Wat is het?

Een sociale vicieuze cirkel is een rondje dat u maakt in een bepaalde tijd in contact met mensen. Hierdoor kunt u een tijdje het contact simpel en makkelijk onderhouden en enkele maanden wilt u minder contact of geen contact.

De cirkel is het vermijden van contact met een persoon, dit kan het gevolg hebben dat u in een sociaal isolement terecht komen. Hoe meer u contact vermijd, hoe meer gewoon het word, hoe meer het went, hoe meer in een isolement. De kans is groot dat de persoon zich mentaal niet in orde voelt en dat de persoon vaker somber is of in zichzelf. Personen deze problematiek heeft een vergrote kan op een sociale vicieuze cirkel.

Herkennen

Ongeveer 5-15% van de mensen heeft gedurende zijn hele leven last van een sociale fobie. Personen gaan smoezen bedenken zoals geen zin, komt later wel, te druk en dan heb ik last van de prikkels. Door het niet gaan en de smoezen als echt te beschouwen, heeft een persoon een grotere kans op een sociaal isolement. Sociale fobie is u bent bang dat anderen op u letten, u raar vinden, u bekritiseren of u uitlachen. Denken in hetzelfde patroon of handelen in een vaste standaard volgorde

Behandelen

In een cirkel komt u alleen, uit een cirkel komt u niet alleen. De cirkel kan u alleen doorbreken met doorzettingsvermogen, consequent zijn en blijven en ondersteuning. In de cirkel bent u niet binnen een dag gekomen dit geld ook voor het doorbreken van de cirkel dit kan enkele maanden tot jaren duren voor u het weer helemaal goed voor elkaar heeft.

Gevolgen

Personen komen sociaal isolement, Lopen mentale schade op,Komen vaker in gedachten stromen van tornado of orkaan

Plan

 1. Waaruit bestaat voor u de cirkel? Hoe weet u dat u in een cirkel leeft op dit moment? Heeft er iets plaats gevonden dat u dit gedrag nu vertoont? Is u gedrag veranderd in de vorm van stemmingswisselingen? Wanneer is dit gedrag begonnen? Wat kunt u zich herinneren van de start tot nu toe? Schrijf zoveel mogelijk punten die u weet die de oorzaak zijn van de cirkel, signalen die herkent.
 2. Hoe regeren contacten op uw gedrag en uw manier van het contact? Hebben ze ergens gelijk of klopt het niet?  Zou u de manier kunnen aanpassen tot een middenweg? Wat zou hiervoor moeten veranderen? Houd deze punten bij in een schema van het dagboek, hoe vaak komen deze voor? Hoe heeft u gereageerd, was dit goed of niet? Wat zou u anders doen? Leer zoveel mogelijk van oude contact momenten om het contact te verbeteren.
 3. Herken de goede momenten van het contact. Wat vind u goed contact? Hoe vaak heeft u dan contact? Is alleen dit alleen bellen of ook dingen doen? Schrijf in het dagboek een aantal punten die u belangrijk vind en welke punten u goed vind in het contact met andere.
 4. Wanneer heeft u problematiek in het contact? Wat is de reden/oorzaak?
  1. Schrijf in het dagboek de mindere punten waarop het verkeerd gaat. Wat kunt u doen punten aan te pakken en te verbeteren? Wat heeft u hiervoor nodig, een aanpakt van stress of meer bewegen?
  2. Als u de mindere punten een cijfer mag geven van 1-5 welke cijfer is het dan? Waarom is het dit cijfer en niet een hoger of lager, wat is hiervoor nodig?
 5. Vraag op lastige momenten om ondersteuning in plaats van u af te sluiten, blijf altijd het contact aangaan.
  1. Leg contacten uit dat u het lastig vind het contact te onderhouden wees hier open over, door erover te praten en het bespreekbaar te maken, verwerk u al een deel van het probleem en contacten kunnen u op lastige momenten ondersteunen.
  2. Contacten kunnen uw helpen uit het isolement te blijven en dit zoveel mogelijk te voorkomen., door samen dingen te plannen.
 6. Plan momenten buiten, plan activiteiten en beweeg/sport zoveel mogelijk in de frisse lucht.
  1. door de cirkel zit u vaker binnen dan anders. Dit zorgt voor andere problematiek zoals piekeren en een depressie. Zorg dat u dagelijks naar buiten gaat om dit te voorkomen.
  2. Buiten lucht geeft nieuwe ideeën/kansen en u gaat anders nadenken als u buiten huis bent.