Wat is het?

Het is belangrijk om regelmatig te groeien. Wanneer u stil komt te staan, is het weer opstarten van groei er moeilijk en zwaar. Stil staan kan zorgen voor achteruitgang op verschillende gebieden. Hoe meer persoonlijke groei, hoe meer positief u in het leven kan staan, hoe meer goede dingen er op uw pad komen.

Herkennen

Persoonlijke groei met leren van signalen om deze beter te leren begrijpen, ze te kennen en herkennen, weten hoe de signalen opkomen en wat de gevolgen hiervan zijn. Persoonlijke groei door het benutten van kansen en mogelijkheden die op uw pad komen. Door de kansen te nemen en te leren hoe u hier beter van kunt worden, word u steeds beter en heeft u meer kennis en kunde over onderwerpen.

Persoonlijke groei door betere hulpvragen te kunnen stellen en meer gericht op de problematiek kan uitleggen. Door hulpvragen te stellen kan problematiek beter worden begrepen waardoor er meer gerichte hulp kan komen. Persoonlijke groei door het volgen van een cursus of opleiding om meer kans te maken op de arbeidsmarkt. door het volgen van een leuke opleiding met kansen op een baan motiveert een persoon extra om het diploma te behalen.

Persoonlijke groei door te kijken naar kwaliteiten die u heeft, waar u goed in bent, wat u leuk vind om te doen en hier verder in te gaan. Door te kijken naar de kwaliteiten die u heeft, kunt u hierbij groeien en verbeteren, hierdoor word u steeds meer een expert op uw eigen gebied. Persoonlijke groei door te herstellen van een diagnose, door door te zetten, door aan te pakken, door consequent te zijn. Door er elke dag mee bezig te zijn, kunnen dingen veranderen. Het is zwaar om te herstellen, maar de groei en het vermogen om het aan te kunnen, is meer waard.

Behandelen

Door persoonlijke groei heeft u veel zelfvertrouwen, ziet u kansen en mogelijkheden, heeft u een positief zelfbeeld. De groei met doelen die elke week worden behaald geven een goed gevoel en motiveren om door te gaan en nieuwe doelen aan te pakken. Persoonlijke groei kan een persoon veranderen, kan een persoon leren dingen anders te zien of anders aan te pakken. Het zorgt voor meer positiviteit in het dagelijks leven. De veranderingen die een persoon meemaakt hebben veel invloed op het leven.

Gevolgen

Persoonlijke groei kan om verschillende reden soms heel erg traag verlopen. Een persoon kan ook minder kansen en mogelijkheden zien, wanneer het mentale problematiek heeft. Door minder kansen of negatief denken kan een persoon minder of niet groeien. Mentale problematiek kan ervoor zorgen dat een persoon verder van de samenleving komt te staan, doordat een persoon weinig contacten heeft, of door dat er geen mogelijkheden zijn voor de persoon. Een persoon loopt vast in de samenleving. Een persoon heeft vaak weinig zelfvertrouwen.

Plan

Groeien door kansen te zien, door te werken aan verandering of verbetering. Persoonlijke groei is nodig om te kunnen herstellen, dit gaat beter in kleine stapjes dan in 1x. De kleine stapje van kleine doelen die bereikt worden hebben een groot eindresultaat. Probeer van 0 naar 10. Van 10 naar 20. En geniet van iedere stap die u zet. Er word gewerkt aan het verbeteren van u zelf wees hier trots op als u weer een doel heeft behaald.

Persoonlijke groei door directe aanpak van gedachten om ze los te kunnen laten en te verwerken zodat u er geen last van krijgt. Door gedachten uit te spreken, op te schrijven , door mee te zingen of door gedachten van u af te schilderen. Door het bijhouden van een dagboek welke gedachten het meest vast houden en om een beeld te krijgen hoe positief u denkt.

Persoonlijke groei door het stellen van doelen en deze keer op keer te behalen. De doelen geven mogelijkheden voor de toekomst en te kijken wat u nu kunt doen om het in de toekomst beter te laten zijn door het nu aan te pakken. Hoe meer doelen u behaald hoe meer, nieuwe kansen er komen.

Persoonlijke groei door te leren van vorige momenten dat het minder ging. Door te kijken naar deze momenten en de gevolgen en oorzaak te bekijken en de oplossing keer op keer te verbeteren. Vorige momenten zijn perfecte leermomenten waar u rustig naar kunt kijken, over kunt nadenken, en andere oplossingen kunt bedenken.

Persoonlijke groei door meer afleiding zoeken mogelijk te maken wanneer signalen hoger oplopen, door te kijken welke afleiding zoeker kunnen helpen in de fase wind storm tornado en orkaan. Door een juist beeld te hebben van de fase en de oplossing per fase te weten kunt u signalen verminderen.

Persoonlijke groei door te oefenen met het stellen van hulpvragen en te kijken naar de reactie van de ander, door hier steeds een verbetering in aan te brengen kunnen u vragen steeds beter worden waardoor er meer een gericht antwoord kan komen. Persoonlijke groei door dingen los te laten en er een andere kijk op te hebben. Door het anders te bekijken komen er nieuwe mogelijkheden en kansen, waardoor u meer positief kan groeien.