Wat is het

Een PTSS valt vaak niet te voorkomen, de signalen van een PTSS zijn chronisch en zijn er elke dag. Een persoon heeft hier vaak minder grip op waardoor deze niet voorkomen kunnen worden. Een persoon is heel de dag in een strijd om het zo rustig mogelijk te laten zijn om een dag goed door te komen. Om op een PTSS meer grip te hebben en te houden is het belangrijk een zware therapie te ondergaan met een kleine kans dat het effect heeft en voldoende is voor herstel.

Een PTSS kunt u niet voorkomen, het is een gebeurtenis waar een persoon in beland, het is iets wat een persoon overkomt, bijvoorbeeld geweld. De sitautie gaat vaak zo snel dat het niet te voorkomen valt, het is in een paar seconde.Het zijn hooguit situatie die minder traumatisch zouden kunnen zijn, zoals een vechtscheiding hoeft niet op die manier maar kan ook op een normale manier. Een persoon kan hier wel een trauma van oplopen. Bij deze problematiek is het belangrijk gelijk te starten met juiste hulp voor het verwerken om een PTSS te voorkomen door er geen vechtscheiding van te maken en verwerken.

Een PTSS zou in sommige gevallen voorkomen kunnen worden door preventie en goed verwerken zoals de nare gebeurtenissen op een IC. Van de gebeurtenis kan een persoon een trauma oplopen. Door de situatie na te bespreken en te letten op het verwerken en actief bezig te zijn hiermee kan een groot deel worden voorkomen waardoor een persoon er geen PTSS van krijgt.

Een PTSS van bijvoorbeeld een oorlog zou voorkomen kunnen worden door direct weg te vluchten, hierdoor is er zeer minimale schade en een minimaal trauma. Alleen personen in zo’n gebied blijven vaak langer, wachten af, of hebben geen mogelijkheden waardoor er een grote kans is op een PTSS.

Herkennen

De signalen van PTSS zijn zwaar en heftig, voor een persoon is het lastig hiermee om te gaan, vaak ook na therapie. Hierdoor kan het zijn dat een persoon een trigger heeft en snel een bui krijgt, deze is voor een persoon niet te voorkomen omdat dit snel opzet van 0-100 in een paar seconde. De signalen kunnen minder worden wanneer een persoon het trauma laat behandelen, het is geen garantie dat een persoon minder hooggevoelig word, hierdoor blijft er een kans op buiten of restverschijnselen. het heeft veel te maken met het aantal trauma’s, hoe lang het heeft geduurd, hoe lang u wacht voor er word gestart met therapie, hoe groot de kans is op een volledig herstel.

Signalen van PTSS zijn zeer zelden te voorkomen, een persoon heeft last van een herbeleving die te pas en te onpas komt opzetten, hierdoor is er geen controle over. De persoon kan elk moment van de dag getriggerd raken en hoge signalen hebben, de persoon heeft dagelijks trauma gedachten die bezig houden, een nachtmerrie. Veel van de signalen zijn een taboe om te bespreken, hierdoor is er bijna geen moeilijkheid hier hulp voor te vragen.

Hierdoor moet een persoon hier een eigen draai in vinden. Het is nodig om de taboe te doorbreken om meer signalen te kunnen verminderen of beter aan te pakken. In de praktijk is er vaak weinig oog voor de andere signalen van een PTSS als het trauma dat een persoon heeft meegemaakt, hierdoor moet een persoon hier vaak zelf mee leren omgaan en zijn veel dingen niet bespreekbaar. Hierdoor moet een persoon leren, met dingen die misschien voorkomen hadden kunnen worden, om te gaan en er beter in te worden om meer grip te krijgen. Dit betekend dat een persoon vaak een bui moet hebben gehad voordat het weet hoe om te gaan hiermee.

Het hebben meegemaakt van een trauma hoeft geen PTSS te worden als er op tijd word gestart met het verwerken en het omgaan met de gebeurtenis. Hoe minder het vasthoud hoe minder invloed het heeft op het dagelijks leven. Hierdoor kan het trauma weer verminderen en niet oplopen tot dagelijks veel last ervan. In de samenleving gebeuren te veel nare dingen waardoor het voorkomen geen doel kan zijn dat er over 10 jaar geen personen meer PTSS oplopen. De manier van uiten zo hiervoor moeten veranderen, personen moet zich anders gedragen, beter opletten, aan de regels houden, hier gaat veel tijd over heen voor dit ooit zou veranderen.

De PTSS kan niet voorkomen worden, het leed kan wel worden verzacht met traumatherapie. Veel personen denken dat het wel meevalt en wachten erg lang voor ze de start naar de hulpverlening maken. Hierdoor is de kans groot dat een trauma al een PTSS is voor dat er gestart word. Een trauma kan lijken dat het nu niet veel doet, maar later krijgt u er veel last van. Voor een persoon die een PTSS heeft komt het naar over te horen dat het voorkomen had kunnen worden, als of het niks is wat de persoon heeft meegemaakt, het wel meevalt. Als een persoon het had kunnen voorkomen zou een persoon er alles aan doen dit te voorkomen.

Gevolgen

Spanning en onrust kan vaak niet voorkomen worden, omdat en persoon hooggevoelig is, een persoon last heeft van alertheid en waakzaamheid, een persoon meer prikkelbaar is n triggers als woord trigger of geur trigger heeft. De triggers vallen niet te voorkomen, het zijn andere die het woord zeggen en die hier niet altijd rekening mee houden, of een hard geluid wat voor een ander minder hard klinkt, hierdoor vallen triggers niet te voorkomen.

