Wat is het?

Wanneer een persoon een mentale diagnose krijgt kan familie, vrienden of naasten een persoon in de steek laten. Vaak omdat het mentaal is en ze dit gek vinden. Door het verstoten raakt een persoon veel vertrouwen en zelfvertrouwen kwijt. Van naasten krijgt een persoon vaak geen PTSS, het is het geval wanneer het contact lange tijd zeer slecht is met als reden het mentaal zijn. Een persoon is een PTSS aangedaan, een persoon kan er dus niks aan doen dat het mentale problematiek heeft, maar krijgt wel te maken met vooroordelen van naasten, die zeer weinig begrip hebben voor PTSS en het dagelijks leven. Door negatieve uitingen word het contact met de persoon steeds meer traumatiserender voor de persoon.

Een PTSS door naasten kunt u oplopen wanneer er lange tijd zeer negatief contact is, waar zeer weinig voor elkaar over is en waar het contact meer 1 richtingverkeer is. Door negatief te zijn over de persoon word het steeds meer een trauma, de persoon gaat denken dat het ook echt “gek ” is. Door negatieve uitingen word een persoon beledigd en gekwetst terwijl de persoon hulp wilt voor herstellen en niet de grond worden ingetrapt. De dingen die een persoon nog heeft zoals iets wat is opgebouwd zoals een website word kapot gemaakt want daar hebben personen geen “recht “op. Een persoon word diep geraakt in hart en ziel door eigen familie wat het extra maakt. Vaak is alleen de negatieve uitingen genoeg voor een trauma.

De naasten heeft geen interesse in de persoon en helpt de persoon niet bij dingen die worden gevraagd. De naasten sturen geen bericht via op of mail of nemen geen contact op via internet of bellen. Een persoon heeft steeds minder contact en voelt zich niet gehoord en begrepen door de naasten. De naasten geven geen steunen en hebben geen begrip voor het dagelijks leven met PTSS en wat dit betekend voor de persoon.

Iemand kan een PTSS oplopen wanneer er veel gebeurt is voor het contact stopt, vaak is het zeer negatief, met beledigingen en kwetsende manier van contact. De woorden zijn al te vaak te hoog opgelopen en te negatief om het ergens te herstellen. Vaak zijn er discussies die vaak worden herhaald en over hetzelfde gaan waar niet word uitgekomen.

Gevolgen

Minder contact met mensen zorgt ervoor dat een persoon meer gaat piekeren en maalgedachten krijgt. Hierdoor is het hoofd meer bezig met zorgen over de personen dan dat het zich kan concentreren op andere dingen. Het hoofd voelt meer vol aan. Van de nare momenten van negatieve uitingen kan een persoon herbelevingen of nachtmerries krijgen. Een persoon ervaart het gene wat is gebeurt of wat is gezegd keer op keer opnieuw. Hierdoor ervaart een persoon veel meer stress op een dag, en kan een persoon veel minder goed functioneren en slapen.

Een persoon gaat in het stuk ervoor meer vermijden, plekken die te druk zijn of de personen die het doen, door onzekerheid kan een persoon steeds meer mensen gaan vermijden. De persoon kan een schuldgevoel krijgen en denken dat de persoon de oorzaak is van het contact. Familie, naasten, kunnen een trigger woord worden. De persoon heeft veel last als het woord word uitgesproken en ervaart veel stress of angst een persoon kan er de dag last van houden in de vorm van herinneringen of herbelevingen.

Wanneer een persoon verstoten is voelt dit zeer naar voor de persoon. De persoon staat er in 1 klap alleen voor. Het geeft een gevoel van onzekerheid, onduidelijkheid, machteloosheid, de persoon ervaart veel stress en angsten en kan hierdoor steeds slechter functioneren. Het heeft zeer veel invloed op het dagelijks leven. Naasten kunnen moeilijk omgaan met de verandering van een diagnose en een persoon zien als een diagnose en als signalen lijsten. Voor een persoon veranderd er niks, het geeft vaak alleen meer duidelijkheid dat er een diagnose is.

Door het verstoten loopt een persoon een trauma op, er is een verstoring in het maken van contact met andere en de persoon zal het minder snel aangaan. De persoon zal andere meer gaan wantrouwen. Zeker als de persoon dichtbij staat komt het zwaar en hard aan en voelt de persoon zich in de steek gelaten door eigen familie. Het worden verstoten door familie zorgt ervoor dat een persoon meer gaat twijfelen en meer onzeker is over wie de persoon is. Het is een slechte manier van het contact met familie. Familie weet vaak zeer weinig van de diagnose en alleen van horen zeggen maar spreken zelden met de persoon.

