Wat is het

Op beide diagnose rust een taboe en is een zeer moeilijk bespreekbaar onderwerp. Over beide diagnose zijn veel vooroordelen die het er niet makkelijker opmaken. Depressieve klachten worden vaak veroorzaakt door de gedachten het trauma de stress en de signalen die een persoon heeft door de PTSS. De klachten maken een persoon somber en down net als bij een depressie zonder PTSS.

De depressieve klachten en de ernst ervan zijn erg afhankelijk van hoeveel trauma’s een persoon heeft en hoe goed de persoon ermee overweg kan. Hoe minder de trauma’s de dag beïnvloeden hoe minder last vaak de persoon heeft van depressieve klachten. De persoon met een CPTSS of MCPTSS hebben vaak last van depressieve periode.

een depressie komt bij een PTSS regelmatig voor het is een signaal van de diagnose en geen diagnose. De gedachten aan een trauma maken de persoon dagelijks meer somber en depressief gestemd. De depressie zorgt ervoor dat een persoon meer negatieve gedachten heeft. Een persoon kan regelmatig in periode van enkele maanden depressief zijn.

De depressie gaat vaak samen met veel stress, gebeurtenissen en vermoeidheid. Een depressie komt bij een PTSS regelmatig voor het is een signaal van de diagnose en geen diagnose. De gedachten aan een trauma maken de persoon dagelijks meer somber en depressief gestemd. Een persoon kan regelmatig in periode van enkele maanden depressief zijn. De depressie gaat vaak samen met veel stress, gebeurtenissen en vermoeidheid.

Herkennen

Een persoon met een PTSS heeft vaak last van sombere momenten en het zitten in een dip, veelal van deze klachten hebben te maken met depressieve klachten. De depressieve klachten verergeren vaak de PTSS signalen en zorgen ervoor dat een persoon vaak nog weinig kan of wil. Een persoon met PTSS is vaker down door vele gedachten die vaak erg naar zijn of erg veel door trigger die er een hele dag zijn en omdat het leven met een ptss er zwaar is

Een persoon met PTSS kan depressieve klachten hebben en een depressie. Een depressie is een signaal van een PTSS en geen diagnose naast de PTSS. Een depressie word vaak veroorzaak door het vele piekeren / malen en de trauma gedachten of vast zittende gedachten. Voor een persoon met PTSS is een depressie vaak een periode van enkele maanden en dan is het weg, is het enkele maanden rustig en dan komt het langzaam weer opzetten. De persoon heeft dan de signalen van een depressie en de signalen van een PTSS wat het in de maanden van een depressie extra zwaar maakt.

De gedachten van een depressie zijn vaak milder van aard dan met een PTSS erbij de trauma gedachten worden vaak verergerd door de depressie waardoor er veel negatieve gedachten zijn, wat de persoon vaak meer depressief maakt. Het uit een depressie komen is vaak erg moeilijk en kost veel tijd. Van een depressie valt vaak goed te herstellen, voor een persoon met PTSS en depressie is het vaak moeilijker door de PTSS die veel depressieve klachten in stand houd. Veelal van de signalen van een depressie zijn ook te vinden bij een PTSS zoals vermijden, slaapproblemen, piekeren, schuldgevoel

Een persoon met PTSS is vaak al vermoeid door de vele stress door een depressie of depressieve gedachten erbij is een persoon nog meer vermoeid.Door de vele gedachten heeft een persoon vaak eerder lichamelijke klachten. De oorzaak Depressieve klachten door het trauma, een gebeurtenis. Depressie door signalen, trauma, herbelevingen, slaapproblemen. Depressie door vermijden, minder contacten, meer binnen. Depressieve klachten door het denken en her overdenken

Voor iemand met PTSS is het bijna “normaal”om depressief te zijn of depressieve gevoelens of gedachten te hebben. Een persoon voelt zich vaak down door gedachten die herinneren aan de nare gebeurtenissen. Wanneer deze beter zijn verwerkt of zijn behandeld is een persoon vaak minder depressief maar komt het nog wel voor. Vaak is de depressie in periode van opkomen en weer dalen en opkomen en weer dalen. De periode blijven enige tijd en dit kan soms maanden zijn. Vaak gaat een persoon niet vermijden wanneer het een depressie heeft, het lijkt veel op vermijden maar het heeft een andere oorzaak dan bij PTSS. De persoon met een depressie komt minder buiten omdat het geen zin heeft iets te doen/futloos. Een persoon met PTSS komt vaak niet buiten door herinneringen. Het is per PTSS CPTSS MCPTSS verschillend hoeveel de persoon ervaart van een depressie of van depressieve klachten. Het is voor de persoon met MCPTSS vaak een lastige periode om door te komen.

