Wat is het?

Natuurrampen zijn een oorzaak voor het oplopen van een traumatische ervaring of van een PTSS. De watersnoodramp in Limburg zo kunnen zorgen voor een traumatische ervaring bij de personen zelf en bij hun naasten. Het is belangrijk naast de hulp voor evacuatie ook hulp te bieden voor mentale problematiek en hierbij te letten op PTSS signalen. De persoon kan er direct last van hebben maar dit kan ook later opkomen.

Herkennen

Angst door de overstromingen en voor het water is een reden voor het oplopen van een PTSS. Bij PTSS is er een zeer nare gebeurtenis met veel angsten en paniek een persoon vreest voor het leven. Bij een traumatische ervaring zit altijd veel angsten.

De angsten die een persoon moet doorstaan voor het hoge water, het huis verlaten en alles achter laten, de paniek die er is, het water wat steeds blijft stijgen, geen stroom, geen netwerk bellen, internet, het afwachten wat er gaat gebeuren of dijken het houden of niet. Vrees van het overstromen van de grote rivieren en hoe lang het nog goed gaat.

Het word traumatisch omdat het plotseling is, heel heftig in een keer, er geen ontkomen aan is. De persoon moet vluchten, moet snel handelen, dit heeft een grote impact op de persoon.

Behandelen

Naasten kunnen de persoon moeilijk bereiken, de naasten kunnen het alleen volgen via het nieuws of regionale zender. Voor naasten is het vrezen hoe het gaat, of het goed komt, het willen helpen maar weinig kunnen doen. Voor naasten is het afwachten en hopen dat het ergens weer gaat veranderen en dat de persoon contact opneemt.

Personen zijn nu in een vecht modus om te overleven, hierdoor kan een persoon nu geen last hebben van klachten. Maar zodra het voorbij is en er meer rust komt kan een persoon het als zeer traumatisch ervaren. Het vechten zorgt ervoor dat een persoon minder bezig is met de gevolgen voor mentale gezondheid en op een soort automatische piloot te werk gaat.

Gevolgen

Hoe meer beelden van overstroomd gebied, hoe meer kans op een traumatische ervaring. Of hoe meer een persoon word afgezonderd door het water en vast komt te zitten in het huis hoe meer kans.

Een persoon kan door het vele water, de snelheid waarmee het opzet, meer last krijgen van herbelevingen en slecht slapen. Een persoon kan herinneringen houden aan het moment dat het water ging stijgen en de gevolgen erna. Een persoon kan de ervaring nog regelmatig herinneren, de persoon ervaart dezelfde angsten of paniek zoals in de ervaring.

Wanneer het water in snel tempo komt, kan een persoon verder weinig doen, de persoon word overvallen door de hoeveelheid. Hierdoor kan een persoon paniek ervaren en kan hierdoor soms moeilijker tot een directe actie komen. Door de paniek kan een persoon bevriezen.

  • Alertheid op wat er komen gaat, het in de gaten houden van de waterstanden en het blijven opletten op het gevaar.
  • Angsten en vrezen voor de gevolgen van het hoge water, het vrezen voor het leven, angsten voor minder mogelijkheden voor ontsnappen eraan, opgesloten tussen het water
  • Herbeleving, Nachtmerrie en angstige dromen over het trauma. Van de wateroverlast kan een persoon slecht slapen en nare dromen hebben. Een persoon kan in de dromen de situatie opnieuw ervaren en beleven.
  • Machteloosheid tegen over het vele water de kracht er achter, het lijkt of er niks mogelijk is. Er zijn zeer weinig dingen die een persoon kan doen en het is vooral afwachten.
  • Moeite met concentreren. De gedachten kunnen meer gaan toenemen, waardoor een persoon veel meer gedachten heeft, andere soort gedachten of meer het gevoel krijgt van een vol hoofd, dat gedachten als een bom binnen komen. Hierdoor kan een persoon zich moeilijker connecteren en is het geheugen vaak minder.
  • Schuldgevoel kan een persoon krijgen bijvoorbeeld bij een boerderij wanneer de boer niet op tijd het vee heeft kunnen evacueren.
  • Spanning en onrust. Er is continue een spanning die duidelijk voelbaar is, dit kan zorgen voor meer onrust in het lichaam en het hoofd, het kan zijn dat een persoon hierdoor minder goed kan handelen.
  • Vermijden van bijvoorbeeld de zee of zwembad, dit kan herinneringen oproepen van de wateroverlast en voelt als gevaarlijk.

Plan

In de tijd van de overstromingen is er veel nieuws, het nieuws is er 24 uur per dag en er is een rampen zender. Voor personen die buiten de provincie wonen kan het nieuws erg heftig aankomen. Personen kunnen er van gaan piekeren of maal gedachten krijgen. Het is belangrijk om het nieuws niet te vaak te lezen en op vaste momenten. Maak het bespreekbaar met anderen en kijk waar u kunt helpen.

Heeft u last van herbelevingen, of andere signalen van PTSS of meer gedachten aan de wateroverlast, maak het bespreekbaar en vraag hulp bij het verwerken van de gebeurtenis. Zorg dat u zo snel mogelijk hulp vraagt om te voorkomen dat het een PTSS word en om te kunnen starten met het verwerken. Vraag hulp bij uw huisarts, GGZ of slachtofferhulp.