Schrijven

Wat is het?

Gedachten van u afschrijven kan op meer manieren als het letterlijk opschrijven van de gedachten of de zorgen die u heeft. Er zijn vele manieren om de gedachten los te laten. Hoe meer manieren u kunt vinden, hoe vaker u een kans heeft dat het helpt en de gedachten met rust laten. Het opschrijven van de gedachten kan ook andere helpen, die met zelfde problematiek zitten.

Het opschrijven kan 1 manier zijn om meer rust te ervaren, zodat de gedachten aan een gebeurtenis niet zo bezig houden, om vragen op te schrijven zodat u zich er minder zorgen om maakt of ze niet vergeet. Aan de hand van een dagboek kunt u een gesprek voeren met een behandelaar waardoor de problematiek veel duidelijker kan worden.

Herkennen

Gedachten letterlijk opschrijven, alles wat in uw hoofd opkomt opschrijven, zoals in een dagboek, alles wat u opschrijft is goed zowel negatief als positief, kan helpen het tijdelijk met rust te laten, waardoor het minder vaak op een dag opkomt. Dit kan helpend zijn bij lichte problematiek of een begin van starten. Hoe groter de problematiek, hoe meer gedachten, hoe minder effectief.

Gedachten aan de hand van een schema/methode zoals de 5g methode gedachten. gebeurtenis, gevolg, gedrag, gevoel, zo loopt u het gehele probleem door en kunt u meer inzicht krijgen in de problematiek, hierdoor leert u uzelf steeds beter kennen met de signalen die u ervaart. Het doorlopen van een vaste manier kan een hou vast zijn om een probleem altijd zo te bekijken voor meer duidelijkheid.

Informatie met ervaring en coaching, de ervaringen die u heeft met uw gedachten kunnen een ander persoon helpen om het te erkennen en herkennen, weten wat de gevolgen zijn en handige stappen die een ander zou kunnen nemen. Ervaringen kunt u in vele manieren opschrijven, door een ervaringsblog is het een gehele ervaring van een persoon en moet u de punten eruit halen die belangrijk zijn, in een manier van een vast stappenplan, staan alle punten duidelijk vernoemt wat het in houd, wat de gevolgen zijn en welke actie u kunt nemen.

Gedachten uiten in een tekening of mandala, kan helpen om gedachten meer met rust te laten, door uw zinnen te verzetten en geconcentreerd bezig te zijn met de mandala tekenen en kleuren, of leggen met allerlei materialen. Hoe rustiger u handen kunnen tekenen, hoe meer geconcentreerd u bezig kan zijn, hoe meer gedachten weg gaan en u rust ervaart.

Gedachten uiten in een gedicht, door te rijmen op een gebeurtenis die u heeft meegemaakt, wat u vast houd, of wat grappig is, schiet u vanzelf in de lach door het uitproberen van de woorden met het wisselen van de eerste letters, om te kijken of het rijmt, woorden klinken raar en vreemd. Rijmen is goed voor het geheugen en de concentratie, hoe vaker u rijmt, hoe beter het is voor de woordenschat en vindingrijkheid van woorden.

Gedachten opschrijven als of u het verteld aan iemand, om een duidelijk verhaal te hebben, de punten goed te benoemen, na te denken over de problematiek en een goed uitleg te kunnen geven wat het probleem is, hoe het verloopt en wat het met u doet. Het praten en het uiten van gedachten kan helpen om het met rust te laten, het praten/schrijven van de gedachten.

Behandelen

Mentale problematiek heeft u niet alleen, de problematiek die u ervaart is niet uniek, u bent niet de enige met deze met deze gedachten of zorgen, u bent ook niet de eerste. Het maakt niet uit welke manier u kiest om gedachten mee los te laten, probeer zoveel mogelijk manieren uit en gebruik ze door elkaar, de ene keer helpt de enen manier beter dan de andere keer.

In de hulpverlening word vaak gebruik gemaakt van het 5g (gedachten, gebeurtenis, gevolg, gevoel, gedrag) en 4b (blij, bang, boos, bedroefd) schema. Door aan de vaste manier van een probleem door lopen krijgt een hulpverlener een beter beeld van het probleem en hoe aan te pakken. De schema’s geven u een duidelijk beeld van het verloop van de situatie. Het leert u de signalen en situaties te herkennen.

Gedachten kunnen verminderen door er over te schrijven, dit kan aan de hand van een vaste methode of door gewoon te schrijven wat er in u opkomt. Hoe meer u erover op schrijft hoe meer het los gaat laten, hoe minder snel het weer terug komt. Hoe leger het hoofd, hoe minder gedachten, hoe minder signalen, hoe meer rust.