Het is belangrijk te blijven zien dat het om een kleine groep gaat of 1 persoon, niet elk persoon is hetzelfde. Er zijn ook altijd personen die het echt goed bedoelen. Blijf altijd open over de mentale problematiek, het is een nare ervaring en zeer dichtbij. De personen hebben, willen of gaan het niet begrijpen. Het ligt niet aan u maar aan het oordelende karakter van de personen. Alleen door open te zijn kunt u de problematiek bespreken en dingen aanpakken en meer begrip krijgen voor de sitautie. Zoek manieren om het te verwerken, het is belangrijk om dit te doen om een nieuwe start te kunnen maken en voor het leggen van contacten. Het zelfvertrouwen en de kijk op het leven moeten worden vergroot en aangepast, door bijvoorbeeld iets te gaan ondernemen of door actief te gaan sporten.

Een naasten kan doen als het zich veel zorgen maakt en zo praten tegen de hulpverlening. Omdat het familie is word het vaak geloofd op het woord en komt er actie. De naasten is al tijden niet in beeld bij de persoon en hoort er verder niks van. Het laten verwijderen uit het medisch dossier is hierdoor erg moeilijk omdat de persoon steeds weer terug komt omdat het familie is. Hierdoor is er altijd een moment dat de persoon word herinnerd aan het traumatische moment van verstoten.

Plan

Een persoon heeft naasten nodig om te herstellen van mentale problematiek, wanneer een persoon alleen is is het bijna onmogelijk te herstellen van een PTSS. Een persoon is aangewezen op hulpverleners die er vaak maar 1x per week zijn, wat onvoldoende is om te herstellen. Wanneer een naasten zelden klaar staat voor de persoon, komt er steeds meer afstand. Een persoon heeft bepaalde verwachtingen van het contact, waar niet aan word voldaan. Er word dan snel gezegd toen en toen en toen was je er ook niet, je stond niet voor me klaar. Vaak word dit niet uitgesproken waar door het steeds meer gaat irriteren.

De periode voor het verstoten veranderd de persoon. De persoon hoor negatieve dingen over zichzelf, komt niet echt verder en krijgt geen gehoor. De persoon krijgt hierdoor meer afstand van de samenleving en heeft meer kans op een depressie en sociaal isolement. Naasten kunnen zeggen ik kan niks voor je doen want jij bent mentaal, je moet hulp zoeken. Voor een persoon komt dit zeer naar over en kan niet rekenen op de steun van naasten. Hierdoor kan een persoon vragen wat hij/zij wil maar zal geen steun ervaren. De persoon word veroordeeld op mentaal zijn.

Het is belangrijk om te praten over wat u heeft mee gemaakt, door er over te zwijgen word het probleem groter, word het een PTSS, en gaat het ken koste van de kwaliteit van leven en de mogelijkheden. Hoe langer het niet word besproken, hoe langer het niet word verwerkt hoe meer kans op een PTSS en sociale problematiek. Vaak word er gezegd dat de problematiek ligt bij de persoon, de persoon is mentaal is dus zal het daar wel aan liggen. Het word niet gezien dat het niet goed gaat in het contact en dat het ook bij de ander kan liggen, het is zeer kort door de bocht denken.

Het blijven proberen in een contact heeft vaak een averechts effect, hierdoor is er vaak vergeving nodig en is het nodig over dingen heen te stappen, het ergens goed te keuren terwijl dit niet zo is. Wanneer het contact slecht verloopt is het beter voor mentale gezondheid om de knoop door te hakken. Waardeer de mensen die jou niet in de steek laten. Deze personen kunnen u weer moed geven en weer verder laten komen. Door weer positief contact, krijgt u weer meer vertrouwen in andere.

Het verwerken van verstoten is een trauma, hierdoor komen er nog vaak herbelevingen of herinneringen aan momenten terug. Het is belangrijk om traumatherapie aan te vragen om het te leren verwerken en het meer los te kunnen laten. Het is belangrijk om positieve ervaringen op te gaan doen, om weer meer vertrouwen te krijgen in andere en in de samenleving. Bijvoorbeeld door het gaan naar een buurtcentrum, het volgen van een cursus of door het doen van vrijwilligerswerk. Houd hiervoor dagelijks het positief dagboek bij.

Het is belangrijk te letten op uw gezondheid en goed te zorgen voor u zelf. Houd dagelijks een dagboek bij met alle punten die bezig houden en maak deze bespreekbaar. Teken of schilder zoveel mogelijk van u af of begin met dagelijks hardlopen. Zorg ervoor dat u een afleidingsschema heeft voor wanneer de gedachten opkomen of bezig houden aan de hand van wind storm tornado en orkaan.