Praat over de gedachten die bezig houden.

Het is belangrijk de gedachten te verwerken zodat deze minder bezig houden. Iedereen kent de gedachten en het gevoel, hierdoor kan het makkelijker zijn erover te praten. Maak de gedachten bespreekbaar bij hulpverleners als ze te veel bezig houden en uw dag beïnvloeden. Ga op zoek naar lotgenoten met dezelfde problematiek en vraag zo zij dit aanpakken. Kijk naar de mogelijkheden van een contact moment buiten om erover te praten tijdens een wandeling, vaak praat het dan makkelijker.

Wanneer u mentale problematiek heeft heeft u vaak te maken met kritiek of dingen, het word vaak niet begrepen en veel personen vinden het aanstellen. De personen weten vaak niet meer dan ze ergens hebben gehoord of hebben gelezen van de problematiek. De personen hebben wel kritiek maar weten niet wat u heeft meegemaakt, wat er is gebeurt, hoe het thuis gaat.