Wat is het

In de bus gebeuren vele dingen, zoals dreigen naar de chauffeur, het schelden en beledigen, het vernielen van de bus of schoppen en agressief gedrag tegen de bus, het weigeren van betalen of het dragen van een mondkapje. Het zijn dingen die dagelijks voorkomen, waardoor een chauffeur een traumatische ervaring kan overhouden aan het rijden op de bus. Een buschauffeur heeft een grote kans op het oplopen van een PTSS door geweld van een passagier. De persoon is vaak zo agressief of dreigend dat een persoon hier een trauma aan overhoud.

Door het onder andere weigeren van een mondkapje is het erg uit de hand gelopen, de persoon heeft een heel kort lontje. De chauffeur vraagt het mondkapje op te zetten en krijgt daarna klappen en geweld. Het is de vraag waarom is het zo uit de hand gelopen? Is dit wel nodig voor het dragen van een mondkapje? Wat mankeert de persoon om dit te doen? Het gedrag van de persoon , heeft invloed op de buschauffeur en op alle passagiers. Het is maar een vraag en een regel, waarom zo moeilijk doen?

Herkennen

Van een buschauffeur word niet zo snel uitgegaan dat deze een PTSS kan oplopen. De chauffeur heeft hier veel kans op door passagier die niet luisteren en geweld toe passen. Het begint voor de chauffeur als een normale werkdag, niks aan de hand, en het eindigt in het ziekenhuis. Het kan verschillende reden hebben waardoor een chauffeur een PTSS oploopt.

Het roepen, het schreeuwen, het gevecht, de discussie, het weglopen, de voelbare angst van passagiers, zorgen ervoor dat het een zeer nare traumatische ervaring is voor de buschauffeur, de reden waarom het gebeurde het mondmasker is een zeer slechte reden wat het extra erg maakt. Het is de combinatie wat het een traumatisch moment laat zijn.

De buschauffeur vraagt de persoon het mondmasker op te doen. Het is een verplichting het masker te dragen in het openbaar vervoer. De chauffeur volgt alleen de regels op zoals deze op dit moment gelden. Het gedrag van de persoon door geweld toe te passen, is ongepast voor een regel en het gaat over een mondkapje. De regel heeft de buschauffeur niet bedacht maar is ook de buschauffeur opgelegd.

Een buschauffeur kan meestal weinig meer doen dan verdedigen. Er kan hulp worden ingeschakeld maar de persoon moet het tot die tijd alleen doen. Het kan heel angstig en benauwend zijn voor de persoon. Zeker wanneer het meerdere personen zijn. Had ik die personen maar niet binnen gelaten! Waarom heb ik dat gedaan? Hoe kon ik zo stom zijn? De persoon kan zich zelf de schuld geven van de gebeurtenis en hier een schuldgevoel aan overhouden. Of zich vele vragen stellen hoe het kan dat het zo gelopen is. De vragen kunnen malend door het hoofd gaan.

Een buschauffeur kan een PTSS oplopen van geweld, bedreigingen of vernielingen of een ongeluk. Door het bedreigen van de chauffeur en het onder dwang iets moeten doen, heeft een persoon zeer veel angsten. Door met geweld in elkaar geslagen te worden ervaart een persoon veel angsten en paniek. Door vernielingen van de bus, waar een chauffeur iets van zegt, wat niet word geaccepteerd kan een discussie of gevecht om ontstaan.

Het geweld heeft veel invloed op de tijd erna, op het dagelijks leven van de persoon die beschadigd is geraakt door de gebeurtenis. Het leven van de persoon is in 1 klap veranderd en zal nooit meer de oude worden. De chauffeur herinnert zich vaak het ergste stukje het beste en deze komt het vaakst op.

Gevolgen

De chauffeur is overdag meer prikkelbaar omdat het minder goed kan slapen, minder rust ervaart overdag. De gedachten houden een persoon veel bezig waardoor de persoon meer stress ervaart over een dag. De persoon word meer getriggerd door dingen die met de gebeurtenis te maken hebben. De persoon is meer hooggevoelig.

De behandeling van de passagier was zwaar ongepast, het gedrag komt steeds vaker voor op veel verschillende gebieden. Wanneer het niet zint of het een vraag is, komt er geweld of dreigementen. Het gedrag van mensen is zwaar veranderd. Een persoon blijft het beeld houden van het in stappen. De discussie, de persoon moet hiervoor een behandeling krijgen met EMDR om er weer grip op te krijgen. Vaak is de PTSS goed te behandelen maar houd de persoon restverschijnselen.