Een van de signalen van een PTSS is een depressie. Personen met een PTSS hebben een verhoogde kans op een depressie, die regelmatig komt en gaat. Bij een PTSS en een depressie hebben personen vaak te maken met buien of stemmingswisselingen in het gedrag. De gedachten kunnen als een soort tornado door het hoofd gaan. Bij iemand met een depressie is dit vaak lastig stop te zetten. Een depressie bij een persoon zonder PTSS is vaak milder dan met PTSS. De klachten van een depressie blijven vaak hetzelfde alleen komt er de klachten van PTSS bij. Een persoon met een MCPTSS heeft meer en sneller kans op een depressie dan een persoon met PTSS

De persoon krijgt last van een schuldgevoel. Het is mijn schuld dat het zo gelopen is. Vaak is dit onterecht en is het de persoon aangedaan. Of de persoon voelt zich niet prettig in situatie omdat het bang is fouten te maken of alles wat de persoon doet is in de ogen van persoon minder goed. De persoon heeft vaak minder zin dingen te ondernemen of aan te pakken. De interesse in dingen die de persoon leuk zint veranderd. De persoon gaat plekken vermijden om ‘zelfbedachte redenen’. Personen met een depressie en PTSS krijgen vaak last van zeer negatieve gedachten door de trauma en de depressie die het versterkt.

Gevolgen

Een depressie kan de klachten van een PTSS versterken. Van een depressie kunt u nare gebeurtenissen/gedachten overhouden die kunnen leiden naar een trauma. De gevoelens van hulpeloosheid en waardeloosheid zijn vaak versterkt. Wat heeft het allemaal voor zin nog. depressie -> slaapproblemen -> nachtmerrie/ herbeleving -> extra last van. PTSS -> gedachten -> stress -> herbeleving -> depressie. Van een depressie krijgt een persoon met PTSS meer slaapproblematiek dan de persoon vaak al had. Het zijn vaak korte uurtje en dan is een persoon weer wakker. De persoon staat vaak in stress of onrust op.

Personen die een nare gebeurtenis hebben meegemaakt zijn vaker somber of depressief. Dit komt door de vele nare herinneringen aan de situatie, die het hoofd dagelijks bezig houden, waardoor er weinig ruimte is om over andere dingen na te denken. De gedachten aan een trauma, kunnen een persoon erg somber laten voelen of depressief. Hierdoor kan het zijn dat de gedachten vaak en veel terug komen en de persoon een groot deel van de dag bezig is met deze gedachten. De gedachten nemen als het als het ware over, het kan een persoon erg beperken in dagelijks leven. De persoon kan meer plekken gaan vermijden door de ptss en door de depressie minder naar buiten willen hierdoor is er een extra grote kans op een sociaal isolement.

De combinatie ptss en depressie heeft een persoon vaker hoofdpijn of buikpijn, van de spanning en stress. Hierdoor komen prikkels bij deze personen vaak anders binnen, prikkels storen meer en komen vaak harder binnen.Dit kan zorgen voor overprikkeling. De persoon voelt zich vaak moe of down. Een persoon kan een gehele dag slapen maar niet uitgerust opstaan. Omdat een persoon het allemaal te veel word word vaak het bed op gezocht. De persoon ‘verstopt’ zich voor de wereld. De persoon ervaart vaak een gevoel van leegte, dit komt door het verdriet dat zich met zich meeneemt van de nare gebeurtenis. Iemand met een PTSS of een depressie heeft vaak moeite met zich te concentreren voor langer dan 30 minuten. Vaak word het lezen van de krant of boek een probleem. Lees elke dag om het leesniveau op pijl te houden, door minder te lezen gaat u steeds moeilijker lezen.

Personen met een PTSS trekken zich vaak terug en zijn opzoek naar rust. Door een depressie in combinatie met de PTSS kan het erg lastig zijn de rust te vinden. Hierdoor kan het zijn dat ze persoon vaker en langer onrustig is of zich zo voelt. De persoon kan door de somberheid, naar gevoel steeds moeilijker de rust vinden en zich afleiden, steeds minder oplossingen werken waardoor er minder mogelijkheden zijn. Wanneer het lang aanhoud kan het zijn dat een persoon steeds minder rust heeft, krijgt en tot rust komt en dat de rust steeds meer verdwijnt en blijft afneemt.

