Wat is het?

Definitie psychosociale zorg: Psychosociale zorg is een verzamelterm, het bestaat uit psychosociale ondersteuning en psychologische zorg. Psychosociale ondersteuning is vooral gericht op emotionele en praktische ondersteuning bij (relatief) eenvoudige problemen van psychische en sociale aard.

Psychische problemen hebben te maken met uw gevoelens en gedachten. Sociale problemen hebben te maken met andere mensen of instanties. Psychosociale problemen zijn een combinatie van deze twee, hierbij kunt u lichamelijke klachten krijgen . Psychosociale hulpverlening is de ondersteunen bij problemen op persoonlijke, relationele of maatschappelijke gebieden.

Definitie Mental Health: emotionele, psychologische en sociale welzijn, het gehele beeld van de problematiek op geestelijk gebied. Hierbij horen alle signalen die u ervaart die uw gevoel, gedachten of emoties oproepen. Mentale problematiek heeft invloed op de dag, op uw rust, contacten, werk.

Wat is het verschil?

Psychosociaal is (alleen) hulp bij eenvoudige problematiek, zoals het leggen van contacten of het onderhouden hiervan. Mental Health is problematiek in het algemeen van klein tot groot. Dit kunnen eenvoudige maar ook zeer complexe problemen zijn. Het is meer dan alleen de hulp die geboden word.

Psychosociaal is gericht op geestelijk en sociaal en hier een goede balans in te vinden. Mental Health is gericht op elk gebied wat te maken heeft met de mentale gezondheid, dit kan zijn alleen sociaal, maar ook werk, mentaal fit/gezond of andere dingen.

Psychosociale hulp kan een onderdeel zijn van herstellen voor de mental Health, dit word vaak in een groepsgesprek gedaan in een therapie, motiveren om bijvoorbeeld te gaan sporten of een dagbesteding te gaan doen.

Voor problematiek met mental health heeft u hulp nodig om het te verbeteren, dit kan op verschillende manieren zijn, in gespreksgroepen of therapie, zoals ggz hulp of een psycholoog, maar ook door middel van yoga of cursus. Alle hulp die u nodig heeft om mentaal gezond te zijn en te blijven, kan onder psychosociale zorg vallen.