Wat is het

Prik angst is iets waar weinig personen last van hebben maar voor een deel kunnen personen totaal niet tegen naalden of prikken deze groep kan niet gevaccineerd worden zonder het gebruik van lachgas om de angst te verminderen. Voor een groep personen is prikken niet zo vanzelfsprekend, deze groep heeft een nare ervaring gehad met naalden en hebben hierdoor meer angsten wanneer er geprikt moet worden. Hooggevoelige personen hebben meer last van naalden en de angsten.

Duidelijke en aanhoudende angst die overdreven of onredelijk is, uitgelokt door de aanwezigheid van een injectie of injectienaald of medische omgeving die daarmee te maken heeft. De persoon is zich er van bewust dat de angst overdreven of onredelijk is. Hierdoor kan een persoon zich vaak goed herinneren hoe het komt, de persoon kan het alleen minder makkelijk weer terug draaien naar minder angst.

Blootstelling aan de situatie veroorzaakt bijna zonder uitzondering een onmiddellijke angstreactie, die de vorm kan krijgen van een paniek bui. De persoon verkeerd in hoge angst en kan hierdoor veel paniek ervaren. De persoon kan hier een herbeleving van krijgen en in het verleden zijn met de gedachten en van meer dingen schrikken

Herkennen

De vermijding, de angstige verwachting of het lijden in de gevreesde situatie belemmert de persoon in de normale bezigheden, het bezoeken van gezondheidsdiensten, het functioneren , of sociale activiteiten of relaties met anderen, of er is een duidelijk lijden door het hebben van de fobie. De situatie word vermeden of anders doorstaan met intense angst of lijden. Het kan veel angst en paniek oproepen en daar veel trauma gedachten het kan voor een persoon zijn dat het een warboel word en het overzicht verliest.

Het kan komen door een negatieve ervaring die een persoon heeft opgedaan bijvoorbeeld tijdens het bloedprikken of de aanleg van een infuus. Wanneer een persoon het infuus krijgt en deze een paar keer verkeerd gaat kan een persoon veel angst ervaren. De angst kan zorgen voor een traumatische ervaring. Een verpleegkundige kan ook verkeerd prikken waardoor de naald het bot raakt, of het meer pijn doet.

Mensen in een opname mentale gezondheidszorg krijgen regelmatig een dwangprik. De dwang die er achte zit kan bestaan uit geweld, een persoon word op de grond gedrukt met meerdere personen. Hierdoor krijgt een persoon een trauma van medicatie, prikken en personen. Een angst zorgt bij altijd voor een nare ervaring wat een trauma kan worden wanneer en persoon hier niks aan doet. De angst kan groeien en steeds meer een angststoornis worden. De persoon ervaart de angst bij naalden en bij prikken dit kan ook zijn met naalden om iets vast te zetten of met spelden.

Angst geeft een naar gevoel voor de persoon waardoor de persoon kan bevriezen of kan vluchten. Een persoon kan minder doen op het moment van de angst en staat verstijft, een persoon kan hierdoor minder goed praten of uit de woorden komen. Een persoon kan vluchten en weg lopen door de angst het word te veel. Wanneer een persoon een naald ziet kan het veel stress ervaren, angst en paniek ervaren, veel trauma gedachten, herbeleving het kan een combinatie van de signalen of 1 van de signalen. Voor een persoon kan het heel angstig zijn om een vaccinatie te krijgen of bloed te prikken.

Het is een prikje. Geen onverdoofd hechten van een grote buikwond. Het is voor een persoon met prikangst een belediging wanneer het word gezegd. het is geen prikje maar het is pure angst die de persoon heeft wat beelden oproept aan het trauma hierdoor kan een persoon een herbeleving krijgen en in het verleden raken waardoor een persoon steeds meer klachten gaat krijgen.

Gevolgen

Wanneer een persoon een trauma heeft opgelopen kan het bang zijn van naalden en prikken. Een persoon kan hiervan herbelevingen krijgen of flauw vallen. Het niet tegen naalden kunnen kan erfelijk zijn. Een persoon kan van een naald volledig in paniek raken. Van de angst kan iemand het heel benauwd krijgen. Een persoon met prikangst kan meer de omgeving gaan vermijden door zich niet te laten vaccineren of door geen bloed te prikken, vaak gaat dit ten kosten van de gezondheid.

Het hebben over prikangst kan voor een ander persoon zorgen dat de persoon bang word voor het prikken ook al heeft de persoon geen prikangst. Door het lezen van artikelen erover kan het worden vergroot en een persoon angst krijgen. Door de spanning zetten spieren meer op, hierdoor word het prikken pijnlijker. Hoe meer spanning hoe moeilijker het prikken is. Hierdoor kan een persoon nog meer angst ervaren van het prikken.

Het moment maakt het zo naar omdat de persoon naalden ziet, het maakt niet uit hoe groot ze zijn van elke naald krijgt een persoon nare herinneringen. Door het denken aan de naald worden de trauma gedachten aan het moment opgeroepen wat de angst vergroot, het is een cirkel waar de persoon in zit. De angst en het daarbij behorende controleverlies betreft veeleer de vrees om te beven, te gaan huilen of gillen, in paniek de kamer uit te lopen, te slaan of schoppen of ander onredelijk gedrag te vertonen tegen omstanders wanneer men een injectie moet ondergaan.

