Sociale druk PTSS vs autisme

Wat is het

Bij diagnose als Autisme of PTSS hebben personen vaak minder behoefte aan contacten, vaak is de reden dat er dan te veel prikkels zijn, bij PTSS kan het zijn dat het herinneringen oproept waardoor een persoon hoge signalen krijgt en overprikkeld kan worden. De diagnose hebben beide meer moeite met het leggen van contacten en het onderhouden ervan. Ook wanneer een persoon hooggevoelig is, is het leggen van contacten lastiger. Een persoon met een depressie, heeft vaak minder behoefte aan contacten.

In sommige tijden heeft een persoon minder behoefte aan contact, het kan komen omdat een persoon een mentale diagnose heeft of minder lekker in zijn vel zit. Het tijdelijk minder behoefte hebben aan contact is normaal, voor een langere tijd kan het zorgen voor veel mentale problematiek en problematiek op andere gebieden. Een persoon met PTSS heeft vaak minder behoefte aan contacten, door dat het angsten of stress geeft, een persoon kan van 1 gesprek een hele dag last hebben. Omdat een persoon meer last hiervan heeft gaat het vaker contacten uit de weg om het niet te ervaren.

Sociale druk geeft vaak een minder positief gevoel bij de persoon. Er word van alles verwacht van de persoon waar de persoon geen zin in heeft of dat het niet lukt. Het verplicht sociaal moeten zijn geeft vaak een averechts effect, het veel te maken met zelfvertrouwen en onzekerheid.

Bij sommige diagnose is het lastig om contacten aan te gaan of te onderhouden. Wanneer er word verwacht dat een persoon gewoon contacten legt kan dit de druk vergroten waardoor het een averechts effect krijgt. De persoon kan juist een bui krijgen of een herbeleving waardoor het gesprek niet verder kan gaan.

Herkennen

Ik moet en zal contact hebben, zo komt sociale druk over, het word op gelegd aan de persoon, de persoon heeft hierdoor veel minder keuze wat goed is voor de persoon zelf. Het opleggen van contacten geeft een zeer naar beeld bij de persoon. Het voelt verplicht. Sociale druk word vaak opgelegd, doordat alles perfect moet zijn. Wanneer het minder gaat, moet het toch perfect zijn. Hierdoor word de lat er hoog gelegd, waardoor de persoon minder goed aan de verwachtingen van een ander kan voldoen.

Een persoon kan snel getriggerd raken of overprikkeld, hierdoor kan het contact met een persoon veel moeilijker zijn om te onderhouden. Het contact zorgt dan al snel voor meer irritatie. Bij PTSS is onverwachts langskomen een trigger een persoon kan hierdoor schrikken en een herbeleving krijgen. Onverwacht roept veel stress of angsten op, hierdoor is het onverwachts langskomen niet geschikt voor PTSS.

Sociale druk geeft vaak een negatief effect op het contact. Een persoon doet veel voor andere, en verwacht dit ook terug, hier gaat het vaak verkeerd. Een persoon komt er vaak pas achter wie echte vrienden zijn wanneer het in de problemen zit. Vanuit de samenleving word verwacht dat elke persoon sociaal is, wat er ook is gebeurt of welke diagnose een persoon heeft. Hierdoor ligt er veel druk bij personen waar het minder lukt, het kan veel signalen geven om het elke keer toch aan te gaan.

Leer nee zeggen en te zien dat het beter is om wat vaker nee te zeggen tegen contacten. Het is belangrijk dat het leuk en gezellig blijft, niet dat u er een burn-out van oploopt omdat u te veel hooi op uw vork neemt. Nee word vaak minder goed geaccepteerd, maar is zeer belangrijk voor u gezondheid. Zorg ervoor dat u meer weerbaar bent in de samenleving. Het is belangrijk overtuigd te zijn van u zelf van van uw kunnen. Het is goed voor het zelfvertrouwen en opkomen voor u zelf. Hierdoor kunt u de doelen aan om verder te komen in de toekomst. Het is belangrijk om de blokkade te doorbreken en hier niet te blijven hangen. (ik kan het)

Gevolgen

Het effect van sociale druk kan zijn dat een persoon alleen maar minder contacten gaat krijgen en vaker personen gaat vermijden. Het zorgt ervoor dat een persoon zich minder prettig voelt en hierdoor kan het minder veilig voelen. Een persoon kan een traumatische ervaring hebben meegemaakt, hierdoor kan een persoon meer weerstand hebben naar andere mensen. Het voelt voor een persoon niet meer als allemaal andere mensen maar als allemaal mogelijke daders. Een persoon kan hier dagelijks veel angst van ervaren.

