PTSS is zo actief in mijn lijf en hoofd

Wat is het

De PTSS kan veel invloed hebben op het dagelijks leven van de persoon, de persoon heeft elke dag veel last van de PTSS en alle signalen die hierbij komen kijken, het is een dagelijkse strijd om de dag door te komen. Het hebben van een PTSS bui met alle signalen die hoog zijn kan het gevoel geven dat een persoon niet meer kan het opgeeft. De strijd gaat vaak gepaard met veel gedachten aan het trauma, hoge stress, angst, paniek, nachtmerries en herbelevingen.

Herkennen

De zin geeft aan dat de persoon niet meer weet wat het moet doen om de signalen aan te pakken, de persoon is opzoek naar hulp om de signalen te verminderen. Wanneer er geen reactie komt kan dit zorgen voor blijven hangen in de signalen. De PTSS kan al dagen in een minder vorm aanwezig zijn in het hoofd, dat de persoon meer herinneringen krijgt aan een bepaalde situatie of meer getriggerd raakt.

De PTSS gedachten zijn vaak in een oplopende fase , er zijn momenten voor om de gedachten minder aanwezig te laten zijn. De zin geeft aan dat de persoon in een tornado of orkaan is. De persoon heeft veel last van de PTSS en weet niet wat het nu moet doen om het te verminderen. Hierdoor kan het veel hoger oplopen, waardoor het een orkaan kan worden of orkaan extreem.

De trauma gedachten spelen veel op, het kan komen door iets wat een trigger is die herinnerd aan het gene hoe de trauma is opgelopen. Een persoon kan veel last hebben van herbelevingen en van alertheid en waakzaamheid. De gedachten gaan als gedachten stromen door het hoofd. Mijn gedachten blijven maar door gaan over van alles en nog wat, het is al een tijd bezig en het wil op geen enkele manier stoppen.

Het zijn gedachten die met het trauma te maken hebben of gedachten die ergens een link hebben alle gedachten soorten lopen door elkaar. Het kan ook het trauma zij at is gebeurt op een plek ver weg, dat zorgt voor gedachten aan een vakantie die minder goed verliep wat brengt bij contacten die ook niet echt lopen.

Dat de PTSS nog zo actief is, zegt dat u het nog niet heeft verwerkt, de gedachten en signalen van de PTSS lopen nog hoog op. Hierdoor is de kans groot dat het vaker op deze manier terugkomt. Een actieve PTSS heeft alles signalen tegelijk door elkaar. Ieder persoon heeft andere signalen en in een andere hoeveelheid, hierdoor kan een bui voor iedereen wat anders betekenen.

Het is goed dat u het ziet dat het veel minder gaat dan anders, het accepteren dat het anders moet is de eerste stap naar verandering. Het is nu belangrijk te weten wat kan helpen en wat nu tegenwerkt. Het is belangrijk het gevoel te erkennen en te weten hoe het opkomt. Het gevoel kan ervoor zorgen dat een persoon in een crisis komt. Het moet voorkomen worden. Een persoon is overprikkeld en stemmingswisseling.

Gevolgen

Wanneer een persoon een PTSS bui heeft lopen veel dingen door elkaar, hierdoor heeft een persoon hier heel veel last van. Na 2 dagen is een persoon zo uitgeput dat het niet meer kan vechten tegen de signalen waardoor het steeds hoger blijft oplopen. Hierdoor kan het zijn dat een persoon in een crisis komt. Het vechten tegen de signalen zorgt dat de persoon meer uitgeput raakt en dat de persoon niet kan bijkomen.

Een persoon in deze fase kan meer moeite hebben met de spraak, bewegen en het dagelijks leven. De PTSS geven de persoon een beperking in mogelijk. Een persoon de gehele dag vermoeid en moet lang bijkomen. Een persoon kan er veel last van hebben en minder rust ervaren waardoor een persoon meer last ervaart in de slaap en voeding. De zin geeft aan dat er een zeer grote kans is op een crisis, als deze er al niet is. Het is belangrijk direct is actie te komen om alles te verminderen en signalen te verminderen. Het niet in actie komen kan zorgen dat het verder oploopt met gevolgen van gedrag wat u niet van u zelf bent gewent.

Het zorgt voor gedachten stromen en hoge signalen. De trigger die een persoon heeft kan zorgen dat het hoofd aan voelt als vol met veel druk in het lichaam van de spanning. Hierdoor zijn er vaak zeer weinig mogelijkheden het aan te pakken. Van de hoge signalen en gedachten kan het door elkaar gaan lopen waardoor een bui hoger kan oplopen, voor een persoon voelt het of de druk in het lichaam toe neemt en de signalen als stromen door het lichaam gaan. Het hoofd voelt zwaar aan en de persoon kan minder goed nadenken. De gedachten gaan zo snel dat het denken afneemt, hierdoor kan het zijn dat een persoon minder uit de woorden komt, gaat stotteren, niet meer op woorden kan komen en dat het moeilijker is zich te uiten.

De persoon kan steeds meer negatief gaan denken over de situatie en geen mogelijkheden weten hoe de gedachten en de signalen te verminderen, het kan ervoor zorgen dat een persoon meer paniek ervaart en het overzicht in mogelijkheden verliest. De persoon heeft steeds meer moeite met het verwerken van de problematiek, het voelt steeds zwaarder en onmogelijk het te stoppen. De signalen houden elkaar veelal in stand, waardoor het lastig is het patroon te doorbreken.

