Wat is het

PTSS en uit de kast is nodig om de juiste behandeling te krijgen en om gezien te worden. Veel personen lopen een PTSS op en de kans is zeer groot dat een persoon een PTSS krijgt. Door het hulpaanbod wat niet van de grond komt kan een persoon een traumatische ervaring aan overhouden. Het is belangrijk te weten welke hulp u nodig heeft en waar u moet zijn. Omdat een persoon lang heeft moeten zwijgen over de problematiek is het veel moeilijker er open over te zijn en onderwerpen te bespreken. Een persoon heeft meer hulp nodig om de problematiek aan te pakken. Door er niet over te kunnen praten kan een persoon veel veranderen in het gevoel, gedrag, emoties.

Op mentale problematiek heerst veel taboe, hierdoor zijn veel onderwerpen niet of nauwelijks bespreekbaar. Hier kan een persoon zich minder uiten en word er minder gehoor gegeven aan de problematiek. Doordat er overal een taboe heerst zijn veel onderwerpen niet bespreekbaar, hierdoor kan een persoon niet de woorden aan de uitleg geven die de persoon wel wilt. Het word dan anders opgevat of begrepen. Hierdoor moet een persoon vaak opzoek naar woorden die meer algemeen zijn.

Personen die mentale problematiek krijgen wachten vaak erg lang met het kenbaar maken van de problematiek, vaak omdat ze zich schamen of omdat ze het niet durven te uiten omdat ze bang zijn voor de reacties. Hierdoor kan een persoon er heel erg tegen op zien om het gesprek aan te gaan.

Personen zijn verplicht het op te kroppen en erover te zwijgen. Over veel onderwerpen zijn vooroordelen waardoor een persoon word beledigd of gekwetst door het te uiten. Hierdoor is er weinig begrip voor mensen met mentale problematiek. De problematiek word vaak niet begrepen, omdat het niet zichtbaar is, het raar of vreemd is of de persoon geen weet heeft van wat de problematiek inhoud.

Het bespreekbaar maken van een nare gebeurtenis in het leven kan ervoor zorgen dat personen het niet begrijpen, het gevoel niet kennen of het als minder ernstig zien. Hierdoor word er weinig gehoor gegeven aan hoeveel last een persoon ervan heeft. Het trauma kan hierdoor uitgroeien tot een PTSS.

Mentale problematiek word vaak gezien als niets naars engs, hierdoor is er al een oordeel klaar. Veel personen worden vergeleken met signalen lijsten die online bij de diagnose staan. De signalen die een persoon aangeeft worden gelijk gelinkt aan de diagnose hierdoor zijn er minder mogelijkheden.

Het open zijn over problematiek is vaak een hele stap, net zo als het een stap is om de juiste hulp te gaan vragen bij een huisarts of mentale gezondheidszorg. De persoon moet het eerst zelf accepteren voor het een aanvraag kan gaan doen, een persoon moet zichzelf hiervan eerst overtuigen. Wanneer er dingen daarna gebeuren kan het zorgen dat een persoon verder achteruit gaat, hierdoor kan het traumatisch overkomen.

Gevolgen

Mentale problematiek staat vaak slecht in de media, de personen doen van alles, of de zorg is te weinig of te weinig personeel. Het is vaak erg negatief, waardoor er al een negatief beeld op de mentale gezondheidszorg rust. Hierbij komen de negatieve beelden van diagnose. Een persoon krijgt de diagnose PTSS hierdoor zou de persoon in behandeling kunnen gaan. Vaak krijgen de personen te maken met andere die van alles te zeggen hebben over de PTSS, wat het is en hoe het dagelijks leven is. Voor een persoon met PTSS is dit voor iedereen anders. Doordat er zo word gereageerd kan een persoon zich moeilijker uiten en het verhaal duidelijk uitleggen.

