Praten over angsten

Wat is het

Het is belangrijk te praten over de angsten met een hulpverlener en de gedachten en gevoelens die het oproepen te verwerken en los te laten. Wanneer u geen hulp zoekt is de kans groot dat u een angststoornis oploopt en meer dingen als traumatisch gaat ervaren door de angst die u dagelijks ervaart. Het verwerken als het nog klein is gaat vaak beter met een goed resultaat. Het wachten met het bespreekbaar maken of aanpakken kan zorgen voor meer mentale problematiek.

Praten over de angsten is belangrijk om het te verwerken, een manier te vinden om het aan te pakken en om weer de rust te vinden op een dag. Het praten over dingen die angst word vaak niet of te weinig gedaan door onder andere schaamte voor de angsten, maar het open zijn over de angsten kan zorgen voor oplossingen.

Het is belangrijk om te praten over de angsten die u ervaart, wat u moeilijke momenten vind, momenten zijn dat de angsten meer oplopen, om te kunnen accepteren dat er angsten zijn, om er van te leren en er beter mee om te kunnen leren gaan. Het kan helpen om te praten over de angsten om het te gaan verwerken en los te laten en om uit te zoeken wat de mogelijkheden voor u zijn om het te gaan aanpakken.

Door te praten over de angsten kunt u begrip krijgen en kunt u stappen maken het te gaan aanpakken. Het kan helpen als iemand naar u luistert en met u meedenkt. Een luistert oor kan voor veel personen helpen. Het helpt u om uw eigen gedrag en patronen te leren herkennen en te weten hoe u met de angsten kunt omgaan.

In een gesprek is het belangrijk te vragen waar de andere over wilt spreken. Voor de persoon moet het goed voelen om het gesprek aan te gaan, het moet goed blijven en goed worden afgesloten. Voor PTSS is het belangrijk om positieve ervaringen op te doen in een gesprek om weer meer vertrouwen te krijgen in andere personen.

Met een PTSS heeft een persoon vaak veel zorgen over de gezondheid, het herstel, de behandeling, de vooruitgang. Een persoon kan door PTSS veel angsten ervaren op een dag of een trigger hebben die angsten oproept. Het kost een persoon veel energie om hier tegen in de gaan om het te veranderen, om het aan pakken op een dag. Wanneer een persoon minder goed slaapt kan een persoon minder goed herstellen hiervan en duurt het herstel/bijkomen langer.

Herkennen

Praten over het angst gevoel is voor een persoon erg lastig, hierdoor kan het lastig zijn het onderzoek samen te doen. De persoon verstopt de angst en verbergt het of er niks aan de hand is, een persoon kan vragen krijgen maar deze ontwijken of negeren. Door het niet te onderzoeken kan een persoon iet leren van de angsten waardoor het vaker in buien kan komen en de angsten steeds vaker in paniek uitkomen. Een persoon kan geen balans houden in de angst.

Het is belangrijk om u te uiten en te praten over de angsten en het niet op te kroppen. De angsten kunnen gaan zorgen voor een angststoornis. Het bespreekbaar maken van de angst kan aan de hand van het dagboek of overzicht dat u heeft gemaakt zodat u een lijndraad heeft voor het verhaal en geen punten vergeet. Her uiten is belangrijk om de angsten te veranderen in een ander gevoel.

Levensangst is iets dat u heeft opgelopen in het leven waar u angst voor heeft ervaren. Angstgevoelens komen vaker terug en zijn vaak een blijvende herinnering hier aan. Een persoon kan het gevoel meer verstoppen omdat de persoon niet over kan of durft te praten, het roept te veel op en hierbij komt veel angst. Om meer inzicht te krijgen in de angsten die u ervaart is het belangrijk een duidelijk beeld te krijgen om meer inzicht te krijgen en het verder te onderzoeken. Hoe meer overzichten u heeft hoe duidelijker beeld u krijgt.

