Wat is het

Na het oplopen van een trauma, lijkt het of de wereld stil staat, of u meer geleefd word door de dingen die dagelijks gebeuren. Het leven lijkt te stoppen naar een trauma, het was zo heftig en naar en heeft veel invloed op de dag. Het is belangrijk om een stap te maken om het trauma te gaan aanpakken en te herstellen van het trauma. Door te blijven kijken naar de toekomst kunt u meer stappen zetten, gemotiveerd blijven en het beter aanpakken.

Na PTSS als de PTSS is behandeld en de signalen van een PTSS afnemen kan een persoon weer veder met het leven en weer nieuwe stappen in de toekomst, om weer dingen aan te gaan pakken en te verbeteren. De persoon kan zonder een behandeling vaak veel minder dan met een behandeling, het trauma is nog niet verwerkt en zorgt voor veel gedachten, gevoelens en emoties.

Herkennen

Trauma is een gevolg van een overweldigend gevoel van gevaar, machteloosheid, hulpeloosheid, angst en eenzaamheid. Voor heling is er vooral veiligheid en steun nodig. Op eigen kracht herstellen van uw diepe trauma’s is niet mogelijk en moet u daarom ook niet willen.

Door de signalen die bij PTSS horen, kan een persoon beperkt raken in het leven, zoals chronische stress of angsten of door hyper alertheid. Het is belangrijk om elke dag bezig te zijn met de signalen om ze beter te begrijpen en ze steeds eerder te kunnen aanpakken. Het leven houd niet op na een trauma, het is een zeer zware tijd en zeer moeilijk om door te komen, maar het is belangrijk om motivatie te zoeken en te houden om het te veranderen en u te richten op de toekomst. Maak doelen en zorg dat u het einddoel haalt, het verbeteren en het behalen van doelen geeft steeds meer motivatie, om steeds meer dingen aan te pakken.

Het is belangrijk na een trauma zoveel mogelijk te blijven doen van de dingen die u voor het trauma ook deed. Het verzetten van de gedachten en signalen is belangrijk om er meer grip op te houden. Het is belangrijk leuke dingen te ervaren, positieve ervaringen op te doen om beter te herstellen en dingen beter aan te kunnen.

Dingen die u leuk vind om te doen kosten vaak weinig moeite om ze uit te voeren, het is leuk en u ziet er niet tegen op. Het is belangrijk activiteiten te hebben waar u langer mee bezig kunt zijn zoals creatief voor een week of een website waar u elke dag aan werkt. Activiteiten die altijd van toepassing kunnen zijn, die u kunt pakken en starten. Hierdoor kunt u meer structuur aanbrengen op een dag.

Op jongere leeftijd maken veel personen iets mee. Niet altijd de beste dingen, maar de momenten zijn om van te leren om beter grenzen te kunnen stellen in gedrag of uitingen, om te leren van hoe het ook anders kan. Jongeren zijn mag met vallen en opstaan, hoe meer vallen en opstaan, hoe meer iemand ervan kan leren. Door nooit fouten te maken of dingen die minder goed gaan kan een persoon niet leren en zich verder ontwikkelen.

Het leren van de jongere ik is belangrijk om zelfverzekerd te zijn in het nu. Door te kijken wat toen punten waren waardoor dat het minder was, kunt u nu zien wat u eraan kunt doen, hoe u het kunt aanpassen en hoe u meer zelfverzekerd kan overkomen. Vaak is een puber minder zelfverzekerd, door dingen te blijven aanpakken kan dit groeien.

Door te accepteren dat het zo is gegaan als het is gegaan, kunt u meer begrip hebben voor u jongere ik. Door begrip kunnen er nieuwe stappen worden gezet en kunt u tevreden zijn met hoe het nu gaat, u kunt de vooruitgang beter zien en er meer trots op zijn waar u nu staat. De jongere ik kan goed of slecht zijn, maar door de positieve dingen te blijven zien of benoemen die er altijd zijn kunt u meer begrip hebben voor de jongere ik. Het vergeven van de jongere ik kan helpen stappen te zetten in de toekomst.

Behandelen

Het is belangrijk om te leren een nieuwe toekomst te maken, vooruit te kijken, het is gebeurt en kan niet terug worden gedraaid. Het is belangrijk om het te accepteren, maar uzelf er niet in te laten zitten. Na een trauma zijn er vele mogelijkheden voor het starten van het leven, begin direct met nieuwe plannen maken, overzichten bij te houden en te leren van de momenten om meer grip te krijgen, meer duidelijkheid.