Het leeg schrijven kan een manier zijn om meer rust te hebben in gedachten en meer grip hierop te houden. Het kan zorgen dat u gedachten meer kan verwerken en kan los laten. Schrijf elke dag op een vast moment een stukje over wat er in u opkomt, wat u ervaart, hoe u zich voelt. Het kan helpen met een duidelijk beeld te krijgen van gedachten waardoor u hier beter mee kan omgaan.

Let hierbij wel op dat u niet te lang gaat schrijven of dat andere gedachten de overhand gaan nemen, dan word het probleem groter, maak de tijd maximaal een kwartier per dag of per keer, zorg daarna voor een ademhalingsoefening of yoga moment voor meer rust in de gedachten en even alles los te laten.

Oefen elke dag om een oefening onder controle te krijgen naar een week is het een gewoonte en gaat het makkelijker

  1. Maak een activiteitenoverzicht van punten die u kunt gaan doen als u in een hoog niveau zit. Neem de punten regelmatig door en voer deze uit. Zo leert u beter te reageren op signalen die op komen met een activiteit als afleiding.
  2. Hang de lijst op een zichtbare plek in huis op, waar u vaak langs loopt. Leren, begrijpen en erkennen van de signalen.
  3. Schrijf dagelijks de signalen op in het schema en houd deze van een week bij.
  4. Vul het in op meerdere momenten op een dag, zo krijgt u duidelijker beeld van het verloop van een dag

Gevolgen

Wanneer u lang aan het schrijven bent kunnen gedachten mee gaan in het gene wat u opschrijft, het word een geheel verhaal, hierdoor kan het zijn dat u te lang bezig bent waardoor u na het schrijven het moeilijker los kan laten, wat kan zorgen dat u moeilijker kan slapen of onrustig slaapt.

Wanneer u over uw eigen ervaring schrijft kan het erg confronterend zijn. Het artikel hoeft niet met een naam of in de ik versie maar kan als een persoon. De ervaringen roepen veel gedachten op en kan zorgen voor hoge signalen. Hierdoor kan het zijn dat u er meer onrustig van word dan dat het helpend is.

Een eigen website heeft tijd nodig voor het bezoekers krijgt, het kan demotiverend werken als u veel artikelen heeft geschreven en minder bezoekers hebt, bijvoorbeeld door minder goed gevonden te worden in zoekmachine, het kan ervoor zorgen dat u ermee stopt. Bij een website horen reacties van andere, deze kunnen soms niet zo aardig zijn of de gehele website afkraken. Het bouwen van een website kost veel tijd en wekelijks posten is belangrijk.

Soms hebben gedachten niet een duidelijk verloop, of is het zeer moeilijk om woorden te geven aan de gedachten, het gevoel of emoties. Woorden hebben soms meerdere betekenissen en hoe u het leest of een ander het leest kan een groot verschil zijn, hoe u het bedoeld of hoe de ander het leest. hierdoor kan miscommunicatie ontstaan.

Door signalen niet bij te houden, kunt u er een aantal vergeten in het gesprek, hier komen ze niet aanbod, terwijl deze wel belangrijk zijn. Vragen onthoud u vaak geen week tot het volgende gesprek, door het bijhouden in het dagboek en 1 x per week een lijstje van te maken kunt u dit voorkomen. Met een dagboek kunt u voorkomen dat u signalen verergeren en dat u steeds meer buien krijgt. De lange termijn gevolgen kunnen minder zijn als u direct begint met het bijhouden en het leren van de signalen.

De gevolgen van zelf observatie is dat u uw zelf steeds beter gaat leren kennen en u de signalen steeds sneller gaat erkennen. Door zelf observatie kunt u buien en buien voor een groot deel voorkomen en ernstige problematiek. Door de problematiek niet te bespreken kropt een persoon het op, waardoor het probleem alleen maar groter word en de persoon steeds meer zorgen heeft.

Een persoon kan te lang bezig zijn met het schrijven in het dagboek waardoor gedachten toenemen, de gedachten nemen niet af maar worden erger, een persoon kan meer gaan piekeren of zich zorgen gaan maken, waardoor een persoon meer signalen ervaart en moeilijker kan slapen, voorwal wanneer de persoon gaat schrijven voor het slapen gaan. Het schrijven in het dagboek gaat averechts werken voor de persoon.

Wanneer signalen niet of verkeerd begrepen worden kunnen deze hoog op lopen tot buien. Deze storm zijn vaak nog te verminderen maar wanneer het tornado is is dit zeer lastig en ligt al snel of orkaan op de stoep. Door het niet kunnen reageren op signalen, begrijp u uw eigen signalen niet goed waardoor u meer stress heeft en hierdoor meer klachten ontwikkeld.

