Wat is het

PTSS staat omschreven in de dsm als angststoornis. Dit komt omdat een persoon zeer veel angsten heeft ervaren in het moment van het oplopen van het trauma. Een trauma is het naarste wat een persoon kan overkomen, het is een situatie die vasthoud met gedachten en herbelevingen aan het moment, zorgt voor onveiligheid, en vrees voor het leven.

Het oplopen van een trauma is een zeer nare ervaring voor de persoon, wanneer de persoon heeft moeten vluchten heeft hier veel paniek en angst bij gezeten. Een trauma is een zeer angstige ervaring voor een persoon, in de situatie is er geen andere manier dan het ervaren van angst of paniek, een trauma is het naarste wat een persoon zich kan voorstellen.

Angst geeft een heel naar gevoel. Het gevoel is vaak van onmacht, paniek, stress en een combinatie van allerlei gedachten. Angst kan worden opgeroepen door een trigger die gedachten oproept aan herinneringen. Angsten zorgen voor veel spanning in het lichaam, een persoon kan van angst bevriezen en niet meer bewegen of praten.

Herkennen

Door het hebben van angsten kunt u een ander beeld krijgen van personen, waar u normaal meer mensen zou vertrouwen word dat met angsten minder. Het is belangrijk met angsten positieve ervaringen te hebben en op te doen, dit kan de angsten verminderen en uw beeld over personen goed houden. De positieve ervaringen kunnen helpen in het proces om te hertellen en de angsten aan te pakken, het kan motiverend werken op moeilijke momenten. De angsten kunt u omzetten in positieve ervaringen, hierdoor kan angst langer wegblijven of u minder angst ervaren in een situatie.

Angst voor het gesprek, omdat het een moeilijk onderwerp is om te bespreken, de persoon twijfelt wat het moet zeggen en wat wel en niet gezegd kan worden tegen wie. Het is een zeer onzeker en onduidelijke tijd met veel vragen, die vaak onbeantwoord blijven. Andere schikken vaak wanneer ze het horen. De ene reageert positief en is een steun de andere persoon wil niks meer er mee te maken hebben. Andere kunnen de nadruk leggen op mentale problematiek, hierdoor is een persoon een diagnose en word de persoon minder gezien.

Wanneer een persoon mentale problematiek heeft is het vaak lastig hierover te praten een persoon verschillende reden hebben waarom dit lastig is, vanuit de samenleving is er een taboe op het onderwerp wat het extra lastig maakt het onderwerp en alles wat ermee samenhangt te bespreken. Wanneer problematiek langer stand houd is het vaak moeilijker bespreekbaar een persoon houd het al die tijd bij zichzelf waardoor het moeilijker word zich uit te spreken.

Wanneer een persoon uit de situatie is ervaart het nog veel angsten bij personen en kunnen hierdoor meer personen gaan vermijden, die hierop lijken, die een negatief gevoel geven. Een persoon kan meer angsten ervaren bij het naar buiten gaan, op straat zijn, de persoon ervaart buiten niet meer als veilig. De angsten kunnen regelmatig terug komen in herbelevingen of nachtmerries, hierdoor ervaart een persoon veel angsten in een week of op een dag.

De angsten kunnen steeds worden getriggerd door steeds kleinere dingen, zoals bijvoorbeeld het doen van boodschappen of wanneer een deurbel gaat. Wanneer een persoon schrikt van het geluid of het gedachten oproept kan het zorgen voor hoge angst en paniek. De geluiden hebben minder te maken met het trauma en zijn dagelijkse geluiden, geluiden van het trauma kunnen zorgen dat een persoon bevriest.

De persoon ervaart naar het oplopen nog veel angsten en bij steeds meer dingen angsten. De persoon kan meer vrezen voor naar buiten te gaan of voor het leggen van contacten. Het hoge van geluiden kan genoeg zijn om de angsten op te roepen en te zorgen voor een angst bui. De persoon ervaart dan een herbeleving of trauma gedachten met het toppunt angst.

Behandeling

Een persoon die een angststoornis heeft is gevoelig voor angsten en kan elke dag veel last hebben van geluiden die angsten geven. Een therapie kan helpen om meer grip te krijgen op de angsten en om er beter mee te leren omgaan. Een angststoornis heeft veel te maken met triggers en gedachten die meer angst geven, hierdoor kan het moeilijker zijn of langer duren om geheel te herstellen.

