Pas als het jezelf overkomt begrijp je het!

Wat is het

Wanneer een persoon geen PTSS heeft ervaart een persoon niet hoe het is om er een te hebben, door dat het gevoel er niet is weet een persoon vaak niet wat het betekend en wat een persoon doorstaat elke dag. Hierdoor kunnen er vele vooroordelen blijven over PTSS die ergens zijn gelezen of gehoord of zelf bedacht. Wanneer iemand het overkomt ziet een persoon het heel anders en weet de persoon wat het is en praat het uit een ervaring over PTSS.

Door een PTSS die behandeld word kan een persoon weer normaal gaan leven en de draad weer oppakken. Wanneer een PTSS word verward met andere diagnose word de andere diagnose behandeld en blijven de trauma‘s. Hierdoor is er geen hulp bij het trauma en kunnen de trauma gedachten en signalen die horen bij een PTSS verder groeien. Een persoon staat alleen met de PTSS.

Herkennen

Een voorstelling maken van een trauma, hoe het iemand overkomt, hoe het voelt en wat de gevolgen zijn, is voor een persoon die het niet heeft mee gemaakt niet mogelijk. Het ergste wat een persoon kan bedenken is niet te vergelijken. Het oplopen van een trauma kan op vele manieren, hierdoor raakt een persoon beschadigd in het gevoel, emoties en gedachten, voor de persoon is het leven in 1 klap veranderd. Een persoon kent dit gevoel niet, alleen wanneer het is meegemaakt.

Wanneer een persoon nog nooit een herbeleving heeft gehad, weet de persoon ook niet wat het is, hoe het voelt, hoe het gaat, wat dingen zijn die opkomen, wat het verleden is. Wanneer een persoon dit niet weet kan het ook niet handelen in een herbeleving, hierdoor kan een herbeleving blijven bestaan en een persoon er erg lang inzitten. Een persoon kan het uitleggen hoe het voelt of hoe het is, maar een andere persoon kan er weinig bij bedenken of voelen.

Pas wanneer iemand de problematiek begrijpt, kan er juiste hulp komen, kan er begrip zijn voor de situatie. Het leren begrijpen en snappen van de problematiek is voor een ander lastig als de ervaring het gevoel er niet is, het gevoel uitleggen is een van de moeilijkste dingen om er de juiste woorden aan te geven om het juist te laten overkomen.

Doordat het trauma en signalen steeds groter worden word een persoon steeds meer beperkt in het dagelijks leven en zijn er steeds minder kansen in de samenleving. Zo kan een persoon steeds minder goed tegen drukte en ervaart van veel meer dingen stress of angst. Hierdoor is het al snel over al te druk en word een persoon steeds meer getriggerd op een dag.

Een persoon gaat zich vaker met periode depressief voelen, hierdoor kunnen contacten veel minder zijn of verliezen. De persoon lukt het vaker niet dit te veranderen en het word vaak niet gezien door hulp. Met een depressie en trauma gedachten gaat een persoon sneller achteruit waardoor werken niet mogelijk is. Het opstarten van een dag kan al een probleem zijn.

Een persoon word door de hoge signalen al snel meer vermoeid door het vechten tegen de signalen om toch iets te willen doen. Hierdoor is het extra zwaar voor de persoon en het is zeer moeilijk voor lange tijd vol te houden. Een persoon slaapt minder en kan minder goed herstellen waardoor het functioneren en de concentratie achteruit gaan.

Zeker in het begin heeft een persoon zeer veel buien en hoge signalen die door een andere diagnose anders worden gezien of als overdreven worden beschouwd. Een persoon krijgt hierbij geen hulp om meer grip te krijgen op de buien waardoor een persoon dit zelf moet leren om beter hiermee overweg te kunnen. Door de herbelevingen en nachtmerries kan een persoon snel schreeuwend wakker worden wat als overlast voor andere kan worden gezien. Doordat er andere diagnose zijn gesteld word hiervan uit gegaan bij een woningbouw en met mentale problematiek is de persoon vaak schuldig, ook bij politie en kan hierdoor de woning kwijt raken. Door de traumagedachten kan een persoon meer het gevoel hebben van een vol hoofd, een persoon kan meer gaan vergeten. Hierdoor kan een persoon vergeten rekening te betalen en schulden oplopen en hierdoor het huis kwijt raken.

Behandelen

Andere beseffen vaak niet wat voor impact een trauma kan hebben op een gezondheid van een persoon. Een persoon moet eroverheen stappen, moet het loslaten. Wanneer het langer duurt dan 1 jaar is het vaak ben je daar nog niet over heen? Alles heeft zijn tijd nodig om te verwerken en van te herstellen, het is belangrijk om die tijd ervoor ook te nemen. Bij de ene persoon is het makkelijker te behandelen als een andere persoon, de ene heeft weinig sessies nodig de andere veel, het verschil zit het in wat u heeft meegemaakt, voor hoe lang.

Doordat er andere diagnose zijn gesteld word het voor behandelaren lastig om te oordelen wat het nu wel is. Het is een warboel aan diagnose en meningen van behandelaren. Dit kan ervoor zorgen dat het door behandelaren of begeleiders als complex word gezien, als te veel of te moeilijk. Hierdoor word er geen hulp opgestart, dit zorgt voor meer achteruitgang in de gezondheid en voor een trauma van het niet behandelen.

