Samen tegen mentale problematiek

Wat is het?

Mentale problematiek kan een persoon niet alleen aan. Alleen samen kan het bespreekbaar worden gemaakt en aangepakt. Eenzaamheid en depressie kunnen worden aangepakt wanneer er samen meer op word gelet. Eenzaamheid hoeft niet voor te komen als we veel meer samen doen en dingen voor elkaar over hebben. Mentale problematiek is meer dan alleen de persoon met problematiek, het heeft vele gevolgen voor de samenleving wanneer er veel mentale problematiek is, zoals bijvoorbeeld voor de economie of voor sociale samenleving.

Herkennen

Alleen samen krijgen we mentale problematiek eronder. Door samen de problematiek te bekijken en te bespreken kunnen veel mentale problematiek worden voorkomen. Wanneer er meer word gelet op de signalen van een depressie kunnen veel depressieve klachten worden voorkomen, door regelmatig langs te gaan of door aandacht te hebben voor de persoon. Alleen samen krijgen we meer begrip. Door open en eerlijk te zijn over diagnose en het dagelijks leven met mentale problematiek. Door de onderwerpen te bespreken kan taboe verminderen en langzaam aan steeds meer bespreekbaar worden. Hoe meer bespreekbaar alles is, hoe meer open iemand kan zijn, hoe meer een persoon zich mag en kan uiten.

Alleen samen krijgen we eenzaamheid bespreekbaar en kunnen we zorgen dat personen minder alleen zijn. Wanneer we meer samen zijn en meer voor elkaar over hebben of af en toe iets meenemen voor een ander kan eenzaamheid meer worden voorkomen. Eenzaamheid kan niet verminderen als er niet samen word gewerkt in de aanpak, door bijvoorbeeld de kleine dingen van het leven in een moeilijke tijd. Alleen samen kan er worden gewerkt aan herstel. Een persoon kan veel beter herstellen met naasten, vrienden en/of familie. Wanneer er steunfiguren zijn, waar een persoon op terug kan vallen of om hulp kan vragen. Mentale problematiek is er 24/7 waardoor de persoon er elke dag last van heeft. Met juiste steun en begeleiding kan een persoon ver komen.

Alleen samen krijgen we inzicht in de problematiek. Door het uit te zoeken, te werken met overzichten en door gerichte open vragen te stellen over de problematiek. Door steeds meer te weten van de problematiek, kunnen er steeds weer andere stappen worden gezet waardoor herstel meer of sneller mogelijk is. Alleen samen geven we meer duidelijkheid over diagnose. De ervaringen die personen hebben met een diagnose zijn erg belangrijk om goed te onderzoeken en te kijken hoe een behandeling hier beter bij kan aansluiten. Ervaringen van lotgenoten en ervaringsdeskundige zijn erg belangrijk bij een behandeling.

Behandelen

Alleen samen krijgen we voor elkaar zoals het moet, samen de strijd aan gaan op weg naar herstel, het samen zijn en sociale contacten hebben, het samen leven met de problematiek in de samenleving. Samen kunnen we begrip hebben voor personen met mentale problematiek. Alleen samen krijgen we betere zorg een hulp voor mentale problematiek, door de problemen die nu spelen zoals wachtlijst, door duidelijk aan te geven en de manier van zorg elke dag te verbeteren. Hoe beter de zorg is hoe meer er samen tijd over is voor andere dingen. Alleen samen krijgen we de mentale gezondheidszorg weer goed. Alleen samen krijgen we informatie over de ervaringen van het dagelijks leven voor een persoon. Door het te delen door erover te praten, door het maken van een postcast kan het beeld van mentale problematiek veranderen in de media.

Gevolgen

Samen krijgen we mentale problematiek bespreekbaar, omdat het zeer belangrijk is om het te bespreken en het mogelijk te maken dat iedereen de juiste hulp krijgt. Door de taboe die er nu heerst is het voor veel personen niet mogelijk open te zijn over de problematiek die dagelijks word ervaren. Alleen samen krijgen we meer begrip. Door erover te zwijgen kan er geen begrip komen, door de vele vooroordelen en de taboe die er heerst op zeer veel onderwerpen is er geen begrip voor de persoon met mentale problematiek. Door geen begrip voelt een persoon zich minderwaardig, niet begrepen en niet gehoord.

