Ontspannen bij angst

Ontspannen

Zorg voor vaste momenten op een dag dat u elke dag meer rust neemt, het is belangrijk om een goede dagstructuur te hebben waardoor u minder angsten ervaart. Hoe meer momenten met afleiding en leuke dingen doen, hoe minder gedachten er op komen, hoe minder angsten u ervaart. Zoek naar dingen die voor u helpen om meer rust te vinden, zoals gaan bewegen, schilderen, schrijven, sporten.

Hoe meer ritme en regelmaat erin zit hoe beter het is om er grip op te houden en hoe meer ontspannen u bent. Maak een overzicht van 10 activiteiten die u kunnen helpen in de verschillende fase en loop het lijstje in een vaste volgorde af, hierdoor word het een gewoonte om zo te handelen als de angsten op komen. Hang het lijstje op een vaste plaats bijvoorbeeld in de keuken waar u regelmatig langsloopt, zo word u er steeds aan herinnerd.

Ademhalingsoefening

Wanneer u veel angsten ervaart gaat u anders ademhalen, hierdoor blijft alles in stand, het is belangrijk om weer op de juiste manier adem te halen. Bij angsten gaat u vaak door u mond ademen en krijgt u het benauwd. Met een simpele oefening kunt u weer meer grip op de angsten krijgen. Het kan helpen om de hand op de buik te leggen en hierop te concentreren en te gelijk te tellen tot 100.

Wanneer u deze oefening regelmatig doet, kunt u de oefening ook zonder hand en weet u hoe het werkt, hierdoor kunt u het ook buiten toepassen als het begint op te lopen. De techniek is de buik helemaal intrekken en een paar tellen vast te houden, adem inhouden en dan doorademen en loslaten en dit in herhaling.