Door de emotie woorden regelmatig te gebruiken word het een gewoonte en kunt u ze sneller herkennen en erkennen en voorkomen dat het het uit loopt tot een bui. De gevolgen van de emoties zijn vaak er extreem, het is een opgelopen bui of een situatie die lang aanhoud waardoor er meer problematiek opspeelt. De persoon heeft vaker last van schommelingen en stemmingswisselingen, er vaak minder balans. Maak een overzicht van de 4b’s die op uw van toepassing zijn met de lange termijn gevolgen.

Plan

Vragen

Wat ging er deze week goed? Waarom ging het goed? Wat ging minder deze week en wat is de oorzaak? Welk cijfer zou u deze week geven? 1-5? Waarom is het dit cijfer geworden en niet 1 hoger beter of 1 lager slechter? Wat kunt u leren van de afgelopen week? Wat wilt u gaan verbeteren? Wat worden nieuwe actie punten? Neem 1 vaste situatie in gedachten. wat ging er goed in deze situatie? Waarom is dit een goed punt? Wat ging er minder goed? Waarom ging het minder goed? Wat kunt u er aan verbeteren? Wat heeft u nodig om dit voor elkaar te krijgen? Maak hiervan een doel voor volgende week

Wat is het doel van het dagboek? Wat voor soort dagboek wilt u maken? Van gedachten van schema’s van problematiek of juist leuke dingen? Heeft het dagboek meerdere onderdelen of wilt u het achter elkaar schrijven? Wat betekenden signalen voor mij? Welke signalen zijn op u van toepassing? Wat kunt u doen ter afleiding? Ter preventie? Wat maakt dat deze prikkel zo aanwezig is? Welk cijfer zou u het signaal geven? van 1-5? Waarom is het niet 1 cijfer lager? Waarom niet 1 hoger? Wat is er voor nodig een beter cijfer te scoren?

Wat heeft dit voor gevolgen? Hoe erg zijn de gevolgen? Wat kunt u doen om deze gevolgen te verminderen en aan te pakken? Wat heeft u hiervoor nodig? Van welke signalen heeft u veel last en van welke minder? Is het afhankelijk van het seizoen? Wat is de oorzaak van een signaal? Wat was de trigger?

Hoe kunt u deze minder aanwezig laten, wat is hiervoor nodig? Waaruit bestaat een bui voor u? Komt een stress bui op zetten? Hoe voelt dit, voel u lichaam tinkelen of veranderd u gedrag? Heeft u veel last van gevoelens of word u woedend? En wat maakt het dat het zo hoog oploopt? Wat ervaart u? Hoe voelt dit voor u? Maak kleine doelen voor het eind van de week. Wat moet er dan beter gaan als nu? Maak het doel steeds iets groter voor 2 weken voor 3 weken enz.

Welke punten hebben extra aandacht nodig? Welke punten gaat u aanpakken? Kies minimaal 2 punten die u gaat aanpakken, om uw buien te verminderen. Schrijf in een schrift de 4 b en 4 g’s op en uw problematiek erachter.  Begin met het benoemen van de problematiek en daarna de oplossingen die mogelijk zijn. Neem het 4b en 5g schema over en houd deze voor een week bij.

Vaste moment

Neem een vast tijd voor het maken van het schema en vul het dagelijks in, om een beter overzicht te hebben en te krijgen van alle signalen. Houd het schema enkele weken bij voor een goed en duidelijk overzicht. Bewaar alle schema’s in 1 map en maak overzichten van gedachten die terug komen, turf deze. Maak de punten uit het schema bespreekbaar met hulpverleners. Maak naast het schema ook de oplossingen die mogelijk waren of zijn. Zo heeft u een duidelijk beeld hoe u kunt reageren op signalen of gebeurtenissen.

Gebruik zoveel mogelijk een vaste manier om dingen op te schrijven, bij te houden, van te leren. Hoe meer het een vaste manier is, hoe meer het een gewoonte word, hoe meer u vanzelf gaat denken in de stappen om het aan te pakken. Maak een vaste manier van schrijven in de emoties, gedachten en gevoelens, zoals eerst in het dagboek, daarna vragen, daarna een groter verhaal.

