Wat is het

Psychisch is ziek, mentaal kan herstellen en verbeteren. Psychisch heeft te maken met medicatie, diagnose en hulpverleners. Mentaal gaat vaak over oefeningen, plannen, overzicht krijgen en inzicht krijgen. Het is een andere benadering van de problematiek, waardoor niet alle psychische problematiek al ernstig word gezien zoals nu wel het geval is. Het is een groot verschil of een persoon mentale stress heeft of psychische stress. Mentale stress kan worden opgelost met inzicht krijgen in de problematiek, het maken van een plan om het aan te pakken, meer bewegen en meer sporten. Het hebben van psychische problematiek met stress word het overspannen of burn-out, waar een persoon voor dezelfde stress medicatie krijgt. Mentaal is de dagelijkse praktijk, psychisch is het beeld dat gemaakt word en waar lang herstel nodig is.

Mentale problematiek

  • is beter te begrijpen voor iedereen.
  • is bespreekbaar en word naar geluisterd.
  • is menselijk kan iedereen over komen
  • beter beeld bij

Psychische problematiek

  • word gevormd door diagnose, behandeling en medicatie.
  • angst, gedragsverandering, verward,
  • Taboe, overkomt “niet “iedereen
  • Ziek

Herkennen

Mentale problematiek klinkt voor veel personen anders dan psychische problematiek. Psychisch komt over als een veroordeling van signalen gedrag of gevoel, terwijl mentale problematiek meer overkomt als iedereen kan het krijgen en er zijn mogelijkheden voor een oplossing. Op psychische problematiek heerst taboe dit bij mentale problematiek niet. In de psychische hulpverlening word vaak gesproken over signalen, deze worden vaak gezien als psychische signalen. Terwijl van de signalen voortkomen uit gedachten die signalen als stress of onrust veroorzaken. Veel van de signalen hebben personen zonder de problematiek ook en horen bij het leven. Mentale problematiek geeft meer duidelijkheid over dat het signalen zijn en gedachten waar een persoon last van heeft en worden signalen meer gerapporteerd als stress tornado in plaats van dat een persoon boos of agressief is.

Psychisch hangt voor veel mensen samen met geweld, agressie, schreeuwen, terwijl dit maar een zeer klein deel is van de personen die dit doen. Bij mentale problematiek word vaker gezien als stress of gedachten die niet loslaten of moeite met verwerken. Psychisch is een groot en zwaar woord waar veel over word gezegd. Metaal is een milder woord waardoor een persoon zich vaak beter kan uiten of woorden kan geven aan het probleem. Door het woord psychisch kunnen meer problematiek ontstaan dan bij mentaal.

Door grote woorden te gebruiken om problematiek te bespreken werd vaak erg slecht door het kleiner te houden in andere woorden word het meer bespreekbaar. Psychisch word vaak gezien als zwak, zwakheden of als minder. Hierdoor kunnen gesprekken niet op gelijk niveau worden gevoerd. Dat een persoon hulp vraag en aangeeft dat er een probleem is met de mentale gezondheid, is geen zwakte meer heel sterk van de persoon om het te erkennen en te willen oplossen

Ik ben psychisch of psychiatrisch dus ik ben gek. Psychische problematiek gaat vaak over diagnose en medicatie, terwijl er een grote groep voor zit die niet volledige psychische problematiek hebben voor een diagnose. Pas wanneer een persoon een diagnose heeft word het in behandeling genomen. Vaak komt een persoon nog eerst op een wachtlijst waardoor het langer duurt. Mentale problematiek word door personen anders gezien. De problematiek zijn diverse tips, cursussen en mogelijkheden voor on het aan te pakken, dit kan per direct.

Beide woorden hebben dezelfde betekenis en hebben diverse niveau om het uit te leggen van licht tot zwaar. Mentale problematiek motiveert veel meer dan psychisch problematiek wat vaak meer gevoel ziek maakt. Wanneer heel Nederland langs de DSM word gelegd heeft heel Nederland een psychische stoornis of psychische problematiek. Niet iedereen is hetzelfde waardoor veel signalen kunnen worden weggeschreven onder persoonlijkheidsstoornis.

Behandelen

In de instellingen en bij hulpverleners word er gesproken over psychisch. Voor een persoon die problematiek heeft kan dit heel naar en vervelend over komen. De persoon heeft problematiek maar dit wil niet zeggen dat het gelijk psychische problematiek is. De persoon word beoordeeld door mentale hulpverleners waardoor er een psychische diagnose uitkomt. Een diagnose is een overlapping van diverse signalen, de signalen kunnen vaak ook passen bij een andere diagnose. Per diagnose verschilt het vaak zeer weinig, hierdoor is het moeilijk vast te stellen welke diagnose een persoon heeft maar de persoon word wel psychisch bevonden.

