Wat is het

De zin is een bericht op sociaal media. Het is een belediging naar personen die gepest worden en naar personen die PTSS hebben. De zin geeft een omschrijving van pest gedrag. Het zeggen van ach is het minder laten lijken, wat om sproetjes echt? Door het bericht word de persoon opnieuw gepest. Het kan herinneringen geven aan de eerdere momenten van pesten. Een persoon kan het bericht als zeer naar ervaren. De herinneringen aan het pesten en het bericht kunnen zorgen voor gedachten stromen.

het oplopen van een PTSS is een zeer nare gebeurtenis voor de persoon. Het pesten is een gebeurtenis die een persoon niet alleen kan verwerken en kan loslaten. De persoon is vaak beschadigd op een manier dat het moeilijk nog de oude word. Pesten zorgt voor een trauma, het zorgt ervoor dat een persoon het als naar ervaart sproetjes te hebben, het is niet normaal en ik ben anders. Het is een kleine reden voor iemand die niet gepest is voor de persoon die het ervaart is het de verandering van het leven.

Het is een vaststelling zonder feiten en kennis van de persoon. Er is verder geen informatie bekent hoe het trauma verder is verlopen, de persoon hulp heeft gehad, hoe het met het trauma omgaat, hoe oud het trauma is, er word ergens een mening over gegeven zonder kennis van de achtergrond. Een PTSS opgelopen door pesten is zeer ernstig. Het beschadigd de persoon in het gevoel, gedachten, gedrag en emoties. Het pesten kan er voor zorgen dat een persoon geheel veranderd in het zijn en hierdoor veel last heeft van herbeleving, nachtmerries, alertheid, waakzaamheid.

Ach een PTSS of ach pesten. Het komt over als zeur niet zo, het valt mee, het is niks. Dat u het ongeloofwaardig vind, maar u begrijpt niet wat het voor de persoon betekend. Er staat niet bij wat de persoon heeft ervaren tijdens het pesten, hoeveel angst de persoon heeft doorstaan, hoeveel nare gebeurtenissen er zijn geweest. Ach geeft aan dat het onverschillig is, dat het er niet toe doet, dat het niet belangrijk is, een mini reden, zo erg kan het niet zijn. Ach geeft aan dat er geen idee is wat het is om PTSS te hebben. Ach is niet van toepassing voor een diagnose of signalen. Het is niet ach om mentale problematiek te hebben. Het is de persoon aangedaan de persoon heeft er leed van, het is onbegrip naar de PTSS van de persoon. Door PTSS kan een persoon beperkt raken in het dagelijks leven en de persoon is chronisch ziek. De persoon kan snel achteruit gaan waardoor steeds minder dingen mogelijk zijn en de persoon dagelijks vecht tegen de signalen.

Gevolgen

Hij heeft PTSS opgelopen omdat hij gepest werd. De persoon word naar het behandelen zeer zelden zichzelf, het pesten zorgt voor minder zelfvertrouwen, een verdraaid zelf beeld, de persoon is onzeker en zet minder stappen. Een persoon ervaart de wereld geheel anders en kan personen meer gaan vermijden. Pesten en pesten ervaren is zeer naar voor de persoon, een persoon komt hier vaak niet over heen. De persoon het leven gaat staan naar het gene wat is aangedaan. Het geeft geen blijkt van begrip voor het oplopen van een trauma door pesten. Voor een persoon is verleden = heden, toekomst = verleden. Een persoon is vaak in het verleden en niet in het heden. De toekomst = morgen = is vaak verleden, er zijn veel minder kansen. Aan de hand van de ernst van de PTSS kan een persoon meer of minder toekomst zien. CPTSS en MCPTSS kunnen uitzichtloos zijn doordat er weinig herstel mogelijk is. Niet van alle PTSS kunt u herstellen of word u weer de oude.

Ach is minderwaardig doen over PTSS, het is maar een PTSS of maar een trauma of maar een beetje gepest, ach het valt wel mee. Pesten kan zeer extreem zijn, er staat niet bij vermeld hoe lang de persoon al word gepest dit zegt veel over de ernst van het trauma dat is opgelopen en hoe de persoon het nu ervaart. Er is al een oordeel terwijl er weinig informatie over de problematiek bekend is. De persoon kan zich meer onzeker gaan voelen, meer gaan twijfelen over dingen, faalangst krijgen, veel hoger signalen en paniek bui of stress bui, trauma gedachten en maal gedachten. Is het dan ook ach alle signalen die een persoon dagelijks moet ervaren? Is het ook ach de herbeleving? Ach de nachtmerrie? Ach komt heel naar over voor de persoon, ach is een woord wat alles minder laat zijn.

Sproetjes of welke reden dan ook van pesten zorgt ervoor dat de persoon die gepest word minder vertrouwen krijgt in personen, meer afstand neemt van dingen, minder actief is, vaker alleen is. Een persoon kan moeilijker contact leggen en onderhouden. Sproetjes als reden van pesten is een kleine redenen, maar het effect dat het heeft is zeer groot, het zegt niks over het leed dat word ervaren. Voor een persoon maakt het niet uit wat de reden is, de persoon is beschadigd. Met de opmerking kan een persoon verder niks en word het zien als onzin.