Alertheid word vergroot door het aantal geluiden op een dag, het aantal dingen die een persoon meer maakt en hoe goed een persoon heeft geslapen zorgen ervoor of het lager of hoger is. Hoe meer een persoon alert is op het geluid hoe meer hyper alert een persoon word net als met vuurwerk, wat niet valt te voorkomen.

Schuldgevoel krijgt een persoon doordat het trauma is aangedaan, de persoon is beschadigd in het gevoel, gedachten, en emoties, de persoon geeft zichzelf de schuld dat het niet heeft opgelet, niet alert genoeg gereageerd, het voorkomen had kunnen worden, deze gedachten zijn niet passend bij het beschadigd zijn.

Wantrouwen is direct van toepassing bij het oplopen van een trauma, zeker bij misbruik. De persoon gelooft niet meer in de goedheid van de persoon of andere personen. Dit heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven en de rest van het leven van een persoon.

Prikkelbaar zijn door de trauma gedachten van de persoon die regelmatig opkomen, prikkelbaar door het gene wat is gebeurt, door de alertheid, door de triggers, door slecht slapen, door te veel achter elkaar. Een persoon moet naar een bui vaak een dag bijkomen hiervan en is erg vermoeid.

Snel en hevig schrikken van dingen, blijft voor een persoon ook na behandeling vaak een trigger. De persoon is waakzaam waardoor het snel schikt van dingen omdat de persoon zich onveilig voelt en door alert of waakzaam te zijn meer zekerheid geeft.

Slecht kunnen concentreren, door de trauma gedachten en herbeleving die te pas en te onpas opzetten waardoor een persoon een vol hoofd heeft. Hoe meer spanning een persoon heeft hoe groter de kans op gedachten stromen.

Slecht slapen kan komen omdat een persoon meer angsten heeft te gaan slapen, waardoor gedachten een persoon meer bezig houden waardoor het meer moeite heeft in te slapen. Een persoon kan last hebben van beelden die naar zijn wat de nachtrust verstoord, deze kunnen met het trauma te maken hebben of iets wat ooit is gezien zoals in een film.

Herbeleven en nachtmerries van de gebeurtenissen, die zo maar uit het niets komen opzetten en een persoon laten gaan in gedachten, gevoel en emoties naar het moment dat het gebeurde. De persoon ervaart precies hetzelfde als toen. Deze herbelevingen kunnen lang aanhouden en zorgen voor veel spanning, angsten en negatieve gedachten.

Vermijden zou een signaal kunnen zijn wat voorkomen kan worden wanneer er op tijd word gestart met gepaste hulp. Maar vaak gaat dit vanzelf omdat een persoon al last heeft van bovenstaande signalen en hierdoor vaker depressieve gevoelens heeft of een depressie.

Plan

Het zou voor veel personen kunnen helpen te weten hoe ze moeten handelen naar het mee maken van een nare gebeurtenis. Het voorlichten over het oplopen van PTSS en wat dit kan betekenen voor een persoon. Lees op het internet over PTSS, CPTSS en MCPTSS. Het erkennen kan helpen het leed te verzachten en de juiste actie te nemen om PTSS voor een deel te zien voorkomen. Voor personen met PTSS zou meer begrip moeten komen voor het gene wat ze hebben meegemaakt. Lees online verhalen van lotgenoten om te te weten hoe het dagelijks leven van een persoon eruit ziet. Het is belangrijk kennis te hebben van PTSS en de signalen om om te gaan met een persoon met PTSS.

Voor een persoon met PTSS is het leren omgaan met de signalen vaak een zelfstudie, het starten van een onderzoek naar de signalen, weten hoe deze opkomen en hoe deze voelen en hier een actie op te nemen. Een persoon maakt meestal gebruik van een signaleringsplan met de fase wind storm tornado en orkaan om meer duidelijkheid te krijgen in de signalen en acties.

Het is belangrijk te weten welke manier van afleiding zoeken bij u past, het is een leerproces om hier achter te komen wat kan helpen in welke fase. In tornado en orkaan werken sommige dingen niet meer en de ene dag is niet de andere. Soms kan een afleiding ook verergeren. Maak een lijst met dingen die kunnen helpen en geeft het aan in welke fase het heeft geholpen, dit kan helpen bij het signaleringsplan en crisis noodplan.

maak een overzicht van de PTSS signalen waar u last van heeft. maak het overzichtelijk en geef aan met een cijfer welke het meeste en welke het minste. Hoe veel scoren er hoog en hoeveel laag? De hoge signalen zijn belangrijk direct aan te pakken, maak hiervoor een doel en een plan, kijk naar de mogelijkheden online om dit aan te pakken.

Maak de problematiek bespreekbaar en vraag om hulp om de signalen te verminderen, het is belangrijk om geen lichamelijke klachten hiervan te krijgen. Het aanpakken van de trauma’s met therapie kan helpen de gedachten te verminderen en meer rust te ervaren. Het is belangrijk het trauma te verwerken.

Leer een ademhalingsoefening die u altijd kunt toepassen, als signalen hoog zijn begint u hiermee, het is het averechts van hoe het nu is, het is belangrijk om de rust te vinden en de oefening te kunnen toepassen om minder buien te ervaren, eerder te kunnen starten of een fase naar beneden te gaan. Het kan ook helpen het toe te passen in een winkel als u de oefening vanuit het gevoel kent.