Het toekomst beeld wat u heeft als jongeren ik kan een motivatie zijn voor het nu. In de jongere jaren heeft u een plan gemaakt, dit plan wat gaat over school, de keuze van opleiding, kunnen nu helpen om problematiek aan te pakken, keuzes te maken, besluiten te nemen. Door te kijken wat u heeft geleerd in een opleiding en wat u hiervoor over heeft moeten hebben, kunt u gebruiken om u zelf te motiveren andere dingen aan te pakken, moeilijker kan het niet worden dan het examen.

Gevolgen

Het is belangrijk om contacten te onderhouden, het te blijven proberen en u hiervoor in te zetten, met een PTSS kan het erg lastig zijn om deze te onderhouden door de vele signalen die een persoon heeft. Wanneer u gaat sporten kan het al makkelijker zijn contacten te leggen omdat het over het onderwerp gaat dat u leuk vind.

Door herbelevingen en nachtmerries heeft u regelmatig het gevoel dat het opnieuw word aangedaan, u ervaart hetzelfde als het moment van toen. Hierdoor voelt u zich nog regelmatig naar het trauma een slachtoffer, het gevoel zorgt ervoor dat u geen nieuwe stappen kunt zetten. Door het jeugdtrauma niet te laten behandelen kunt u niet uit de cirkel komen, het is belangrijk het jeugdtrauma te verwerken om het te doorbreken.

Veel personen hebben helaas geen kans op na PTSS en moeten leren leven met een PTSS vaak is dit het geval bij CPTSS en MCPTSS, met chronische signalen en problematiek. De persoon leert leven met de nieuwe ik die is ontstaan door het opgelopen trauma en de gevolgen. De persoon moet leren om de signalen en alles wat PTSS heet meer grip op te krijgen om niet dagelijks te moeten overleven.

Plan

Hoe meer positieve ervaringen u weer kunt opdoen hoe makkelijker het kan zijn om andere te vertrouwen meer zelf verzekerd te zijn. Het nare wat is gebeurt is van 1 persoon niet van de personen op de wereld, het is belangrijk om het te veranderen in het denkpatroon. Het is een lang proces en kan erg moeilijk en zwaar zijn om de stap echt te maken naar een trauma.

Ga dingen doen die u leuk vind, vragen vrienden mee iets te gaan doen. Zorg dat er leuke gezellige en fijne momenten zijn. Hoe meer momenten goed en positief voelen hoe meer u kunt herstellen en niet in het gevoel blijft vast zitten. Zoek naar mogelijkheden om nieuwe mensen te leren kennen of te ontmoeten, met een wandel of fiets club, in de bieb of via een buurtcentrum. Begin in kleine stapjes en zorg dat het goed voelt voor u een nieuwe stap aangaat. Houd de stap die u heeft gezet in gedachten en laat dit een motivatie zijn nieuwe stappen ook te zetten, de eerste is ook gelukt.

Maak hiervoor een signaleringsplan die de fase duidelijk aangeven van het gevoel van slachtoffer, dit is de laatste fase, wat zijn dingen die ervoor gebeuren, hoe loopt het op? Wat zijn gedachten? Hoe voelt het? Wat kunt u doen? Wat zijn oplossingen voor de verschillende fase? Wat zouden andere aan het gevoel kunnen doen. Schrijf de antwoorden van de vragen in 4 klommen en u heeft een plan die kan helpen het gevoel te erkennen, te begrijpen en het gelijk aan te pakken.

Start met het maken van doelen, hoe klein ook, om wekelijks in stapjes vooruit te kunnen, om steeds beter om te leren gaan met de signalen, schrijf de doelen op in het positief dagboek als u ze heeft behaald, het kan motiverend zijn om het regelmatig terug te lezen en dat u het kan en lukt.

Maak een plan voor de toekomst wat u wilt gaan doen met uw leven, wat u wilt gaan behalen, wat u nog wil gaan leren of veranderen. Hoe meer u inplant hoe meer dingen er nog zijn die u kunt gaan doen om de draad weer op te pakken. Kijk niet naar de dingen die niet meer kunnen, maar naar de positieve dingen die u gaat doen en gaat uitproberen.