Niet alleen de chauffeur maar ook de passagiers hebben een grote kans op het oplopen van een traumatische ervaring in het openbaar vervoer. De ervaring blijft iedereen bij waardoor personen meer angsten krijgen met de bus te gaan, zich meer zorgen maken of niet meer durven te gaan naar stations. In het openbaar vervoer word de chauffeur zelden geholpen door passagiers. Deze maken wel filmpjes maar helpen niet de chauffeur in het gevecht of dreigementen. Hierdoor staat de chauffeur er al die tijd alleen voor tot politie komt. In het voorbeeld was de dader weggelopen, waardoor er een minder grote kans is dat hij gepakt word. Dit geeft uiteindelijk extra schade voor de chauffeur.

De chauffeur zal vaker om zich heen kijken om het gevoel veilig te ervaren in de bus. De chauffeur kan sneller schikken van kleine dingen, dit kan zorgen voor veel meer stress. Wanneer iemand in de bus stapt met ongeveer hetzelfde uiterlijk kan een persoon meer angst ervaren en een herbeleving krijgen. Door dat het een zeer nare ervaring was voor de chauffeur, heeft de persoon trauma gedachten. De gedachten zijn erg aanwezig in het hoofd waardoor de persoon zich moeilijker kan concentreren. Voor de persoon is het heel moeilijk om de situatie los te laten, waardoor het een trauma heeft, waardoor de persoon de baan kan verliezen omdat het niet meer voldoende kan functioneren.

De persoon blijft herinneringen houden aan dit nare moment, de chauffeur kan hierdoor meer angst hebben om te rijden, omdat het nog en keer kan gebeuren, waardoor de persoon moet stoppen met het werk. De persoon kan ook meer herbelevingen hebben als personen instappen, waardoor de persoon meer angstig word.

De persoon kan de gebeurtenis, nog een keer dromen, de persoon heeft dagelijks last van de herinnering aan het moment in de bus, in het ziekenhuis en het geweld wat is toegepast. Een persoon kan hierdoor minder goed slapen en minder goed inslapen. Een persoon kan meer de bus gaan vermijden of naar het station durven te gaan. Het is de eerste keren heel angstig en het voelt voor de persoon erg vreemd. De persoon moet het opnieuw ervaren als een plek waar de persoon zich veilig kan voelen.

Plan

Hoeveel last heeft u van de gedachten? Hoe veel houden ze u bezig? Wat merkt u er verder van? Wat doet het met u dagelijks leven? Deze vragen kunnen duidelijkheid geven of u een trauma heeft of niet. In dit geval heeft de persoon te maken met mishandeling en geweld, dit kan veel invloed hebben op het dagelijks leven nu en op de langere termijn. Het is belangrijk om niet te lang te wachten met het aanvragen van hulp.

Wanneer er iets in het openbaar vervoer gebeurt bel direct 112 en geef de situatie doe. De agenten zijn er vaak dan sneller, dan wanneer er gewacht word tot iemand belt of het word doorgegeven. Het maken van filmpjes kan de chauffeur helpen bij de aangifte, als bewijs. Zorg eerst voor uw eigen veiligheid en ga op gepaste afstand staan.

Praat erover, het is belangrijk de gebeurtenis hoe naar die ook is te bespreken. Door het te bespreken en bespreekbaar te maken kunt u meer begrip krijgen voor de situatie en kunt u ondersteuning krijgen in de vorm van traumatherapie. Het is en eerste stap naar verwerken. Praat erover in het team en kijk hoe u het kunt veranderen en wat stappen zijn het minder vaak voor te laten komen.

Schrijf zoveel mogelijk gedachten van u af om uw hoofd leeg te maken, maak hiervoor gebruik van het dagboek met overzichten en schema’s die een duidelijk beeld geven van uw PTSS en wat dit voor u betekend. Hoe beter beeld u heeft wat de gebeurtenis met u doet hoe gerichtere vragen u kunt stellen.

Zorg dagelijks voor voldoende rust, door over dag actief te zijn en te bewegen en door op tijd te beginnen met relaxen door het doen van een ademhalingsoefening. Kijk terug naar vorige momenten om van te leren, om beter te kunnen omgaan met de fase wind storm tornado en orkaan. Houd dagelijks een vaste dagstructuur aan om zoveel mogelijk een vast ritme te hebben en te behouden, voor personen met een PTSS is dit erg belangrijk, omdat door de gedachten een persoon minder kan gaan doen.

In het openbaar vervoer zou een agent of undercover agent mee moeten reizen om de rellende mensen aan te pakken. Hierdoor heeft een buschauffeur meer een veilig gevoel in de bus, word er voorkomen dat het uit de hand kan lopen en heeft de chauffeur minder kans om er een trauma aan over te houden. Het is belangrijk om hier weer meer grip op te krijgen om de buschauffeur te beschermen.