leven wanneer een persoon dagelijks veel stress ervaart. De stress kan door verschillende dingen hoog oplopen zoals door gebeurtenissen, door triggers of door veel gedachten. Het vasthouden aan een planning is vaak niet mogelijk wanneer een persoon ontregeld is. Een persoon raakt niet zomaar ontregeld. Vaak gaat er veel aan vooraf en is het een opbouwend iets. De persoon kan al een week meer stress hebben voor het echt veel last ervan heeft en het toppunt van de persoon is bereikt.

Herkennen

Ontregeld door gebeurtenissen, die snel en kort achter elkaar oplopen of van heftige momenten. Een persoon die het goed verwerkt heeft hier minder last van, personen die dagelijks stress hebben kunnen in gebeurtenissen meer blijven hangen waardoor het vastzittende gedachten worden of een persoon meer gaat piekeren.

Ontregeld door regelzaken, die niet geregeld worden en waarop gewacht moet worden. Het wachten en blijven afwachten zorgt voor meer chronische stress waardoor buien sneller opkomen. Wanneer het niet word uitgesproken is het een opstapeling van zaken die niet worden opgelost wat veel stress veroorzaakt.

Ontregeld door onbegrip van andere, die de situatie niet kunnen of willen begrijpen. Het geeft veel zorgen waardoor een persoon sneller in hoge stress is. Het onbegrip is een trigger voor de persoon, waardoor een persoon snel overprikkeld raakt. Een persoon kan veel meer last hebben van herbelevingen of trauma gedachten. Ontregeld door drukte, het is vaak niet te zeggen van te voren of het ergens druk is of niet. De persoon word overvallen door de drukte en krijgt hierdoor meer stress, waardoor een persoon thuis al meer zorgen heeft en meer angst om naar buiten te gaan.

Ontregeld zorgt ervoor dat een persoon in de war kan raken, het geheel niet meer kan overzien, het is te snel en te kort achter elkaar, waardoor het overzicht op het moment van een bui kwijt is. De gedachten kunnen als gedachten stromen door het hoofd gaan op een snel tempo. Hierdoor kan het voor de persoon voelen als meer druk in het hoofd of een vol hoofd. Ontregeling kan zorgen voor meer signalen van meer gedachten, meer angsten of andere signalen. De ontregeling zorgt ervoor dat het een soort van kortsluiting word in het lichaam. Het kan vaak niet voorkomen worden. De signalen zijn in tornado of orkaan en heel heftig voor de persoon.

Stress is een onderwerp wat binnen de mentale gezondheidszorg moeilijk tot zeer slecht word begrepen. Bij veel diagnose hoort stress of onrust en veel personen hebben ook chronische klachten. Doordat er weinig begrip voor is word het zelden aangepakt. Het ontregeld zijn en moeten bijkomen van een week stress, en het weer opnieuw starten van een ritme, is vaak weinig oog voor en een persoon moet dit vaak zelf en alleen oplossen. Een persoon kan het vaak op verschillende manieren uitleggen maar het is hoe een behandelaar het oppakt en hoe het word begrepen.

Gevolgen

Wanneer een persoon ontregeld raakt door de stress zijn er minder mogelijkheden op een dag waardoor een persoon moet vechten tegen de stress. De stress kan zorgen voor lichamelijke klachten.

De spanning in het lichaam kan ervoor zorgen dat een persoon meer vastzittende spieren heeft waardoor het moeilijker kan bewegen. De stress put een persoon uit waardoor een persoon overdag meer vermoeid is, waardoor het minder kan doen of minder dingen lukken. Een persoon die meer in de stres zit heeft meer last van de spieren, hierdoor kunnen simpele dagelijkse dingen een probleem worden, zoals het doen van boodschappen met het risico op een stress bui in de supermarkt.

Wanneer een persoon ontregeld is, moet het dagen bijkomen voor het weer enigszins minder stress ervaart en het weer beter gaat. Een persoon heeft hier vaak meerdere dagen last van. Het opnieuw opstarten van de dagstructuur is vaak moeilijk en zwaar, naar periode van ontregeld te zijn. Wanneer een persoon ontregeld is, voelt het zich slecht, moe, hoofdpijn, beroerd. Een persoon heeft geen mogelijkheden nar buiten te gaan wat meer stress geeft. Hierdoor komen er meerdere problemen op verschillende gebieden. Een persoon komt minder buiten of niet buiten waardoor het geen boodschappen kan gaan halen, of een persoon vermijd de supermarkt voor een bui te voorkomen.

Door de schommelingen in de stress is er geen balans, hoe minder balans er is hoe meer een persoon moet vechten voor een balans. Zonder balans is er geen rust en ervaart een persoon de gehele dag onrust. De persoon kan door te vaak ontregeld te zijn geen rust meer kunnen vinden en de persoon de rust kwijt is. Een persoon heeft een lege batterij voor een dag. Door te lang in de fase te zitten kan een persoon door trauma gedachten meer negatief gaan denken, waardoor het geheel negatief word. Een persoon ziet minder het nut van dingen of het overzicht, hierdoor blijft een persoon in deze gedachten hangen.

Plan

Het is belangrijk te leren om beter overweg te kunnen met stress en de gevolgen hiervan door te leren het in te delen in fase wind storm tornado en orkaan en voor elke fase oplossingen te bedenken wat kan helpen. Door de juiste afleiding in te zetten kunnen signalen en gedachten verminderen. het is belangrijk te kijken naar vorige momenten om oplossingen te verbeteren en meer mogelijkheden te hebben.

Wanneer u merkt dat u ontregeld bent is het belangrijk de dagstructuur te starten en aan de hand van de planning bezig te gaan. Zet een paar activiteiten per dag in de planning en bouw het langzaam weer op. Zorg dat de stress weer verminderd door actief te gaan sporten of door afleiding zoeken of door meer relaxen op een dag. Maak de stress en de gevolgen bespreekbaar aan de hand van het stressschema en het dagboek om een duidelijk beeld te hebben van de problematiek.

Zorg dat het duidelijk word bij de behandelaar door het maken van een schema in fase en wat er met u dan gebeurt. wat de gevolgen kunnen zijn als u te lang in de fase zit. Wat hulpverleners voor u kunnen doen en wat ze zeker niet moeten doen. Geef dit bijvoorbeeld aan met een lichte kleur van goed, iets donkerdere kleur van hoge stress en donkere kleur van crisis. Het geeft meer duidelijkheid aan de behandelaar waardoor het beter begrepen kan worden.

Probeer tijdens het ontregeld rust te zoeken en te behouden, het is belangrijk meer te rusten om minder klachten te hebben. Het rusten is minder verstandig overdag, omdat u vaak ’s nachts niet slaapt. Met deze stress bent u vaak zo vermoeid dat u ook ’s nachts goed slaapt. Blijf positief, het is een periode waar u weer uit kunt komen. Blijf de mogelijkheden bekijken en probeer het elke dag opnieuw. Het veranderd wanneer u er dagelijks mee bezig bent en het elke dag opnieuw probeert.