Lotgenoten kennen de problematiek en weten waar u het over heeft, ze begrijpen wat u doormaakt. Hierdoor kunnen ze u veel informatie, tips en adviezen geven. Lotgenoten kunt u vinden online via lotgenoot groepen of via sociaal media. In GGZ zijn ook groepen voor diverse diagnose of signalen. Vaak word mentale problematiek minder goed begrepen door naasten vrienden of collega, het is fijn om dan een gesprek te kunnen hebben met iemand die het uit een ervaring weet en begrijpt.

Lotgenoten hebben al vele van uw ervaringen mee gemaakt en zijn hierdoor zeer ervaren in de problematiek, het zijn geen hulpverleners, maar kunnen u wel verder helpen met de dag en de dagelijks problematiek. Een lotgenoot kan niet helpen bij emdr of traumatherapie, wel met het leren begrijpen en er woorden aan te geven.

Door te vragen wat de persoon graag zou willen kunt u meer begrip hebben voor de situatie en de persoon beter helpen in de problematiek. De persoon kan zich hierdoor meer gehoord en begrepen voelen in de situatie. De persoon staat centraal en de hulp die de persoon wilt voor de problematiek, zodat er dingen kunnen worden opgestart. Het is belangrijk om in het gesprek de persoon centraal te zetten, het gesprek gaat over de persoon, vraag als eerste wat u kunt doen voor de persoon, waar het probleem ligt, stel de persoon op zijn of haar gemak. Het kan de persoon meer een vertrouwd gevoel geven.

Wanneer u voldoende gezond eet en een gezond voedingspatroon heeft zit u beter in uw vel en gaat alles beter en makkelijker. Het is belangrijk om de voeding in een juiste balans te houden, ook op moeilijke momenten met meer angsten. Door de angsten kan het zijn dat u minder nadenkt over voeding of geen eetlust heeft. Hierdoor eet een persoon met angsten vaak onregelmatig en niet aan de hand van de schijf van 5.

Het hebben van zorgen zorgt voor piekeren en maal gedachten, het kost veel energie om de gedachten te stoppen, er rust in te vinden, te veranderen. Hierdoor voelt het voor iemand met PTSS vaak als een vol hoofd, gedachten stromen. Door meer grip te krijgen op de gedachten door manieren te zoeken om meer rust te krijgen, kunt u de gedachten meer in balans houden.

Slaap is erg belangrijk bij het herstellen van signalen, om de rust te kunnen vinden, waardoor het lichaam de volgende dag minder angst ervaart. Het slapen is belangrijk om de gedachten te stoppen, het is belangrijk dat de gedachten genoeg rust hebben om minder signalen te ervaren. Het slapen met angsten kan soms een probleem zijn wanneer deze opkomen voor het slapen gaan, het kan zorgen dat een persoon minder goed inslaapt of niet in slaap durft te vallen.

Behandelen

Een dubbel gevoel frustreert, het is iets waar u niet uit komt, welke kant u ook op gaat het is een cirkel. Een persoon kan hier van gaan piekeren en zich meer zorgen gaan maken over de gezondheid. Het gevoel kan zorgen dat iemand meer last heeft van stemmingswisselingen. Het is belangrijk op zoek te gaan naar hulp en mogelijkheden om de angsten te verminderen. Het bespreekbaar maken van de angsten lucht vaak op, het zit vaak diep geworsteld, waardoor er een last van uw schouders valt na het uiten.

Blijf niet alleen zitten met het gevoel, het kan zorgen dat u zich meer depressief gaat voelen en van meer dingen angsten gaat ervaren. Veel dingen kunnen een trigger worden waar u normaal geen angst van ervaarde. Het gevoel is belangrijk aan te pakken om te voorkomen dat het chronisch word en een angststoornis.

