wat is het

Samen sterk kan vaak met kleine dingen die het leven een stuk leuker maken of een persoon een goed gevoel geven. Door de kleine dingen in het leven vaker toe te passen kan het leven er anders uitzien. Een klein gebaar kan zorgen voor een grote lach, een goed gevoel en kan zorgen voor een nieuw contact. Kleine dingen zoals vriendelijkheid zijn gratis, het zijn woorden, het is de manier waarop het word gezegd.

Het samen aanpakken van de problematiek, door samen naar gesprekken zodat u de persoon beter kan steunen kan een persoon veel helpen in de toch al moeilijke tijd naar het oplopen van het trauma. Het is belangrijk dat een persoon weer meer positieve ervaringen krijgt, hiervoor kan het zeer helpend zijn wanneer u mee gaat naar de hulp en vragen stelt en de persoon helpt.

Het hebben van een trauma is al naar genoeg voor de persoon. Het is belangrijk om de positieve dingen in het contact te benoemen, want er gaat veel meer goed dan in de gedachten zijn van de persoon. De persoon heeft veel gedachten aan het trauma en aan dingen die fout zijn gegaan. Maak een signaleringsplan om de signalen beter te begrijpen en te weten wat u kunt doen voor de persoon.

Temidden van chaos pakken krachtige mensen als eersten de draad weer op. Wees sterk. Samen komt u wel door de moeilijke tijd heen. Samen zijn er kansen en mogelijkheden dingen te verbeteren en aan te pakken. Juist door samen te werken kan het contact een hele sterke band worden. Doe zoveel mogelijk dingen samen, u bent de persoon die er het eerste bij is na het oplopen van het trauma, dat zegt veel over u, de persoon die is uitgekozen om het mee te delen.

In moeilijke tijden is het belangrijk op elk moment iemand te hebben die u kan helpen of een luistert oor heeft voor u, waar u terecht kan. Met een trauma en het dagelijks leven met een trauma, is voor een persoon erg zwaar, voor een persoon is het fijn als er vaste personen zijn in het leven die begrijpen wat de persoon doormaakt en hoe het gaat.

Voor de andere persoon is het belangrijk om te lezen over wat een trauma met een persoon kan doen, wat er met een persoon gebeurt op het moment van het oplopen en hoe grote impact het heeft op de persoon en hoe de wereld in 1 klap veranderd voor de persoon. Hoe meer u weet van de trauma en de gevolgen hoe beter u kunt aansluiten bij de persoon.

Herkennen

Samen sterk voor complimenten, want daarvan kunnen personen met mentale problematiek weer meer positief denken en de toekomst blijven zien. De complimenten geven een positieve kijk op het het leven en wat goed gaat, hierdoor komen er minder negatieve gedachten.

Samen sterk voor positiviteit. In de wereld is meer dan genoeg ellende, door positief te zijn en dit te blijven kunnen veel meer stappen worden genomen. Veel van de mentale problematiek ontstaat omdat het deel positief steeds kleiner word. Hoe positiever in de samenleving word gesproken, hoe meer er samen word gedaan, hoe minder grote mentale problematiek er is.

Samen sterk voor vriendelijkheid, het een van de klein dingen die makkelijk dagelijks uit te voeren zijn. Vriendelijkheid is gratis, het geeft iemand een goed gevoel, het is een kleine moeite om vriendelijk te zijn naar andere. Samen sterk om iets voor elkaar over hebben, om meer te letten op personen met mentale problematiek, door de signalen beter te begrijpen en te weten wat de gevolgen zijn. Door meer te lezen over het dagelijks leven met een diagnose. Door het te begrijpen kunnen kleine dingen die we voor elkaar kunnen doen eerder gezien en begrepen.

Samen sterk voor meer positieve energie, waardoor er veel meer stappen kunnen worden gezet voor iedereen. Positieve energie geeft moed, geeft hou vast en zorgt ervoor dat een persoon gemotiveerd blijft. Dagelijkse positieve energie is belangrijk voor de mentale gezondheid. Samen sterk om problematiek aan te pakken. Problematiek geeft al aan dat de persoon het niet lukt, door de persoon te helpen, kan het weer het juiste pad op gaan. Door meer preventie en voorlichting kan de groep met problematiek steeds eerder worden gevonden.

Samen sterk voor meer vrolijkheid, een lach maakt blij, geeft een goed gevoel, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, lachen is gezond. Door dagelijks te lachen kunnen veel zorgen en problematiek ook tijdelijk verminderen. Een lach kan net het stukje geven waardoor een persoon met mentale problematiek de dag anders bekijkt.

Voor een persoon kan het veel veiliger voelen als een vast persoon met de persoon dingen onderneemt en helpt bij dingen. Wanneer een persoon er alleen voorstaat is de kans groot dat de persoon achteruit gaat. Het samen aanpakken van de problematiek zorgt voor een goede band, de persoon voelt zich op zijn haar gemak, geeft een positieve motivatie andere dingen aan te pakken.

Behandelen

Samen kunnen veel dagen een beste dag worden, wanneer personen met kleine dingen worden geholpen kan het de dag van de persoon veranderen. Bijvoorbeeld bij mentale problematiek en chronisch ziek, wanneer het een dag minder gaat een boodschap doen. Samen kunnen we zorgen voor persoonlijke groei, door van elkaar te leren, door positief te zijn over elkaar, door te zeggen wat goed gaat en door minder goede dingen te bespreken en te verbeteren.

Een persoon kan groeien met de juiste begeleiding en leren. Om negatief te veranderen in positief is het nodig samen te werken, het gevoel te veranderen in positieve ervaringen. Door samen te kijken naar de negatieve dingen en hier oplossingen voor te vinden, kunnen er meer positieve dingen binnen komen als positief.