Schrijf elke dag even in het dagboek en neem een hier een vaste tijd voor. Maak hiervan zoveel mogelijk een ritme. Maak het schrijven in het dagboek zoveel mogelijk een gewoonte. Probeer zoveel mogelijk elke dag van u af te schrijven en uw hoofd te legen. Lukt dit niet dwing u zelf dan niet dat het per se moet. Stap dan over naar 3x per week. Hoe meer het een nieuwe gewoonte word hoe meer en makkelijker u de aantekeningen kunt maken en uw gevoel kwijt kunt in het schrijven.

Leg het daarna altijd op dezelfde plek weer terug. Let hierbij op dat het een plek is waar niet iedereen het boek kan lezen. Plan dagelijks op een rustig moment dat u gaat schrijven. Vermijd zoveel mogelijk omgevingsgeluiden zodat u met volle concentratie kan schrijven. Heeft u weinig tijd, maak dan korte aantekeningen, vul deze later aan. Niet zo zin om te schrijven? Maakt kleine tekeningen of een mandala, dit geeft vaak hetzelfde effect

Inzicht krijgen

Om meer inzicht te krijgen in de gedachten en het verloop en de dingen die kunt erkennen hoe het opkomt en wat het met u doet, kunt u bijhouden in een schema of overzicht en hiervan een signaleringsplan maken om het aan te pakken. Hoe langer u het bijhoud, hoe meer duidelijkheid u krijgt, hoe beter beeld u krijgt.

Houd een dagboek bij met belangrijke gebeurtenissen, positieve momenten, dingen die u heeft behaald, dingen die nu goed gaan, leuke dingen, gezellige dingen. Door hier met regelmaat in te lezen kan het u motiveren nieuwe stappen te gaan zetten, kunt u positieve gedachten krijgen als deze meer negatief gekleurd zijn.

Hoe wilt u het gaan opschrijven aan de hand van gewoon de gedachten van u afschrijven, wat opkomt en noteren of wilt u het meer lerend en begrijpelijk maken? Het is belangrijk te weten wat het doel gaat worden voor u start met het opschrijven of het schrift in meerdere tabbladen te verdelen zodat beide mogelijk zijn. Door een doel te maken van het schrijven op een vaste manier kunt u meer motivatie krijgen dingen aan te pakken.

Activiteit

Het schrijven van een boek bijvoorbeeld fantasie, over dingen die u graag zou willen als alles mogelijk was. Het schrijven aan een boek of een groot verhaal kan zorgen dat u zo bezig bent met de verhaal lijn, de situaties waar u bent, dat de andere gedachten geen kans hebben. Het schrijven van leuke dingen kan helpen om meer positievere gedachten te hebben en te houden.

Om de gedachten langer te stoppen kan een activiteit helpen waar u langer aan een stuk mee bezig kan zijn, zoals schilderen of tekenen, hoe langer u bezig bent, hoe meer rust u ervaart. Door korte activiteiten moet u steeds een nieuwe bedenken, dit kan tegen gaan staan en demotiverend werken. Zorg voor activiteiten die u leuk vind te doen, met regelmaat kan doen, die niet te veel kosten, wat u makkelijk in huis kunt halen of een voorraad van kan hebben.

Door het schrijven van gedichten heeft u een leuke manier van afleiding, waar u langer mee bezig kan zijn, wat u altijd kunt doen, wat alleen een papier en pen kost. Het is leuk voor iemand anders te schrijven voor een bijzondere gelegenheid zoals een verjaardag of een eerste baan of huis. Het laat u denken over de leuke momenten met een ander.

De ervaringen van u afschrijven kunt u doen op een eigen website of een wordpress.com die gratis is. Het is belangrijk de ervaringen te delen en uitleg te geven hoe het kan zijn voor iemand zodat niet iedereen dezelfde blokkades tegen komt en met meer ervaringen van andere eigen stappen kan maken. het geef een goed gevoel om andere te helpen, het is leuk om te doen door de prestatie van schrijven en statistieken die motiveren meer lezers te trekken. Met de gratis versie kunt u kijken of u het wat vind, of het u lukt om regelmatig iets te plaatsen, of het echt iets is voor u, als het bevalt kunt u de gratis versie omzetten, er gaat niks verloren.

Door met regelmaat een mandala te kleuren, leert u de manier hoe het is getekend, de krullen, leert u tekenen door het regelmatig in te kleuren over te trekken, zoals op de basisschool, hoe vaker u het probeert, hoe beter u mandala, word, hoe meer creatief u gaat kijken naar vakjes en kleuren. Een mandala bestaat vaak uit simpele basis vormen, in een bepaalde manier opgebouwd. Zet een aantal strepen en maak er kleine vakjes van en geef deze een aparte kleur. Zet strepen schuin, horizontaal, verticaal, kronkel, elke manier is goed, het geeft een ruimtelijke tekening.