Wat is het

PTSS = Post Traumatisch Stress Stoornis. Het valt onder de categorie angststoornissen. Veel personen ervaren veel meer stress dan voor het trauma. De persoon heeft veel stress door dat een persoon is beschadigd in het gevoel, gedachten, gedrag, emoties. De gedachten kunnen zorgen voor trauma gedachten waar een persoon oplopende stress van kan hebben. De stress is vaak lastig onder controle te houden bij een PTSS een persoon kan er voor zorgen dat het in een balans blijft door veel inzicht te hebben in de stres.

De stress kan herbelevingen veroorzaken, wanneer een persoon hoog in de stress zit en gedachten aan een trauma heeft. De gedachten worden erger door de stress, waardoor een persoon meer kans heeft op een herbeleving. De stress kan komen door trauma gedachten, de gedachten zorgen voor meer stress en angst. Ze roepen gedachten op die met het trauma te maken hebben, hierdoor heeft een persoon sneller een bui.

De stress kan veroorzaakt worden door een trigger, zoals geluid, geuren of woord trigger. Een persoon kan in een bui schieten van 0-100. De stress komt regelmatig in buien voor of hoog oplopende signalen, hierdoor word het voor een persoon moeilijker iets te doen op een dag. De stress kan worden veroorzaakt door veranderingen of door onduidelijkheid, het zorgt voor een onvolledig beeld waardoor een persoon meer zorgen maakt of meer stress ervaart.

De stress is vaak voelbaar in het lichaam en kan aanvoelen al stromen van stress door het lichaam. De stress zorgt voor veel spanningen waardoor spieren snel gaan vastzitten. Een persoon heeft hier vaker en sneller last van. De stress is dagelijks aanwezig. Personen hebben dagelijks last van stress door de PTSS, een persoon heeft chronisch stress. Hierdoor zijn er vele schommelingen over een dag. De stress is vaak oplopend over de dag.

De stress zorgt voor meer vermoeidheid waardoor een persoon meer stress ervaart omdat een persoon sneller word getriggerd of een persoon meer emoties heeft. Wanneer een persoon meer heeft geslapen en meer is uitgerust kan het beter tegen een trigger. De dag van een persoon met PTSS is zwaar en moeizaam, het is moeilijk op gang te komen of een persoon moet bijkomen van de nacht.

De stress kan zorgen dat het op een plek minder fijn voelt, dat het meer herinneringen oproept, hierdoor kan een persoon besluiten minder of niet naar deze plek te gaan omdat de stress elke keer hoog oploopt De persoon gaat meer vermijden. Door snel en hevig schrikken kan een persoon een stres bui krijgen en hier lang last van houden. De schrik kan ook zorgen voor meer gedachten of angsten waardoor het sneller een combinatie kan worden.

Gevolgen

De stress is vaak een onbegrepen onderwerp en het kan veel kosten voor het duidelijk is bij een hulpverlener, deze zijn er vaak niet alert op. Hierdoor is de kans groot dat een persoon chronische stress ervaart voor het met therapie is begonnen. Hoe meer een persoon een combinatie heeft van stress en gedachten hoe meer het een warboel kan worden waardoor een persoon in een zeer hoge fase kan uitkomen. Stress kan afnemen door het behandelen van het trauma met EMDR. Doordat het trauma minder op de voorgrond aanwezig is heeft u er minder last van en ervaart u minder stress. Een persoon kan wel meer hooggevoelig blijven. De stress verminderen kan alleen door er dagelijks mee bezig te zijn, er dagelijks de controle op te vinden en door door te zetten. Elk dag heeft nieuwe kansen om het aan te pakken.

Door de emoties of gevoelens van een persoon kan er meer stress ontstaan wanneer er meer gedachten zijn die herinneren aan het trauma. De persoon kan in hoge buien zijn die niet meer gestopt kunnen worden, zoals te hoge stress en te veel gedachten, de combinatie kan zorgen voor gedachten stromen en pijnklachten. Alles voelt zwaarder aan en veel meer werk dan anders omdat de persoon meer vermoeid is, door gedachten en stress. Met een PTSS stress heeft u eerder en sneller pijnklachten, doordat het vaak aanwezig is.

