Wat is het?

Het verschil van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis) en MCPTSS (Meervoudige Complexe Post Traumatische Stress Stoornis) zit het in de trauma’s de hoeveelheid en de ernst ervan. Een persoon krijgt vaker de diagnose PTSS als MCPTSS die zeer zelden word voorgeschreven. MCPTSS is geen officiële diagnose, PTSS wel. MCPTSS is een onderdeel van PTSS. Het geeft de ernst van het beschadigd zijn aan en de ernst van de trauma’s.

Herkennen

Een PTSS en MCPTSS hebben alle bij een trauma opgelopen door een zeer nare gebeurtenis. PTSS is vaak eenmalig of kort. MCPTSS is vaak bij meerdere momenten of langere tijd. De signalen die een persoon ervaart bij PTSS heeft MCPTSS ook, de signalen zijn bij MCPTSS vaak chronisch en lopen hoger op, waardoor een persoon vaker last heeft van buien. Een persoon ervaart zeer weinig tot geen rust op een dag. Bij MCPTSS zijn de signalen al zo hoog dat het al snel chronisch is, bij PTSS word dit opgebouwd.

Bij MCPTSS is alles in het extreme, terwijl bij PTSS dit af en toe is en met de juiste hulp hier meer mogelijkheden in zijn. Een persoon is extreem hooggevoelig waardoor er veel triggers zijn op een dag waardoor een persoon vaak overprikkeld is. Een PTSS kan zijn opgelopen naar een auto ongeluk of scheiding, een MCPTSS is opgelopen door langdurig geweld, misbruik of oorlog. Het verschil zit het vooral in de ernst en tijd van het trauma. De ernst geeft aan hoeveel last iemand ervan kan hebben, het meemaken van langdurig geweld, heeft veel meer invloed op de gezondheid dan het ervaren van een ongeluk.

De herbelevingen van een persoon met PTSS en MCPTSS zijn net zo erg als het moment toen de persoon het trauma heeft ervaren. Hierdoor kan het voor een persoon met MCPTSS lijken of hij/zij weer terug is in de oorlog en dit zo ervaren als toen. Bij MCPTSS horen depressieve periode die 2 of 3x per jaar aanwezig zijn, bij PTSS is dit vaak minder, er zijn wel depressieve gevoelens als het trauma niet is verwerkt. Bij PTSS kan het meer somber zijn terwijl bij MCPTSS het gelijk depressief is, het gaat sneller.

Behandelen

PTSS is te behandelen met traumatherapie, hier kunnen veel personen van herstellen. Soms zijn er maar een paar sessies nodig. Bij MCPTSS staat het vast dat een persoon niet meer kan herstellen omdat het zo beschadigd is waardoor het te complex is. Voor MCPTSS word vaak geen behandeling voorgeschreven, een persoon heeft al vele trauma’s en hierdoor is het al snel te stress vol voor de persoon om erover te praten. Vaak is het effect ook veel minder dan bij PTSS. MCPTSS word vaak niet gesteld terwijl veel personen deze wel hebben, ook een PTSS word vaak niet gesteld en verward met andere diagnose. Hierdoor krijgen personen met een trauma vaak te weinig aandacht voor het herstellen ervan.

Gevolgen

PTSS en MCPTSS kunnen chronisch worden, hierdoor ervaart een persoon op een dag weinig rust, de persoon heeft hoge signalen elke dag, een persoon heeft vaak herbelevingen en slaapt minimaal. Van MCPTSS heeft een persoon elke dag last, een persoon kan hierdoor minder functioneren en raakt al snel beperkt in het dagelijks leven. De persoon moet steeds meer leren omgaan met hogere signalen die pijnklachten geven. Bij PTSS duurt dit vaak langer.

Door langdurig met hoge signalen te zitten kan een persoon minder goed bijkomen, waardoor het overdag veel meer prikkelbaar is en een persoon moeilijker kan doen wat een persoon wilt doen. Een persoon kan slecht slapen, piekert veel en ervaart geen rust meer op een dag. Een persoon kan nog zelden zichzelf zijn.

Met MCPTSS heeft iemand vaak gedachten stromen, bij PTSS komt het voor maar minder vaak. De gedachten bij MCPTSS kunnen sneller gaan dan bij PTSS en meer gelinkt zijn aan alle opgelopen trauma’s en herinneringen. Het stoppen van MCPTSS tornado gedachten is vaak niet mogelijk. Het is wachten tot de gedachten en de stress afnemen. De persoon kan in een donkere ruimte zitten om dit te verminderen. Een persoon is overdag zeer vermoeid waardoor er sneller migraine kan optreden.

Een persoon met MCPTSS heeft meerdere of langdurige trauma’s ervaren, hierdoor heeft een persoon vaak veel meer wantrouwen, verdraaid zelfbeeld, en weinig zelfvertrouwen. Een persoon is erg onzeker en twijfelt veel. Bij PTSS gaat dit vaak in stappen als het trauma niet word aangepakt. Bij MCPTSS is dit al gelijk.

Plan

Om minder last te hebben van de trauma’s is het belangrijk om deze te gaan verwerken en proberen een plek te geven. Met PTSS is dit vaak beter mogelijk dan met MCPTSS. Vraag hiervoor een verwijzing voor traumatherapie.

Het is belangrijk om te weten wat PTSS is en wat PTSS met u doet, het is belangrijk u in te lezen over wat het voor uw gezondheid kan betekenen. Lees op betrouwbare websites zoals thuisarts.nl voor meer informatie. Wanneer u de gevolgen weet kunt u steeds eerder ingrijpen in signalen of gedachten door beelden te zoeken die erkennen, triggers te erkennen of het gevoel te herkennen.

Het is belangrijk om meer grip te krijgen op de signalen door er een onderzoek naar te doen van welke signalen u last heeft, hoe deze opkomen en hoe u deze kunt aanpakken. Door dagelijks de signalen op te schrijven krijgt u een steeds beter beeld van de signalen en de aanpak. Maak een overzicht van de signalen en de oplossingen die u probeert en geef aan in welke fase deze hebben gelopen, wind storm tornado of orkaan.

Het is belangrijk om rust te zoeken en mogelijkheden te blijven bedenken om meer rust te vinden door het dagelijks doen van een ademhalingsoefening kunt u meer balans krijgen in de ademhaling en signalen. Door actief te gaan sporten kunt u veel stress kwijt raken. Door erover te praten kunt u mogelijkheden vinden.

Het is belangrijk te kijken naar vorige momenten en hier iedere keer van te leren. Hoe meer u leert van de momenten hoe beter beeld u krijgt van de PTSS of MCPTSS waardoor u meer mogelijkheden heeft om een nieuw plan te maken om de signalen te verbeteren.