Door de gevoeligheid kan een persoon er last van blijven houden op momenten, maar veel minder dan het was, het kan zijn dat de therapie goed heeft geholpen en een persoon geen last meer hiervan ervaart. Het is per persoon verschillend hoe goed de persoon herstel, maar een angststoornis hoeft niet blijvend te zijn. Het heeft te maken met welke vorm van angststoornis u te maken heeft, hoe goed en hoe groot de kan is op een volledig herstel.

PTSS valt onder een angststoornis, hiervan kan met behulp van therapie een persoon herstellen, wanneer een persoon een CPTSS heeft of een MCPTSS word dit al steeds moeilijk. Het heeft ook te maken met hoe lang de klachten er al zijn voor er word gestart met therapie. Hoe langer de angsten er al zijn hoe meer chronisch het is hoe moeilijker het word geheel te herstellen.

Onderzoek laat zien dat de helft van de mensen met een angststoornis binnen 7,5 maanden herstelt. 39% van de mensen is in een jaar nog niet hersteld en 30% is binnen 3 jaar nog steeds niet hersteld. Het herstellen van een depressie of een burn-out gaat vaak sneller dan bij een angststoornis.

Gevolgen

Angst in het contact kan komen door verschillende oorzaken. Het kan te maken hebben met een diagnose, een gebeurtenis of de persoon ervaart meer angst uit gedrag. Een persoon kan door de angst vaak moeilijker contacten leggen en onderhouden. hierdoor is een persoon vaker alleen waardoor de angst verergerd. Wanneer een persoon nare gebeurtenissen heeft mee gemaakt heeft het vaak meer angst, contacten aangaan en onder houden is vaak moeilijk, hierbij komt vaak veel angst bij kijken. Het aankijken van een persoon kan erg moeilijk zijn door het trauma dat de persoon heeft opgelopen, het kan herinneren aan momenten van toen, het kan niet veilig voelen, het roept angst gedachten op.

Begrip

Een persoon zich in leven minder vaak begrepen hebben gevoelt. Hierdoor is het voor een persoon moeilijker om zich te uiten of onderwerpen te bespreken. Ergens is het een kwestie van gewoon doen, het afwachten, zorgen, vragen maken het vaak erger. Wanneer een persoon faalangst heeft is het uitspreken zo ie zo moeilijk. Het maakt het dan extra lastig wanneer het onderwerp zwaar is of waar taboe op heerst.

Wanneer een persoon zich minder vaak gehoord heeft gevoelt, geef dit een deuk in het vertrouwen in personen, een persoon houd zich vaker in en meer bij zichzelf. Personen met mentale problematiek hebben vaak meer moeite zich te uiten of te verwoorden wat er in het hoofd opgaat. het is moeilijk woorden te geven aan de gedachten of het gevoel wat op komt, het is de vraag of het ook zo over komt bij de ander, wat u bedoelt bij het gevoel.

Door de angst de gedachten en veranderingen kan een persoon meer en meer gaan vermijden. Het is belangrijk om vermijden zoveel mogelijk te voorkomen om niet in een sociaal isolement te komen en u af te zonderen van de wereld. Door het niet kunnen uiten van emoties gevoelens of gedachten kan een persoon een trauma oplopen, hierdoor kan een persoon meer angst ervaren. Doordat een persoon zich minder kan uiten komt hulp minder tot stand, word een persoon minder goed begrepen en loopt een persoon tegen veel andere dingen aan.

Een persoon ervaart angst waardoor een persoon meer kan gaan vermijden een persoon voelt zich minder veilig en vertrouwd in de omgeving, waardoor de omgeving word vermeden. Een persoon kan meer angst krijgen van triggers of woord triggers waardoor het meer angst ervaart over een dag. Het aanpakken van angsten is een langdurig proces, een persoon kan veel angst ervaren met dagelijkse dingen zoals winkelen, of buiten zijn.

Vermijden

Een persoon kan hierdoor veel meer gaan vermijden. In de aanpak van angsten kan een persoon meer gedemotiveerd raken wanneer de angst vaak terug komt of het niet zorgt voor een verbetering. De persoon kan het er meer bij laten zitten waardoor angsten meer kunnen oplopen.

Het vermijden van een situatie lijkt op het moment een goede oplossing, het niet voelen van de angsten heeft voorrang op het gaan naar een plek waar u het ervaart. Het kan ervoor zorgen dat u steeds meer plekken of situaties gaat vermijden en steeds meer angsten gaat ervaren hierdoor. Vermijden bij angsten lijkt een goede oplossing, u ervaart minder angsten dus het is beter om ergens niet heen te gaan waar u de angsten ervaart of wat moeilijke situaties zijn. Maar door vermijden van de angsten komt u op steeds minder plekken, hierdoor ervaart u steeds meer angsten of lopen ze hoger op als u iets gaat doen. De angsten zijn er vaker en komen vaker terug bij steeds meer kleine dingen, hierdoor ervaart u steeds meer angsten op een dag.