De ander luistert naar u, dit geeft vaak al een goed gevoel om uw hart te kunnen luchten, het te uiten wat u denkt en voelt. Door te praten over de angsten kan u vaak al zelf simpele oplossingen bedenken die u altijd kunt uitvoeren om de angsten te lijf te gaan. Het is belangrijk om te praten met een persoon die u vertrouwd, het praat een stuk makkelijker en het geeft meer het gevoel dat u meer kunt zeggen,

Vaak weet u zelf als allerbeste wat er vanbinnen gebeurt en welke doelen u moet stellen, u heeft alleen de hulp van anderen nodig om dit naar boven te halen. Zoek hulp om beter met de angsten te leren omgaan, leer van de angsten met een signaleringsplan, dagboek en schema en start een onderzoek naar u eigen angsten.

Het is belangrijk te weten welke diagnose een persoon heeft, wat wel kan en wat niet kan voor de persoon. Een persoon met mentale problematiek kan last hebben van triggers waardoor sommige woorden of geluiden de persoon triggeren, het kan zijn dat wanneer een persoon word aangeraakt een persoon het als naar ervaart. het is belangrijk om te weten wat u beter niet kunt doen of op sommige momenten.

Door de angsten en het gevecht deze te stoppen, kost het vaak veel energie, hierdoor kan het zijn dat een persoon meer voeding nodig heeft als anders. Een gezond lichaam en goede voeding helpen u geestelijke wezen en geven u een goed gevoel over uzelf. Vraag eventueel een diëtist voor een goed voedingspatroon voor u.

Zorg voor meer rust voor het slapen gaan door het doen van een ademhalingsoefening en door gedachten van u af te schrijven, wanneer u hoofd leeg is en u daarna een oefening doet kunt u meer rust vinden en beter slapen. Houd een vast dagpatroon aan met overdag wakker en in de nacht slapen, sta op wanneer u minder heeft geslapen en start de dag. Door het veranderen van het ritme, bent u vaak minder actief en fit en kunnen signalen ook sneller opkomen.

Gevolgen

Het weg stoppen van angst gedachten gaat vaak onbewust een persoon wil er niet aan denken waardoor het zich meer gaat storten op werk of hobby. Een persoon kan hierdoor een burn-out krijgen of overspannen raken. Het praten over de angsten en het doen van een onder zoek naar angst kan voor een persoon erg confronterend zijn, het roept gedachten op aan nare gebeurtenissen of een trauma. Een persoon voelt zich daarna vaak minder goed.

Zorg ervoor dat u tijdens het gesprek niet te veel met tips komt, de meeste tips kennen de meeste personen wel, het kan overkomen als het gesprek word niet begrepen, geen gehoor aan het onderwerp. Het kan het gevoel geven dat mentale problematiek weinig voorstelt en dat het met een tip oplosbaar is.

Door de angsten is er meer kans op emotie eten en dit is vaak met veel vetten, suikers of zouten. Deze zorgen ervoor dat de angsten kunnen veranderen in iets anders, dat het meer rustig word, maar gezond is het niet. Wanneer u een juiste balans heeft in de voeding kunnen angsten vaak minder snel opkomen, kunt u meer aan.

Het praten over angsten kan zorgen voor herbelevingen en hoge signalen van angsten en paniek. Het kan de klachten verergeren, triggeren. Het is belangrijk af te sluiten met een positief iets, de angsten kunnen de dag van de persoon bepalen en hierdoor kan een persoon weinig doen.

Angsten kunnen zorgen voor nachtmerries en veel piekeren op een dag. De gedachten zorgen voor meer angsten en de angsten voor meer gedachten het blijft een cirkel tot u een van de 2 kan verminderen. De gedachten kunnen ervoor zorgen dat een persoon een paniek bui krijgt van woorden die een persoon triggeren.

Het gesprek aangaan over de angsten kan voor een persoon een moeilijke stap zijn, het is over iets praten wat een persoon eigenlijk niet wil voelen, een gesprek kan soms helpend zijn maar soms ook niet, voor een persoon kan het een lastige keuze zijn het gesprek aan te gaan.

Plan

Wat zijn gedachten die bezig houden? Welke gedachten zijn zeer naar en komen vaak op? Heeft u de angsten bespreekbaar gemaakt? Het kan zijn dat de gedachten nog niet zijn verwerkt of u iets als traumatisch heeft ervaren waardoor nare gedachten steeds met angsten terug komen, het is belangrijk om de gedachten te laten behandelen om er minder last van te hebben.