De stress heeft niet altijd iets met het trauma te maken of met de PTSS, het kan ook stress zijn die iedereen ervaart maar door de PTSS word verergerd een persoon krijgt dan extra stress, bijvoorbeeld bij heftig nieuws. Doordat een persoon meer last heeft van trauma’s, nachtmerries, slaapt een persoon minder goed. De persoon piekert overdag of heeft vastzittende gedachten. Hierdoor kan een persoon zijn rust kwijt raken en dagelijks veel stress ervaren. De stress heeft veel invloed op het dagelijks leven van een persoon, op het functioneren en kan hierdoor zeer veel worden beperkt in het dagelijks leven.

De stress kan zorgen voor een gebrek aan concentratie omdat de stress hoog oploopt. Het geheugen gaat vaak langzamer en slaat minder op. Hierdoor kan een persoon meer vergeetachtig zijn. Te lang in hoge stress kan zorgen voor een soort van kortsluiting, alles gaat pijn doen, de gedachten gaan mega snel en de stress loopt op. Een persoon krijgt het gevoel van een vol hoofd en veel druk in het hoofd, de pijnklachten zijn de spieren of organen. Hoe langer het aanhoud hoe meer combinatie.

Van een PTSS kunt u depressief raken waardoor alles meer tegen zit. Depressie is een signaal van PTSS. Het kan ervoor zorgen dat een persoon minder energie heeft overdag en dat in combinatie met de vermoeidheid die de persoon al had door een slaaptekort. Hierdoor kan een persoon meer gaan vermijden en minder in actie komen.

Plan

Het is belangrijk om de trigger te weten en te kennen en te weten hoe u moet handelen als u getriggerd bent. Het is belangrijk op te letten in welke fase u zit en wat u kunt gaan doen. De fase kunt u indelen in wind storm tornado en orkaan. Door voor elke fase een manier van afleiding zoeken mogelijk te maken kan de stress en de buien afnemen.

Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de stress en PTSS en wat dit voor u betekend, wat het met u doet, hoe vaak signalen voorkomen, hoe vaak u herbelevingen heeft door het duidelijk in kaart te brengen weet u hoe u ervoor staat en wat u moet doen. De signalen kunt u aanpakken door er alert op te zijn en op tijd te reageren. Wees elke dag zeer actief om de stress te verminderen door te fietsen, sporten of wandelen. Doe dagelijks aan rek en strekoefeningen om minder vastzittende spieren te hebben. het is belangrijk de spieren soepel te houden.

Houd een stress dagboek bij met de gevolgen van PTSS voor uw gezondheid. Wat gaat er goed? Wat lukt goed? Wat zijn dingen waar aan gewerkt moet worden? Het overzicht en het inzicht in PTSS zijn er belangrijk om meer grip te houden op de stress. Het stress dagboek geeft een duidelijk beeld over de oorzaak, gedachten, het verloop en de gevolgen van de stress.

Het is belangrijk dagelijks bezig te zijn met het verminderen van de signalen en op te letten welke activiteiten bij kunnen dragen aan het verminderen van stress overdag, zoals afleiding zoeken, ademhalingsoefening, of door het leren van vorige momenten. Blijf positief kijken naar mogelijkheden en kansen die er zijn om het trauma aan te pakken, door te letten op de stress en te kijken waar u moet verbeteren. Door regelmatig te evalueren kunt het steeds verbeteren en er beter mee overweg.

Lees de ervaringen van ervaringsdeskundige en lotgenoten om meer tips en adviezen om beter te leren omgaan met stress. Stel vragen aan hen en lees de verhalen. Zoek steun bij mensen die u vertrouwt. Leg aan hen uit waar u last van heeft. De meeste mensen hebben hier begrip voor. Laat ze eventueel ook deze informatie lezen. Probeer op tijd op te staan, regelmatig en goed te eten en op tijd naar bed te gaan. Een goede dagstructuur is belangrijk om minder stress te ervaren en een goede balans te hebben en te houden in de levensstijl.