Negeer het bericht zoveel mogelijk, de persoon heeft niet beseft wat het los maakt. Het is niet aan u om er op te reageren, het reageren lokt meer uit en zorgt voor meer signalen, het is belangrijk rustig te blijven en de persoon te blokkeren om het niet meer te laten voorkomen. Ga afleiding zoeken voor meer rust, leer wat kan helpen om met deze situatie om te gaan. Voor de gene die het meld is het belangrijk meer begrip te hebben voor personen die PTSS hebben en het leed er achter te zien en te begrijpen. Het is belangrijk om de persoon niet verder te pesten met negatieve nietszeggende opmerkingen. Wanneer u vind dat u kunt zeggen ach een PTSS opgelopen of ach gepest, kunt u kijken naar uw manieren, waarden en normen en deze aanpassen.

Plan

Het is belangrijk het trauma zo snel mogelijk aan te pakken en te laten behandelen met traumatherapie. Hoe eerder u start hoe meer kans op herstel u heeft. Het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van wat PTSS voor u doen en wat het betekend. Het is belangrijk voldoende inzicht te hebben in de signalen door het maken van een signaleringsplan en deze te bespreken. Het is belangrijk te weten wat voor signalen het meer bij u los maakt dan alleen het trauma, waarvan heeft u nog meer last? Doe een onderzoek naar uzelf. Hiervoor is het belangrijk te zoeken naar de juiste oplossing om van het trauma af te komen en door er open en eerlijk over te praten, het is belangrijk om het trauma te verwerken. Het behandelen van pesten en het verwerken kan jaren therapie zijn.

Ach moet zijn wat naar dat u bent gepest omdat u sproetjes heeft. Het geeft aan dat u wilt luisteren naar de persoon en dat u open staat. Het geeft begrip voor de situatie en een persoon voelt zich meer gehoord en begrepen. Houd het contact positief. Het hebben van begrip voor het leed dat de persoon nog steeds dagelijks ervaart, in de vorm van een herbeleving, is zeer belangrijk om een beter beeld te krijgen wat PTSS inhoud en wat het kan doen voor een persoon. Lees op internet over een PTSS en hoe deze word opgelopen, lees verhalen van lotgenoten en ervaringsdeskundige van het pesten en wat de gevolgen zijn.

Sproetjes hebben is geen probleem dit maakt u apart echt uniek, het is een menig van een persoon, trek u er niet te veel van aan en ga gewoon door, doe of u het niet heeft gehoord. Blijf positief en ga verder met positieve dingen om de gedachten te veranderen. Maak uw ervaring met pesten bespreekbaar, schrijf erover en deel het met andere zodat ze ervan kunnen leren om het zoveel mogelijk te voorkomen.

het is duidelijk dat er onvoldoende kennis is van wat de zin voor een ander betekend en wat het los kan maken. Daarom hierover een artikel om het bespreekbaar te maken. Het uiten naar een persoon op deze manier terwijl hij een PTSS heeft en is gepest in zeer ongepast. De persoon die het uit heeft niet in de gaten wat het met een persoon doet, dit kan komen door te weinig kennis of ervaring. Voor een persoon is het meer dan alleen maar een zinnetje. Het zinnetje kan een persoon een hele dag bezig houden.

Het is niet bekent of de persoon behandeling heeft gehad en hoeveel sessie en wat het effect was. Hoe goed de persoon hersteld is en wat de persoon er al aan heeft gedaan. Het geeft geen duidelijk beeld of de persoon hersteld is, hiermee bezig is, of nog moet starten, dit zegt veel over de persoon, het gedrag, gevoel, emoties, gedachten. Elke PTSS die iemand oploopt is niet hetzelfde, de persoon heeft het als traumatisch ervaren en dat zegt genoeg. De persoon heeft angsten gehad en hierdoor een trauma opgelopen. Niet elke PTSS heeft dezelfde reden, maar voor elke persoon kan een herbeleving wel ongeveer hetzelfde voelen.

geef niet het gevoel dat een persoon het belangrijk vind, interesse heeft in de persoon, het valt wel mee, het is maar op sproetjes. Voor de persoon voelt het heel anders en de persoon heeft last van het trauma en vele andere signalen die erbij komen kijken. Pesten word vaak gezien als iets kleins, niet zo aanstellen, ach je kan toch wel tegen een grapje of plagen. Het word vaak anders omschreven waardoor er geen begrip is voor het pesten en het gevoel van de persoon. Voor veel personen is PTSS een dagelijkse strijd, ook door pesten.

is niet iets wat weggaat en zo is een persoon geboren, veel personen hebben het alleen in de zomer andere het hele jaar door. Het is anders en hierdoor word er ook anders op gereageerd. Een persoon kan het niet zien als ach het zal het, maar moet erom gepest worden.