Personen met PTSS kunnen veel stress ervaren van een andere persoon, het kan zorgen dat een persoon direct in tornado schiet bij het zien of horen van een persoon. Deze persoon hoeft niks te maken te hebben met het trauma. Door sociale druk kan het zijn dat een persoon veel minder alleen is, hierdoor kan een persoon moeilijker zichzelf zijn of minder rust ervaren op een dag. Een persoon gaat meestal vermijden om alleen te kunnen zijn, dit voelt vaak beter voor de persoon.

Doordat een persoon meer drukt ervaart op een dag, kost het veel meer energie om de dag door te komen, hierdoor kan het zijn dat een persoon veel meer vermoeid is op een dag. Het kan zorgen voor meer zorgen die kunnen zorgen voor meer piekeren en maalgedachten waardoor een persoon minder goed slaapt.

Door sociale druk kan een persoon vaak minder zichzelf zijn, hierdoor het zelfbeeld van de persoon veranderen, kan een persoon minder zelfvertrouwen hebben en kan het oplopen tot een diagnose. Een persoon gaat zich en meer goed van voelen en komt minder op voor zichzelf. De sociale druk kan voor een persoon zo hoog zijn dat het dagelijks leven gaat beïnvloeden. Hierdoor kan een persoon minder zichzelf zijn en kan het gedrag van een persoon veranderen. De persoon is meer bezig met andere dan met zichzelf.

Plan

Wanneer u minder goed tegen sociale druk kan, kunt u het uitleggen aan de hand van de diagnose en waarom dit niet lukt, wat het met u doet wanneer u het accepteert (wel doet). Geef hierbij de signalen aan die het oproept of losmaakt. Maak hiervoor gebruik van de fase wind storm tornado en orkaan.

Hoe goed heeft u de signalen van contact momenten in een balans? Wat maakt het los als iemand onverwachts aan de deur staat? Wat doet het wanneer afspraken worden afgezegd? Probeer een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen en inzicht te krijgen in wat sociale contacten voor u betekenen, hierdoor kunt u het beter uitleggen.

Vraag begrip voor uw sitautie, vaak is deze er niet doordat de andere geen kennis heeft van de problematiek waardoor het zo reageert, door een kort verhaal over u zelf kunt u meer begrip krijgen, door open te zijn hierover kunt u het beter uitleggen.

Stel grenzen aan wat u goed vind en kan en wat voor u lukt, het kan altijd veranderen, door duidelijk de grenzen aan te geven is er vaak meer begrip voor de situatie. Maak hiervoor een plan met wat u goedkeurt en waar de grens ligt en houd u er consequent aan. Stel uw verwachtingen bij, verwacht niet te veel van de ander , door het bij te stellen ervaart u minder druk. Let hierbij op de tijd die u besteed aan andere en aan uzelf en uw toekomst. Zorg voor een goede balans.

Leer van vorige momenten in het contact. Wanneer ging het goed en hoe voelde dit? Wat zijn momenten waar het minder goed ging en hoe heeft u dit aangepakt? Is er een verbetering mogelijk van de slechte momenten? Wat kunt u doen om meer goede momenten te ervaren? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben hoe het contact met andere verloopt en hoe u het in de tijd heeft aangepakt. Het duidelijk zijn in de momenten is erg belangrijk.

Zorg voor een goede dagstructuur die voldoende is en niet te vol is gepland, hoe voller de agenda hoe meer druk er is. Het is leuk om dingen voor andere te doen maar vaak gaat het ten koste van uw gezondheid, blijft goed op uw zelf letten en wat u aan kunt.

Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben wat sociaal contact met u doet en wat het oproept, het is belangrijk om hiervoor een dagboek bij te houden en te kijken naar de oorzaak. In hoeverre kunt u deze aanpakken en veranderen? Wat maakt het contact naar en vervelend? Het beeld dat u heeft van contacten klopt dit? Hoe positief is het? Het is belangrijk eerlijk te kijken en te werken aan de punten die minder goed lopen, alleen in de wereld zonder contacten is niet mogelijk.

Maak het onderwerp bespreekbaar bij een behandelaar en leg hier de bevindingen van uw onderzoek naar uzelf uit, wat kan de behandelaar hierin doen? Start met het oefenen met het werken aan het zelfvertrouwen door een cursus of door te gaan sporten. Het veranderd vaak al heel uw houding en gedachten waardoor het iets makkelijker word.

Besteed veel tijd aan zelfontwikkeling. Het is belangrijk de punten te verbeteren door te leren en erover te lezen, door het te begrijpen en te kunnen aanpakken. Op het internet zijn vele voorbeelden die u kunnen helpen hierbij, vraag hulp aan lotgenoten. Het is belangrijk er dagelijks mee bezig te zijn. Bekijk het meer van de positieve kant