Plan

Het is belangrijk om direct actie te gaan nemen om het te veranderen, het is belangrijk in een rustige fase een plan te maken voor deze fase, zodat op dit moment weet hoe u kunt handelen. Daarnaast is het belangrijk dit moment te evalueren en te kijken wat kan verbeteren. Het is belangrijk om aan de bel te trekken en het kenbaar te maken dat het nu minder goed gaat, het zoeken naar hulp en een manier om het anders aan te gaan pakken. Het blijven zitten kan ervoor zorgen dat het in stand blijft, het in actie komen en afleiding zoeken, crisisdienst bellen of een crisis noodplan starten zijn mogelijkheden. Het is belangrijk om niet verder getriggerd te worden, zet zoveel mogelijk dingen uit als de tv en het nieuws, internet en sociaal media. Ga iets anders doen waar u even de aandacht voor uzelf heeft. Het is belangrijk de gedachten te veranderen, door het nieuws kunt u opnieuw getriggerd raken. Alleen met minder triggers kunt u uit de bui komen.

het is belangrijk te weten wat de oorzaak is van de PTSS klachten die u nu heeft. Hiervoor kunt u een onderzoek starten naar u zelf en vorige momenten terug kijken. Het leren van de signalen van nu is belangrijk om het te kunnen veranderen. Maak voor de signalen een signaleringsplan wat u kan helpen de juiste fase te herkennen en hierop actie te nemen, wind storm tornado en orkaan zijn de fase die een duidelijk beeld kunnen geven van de problematiek.

Het is belangrijk het zoveel mogelijk te negeren en een koptelefoon met harde muziek op te zetten, de gedachten hebben hierdoor minder kans erdoor heen te komen en na enige tijd word u meer rustig, het kan helpen bij de gedachten en bij alertheid. Zet muziek in een playlist en zet min mogelijk de radio aan om het nieuws te voorkomen. Het is belangrijk om uit de omgeving te gaan en naar een andere plek, op de plek waar u nu zit loopt het verder op, het bewegen kan het veranderen, rust vinden in een andere ruimte. Het is belangrijk om iets te gaan doen wat de gedachten kan gaan veranderen, het maken van een wandeling, thuis sport, tekenen. Maak de kamer donker, hoe donker hoe meer en hoe sneller u de rust weer vind, ga er zitten met wat te drinken en te eten. Zet eventueel een muziek op, zachtjes. Het donker geeft rust aan de gedachten en hierdoor kunnen de signalen meer afnemen.

Wat is ervoor nodig het te veranderen? Wat zijn dingen die u kunt gaan doen? Wat geeft meer rust? wat zet de gedachten stop of geeft afleiding? Wat zijn de gedachten die het meest bezig houden en waarom? het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de mogelijkheden die u heeft om het aan te gaan pakken. In de fase zijn veel dingen niet werkzaam. Het is belangrijk te praten over wat u ervaart en hoe u dit beleeft en waar u tegen aanloopt. Door het gesprek erover aan te gaan zijn er mogelijkheden voor andere hulp of het krijgen van meer inzichten wat u kunt doen op die momenten. Het praten kan helpen de problematiek meer te verwerken.

Maak een crisis noodplan met 4 stappen die u kunnen helpen een fase naar beneden te komen, het is belangrijk de stappen eerst eigen te maken in een lagere bui om het aan te leren. Het plan kan zorgen dat het meer rustig word waardoor u meer zelf de rest kan verminderen. Wat heeft u geleerd in de therapie? Wat heeft u besproken met de therapeut? Wat zijn handvatten die ze u heeft gegeven? Wat zijn goede steunende momenten geweest? Het kan helpend zijn er over op te gaan schrijven en het als een positief dagboek te gebruiken in een moeilijke tijd. En als een lijndraad om de fase uit te komen. Maak tussen door aantekeningen.

Het is belangrijk wat de mogelijkheden zijn te overwegen en te kijken wat er er wel kan en wat niet, alle mogelijkheden zijn in deze fase niet mogelijk. Wat normaal help in de 1na laatste fase kan niet helpen in de laatste fase. De gedachten zijn meestal in een opbouwende fase, de persoon krijgt steeds meer gedachten gaat van storm naar tornado naar orkaan gedachten met grote gedachten stromen. De gedachten stromen kunnen beginnen in tornado. Dit kan binnen 24 uur zijn of in de loop van een week.

Het is belangrijk te weten wat rust kan brengen in het hoofd, hier komt u vaak achter als u dingen gaat uitproberen die kunnen helpen. Niet elke oplossing werkt even goed voor een persoon met PTSS, de ene persoon kan zijn hoofd beter legen met muziek terwijl de andere gaat sporten. De zin geeft aan dat de PTSS erg actief is in het hoofd en nog niet voldoende is verwerkt, hierdoor heeft er nu zoveel last van. Het is belangrijk te starten met traumatherapie om het trauma te gaan verwerken en het meer los te kunnen laten, hierdoor komen signalen van PTSS minder op.

Het is belangrijk om het overzicht weer terug te krijgen, het is belangrijk weer meer grip te krijgen op de signalen en gedachten en het van de andere kant te bekijken. Het omdenken kan helpen, precies het averechtse wat nu aan de gang is. Weet wie u kan helpen, wie u kunt bellen, bij wie u terecht kunt voor hulp en voor een schouder. Het is belangrijk om hiervan een overzicht te hebben zodat u gelijk actie kunt nemen als het moet. Kijk ook naar de hulplijn voor een luistert oor.