Vaak word er gedacht dat een diagnose een persoon veranderd, in eens worden meerdere signalen gezien gezien en word alles gelinkt met de diagnose. De persoon is geen diagnose en geen lijstjes met signalen, de persoon heeft problematiek, waar de persoon veel last van heeft. De persoon is beschadigd door PTSS en kan hierdoor veranderen, dit heeft niet met de diagnose te maken maar met het trauma dat is aangedaan. Een diagnose is iets voor de zorgverzekeraar voor het vergoeden van hulp.

In de mentale gezondheidszorg heerst veel taboe. Een persoon moet letterlijk uit de kast komen wanneer het een diagnose heeft gekregen en hierbij hulp nodig heeft. Een persoon kan het lang verzwijgen of niet over praten maar dit heeft grote gevolgen voor de persoon. Het bespreekbaar maken van de PTSS is in veel gevallen erg lastig. Het is naar om het over het trauma te hebben waardoor het eerder word verstopt, of de persoon krijgt te horen dat het zich niet moet aanstellen of er over heen moet stappen. Voor een persoon is het moeilijk om open te zijn over het trauma, maar ook wanneer een persoon hier niet over of wilt praten. Door de taboe zien personen het vaak als iets naars, waardoor onderwerpen minder besproken worden.

De gevolgen van het opkroppen en zwijgen kunnen zijn dat een persoon veel meer gaat piekeren en malen. De persoon meer last heeft van hoge signalen. De persoon zich minderwaardig voelt, hierdoor krijgt de persoon minder zelfvertrouwen en een verdraaid zelf beeld, omdat het niet mag uiten en erover kan hebben met iemand. Door het niet open kunnen praten over de problematiek kan het gevoel van minderwaardig geven. PTSS en uit de kast is belangrijk om geen schuldgevoel te krijgen over het stellen van een diagnose en nu gelabeld te zijn als mentale problematiek. Het kan voor een persoon erg naar zijn een diagnose te krijgen, een persoon kan zich zelf de schuld geven door ik had dit kunnen doen, of had ik dit maar anders aangepakt.

Door dat personen problematiek hebben, is het vaak moeilijk om het te verbergen of het in te houden. Een persoon wilt er graag over praten om te kunnen herstellen en op zoek te gaan naar oplossingen en mogelijkheden. Door dat er vaak geen gehoor word gegeven aan mentale problematiek, kan een persoon van het stellen van een diagnose het meer als traumatisch ervaren. De persoon heeft een stempel gekregen en vrienden en familie laten de persoon zitten. Hierdoor staat een persoon er alleen voor wat vaak als traumatisch word ervaren.

De persoon ervaart steeds meer vastzittende gedachten die malend door het hoofd kunnen gaan. De persoon ervaart meer spanning overdag en meer stress. De persoon heeft meer moeite de gedachten en signalen onder controle te krijgen. Waardoor het veel invloed heeft op de dag. Door regelmatig vooroordelen te hebben gehoord of dat het minder erg is als de persoon verteld kan een persoon minder vertrouwen hebben in de ander en de persoon gaan wantrouwen. De persoon heeft dagelijks last van geuren, geluiden en woord triggers, die zorgen voor hoge signalen. De woorden hebben vaak te maken met het trauma maar dit hoeft niet.

Prikkelbaar zijn omdat dingen niet bespreekbaar zijn, een persoon het opkropt en hiervan geïrriteerd raakt. Een persoon maakt zich veel meer zorgen waardoor het minder goed kan functioneren en slapen. Een persoon met mentale problematiek of met PTSS is vaak alleen en verstoten door familie en vrienden blijven veel al weg. Doordat een persoon meer gaat piekeren omdat het er niet over kan praten of het gevoel niet kan uiten, gaat een persoon minder goed slapen. Een persoon kan er nachtmerries van krijgen dat et niet gehoord en begrepen voelt. Een persoon kan zich hierdoor meer eenzaam voelen.

