Wat is het?

In de afgelopen tijd is er veel gebeurd en er gebeurt nog steeds genoeg. Om veel redenen kan een persoon er voor kiezen meer thuis te zijn en meer afstand te nemen van de samenleving. Wanneer een persoon zich meer gaat isoleren is er vaak meer problematiek aan de hand en is het belangrijk er over te praten, te uiten en hulp te vragen. Vermijden kan komen door een drukke periode, het is te veel geweest en het is even genoeg. Het kan ook de oorzaak hebben van een nare ervaring of een nieuwe gewoonte.

Herkennen

wanneer een persoon veel heeft meer gemaakt, kan een persoon meer het gevoel hebben alleen te willen zijn. Een persoon kan meer getriggerd worden door personen rondom de persoon. Vaak wil een persoon niet alleen zijn, maar met iemand lost het niks op. Wanneer een persoon meer gaat isoleren is er vaak meer problematiek aan de hand. De persoon heeft vaak last van oplopende signalen en gedachten. De gedachten zijn vaak vastzittende gedachten of trauma gedachten. De gedachten aan de gebeurtenis zijn nog niet verwerkt hierdoor zoekt een persoon meer rust door binnen te zitten.

In de periode van lockdown is het verplicht om binnen te zitten, voor veel personen is dit een nieuwe gewoonte geworden en is het lastig weer meer naar buiten te gaan en het patroon weer op te pakken. In de lockdown was er minder contact aan de deur de deurbel is voor langer tijd niet gegaan. Wanneer een persoon met mentale problematiek nu een deurbel hoort kan het ook denken: maar toen was je er ook niet, ik heb geen zin in contact, laat maar zitten.

Meer binnen zitten kan komen door dingen die zijn gebeurt, nare ervaringen die u heeft opgelopen, de gedachten hieraan geven een naar gevoel van buiten. Een persoon lukt het vaak wel maar sommige periode is het zwaar en moeilijk. soms kan het voor een persoon even tijdelijk beter zijn zich meer af te zonderen maar tijdelijk heeft het gevaar dat het vast word. Wanneer het voor een zeer korte periode is kan het vaak minder kwaad, wanneer het een nieuwe gewoonte is is het moeilijk terug te draaien.

Het vermijden kan veel te maken hebben met angsten, rondom de tijd van het virus, ervaren meer mensen angsten om besmet te raken waardoor een persoon sneller meer thuis blijft uit zichzelf.

Behandelen

Personen zijn niet altijd bekend bij hulpverleners die een persoon meer uit een isolement kunnen halen. Een persoon is vaak afhankelijk van hulpverleners die weinig tijd hebben voor een persoon. Wanneer een persoon niet bekend is kan een persoon al in een geheel isolement zitten voor er de eerste hulp is.

Het is belangrijk een beter onderzoek te doen naar de signalen die u heeft. De signalen die u ervaart en zorgen voor meer alleen zijn, zijn niet goed en moeten worden verbeterd. Het is belangrijk om de knop om te zetten en te kijken naar de positieve kanten van hulp en zelfhulp. Het is belangrijk om de signalen vroegtijdig te erkennen en hier gelijk actie te op ondernemen en hulp te vragen. Door zo te blijven zitten word u diep ongelukkig.

Elke dag heeft nieuwe kansen, als het een dag niet is gelukt, probeer het de volgende dag opnieuw en opnieuw en opnieuw tot het gewoon is weer meer uit het isolement te komen.

Gevolgen

Het begin van isolatie kan een teken zijn van een depressie. Een persoon voelt zich vaak somber, niet gehoord, negatief gestemd. Bijvoorbeeld wanneer een persoon weinig hulp heeft gehad. Vaak is het overdenken van alles uit het verleden. Door steeds meer te isoleren kan een persoon in een sociaal isolement komen en hierdoor minder buiten komen en minder contacten hebben met andere. Hierdoor staat een persoon overal alleen voor, wat het extra zwaar maakt.