De DSM handboek staat vol met diagnose en psychische/ psychiatrisch problematiek net als de negatieve berichten in de media. Over psychische problematiek is een zeer negatief beeld. Hierdoor heeft een persoon te maken vooroordelen van wat er in de media verschijnt over psychische problematiek. in de media word zelden geschreven over mentale problematiek, terwijl het woord meer aangeeft dat de problematiek niet perse zo ernstig moet zijn, maar dat lichte klachten, makkelijk zijn aan te pakken.

Van psychische problematiek zijn vele vooroordelen waardoor er steeds meer taboe heerst op onderwerpen die hiermee te maken hebben. De problematiek is zeer moeilijk bespreekbaar en personen lopen vaak tegen een muur op van niet gehoord en niet begrepen worden. Over mentale problematiek zijn veel minder vooroordelen en zijn zaken beter bespreekbaar, vaak omdat de problematiek nog veel kleiner is. Wanneer een persoon word opgenomen is dit vaak in een psychiatrisch ziekenhuis, de persoon zelf is vaak niet psychiatrisch er bestaat geen opname op psychische afdeling. Een persoon word hierdoor onnodig zwaar gelabeld met veel gevolgen voor de toekomst.

Door het op te schrijven met mentale problematiek word hetzelfde bedoelt als psychische problematiek en is het niet minder. De doelgroep word hierdoor groter omdat de personen zonder diagnose de artikelen eerder zullen lezen. Het is belangrijk dat ervaringen over mentale problematiek zoveel mogelijk worden gedeeld om zo vroeg mogelijk te kunnen instappen, hierdoor word er over mentaal gesproken om het voor iedereen begrijpelijk te maken en niemand uit te sluiten. De diagnose van psychische problematiek zijn zelden bespreekbaar. Er worden hele campagne op gezet voor het bespreekbaar maken van een depressie, maar na verloop van tijd is het geen bespreekbaar onderwerp meer. het is belangrijk om de taboe te doorbreken door het dagelijks te bespreken en er mee bezig te zijn, het is niet iets voor een project van 6 maanden want daarna verwaterd het.

Gevolgen

Bij psychische problematiek wanneer dit vaak word gezegd voelt een persoon zin minder waardig, minder dan de rest, dit zorgt ervoor dat er een verlaagt zelfbeeld is. Psychische problematiek is voor buren vaak een reden om een persoon weg te krijgen uit het huis, door bijvoorbeeld weg te pesten. Voor de samenleving is het een reden om het te beledigen, vernederen of te verkleinen. Hoe dichterbij mensen staan, hoe harder vaak hun oordeel, hierdoor is psychisch vaak voorkeur minder.

Psychisch zonder naasten of naasten die er een taboe op hebben, is voor een persoon extra zwaar om te leven omdat veel zaken niet besproken kunnen worden. Mentale problematiek kan de ernst minder worden gezien als bij psychische, hierdoor kunnen signalen makkelijker over het hoofd worden gezien. Bij psychische klachten is het vaak dat een persoon aandacht vraagt en hierdoor niet de hulp krijgt die op dat moment nodig is.

Het woord mentaal is vaak beter te verwerken voor een persoon als psychisch. Psychisch is meer veroordelen, gek en ziek. Terwijl een persoon problematiek heeft die aangepakt kan worden en een persoon kan herstellen. Psychische heeft gevolgen voor het dagelijks leven, voor de persoon en mogelijkheden in de toekomst. De persoon kan veel meer last krijgen van het woord wanneer het word herhaald, het erin word gedrukt of tegen de persoon word gebruikt. Mentale klachten word een persoon vaak niet op veroordeeld op psychische klachten wel.

Wanneer een persoon steeds word gezegd dat hij/zij psychisch is zorgt dit ervoor dat de persoon minder eigenwaarde heeft, de persoon gaat vaak zeer negatief over zichzelf nadenken. Bij psychische klachten word een persoon vaak verstoten en komt er alleen voor te staan. Bij mentale problematiek is dit vaak minder aanwezig.

Wanneer een persoon is opgenomen heeft het gevolgen voor de toekomst, het vinden van een baan is lastig wanneer er een gat op de cv komt en moet uitleggen dat een persoon is opgenomen geweest. Een werkgever neemt een persoon dan niet aan. Wanneer een persoon aangeeft lichte psychische klachten te hebben is de kans vaak ook klein. Wanneer een persoon aan geeft lichte mentale problematiek te hebben is er een grotere kans.

Mentale problematiek is makkelijker bespreekbaar en bespreekbaar te houden dan psychische problematiek. Bij psychische problematiek is er een verdraaid beeld van hoe een persoon is, vaak komt dit door de media, die de zwaarste gevallen laten zien. Over psychische problematiek word veel geschreven maar komt zelden bij de personen die de taboe in stand houden en het onderwerp niet bespreekbaar maken. De groep die last heeft van mentale problematiek kan genoeg informatie vinden online om een eerste start te maken de problematiek op te lossen. Op sociaal media kan het zijn dat er op het ene forum meer lotgenoten zijn dan op het andere forum, hierdoor zal er bij het eerste forum meer begrip zijn dan bij het 2 de.