Alleen samen krijgen we eenzaamheid bespreekbaar. Eenzaamheid kan verschillende redenen hebben, veel redenen hebben te maken met mentale problematiek. De persoon is in de steek gelaten door een diagnose, of door verandering van gedrag. Een persoon is meer eenzaam geworden doordat het meer chronisch ziek is of minder kan. Alleen samen kan er worden gewerkt aan herstel. Alleen herstellen is niet mogelijk. De 6 dagen alleen zijn en gemotiveerd blijven de problematiek elke dag aan te pakken, is te zwaar voor 1 persoon. Het stoppen van buien of signalen is elke dag leren van de signalen om er meer grip op te krijgen. Er zijn geen personen die kunnen helpen in verdriet, pijn, gedachten of gevoel.

Alleen samen krijgen we inzicht in de problematiek. Voor een persoon kan het extra zwaar zijn als er geen of weinig inzicht is in de problematiek bij hulpverleners of naasten. De persoon krijgt te maken met dingen die zijn gehoord in de media of een persoon is een signalenlijstje. Hierdoor word er te weinig gekeken naar de echte problematiek van de persoon en moet de persoon veel inzicht hebben om het uit te leggen. Door niet samen achter de problematiek te kunnen of willen staan, zal veel van de problematiek niet worden gezien en aangepakt. De zorg en hulp kan op vele gebieden veel duidelijker en beter. Vak zijn het kleine stappen die een groot verschil maken. Door er niet samen voor te gaan kan een persoon meer eenzaam worden en verstoten worden. Een persoon kan achteruit gaan en steeds meer problematiek krijgen op andere gebieden.

Plan

Samen krijgen we mentale problematiek bespreekbaar. Het bespreekbaar maken is zeer belangrijk, het kan iedereen overkomen, er zijn personen die meer aan leg hebben als een ander maar iedereen krijgt er vroeg of laat mee te maken, of kent iemand in de directe omgeving. Alleen samen krijgen we meer begrip. Door het bespreekbaar te maken op internet, sociaal media of in een gesprek. Door open te zijn over de problematiek en uitleg te geven hoe het voor u is in het dagelijks leven. Door andere te informeren kunnen problemen anders worden gezien en kan er meer begrip komen. Alleen samen zorgen we voor goede diagnose stelling en een passende behandeling, met goede informatie.

Alleen samen krijgen we eenzaamheid bespreekbaar en kan het worden voorkomen. Wanneer personen meer problematiek krijgen en meer binnen zitten is het juist belangrijk om even extra aandacht te geven aan de persoon. Zeker in tijden van feestdagen. Het aanpakken van eenzaamheid kan door de persoon vaker uit te nodigen voor een kopje koffie, een gesprek of een wandeling. De persoon zelf vind het vaak erg moeilijk om de eerste stap te zetten, door positief te zijn in het contact kan een drempel worden over gegaan.

Alleen samen kan er worden gewerkt aan herstel. Door de problematiek te bespreken en te kijken naar geschikte en gepaste hulp. Door mee te gaan naar gesprekken en de problematiek duidelijk kenbaar te maken. Door te vragen naar tips en adviezen hoe u er beter mee om kunt gaan. Door er te zijn voor de persoon. Door aan elkaar door te geven dingen die echt helpen, die verandering kunnen geven, die inzicht geven of een andere kijk op de problematiek.

Alleen samen krijgen we inzicht in de problematiek. Door samen het maken van afspraken wat naasten of vrienden voor u kunnen doen en betekenen. Door samen het maken van overzichten en schema’s door het probleem duidelijk op papier te krijgen. Door het starten van het bijhouden van de ernst van de problematiek aan de hand van wind storm tornado en orkaan. Wanneer er meer word gesproken met lotgenoten kan er een betere manier van afleiding zoeken mogelijk zijn, lotgenoten hebben veel mee gemaakt en hebben voor veel dingen als iets bedacht. Door het te delen en het bespreekbaar te maken, hebben de personen een opstapje en hoe het wiel niet elke keer te worden uitgevonden.