Voor de negatieve gedachten word vaak anti depressiva voorgeschreven. Voor PTSS is er een traumabehandeling. De depressie word vaak niet behandeld met een therapie of extra gesprekken, het kan mee worden genomen als een onderdeel van een gesprek. Positieve gedachten Het is voor PTSS en depressie alle beide lastig om positieve gedachten te hebben of positief te praten. De gedachten zijn vaak negatief en dit maak ook erg somber. Het probleem maakt dat het lastig is om in de toekomst te kijken en hier een planning voor te maken met bijvoorbeeld een doel.

Een depressie kan de klachten van een trauma stress en onrust vergroten. Hierdoor zijn gedachten als een tornado in het hoofd en lastig om deze terug te brengen tot een orkaan of wind. Personen komen dan vaak minder buiten of zijn minder actief omdat de gedachten tornado veel energie kost. PTSS klachten kunnen verergeren door een depressie, somber of dip, hoe meer de stemming door depressieve gevoelens word bepaalt hoe meer down een persoon zich voelt hoe moeilijker het vechten is tegen de signalen en trauma’s.

Plan

Wat betekend het voor u om een depressie en PTSS t hebben? Wat maakt het bij u los? Wat voelt u? Wat zijn signalen die aangeven dat het zo is? Waar kunt aan herkennen dat signalen hoger oplopen? Hoe vaak heeft u periode dat u meer down of somber bent, wat is hiervan de oorzaak? Probeer zo duidelijk om gelijk een beeld te maken van de depressie en wat deze voor u betekend. Door de signalen te herkennen en te voelen opkomen kunt u veel van de signalen voorkomen.

Voorkom dat uw negatieve gedachten de overhand nemen. Bij een PTSS komt vaak een depressie voor. Schakel op tijd hulp in om een depressie te voorkomen of direct aan te pakken. Vraag naar medicatie en therapie om beter om te kunnen gaan met ptss en depressie. Kijk online bij lotgenoot groepen met depressieve klachten en wat ze eraan doen om deze te voorkomen en aan te pakken.

Start en onderzoek naar u zelf met de signalen van ptss en depressie. Wat maakt dit bij u los? wat is de oorzaak? Wat zijn de signalen? Hoe vaak komen ze voor? Leer de signalen herkennen zodat u ze op tijd kunt aanpakken door gebruik van vorige momenten en door het maken van een signaleringsplan in de fase wind storm tornado en orkaan. Een persoon met PTSS heeft vaker last van depressies en mentale problematiek. Voor deze personen is het belangrijk de signalen hiervan te herkennen om ze zoveel mogelijk te voorkomen. Leer zoveel mogelijk van vorige momenten van een depressie en kijk wat u hiervan heeft meegekregen, wat waren de signalen, hoe voelde u zich wat kon nog wel wat niet wat zou u nu anders doen? Leer van website met informatie over depressie en ptss, lees de gevolgen en hoe u deze gaat proberen te voorkomen

Rust zoeken maak een afleidingsschema die u kan helpen bij afleiding zoeken. Schrijf 10 punten op die u kunnen helpen wanneer u zich minder somber voelt en die u kunt gaan uitvoeren om u weer iets beter te voelen. Leer te gaan ontspannen en relaxen door het bekijken van yoga oefeningen of een door ademhalingsoefening te doen. Probeer zo voldoende mogelijk te slapen om ergere slaapproblematiek te voorkomen. Doe een oefening voor het slapen of zet muziek op wat u meer rust geeft zodat u beter kunt inslapen en doorslapen.

Door er zeer regelmatig over te praten en het maken van een planning of crisisnoodplan, kan veel problematiek worden voorkomen en kan de depressie beter worden begrepen en aangepakt. Hierdoor is de kans groot dat werken zeer lastig word of niet meer mogelijk is. Houd de concentratie op pijl door er dagelijks actief mee bezig te zijn, probeer gedachten zoveel mogelijk af te lijden. Wanneer een persoon meer thuis is gaat het meer piekeren waardoor depressieve klachten toe nemen en de persoon meer last heeft van PTSS. Bewegen is zeer belangrijk bij een depressie en bij ptss om de signalen te laten afnemen en om minder lichamelijke klachten te krijgen.