Door de angst maakt een persoon zich vooraf al veel zorgen over het gaan, hierdoor heeft een persoon al hoge signalen voor het eindelijk kan gaan. De persoon kan hierdoor minder goed slapen en het heeft invloed op de eetlust. Voor personen met prikangst is het niet zomaar een prikje, het is een heel moment waar een persoon lang mee bezig is, vooraf tijden s en erna het kan de hele dag bezig houden in signalen of gedachten. Een persoon kan er veel last van hebben en het kan invloed hebben op de dag.

Soms word je niet serieus genomen en lachen mensen je uit. Veel personen zien het als iets vreemds dat iemand angst heeft voor bloedprikken of het zetten van een vaccinatie. Het is overdreven. Het is anders als de angst waas van de tandarts. Personen kunnen vreemde opmerkingen maken waardoor een persoon veel meer onzeker word.

Plan

Praat over de angst die u ervaart, het is belangrijk om de angst te verwerken en het onderwerp van het trauma bespreekbaar te maken. Het trauma kan worden behandeld met traumatherapie. Geef duidelijk aan dat u een angst heeft voor naalden en/of prikken. Zo kan de persoon meer begrip voor u opbrengen tijdens het prikken.

Wat heeft u nodig om de angst aan te kunnen en te voorkomen dat het op het moment te hoog oploopt? Wat zijn de gevolgen van de angst voor u? Kunt u flauwvallen van het zien van naalden? Het is belangrijk om te weten wat de angst met u doet en wat de gevolgen kunnen zijn, zodat u dit kunt aangeven bij degene die prikt. Hierdoor kunt u liggend geprikt worden om te voorkomen dat u flauwvalt.

De angst kunt u laten behandelen door trauma therapie, de nare ervaring word minder, het beeld van naalden kan hierdoor milder worden waardoor u meer met een “normale “blik een naald kunt zien. Voor sommige personen went het niet om een naald te zien en blijven hier bang van. Kijk niet naar de naald en de prik hoe deze word gezet, het zorgt voor meer gedachten en angst. Denk aan een ander leuk moment , neurie mee met de muziek, verander de gedachten en kijk de andere kant op. Focus uw beeld op iets anders in de kamer zoals een schilderij of een plant. Bij prikangst ben je bang voor de prik zelf en bij prikweerstand gaat het meer om alles eromheen, zoals vreemde plekken en/of mensen. Vaak is dit laatste bij kinderen het geval.

Voorbereiden is erg belangrijk om minder angst te ervaren op het moment. Wat kunt u doen als het te hoog oploopt? Wat moet u meenemen om mee rust te hebben? Wat is belangrijk dat een ander weet? waar kan iemand u mee helpen, wat zou ze wel of niet moeten doen? Hoe meer vragen en antwoorden u heeft hoe beter voorbereid u op pad kunt gaan waardoor het hopelijk meer meevalt. Het is belangrijk om een positieve ervaring op te doen.

Het is belangrijk om meer grip te krijgen op de angst door bijvoorbeeld muziek op te zetten als een afleiding zoeken. De gedachten zijn minder bezig met het trauma en de prik is klaar voor de gedachten terug zijn. Kijk wat u kunt meenemen voor tijdens het moment zoals een stressbal om de angst op los te laten door te knijpen.

Zorg voor ontspanning voor af door het doen van een ademhalingsoefening, de oefening kunt u ook tijdens het prikken toepassen om meer grip te hebben op de ademhaling en daarbij de signalen. Wanneer u last heeft van de naalden het moment en de prik dan kunt u aan uw huisarts kalmerende medicatie vragen zoals lorazepam. Wanneer u deze neemt bent u meer tot rust op het moment, vraag het na wat voor u zou kunnen helpen. Probeer het moment van het prikken los te laten, het te accepteren het nu even zo maar zo ga ik iets leuks doen. Plan er een leuk moment na met wat gezelligs drinken. Het is zo en het is belangrijk om het niet groter te maken dan het is. Het geeft veel angst maar het is een zeer tijdelijk moment als u zich goed voorbereid op het moment.

Het belonen is belangrijk om de dag een draai te geven, om het nare moment van angst los te laten en het positief om te buigen. Schrijf een stukje in het positief dagboek want het is u wel gelukt en u heeft het wel gedaan. Deel uw ervaringen met andere lotgenoten om zo elkaar te helpen en te steunen en om meer begrip te vragen voor de angsten die een persoon ervaart. Het uitwisselen van informatie kan helpen dat een persoon er meer over gaat praten of uiten en de problematiek beter begrijpt. Vraag na bij uw huisarts of waar u gaat prikken of er een tijdstip is voor mensen die angst hebben voor prikken. Bij sommige artsen is een angstspreekuur. Het kan helpen als u hier heen gaat dat er meer tijd is waardoor het rustiger verloopt.