De persoon gaat meer plekken vermijden die zorgen voor een naar gevoel, het gevoel niks te mogen uiten. Op plekken waar een persoon zich meer veilig voelt uit het vaak meer. Door in de kast te blijven kan een persoon meer andere gaan vermijden, het voelt ongemakkelijk om bij de personen in de buurt te zijn met een geheim.

Plan

PTSS en uit de kast is belangrijk om de problematiek aan te pakken en te bespreken, door open te zijn over een diagnose en het verhaal te vertellen hoe het is te leven met een diagnose kan er meer begrip komen en de taboe afnemen. PTSS en uit de kast komen is belangrijk om PTSS en de taboe erom heen te bespreken en uzelf te kunnen en mogen uiten. Het is belangrijk dat er meer begrip komt voor PTSS en wat dit betekend in uw dagelijks leven. Het is belangrijk om een duidelijk plan te hebben wie u wat gaat vertellen en er zeker van te zijn wie u het verteld en dat deze te vertrouwen is.

PTSS en uit de kast is belangrijk om open te kunnen zijn over de problematiek die u ervaart. Door gesloten te blijven stopt u het probleem weg. Door open te zijn zijn er mogelijkheden het aan te gaan pakken en zijn er kansen die u kunnen helpen weer de draad op te pakken. Door open te zijn over een diagnose geeft aan dat u het wilt delen, dat u het kenbaar wilt maken, dat u iets wilt uitleggen, dat u meer begrip verwacht.

Het is belangrijk de zorgen en het trauma bespreekbaar te maken en te letten op met wie u dit wilt bespreken. Zorg voor een duidelijk beeld met wie u wat wilt bespreken, niet iedereen hoeft alles te weten. Personen die u vertrouwd kunt u meer vertellen dan collega’s.

Laat trauma gedachten altijd behandelen met EMDR of traumatherapie. Een trauma kan enige tijd weg blijven waardoor u er geen last van heeft, maar na elke jaren opspelen, door het gelijk te verwerken op de juiste manier kunt u veel leed voorkomen.

Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van wat de diagnose stelling met u doet, of de diagnose juist is gesteld, en van welke signalen u last heeft. Door het duidelijke beeld kunt u kijken of het juist is want het maar de mening van 1 persoon die ook fouten kan maken. De signalen zijn belangrijk om beter te begrijpen om ze te kunnen herkennen en erkennen als ze opkomen, met wind storm tornado en orkaan kunt u er meer controle ophebben.

Het is belangrijk dagelijks de gedachten van u af te schrijven en uw hoofd te legen. Hoe meer gedachten blijven hangen hoe meer de gedachten opkroppen en u gaat piekeren. Neem naar het schrijven een moment voor u zelf door het doen van een ademhalingsoefening of door te gaan relaxen.

Plan een moment in waarin u deze tijd heeft het uit te leggen aan vrienden of familie. Door het van te voren kenbaar te maken komt het niet als een overval en kan het gesprek makkelijker verlopen. Maak een lijst met punten die u wilt gaan bespreken en kijk hoe u dit kenbaar wilt maken. Het kan makkelijk zijn informatie over de diagnose mee te nemen wat later gelezen kan worden.

Vraag hulp aan vrienden of familie om door deze tijd heen te komen, door samen naar de stappen te doorlopen die bij een diagnose horen en samen te kijken naar de mogelijkheden die er zijn. Alleen samen is het mogelijk om een diagnose beter onder controle te krijgen. Veel mensen zeggen ik wacht op het juiste moment om het te vertellen, vaak komt dit moment er niet, of is er nooit een goed moment. Om deze problematiek te bespreken is het belangrijk een rustige dag uit te kiezen en het van te voren kenbaar te maken dat u iets wilt gaan bespreken. Een diagnose PTSS word vaak verward met andere diagnose, hierdoor is komt het vaak minder voor dat een een persoon PTSS heeft. Het is belangrijk op de signalen van PTSS te letten en deze op te zoeken in de dsm. Maak u hard voor de diagnose want traumaverwerking is heel belangrijk.