Even tijdelijk minder is een betere oplossing om het later weer terug te draaien. Het vermijden van een winkel uit angst is bij bijvoorbeeld een supermarkt niet mogelijk, de boodschappen moeten toch gedaan worden, het is belangrijk te kijken naar de mogelijkheden wat wel kan zoals vroeg boodschappen doen als het rustig is.

De kans is groot dat u nog meer plekken of personen gaat vermijden. Het nadeel kan zijn dat u steeds minder dingen gaat ondernemen, minder zelfverzekerd bent, minder contacten heeft of ze niet durft aan te gaan, dat de angsten groeien. De enige manier om angsten aan te pakken is zoveel mogelijk te leren van de angsten en met doelen kleine stapjes te zetten om uw angsten te overwinnen en het te gaan doen. Wanneer u veel angsten ervaart kan EMDR helpen de angsten te verlichten.

Lichamelijke klachten

Angstig om u te uiten kan zorgen voor veel lichamelijke klachten zoals spierpijnen door spanning in het lichaam. De angst kan chronisch worden waardoor een persoon meer angst op een dag heeft en een persoon meer plekken of personen kan vermijden door de angst. Soms lijkt het makkelijker er niks over te zeggen, maar door het niet bespreekbaar te maken komt er veel mentale problematiek. Het is een gewoonte geworden om er niet over te spreken. Hierdoor is het makkelijker u mond te houden dan het te uiten.

Weg stoppen

Een persoon kropt het probleem op en stopt het weg, dit kan lang goed gaan maar vroeg of laat krijgt een persoon er veel last van. Een persoon maakt het probleem een taboe voor zichzelf. Door het opkroppen verander het gevoel gedachten en emoties van de persoon een persoon voelt zich vaak anders omdat het niks kan zeggen. Hierdoor is de kans groot dat een persoon meer last krijgt van maal gedachten.

Door te zwijgen over de problematiek krijgt u meer gedachten van piekeren of maal gedachten deze kunnen zorgen voor buien. De signalen kunnen toenemen waardoor u dagelijks er meer last van krijgt door meer stress of onrust. Hierdoor kan het zijn dat u zich minder goed kunt concentreren en dat u minder opneemt in het geheugen. Wanneer het zelfvertrouwen laag is, heeft een persoon ook een verlaagd zelfbeeld, waardoor een persoon minder voor zichzelf opkomt. Een persoon kan vaak moeilijker een persoon aankijken, het gesprek beginnen in stand houden of contacten aangaan.

Plan

Het herkennen van de angsten kunt u doen door dagelijks een angstschema bij te houden met de oorzaken van de angsten en dat het hoger oploopt en hoe vaak het voorkomt. Maak een signaleringsplan die kan helpen bij het erkennen van het meer gaan vermijden. Wanneer u in de laatste fase bent bent u meer gaan vermijden, de 3 fase ervoor gaan zorgen dat u het kunt herkennen en weet wat u moet doen om het te voorkomen dat u in de laatste fase komt. Wat zijn dingen waar u op kunt letten? wat veranderd er in uw gedrag, gedachten, gevoel? Wat zijn situatie die u meer gaat vermijden?

Het is belangrijk om te werken aan uw rust en te zoeken naar mogelijkheden die kunnen helpen om meer rust te krijgen door het doen van een ademhalingsoefening, door actief te gaan sporten of door yoga of mindfullness. Houd dagelijks een positief dagboek bij met de momenten die goed gaan, wat lukt en wat een goed gevoel gaf, het boek kunt u gebruiken op momenten dat het moeilijker gaat. Met een angststoornis zijn er vaak vele moeilijke momenten op een dag.

Maak een cirkel op papier en zet hier meerdere cirkels in. Zet de angst groot op geschreven in de kleinste cirkel, zet angst die bijna gelijk is er naast, de oorzaak ervan. Ga zo alle cirkels af tot u alle cirkels heeft gehad. Nu heeft u een duidelijk beeld van de meest ernstigste angst die u heeft en prioriteit heeft om aan te pakken. Verander het proces van angst naar positief door meer positief te gaan denken, de ander kant te zien van de gebeurtenis of situatie. Het kan naar zijn voor het moment maar het geeft ook een goed gevoel als het is gebeurt.