Wanneer een PTSS niet word behandeld is het vaak niet mogelijk te werken, hierdoor is een persoon vaker thuis. Het gedrag het gevoel en de emoties komen te pas en te onpas opzetten en het lukt steeds minder goed om contacten te onderhouden, hierdoor kan een persoon veel contacten verliezen en er helemaal alleen voorkomen te staan.

Mentale problematiek word vaak als een reden gebruik in een rechtszaak. Door de niet behandelde ptss kan het gedrag en het gevoel van een persoon totaal veranderen, hierdoor kan het zijn dat een persoon een voogdij zaak krijgt. De andere diagnose die zijn gesteld en worden behandeld met medicatie worden als een feit gezien en mee genomen in het oordeel, wat kan betekenen dat de persoon de kinderen verliest en ze naar een pleeggezin gaan. Een persoon is snel uitgeput van de signalen van de dag, de persoon is meer bezig met het zoeken van rust, hierdoor is het te zwaar en te lastig om de opvoeding te doen en bezig te zijn met de kinderen waardoor er een grote kans is op een zaak.

Gevolgen

Omdat andere het niet begrijpen omdat ze het niet hebben ervaren kan het zorgen voor spraakverwarring er word niet over hetzelfde gesproken, het komt niet over zoals de persoon het bedoelt of ervaart, hierdoor word het anders opgevat en voelt de persoon zich niet gehoord of begrepen.

Wanneer een persoon het overkomt, loopt het een trauma op, alleen personen met een trauma begrijpen hoe een herbeleving is, maar het is geen onderwerp waar dagelijks over gesproken word en veel taboe op heerst, hierdoor is het vaak een niet besproken onderwerp. In therapie word er niks mee gedaan, alleen het trauma word behandeld.

Door dat een persoon het gevoel niet kan uitleggen of dat het niet word begrepen kan het zijn dat er een andere diagnose word gesteld en hierbij medicatie word voorschreven., terwijl als de ander het had begrepen er een andere diagnose zou zijn. Hierdoor kan het zijn dat een persoon enige tijd medicatie neemt die niet goed is voor de juiste diagnose, zoals benzo PTSS verslechteren.

Door de vele stress en vele signalen gaat het lichaam steeds verder achteruit, de persoon krijgt steeds vaker last van lichamelijke klachten, zoals hartpijnen of migraine. Hierdoor kan een persoon veel minder bewegen en minder activiteiten ondernemen op een dag. Door de hoger signalen waar een persoon geen medicatie voor krijgt, is het vaak niet mogelijk nog te werken. Er moet eerst een balans zijn en minder hoge signalen om dit weer te kunnen.

Wanneer een persoon mentale problematiek heeft en een diagnose is de kans groot op vooroordelen en het verstoten van de persoon. De persoon kan hierdoor meer problematiek krijgen en een trauma van oplopen. De persoon veranderd niet door de diagnose maar volgens familie, vrienden, ouders is dit wel of zien het als iets engs en negatief. Het omgaan met een persoon met PTSS is erg zwaar en moeilijk, door de vele signalen die erbij komen kijken.

Een persoon word steeds sneller en eerder getriggerd door geluiden of geuren, hierdoor worden steeds kleinere dingen een trigger, de persoon is zeer hooggevoelig en kan moeilijk tegen drukte, wat vaak binnen een bedrijf wel is, hierdoor zou thuiswerken nog een mogelijkheid kunnen zijn, aan de hand hoe het gaat met een persoon. Maar het is afhankelijk van de dag die vaak niet van te voren te zeggen is of het een goede of slechte dag is, plannen word steeds moeilijke, de dagen zijn vaak meer slecht dan goed in een week, het gaat alleen wanneer er betere dagen zijn, dus niet fulltime.

Plan

Probeer andere het zo duidelijk mogelijk uit te leggen, gebruik hiervoor overzichten schema’s of een mindmap, zodat u aan de hand van het schema uw verhaal kunt vertellen. Hoe duidelijker het word hoe beter u geholpen kunt worden, hoe meer begrip u kunt krijgen en hoe meer mogelijkheden er zijn voor het aan pakken en oplossen.

Kijk of u voorbeelden kan vinden online of zelf geschreven wat het kan verduidelijken. Op het internet zijn vele filmpjes te vinden die het gevoel van een herbeleving aangeven wat meer duidelijkheid kan geven of voorbeelden in woorden die het begrijpelijker kunnen maken. Denk simpel in de uitleg die u gaat geven, hoe simpeler, hoe meer begrijpelijk.

Het duidelijk maken van problematiek kan soms lastig zijn als andere er anders over denken, het anders zien. Geef duidelijk uw grenzen aan in het gesprek, wanneer de persoon het niet wil of kan zien, is het aan de persoon, ga niet door in het gesprek het heeft geen zin. Kom een andere keer terug en probeer het nog eens, gaat het dan niet, kijk of het wel een “goede” vriend is en wat u wilt met het contact.