Geduld en empathie helpen iemand vooruit, daarmee voorkomt u onnodige negatieve ervaringen, angst en stress. Probeer de angst niet weg te praten. De persoon ervaart het zo, ook maakt u het kleiner het is zo voor de persoon. Het kan zijn dat u het overdreven vind, erken en accepteer de angst en laat dit merken aan de persoon.

Zoek een belangrijke ander om dit te delen. Het is belangrijk te praten over de angsten die u ervaart voor corona om het te kunnen accepteren en te verwerken om er minder last van te gaan krijgen. Het is belangrijk te kijken wat de mogelijkheden zijn om de angsten aan te pakken. Maak gedachten die opkomen bij de angsten bespreekbaar, blijf er niet mee rond lopen, er zijn andere met dezelfde problematiek, vraag hulp als de angsten meer gaan bezig houden of u de angsten wilt gaan verminderen, door te blijven zitten kan het een angststoornis worden.

Erken dat u angstig bent, het is heel begrijpelijk. Het is belangrijk te onderzoeken hoe dit komt en wat de oorzaak is. Zijn het gedachten die angstig maken of is het het nieuws en de besmettingen? Hoe meer u het kunt accepteren dat corona er is en nu zo loopt, hoe meer u het met rust kunt laten, waardoor angsten minder opspelen of minder hoog oplopen.

Vraag de persoon waarmee u kunt helpen wat u voor de persoon kunt doen. Maak met de persoon samen een overzicht van dingen die u kunt doen voor de persoon en maak bespreekbaar wanneer u er een uitvoering aan geeft. Door het samen te bespreken zijn er mogelijkheden om te weten in welke fase een persoon zit, door het maken van een signaleringsplan kan u samen met de persoon meer grip krijgen op de signalen en weet u hoe u kunt handelen in welke fase.

Bijvoorbeeld door te gaan schrijven, tekenen, schilderen, sporten of bewegen, praten. Wanneer u zich concentreert op iets totaal anders veranderen gedachten. Het hebben van een signaleringsplan kan helpen de juiste afleiding zoeken in te zetten voor de juiste fase voor de hoeveelheid gedachten die er zijn. Het is uitproberen wat helpt. Maak een plan wat u houvast kan geven en u kan helpen meer inzicht te krijgen, hoe meer inzicht, hoe meer oplossingen, hoe eerder u van start kunt met verminderen.

De zorgen en angsten hebben een oorzaak, bij PTSS is hiervan vaak de nare gebeurtenis. Deze is vaak niet verwerkt als u nog veel last heeft van gedachten aan de gebeurtenis of veel angsten ervaart in situatie of door triggers. Het is belangrijk om het trauma te gaan verwerken met traumatherapie en om te gaan werken aan het herstel om beter te leren omgaan met gedachten en angsten.

Het is belangrijk duidelijk te hebben waarvan u angsten ervaart, wat het meer oproept, wat het met u doet en er woorden aan te kunnen geven om de juiste hulpvraag gericht te stellen, om uzelf beter te leren kennen en om te weten hoe u moet handelen om er zo meer grip op te krijgen en te behouden. De angsten kunnen in stapjes minder worden door steeds te kijken naar vorige momenten en te leren van deze momenten, hoe u reageerde, hoe u zich voelde, waardoor het kwam, hoe u het heeft aangepakt. Hoe zou het de volgende keer aanpakken?

Onderzoek waar de angsten vandaan komen, werk overdag aan de angsten, stel gedachten gerust voor wat u de dag aan angsten heeft gedaan en aan heeft gewerkt. Het is belangrijk de dag te evalueren en te kijken wat er goed ging, wat u zou veranderen voor morgen en hiervan te leren. Slaap eventueel met muziek op of aan, het geluid kan meer rust geven om rustiger in te slapen.