Alleen door samen met naasten is het mogelijk om volledig te herstellen van een PTSS, wanneer een persoon dit alleen moet doen tijdens een EMDR is dit er zwaar en de kans bij meerdere trauma’s of bij 1 trauma is dan kleiner. Samen staan we sterk in de strijd om het te winnen van het trauma. Naasten kunnen helpen in de moeilijke momenten en er zijn wanneer het nodig is, kunnen helpen met dagelijkse dingen als boodschappen doen als het een dag minder gaat of koken zodat de persoon toch voldoende eten heeft.

Niemand is perfect. We maken fouten. We zeggen de verkeerde dingen. We doen domme dingen. We vallen. En we staan weer op. Beter. Help elkaar en werk samen aan betere tijden en een goede toekomst. Heb geen oordeel over een persoon maar kijk verder dan de gebeurtenis, kijk naar de persoon en de mogelijkheden. Het maken van fouten hoort bij het leven, zonder fouten zou niemand iets leren, zouden dingen niet kunnen verbeteren.

De ‘stuur me een berichtje als je thuis bent’-mensen zijn zo fijn om in je leven te hebben. De personen die om u geven, die graag willen weten dat het goed gaat met u, de personen die zich zorgen maken als ze niks van u horen. De personen die u door dik en dun zullen steunen.

Gevolgen

Samen sterk kan minder goed wanneer personen zich minder goed of niet mogen en kunnen uiten. Door het negatief te zien dat iemand problematiek heeft en hiervoor hulp vraagt, kan een persoon zich minder staande houden in de samenleving. Samen kan er veel, wanneer een persoon alleen is, ervaart het geen positieve prikkels, hierdoor kan het denk patroon steeds negatiever worden. Door negatieve prikkels elke dag blijft het hangen in piekeren, maal gedachten of negatieve gedachten.

Samen kan een moeilijke tijd worden aangepakt, het kan tegenzitten en het is dan des te meer belangrijk om samen te zijn, om er samen de schouders er onder te zetten. Wanneer een persoon dit niet heeft voelt het zich eenzaam, niks of weinig waard, het steeds alles alleen doen maar waarom?

Samen kan zorgen voor problematiek, meningsverschillen, het kan lijden tot een breuk in de relatie. Bijvoorbeeld wanneer er anders word gedacht over de hulp die de persoon nodig heeft of de ander bij dingen niet kan helpen. De problematiek word vaak niet voldoende uitgesproken en komt tussen het contact te staan.

Wanneer een persoon veel alleen moet doen, kan het niet positief blijven, mentale problematiek kan zeer snel opspelen als een persoon vaak alleen is. Alleen willen zijn zegt vaak ook veel over de problematiek en de ernst ervan. Samen is mooi en goed wanneer het een goed contact is. Vaak is er bij mentale problematiek veel ruzie en discussie waardoor er een negatief contact komt. Het negatieve van het contact heeft een grote invloed op het dagelijks leven van de persoon.

Samen kan uitstelgedrag worden aangepakt, het uitstellen van dat komt morgen. Een persoon alleen blijft het naar voren schuiven, het is moeilijk, zwaar of erg lastig er aan te beginnen. Het word een cirkel die de persoon niet kan doorbreken. Waardoor er minder contact is of komt.

Plan

Samen positief denken aan oplossingen en mogelijkheden om signalen aan te pakken en te verbeteren. Door te kijken naar mogelijkheden in cursus, sport of door erover te praten. Positief denken in de toekomst die u elke dag een mogelijkheid geeft om het anders aan te pakken. Samen het probleem aanpakken geeft een goed gevoel voor de persoon, hij weet wie er is om bij te recht te kunnen, het laat zien dat er samen dingen mogelijk zijn en dat er altijd iemand aan de zijde staat. Een persoon kan meer positief blijven door samen de dingen aan te pakken en een goed gevoel positief hiervan te krijgen.

Samen het plannen van positieve activiteiten, met een regelmaat, die leuke en gezellig zijn, die de persoon even uit de sleur kunnen halen, even het moment van de dag kunnen veranderen. Een persoon kan hier weer meer positief door gaan denken en dagelijks meer positief bezig zijn. Noteer deze momenten in het positief dagboek.

Samen het maken van een planning voor een goede dagstructuur, door het juist in te plannen en te kijken waar u dingen samen kunt oppakken om het tijdelijk of voor lange tijd even samen te doen, om de persoon te ondersteunen kan voor een persoon een goed gevoel geven er is begrip, steun en aandacht voor het probleem.

Kijk naar de dingen die goed gaan, niet naar de problematiek van een persoon, uit deze zo min mogelijk. Een persoon weet dat het minder gaat, problematiek heeft, door juist positieve dingen te benoemen kunnen de dingen die wel lukken worden uitgebouwd. Hierdoor kan het contact met de persoon verbeteren. Een persoon zal minder snel opgeven wanneer er naasten en vrienden zijn positieve energie hebben en de persoon steunen. Wanneer een persoon zich veilig voelt, gehoord voelt en er begrip is in het contact kan het vele kanten op.

Samen zorgen voor duidelijkheid, wat kan de persoon van u verwachten, wat kan u van de persoon verwachten. Door duidelijke afspraken te maken en de grenzen aan te geven blijft het contact beter. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de fase van signalen wind storm tornado en orkaan en dat u deze kunt erkennen. Zo kunt u de persoon helpen meer inzicht te krijgen, en om afleiding zoeken mogelijk te maken.