Om meer te weten te komen over de angsten die u ervaart en hoe vaak deze opkomen is het belangrijk om een dagboek bij te houden en overzichten te maken hoe vaak het opkomt wat de oorzaak is er wat u eraan heeft gedaan en of dit geholpen heeft of niet. Het geeft inzicht in de angsten en kan helpen met het bedenken van mogelijkheden voor het aanpakken van de angsten.

Praat over de angsten en schrijf de angsten van u af door een verhaal te schrijven door te tekenen of het van u af te schilderen en te bedenken onder een laag verf. Er zijn vele manieren om afleiding zoeken mogelijk te maken bij angsten en om angsten te verminderen, ga opzoek naar mogelijkheden die bij u passen.

Denk in mogelijkheden bijvoorbeeld tijdens een gesprek een stressbal mee nemen waar in uw knijpt als het moeilijk word of te veel angst op levert. De spanning gaat uit het lichaam door het knijpen. Waardoor u zich meer kunt concentreren op het gesprek. Iedereen heeft problematiek, de en wat kleiner dan de andere, het vragen om hulp is goed om te herstellen en om dingen anders aan te pakken. Door niet te praten kan hulp niet worden gestart.

Gun uzelf de tijd om het te leren en te verbeteren, neem kleine stapjes en maak kleine doelen voor een week. Naar meer controle over signalen door wind storm tornado of orkaan, kunt u meer emotie de baas blijven waardoor het makkelijk kan worden u te uiten. Geef eerlijk uiting aan uw gevoelens, gedachten en emoties tegenover iemand die u vertrouwd. Ga het gesprek over een kleiner onderwerp dan het gehele probleem. Wees open over wat u voelt en wat u denkt, het lucht enorm op.

Kijk naar vorige momenten, is het een keer gelukt een beetje te vertellen aan iemand? Hoe voelde dit? Wat deed dit met u? Wat zou kunnen helpen om het een keer bespreekbaar te maken? Leer van momenten dat gesprekken goed gingen en haal hier de motivatie uit om het gesprek over dit onderwerp aan te gaan. Om problematiek aan te pakken is het belangrijk er over te spreken. Door meer zelfvertrouwen te krijgen door een cursus of sport krijgt u meer kracht u uit te spreken.

Lees op het internet over een angststoornis bijvoorbeeld op thuisarts.nl en kijk wat u kunt doen. Kijk naar de signalen die u ervaart en wat de lange termijn gevolgen hiervan kunnen zijn, om deze te proberen te voorkomen door nu in te zetten op een aanpak. Praat met lotgenoten of ervaringsdeskundige met een angststoornis en vraag om adviezen of deel uw verhaal. Om een angststoornis aan te pakken is het belangrijk om te leren om te gaan met het gevoel, te weten wat angst geeft en wat de mogelijkheden zijn op het moment om het te verminderen, een persoon heeft hiervoor veel inzicht nodig van de eigen angsten.

Naasten

Het is belangrijk regelmatig in gesprek te gaan over de angsten en signalen die u ervaart, door het bespreekbaar te maken kunnen er andere manier worden gevonden voor het aanpakken. Door het niet te bespreken kunnen klachten meer groeien. Het is belangrijk te weten wat een angst bui voor u betekend en hoe u hiermee kunt leren omgaan, hiervoor is het belangrijk te kijken naar vorige momenten om te leren van de angst en te kijken hoe u het toen heeft aangepakt. Door hierop een verbetering aan te brengen kunt u steeds beter overweg met de angsten.

Wanneer kan u de persoon helpen en wat kunt u voor de persoon doen? Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken wat mogelijk is. Wanneer u een afspraak maakt kom deze altijd na. Pak zoveel mogelijk samen de angst aan. Ga mee naar gesprekken en stel u vragen. Kijk wat u samen kunt doen om de angst aan te pakken en te verbeteren. Door het samen aan te pakken voelt een persoon zich gehoord.

Toon begrip voor de situatie van de persoon, het is heel naar om de angst vaak te voelen en te ervaren. De persoon hoop op steun en begrip van de personen waar het hulp komt vragen. Probeer te voorkomen dat een persoon dingen gaat vermijden zoals een supermarkt omdat het te veel angst geeft, ga samen naar de supermarkt en steun de persoon. Neem zo min mogelijk dingen over van de persoon, zorg er voor als er hulp nodig is dat u het samen doet. Het overnemen kan de angst van de persoon vergroten.