De gewoonte om binnen te blijven tijdens de lockdown is lastig te veranderen als er nieuwe besmettingen zijn. Het kan een herbeleving geven aan die tijd. Hierdoor kan de angst of stress nu hoger zijn als in de 1ste periode. Wanneer een persoon al meer moeite had voor de lockdown om naar buiten te gaan is het nu zo gewoon geworden om meer binnen te zijn, dat het omdraaien veel meer moeite kost.

Hoe meer een persoon in een isolement komt hoe meer een persoon achteruit gaat, de persoon gaat minder eten, minder goed voor zichzelf zorgen, maakt minder schoon, bepaald rekeningen niet. Een persoon kan hierdoor veel meer problematiek oplopen op verschillende gebieden. Door meer binnen te zitten kan een persoon meer triggers ervaren, in huis is het meestal stil, waardoor als er een deurbel gaat een persoon heel erg kan schikken en in een bui kan komen. Binnen zitten maakt een persoon meer gevoelig voor geluid.

Isoleren is weglopen van dingen die u niet wilt zien. Bijvoorbeeld het vermijden van een supermarkt of dit zo lang mogelijk uitstellen. Het is al langer een probleem, maar is nog niet aangepakt. Een andere manier is er niet dan u opsluiten in uw huis. Onder de dekens gaan liggen, u naar en slecht voelen. het lost niks op en een persoon de mentale gezondheid gaat hierdoor achteruit.

Plan

Wanneer u meer gaat vermijden is het belangrijk het direct aan te pakken voor het een nieuwe gewoonte is. Start opnieuw met het maken van een dagplanning en een nieuw dagstructuur.

Op welke punten heeft u besloten meer binnen te willen zijn? Hoe is het zo gelopen? Wat zijn punten die u nu kunt verbeteren of kunt aanpakken? Wat is de oorzaak van de situatie? het is belangrijk meer inzicht te krijgen in de oorzaak van de isolatie en wat dit met u doet, welke signalen er opkomen en welke gedachten. Hoe meer inzicht u heeft hoe meer mogelijkheden er zijn om deze aan te pakken.

Als u meer binnen bent is het belangrijk een structuur te hebben op een dag en niet te gaan liggen of zitten op een bank voor de gehele dag. Hierdoor gaat u meer malen en krijgt u meer negatieve gedachten. Plan een aantal activiteiten in die nog goed gaan en houd u hieraan. Plan volgende week iets meer en bouw het zo weer op. Het is belangrijk om bezig te blijven. Kijk naar dingen die nu wel goed gaan en die u wat vaker kan doen, haal hier u energie uit om het te veranderen.

Gun u zelf iets lekker, koop iets moois, ga een leuke film kijken, probeer een leuk moment te maken en deze vaak te herhalen meer ander activiteiten, hierdoor veranderen meer de gedachten in positief.

Wanneer u meer in isolatie bent is het moeilijk om alleen alles op te vangen en te verwerken, hierdoor is het nog meer belangrijk om dagelijks te relaxen en een ademhalingsoefening te doen. Om gedachten zoveel mogelijk van u af te schrijven en u te uiten zodat frustratie niet te hoog oploopt. Het is belangrijk te blijven bewegen om spierpijn klachten te voor komen door het doen van soepelheidsoefeningen of door te rekken en te strekken.

Het gaan vermijden van alles is een zeer slecht teken en kan te maken hebben met trauma gedachten die niet zijn verwerkt en u bezig houden en zorgen dat u minder dingen onderneemt. Vaak omdat de dingen meer triggeren of omdat heet veel emoties en gedachten oproept. Wanneer u meer last heeft van trauma gedachten is het belangrijk deze zo snel mogelijk aan te pakken met traumatherapie of emdr

Door beter om te kunnen gaan met gedachten of stress, die u veelal meer binnen laten zitten is het belangrijk om de fase van wind storm tornado en orkaan te kennen en er naar te kunnen handelen.