Schamen voor psychische problemen: ‘Doen alsof alles goed gaat, is dodelijk vermoeiend’

Wat is het

Iedereen kan mentale problematiek krijgen, maar vele denken dat het hun niet overkomt. Het bespreken van de problematiek is vaak niet mogelijk, hierdoor is er veel gebrekkige kennis bij andere over problematiek en hoe hiermee om te gaan. Een persoon moet zich beter voor doen, dan het eigenlijk gaat, de problematiek van de persoon word vaak niet begrepen, het heeft vele schommelingen en de ene dag gaat het beter dan een andere dag. Hierdoor is het voor de persoon al lastig om mee te leven, het is zelden een dag hetzelfde.

herkennen

Een persoon met mentale problematiek kan zichzelf zelf uiten, er word een bepaald beeld van een persoon verwacht, de persoon moet rustig zijn, er word niet gesproken over mentale problematiek. Hierdoor moet een persoon doen als of het er niet is voor de samenleving. Het uiten zouden vele ongepast vinden, er heerst te veel taboe om dingen te kunnen uiten en bespreken. Vaak word het heel anders gezien en vinden mensen het raar of vreemd.

Het doen of alles goed gaat terwijl een persoon problematiek heeft werkt averecht, het beter voor doen dan het eigenlijk gaat. Wanneer een persoon aan geeft hoe het gaat, krijgt een persoon vaak met vooroordelen te maken, opmerkingen, vaak met weinig tot geen begrip voor de situatie. Het laten zien dat er problematiek is, het bespreekbaar willen maken kan hierdoor minder goed, de persoon moet zich anders voordoen en kan minder zichzelf zijn en begrip verwachten.

Wanneer iemand vraagt hoe het gaat, zeggen veel mensen het gaat goed, alleen maar om verder geen vragen te krijgen, zoals wat gaat er minder goed, waarom gaat het minder goed. De vragen kunnen voor een persoon lastig zijn om te beantwoorden of het kan zijn dat de persoon het al zo vaak heeft uitgelegd. Door te antwoorden dat het goed gaat, is het voor de persoon rustiger dan alle vragen die vaak niet helpend zijn.

behandelen

Wanneer iemand zich schaamt voor problematiek, kan het zich niet uiten en bespreekbaar maken en kropt de problematiek of en stopt het weg. Het gevolg hiervan is dat de problematiek kan groeien, de persoon moet een masker opzetten om de problematiek te verbergen. Het opzetten van een masker voelt op het moment goed voor een persoon, maar op de lange termijn kan het meer problematiek geven.

In de mentale gezondheidszorg is er weinig aandacht voor schaamte van mentale problematiek, het word vaak anders omschreven als de persoon is verlegen, durft niet te praten, er is weinig aan de hand. Hierdoor kan het grote gevolgen hebben voor de behandeling en het behandelplan wat geen gepaste hulp is voor de persoon. Het schamen voor problematiek kan ervoor zorgen dat een persoon veel te laat hulp gaat zoeken.

gevolgen

Wat er ook gebeurt een persoon moet zich gedragen zoals de samenleving dit verwacht, de persoon moet doen of het geen problematiek heeft. Wanneer een persoon PTSS heeft en voor een gesprek een herbeleving met pijnklachten is het verplicht en word het verwacht dat een persoon hierheen gaat. Wanneer een persoon afzegt door de pijnklachten omdat het te gevaarlijk word te gaan fietsen, word dit niet geaccepteerd. Een persoon moet over de grenzen heen gaan om als nog naar de afspraak te gaan.

Door steeds te doen of het goed gaat word niet de kant gezien dat het minder goed gaat, hierdoor word het minder besproken en kan een persoon verder achteruit gaan. De hulp word minder gevraagd omdat het goed moet gaan en anders negatieve uitingen komen of geen gepaste hulp. Het is het voordoen als een clown, elke dag.

Wanneer een persoon zich niet kan uiten en het moet opkroppen heeft dit alleen maar meer negatieve gevolgen voor de persoon, er zijn steeds minder dingen mogelijk. het schamen voor mentale problematiek is nergens voor nodig, het is de samenleving die zo reageert en het gevoel geeft dat de persoon zich zou moeten schamen, de persoon is te zwak.

Het doen als of er geen problematiek is, is ontkennen dat er personen zijn met mentale problematiek, dat het regelmatig voorkomt. Het ideaal beeld wat vaak door media word getoond het perfecte lichaam, zorgt ervoor dat een persoon die “anders” is zich hiervoor meer schaam, de persoon is niet perfect en heeft problematiek.

In een gesprek kan een persoon of het goed gaat, maar dit gaat vaak niet helpen na het gesprek, de persoon heeft niet kunnen zeggen wat het wilt door de schaamte. De persoon kan negatieve herinneringen hebben van het moment of meerdere gesprekken, de persoon kan dit na het gesprek veel harder terug krijgen en zich veel neer gaan schamen.

plan

Het doen alsof moet niet nodig zijn in het land, het is belangrijk te zijn wie u bent, hoe andere erover denken moet u links laten liggen, het is hun manier van denken over problematiek, wanneer de persoon iets voor u zou over hebben zou het begrijpen dat u steun nodig heeft en zou er samen gekeken worden naar de mogelijkheden. Door uzelf te blijven en er open over te praten kan taboe minder worden, het kan zorgen dat u zich beter voelt, dat er meer mogelijkheden komen om het aan te pakken.

Het gaat zoals het is, het masker gaat u niet helpen op de lange termijn, schaamte voor iets dat iedereen kan overkomen en kan doormaken is niet nodig. Het open praten over problematiek waar iedereen tegen aanloopt kan wel helpen. het is belangrijk voor uzelf personen te kiezen tegen wie u het wilt vertellen en deze in vertrouwen te nemen. Het hoeft niet tegen iedereen gezegd te worden, dit kan wel tegen de ene maar niet tegen de andere, maak hier in een keuze .

Hoer eerder u de stap kunt zetten om hulp te vragen voor mentale problematiek hoe kleiner de problematiek blijft, het is belangrijk er over te praten en het aan te pakken zodat het niet kan groeien en meer gevolgen heeft. Vele mentale problematiek valt op te lossen als het klein is, hoe grote hoe moeilijker het word, en hoe groter de kans op blijvende schade.

Het kan makkelijker zijn om met een ervaringsdeskundige te praten over de problematiek, zijn kennen de situatie waarin u zit, hebben ook vele ups en downs gehad, ze weten hoe het is om te leven met mentale problematiek en waar u tegen aanloopt. Een ervaringsdeskundige mag niet behandelen maar het kan een eerste stap zijn het gesprek aan te gaan de schaamte te overwinnen, het is meer laagdrempelig.