Personen spreken vaker over stress, zorgen of verwerken, dit zijn signalen die als psychische problematiek worden gezien. De signalen zijn vaak nog klein en hebben wat extra hulp nodig om te veranderen. Mentaal zou hier meer gepast zijn en beter begrepen worden. In de ggz worden worden diagnose vaak verward zoals ptss -> autisme of ptss -> psychose hierdoor krijgt een persoon een ander indicatie en niet de juiste hulp. Vaak de diagnose los en zit er wel degelijk verschil in. Maar de persoon word als psychotisch gezien en niet als slachtoffer van een trauma. Wanneer een persoon een diagnose heeft is het psychisch en zal het niet meer verdwijnen uit het medisch dossier. Een diagnose word vaak binnen het uur gesteld of in maximaal 2 gesprekken. Op dat moment is er nog duidelijk beeld van de persoon en is de kans groot dat de diagnose niet kloppend is.

Plan

Veel personen met mentale problematiek die een behandeling herstellen vaak niet volledig of niet. De personen krijgen medicatie waarvan is bewezen dat het voor een klein deel van de groep maar werkt. In veel instellingen is het een privilege wanneer er therapie word geboden. Per gemeente is het verschillend welke hulp een persoon krijgt, het is afhankelijk van de instelling, hoeveel personeel en hoe deskundig ze zijn. Veel instellingen werken anders en zo heeft de ene wel een trauma afdeling en de andere niet. Hierdoor is er vaak geen gelijke behandeling in een instelling of ggz. Wanneer een persoon het heeft over mentale problematiek zijn er vaak minder gevolgen voor het contact. Wanneer een hulpverlener belt over mentale problematiek komt het voor naasten heel anders over.

Mentale problematiek is meer laagdrempeliger om te bespreken waardoor meer gedachten, stress, of ander problematiek bespreekbaar is. Veel van de problematiek begint bij gedachten. Psychische problematiek klinkt zwaar, ernstig, gevaarlijk. Hoe laagdrempeliger het word besproken hoe meer de taboe rond om de problematiek kan verdwijnen. Omdat er een taboe heerst is het voor veel personen in de samenleving niet duidelijk wat de problematiek eigenlijk inhoud, ze hebben er weinig van gelezen of er is weinig informatie over. Vele mentale problematiek is nog niet geheel onderzocht of er zijn veel twijfels of speculaties.

Mentaal klinkt of er mogelijkheden en kansen zijn het aan te pakken met de weg naar herstel, psychisch klinkt als ziek en weinig mogelijkheden. mentaal word gezien als normaal en kan iedereen over komen, psychisch is en aparte groep met veel vooroordelen over de groep. Mentale problematiek is meer bespreekbaar dan psychische problematiek naar mentaal word heel ander gekeken en gereageerd dan psychisch.

Om het onderwerp bespreekbaar te maken is het nodig andere woorden te gebruiken die de signalen en het gedrag omschrijven. De DSM schrijft over stoornissen, hierdoor is er een verdraaid beeld over een persoon met mentale problematiek. Door te praten over signalen waar een persoon last van heeft word het onderwerp meer bespreekbaar.

Preventie begint bij voorlichting en educatie, vanuit ggz of andere instellingen komt vaak weinig informatie of handige dingen die een persoon kan uitproberen om de klachten te verminderen. GGZ zou een campagne starten over de diagnose of over het leven met een diagnose om het onderwerp ggz meer bespreekbaar te maken. GGZ is nu vaak pas in beeld wanneer problematiek groot is, niet bij kleine problematiek om het te voorkomen dat het groot word. Wees open en eerlijk over de signalen, diagnose en wat het met u doet naar naasten, door het bespreekbaar te maken, kan er meer begrip komen voor het onderwerp. Bij naasten is het vaak lastig het bespreekbaar te maken omdat de personen dichtbij staan, met vreemde gaat het vaak makkelijker, dit heeft vaak te maken met meningen van naasten.

Mentale problematiek kan iedereen overkomen en het hoort bij het leven, iedereen kent wel iemand met mentale problematiek. Veel van de problematiek (80%) is niet gevaarlijk of eng. Ga het gesprek aan met een persoon met mentale problematiek en vraag hoe het voor de persoon is om het te hebben en ermee te moeten leven. Lees erover op lotgenootgroepen naar de ervaringsverhalen van bepaalde diagnose of signalen.

De behandeling zou in elke instelling hetzelfde moeten zijn, waardoor iedereen gelijke kansen heeft om te herstellen. Een behandeling behoort te bestaan uit therapie en eventuele medicatie. Door therapie kan een persoon leren beter de problematiek te begrijpen waardoor het dingen leert om er beter mee over weg te kunnen. Met alleen medicatie is het pappen en nat houden van signalen.