Sombere gedachten

wat is het

Sombere gedachten als u iets naars is overkomen en u word hieraan herinnerd. Depressieve gedachten zijn gedachten die vaak negatief gestemd zijn en voor een lange tijd blijven hangen en regelmatig terugkeren. Sombere gedachten of lichte depressieve gedachten kunt aanpakken en zelfstandig met doorzettingsvermogen verbeteren. Vaak gaan deze gedachten niet geheel weg maar zijn ze wel hanteerbaar. Depressie =depressie therapie, Geen zin iets te doen, gedachten stromen (orkaan), Negatieve gedachten, Diagnose depressie

Somberheid is een signaal wat aangeeft dat een persoon zich vaak veel zorgen maakt. Zaken zijn vaak nog niet verwerkt of een persoon is ze aan het verwerken. In de meeste gevallen gaan sombere gedachten vaak weg en zij ze kortdurend. Somber word een persoon vaak door gedachten die terug keren en waar een persoon over gaat piekeren of malen. De gedachten zijn vastzittende gedachten die niet zijn verwerkt en kunnen worden losgelaten. Somber en down voelen zorgt ervoor dat het steeds lastiger word een dag in te vullen of door te gaan met het dagritme.

Somberheid is negatieve stemming, het geeft een naar gevoel, het zorgt ervoor dat u meer blokkeert. Het voelt anders aan dan anders, dingen die u eerst deed gaan moeilijker. Het kan een eerste teken zijn van mentale problematiek, waar goed op gelet moet worden en gestopt moet worden. Somberheid kan vaak vanzelf weer herstellen maar soms is er ook meer nodig en kan wachten zorgen voor problematiek. Dit heeft veel met de oorzaak te maken waarom u somber bent.

Herkennen

Somberheid kan als oorzaak hebben zorgen om geld, werk, relaties, uw gezin of uw gezondheid. Somberheid komt vaak voor na rouw of verlies, of door een nare ervaring, bij veel diagnose in de mentale gezondheidszorg is het een signaal.De persoon is vaak somber door vastzittende gedachten of pieker gedachten. De gedachten zijn vaak gericht op het verleden of zaken die niet goed gaan.Het gevoel somber kan zijn omdat een persoon bepaalde zaken aan het verwerken is, het accepteren en loslaten van een probleem.Somber voelen zorgt vaak voor meer vermoeidheid, er zijn vaak meer gedachten, waardoor het veel energie kost.Somber is vaak een gevoel voor een korte periode, bij personen met mentale problematiek kan deze periode lang duren of chronisch zijn.Personen met mentale problematiek hebben regelmatig last van sombere gedachten.

In een moeilijke, zware tijd hebben personen meer last van somberheid. Het hebben van een periode waarin veel gebeurt kan een persoon meer negatief stemmen, de gedachten houden meer vast en een persoon maakt zich meer zorgen. De simpelste manier om van somberheid af te komen is lachen, lachen maakt vrolijk, vrolijk geeft een goed gevoel. Het kan een positieve draai geven in uw stemming en humeur.

Het is belangrijk te accepteren dat u niet lekker in uw vel zit. Dat er dingen niet geheel kloppen en anders verlopen dan anders. Door het te accepteren kunt u een duidelijk beeld krijgen van de problematiek en het aanpakken, anders blijft u het vooruit schuiven. Probeer zoveel mogelijk de gedachten te verwerken, hoe meer u gaat piekeren of maal gedachten heeft hoe meer invloed het heeft op uw gevoel. Het is belangrijk de gedachten zoveel mogelijk te verwerken en los te laten. Het piekeren kunt u verminderen door afleiding en hierop te focussen met bijvoorbeeld muziek op. Hierdoor hebben pieker gedachten minder kans.

Het omdraaien van somber naar positief kan een lange weg zijn, het gaat vaak niet makkelijk, somber worden kost ook tijd en is gegroeid, het weer omdraaien duurt vaak langer, het volhouden kan lastig zijn als dingen minder goed lukken. Wanneer u zich een week somber voelt is het een teken dat er meer aan de hand is, het is u de week niet gelukt het gevoel te veranderen of het te verbeteren. het is belangrijk te weten waar de grens zit tussen somber en een dip en een depressie om niet te laat te komen met uw actie.

Gevolgen

Van een depressie kunt u restverschijnselen overhouden zoals u somberder voelen als voor de depressie of zaken minder goed aankunnen. Met deze restverschijnsel moet u leren leven en een balans in vinden om er zo goed mogelijk mee overweg te kunnen. Veel personen houden ook last van suïcidale gedachten, deze gedachten komen aan de hand van het herstel minder voor, maar blijven aanwezig.

Sombere gedachten kunnen zorgen voor een depressie. De gedachten moeten dan minimaal 3 maanden somber zijn.Door sombergedachten kan een persoon zich vaak moeilijker concentreren, een persoon voelt zich vaak leeg, nutteloos of schuldig. Door de somberheid krijgt een persoon vaak veel minder eetlust en valt hierdoor veel af.Doordat een persoon somber is gaat het vaker liggen op bed of blijft langer liggen en een persoon komt vaak minder buiten en doet vaak minder boodschappen.De persoon krijgt door de gedachten vaak minder nachtrust en deze houden de persoon vaak wakker. Dit veranderd wanneer de zorgen zijn opgelost

Somberheid kan ervoor zorgen dat een persoon een depressie oploopt. Een depressie kan zorgen voor meer gedachten, signalen en een persoon heeft veel meer moeite met activiteiten en een dagstructuur. Het komen tot dingen is vaak erg moeilijk.Wanneer iemand zich somber voelt kan een persoon zich meer gaan afsluiten voor andere personen of meer gaan vermijden. De somberheid kan blijven hangen waardoor een persoon minder contacten heeft omdat de persoon zich niet goed voelt en hierdoor in een sociaal isolement komen. Een persoon die somber is denkt vaak negatiever over dingen waar het normaal positief op reageert.

De somberheid heeft invloed op het dagelijks leven en een persoon kan meer gaan hangen of minder tot een actie komen. De persoon kan meer in gedachten zijn en een negatieve stemming hebben.Het kan zijn dat een persoon het als een bui ervaart, het is niet zo erg , ach het valt wel mee. Een somber gevoel is meer dan alleen het somber voelen, het heeft veel te maken met gedachten die niet verwerkt zijn, die vastzittende gedachten zijn geworden, vaak gaan deze over negatieve situaties die een persoon heeft meegemaakt.

Door somberheid kan een persoon in een dip zitten, door de dip kan een persoon een verminderd eetlust hebben en hierdoor minder gaan eten. Een persoon kan in korte tijd veel afvallen.Wanneer iemand somber is gaat het vaak minder bewegen en is de persoon minder actief, dit zorgt ervoor dat een persoon meer gaat zitten of liggen, hierdoor voelt een persoon zich vaak meer naar. Als een persoon een dag niks heeft gedaan kan het zich hier meer druk omgaan maken.

Plan

Wanneer voelt u zich somber of depressief? Hoe vaak is dit in de week? Heeft u vaker last van stemmingswisselingen? Noteer de gevoelens en stemmingen in het 4b schema of trigger schema. Door de trigger te herkennen kunt u deze verminderen door er extra op te letten, hoe vaker u merk dat de gedachten op komen hoe beter u de trigger onder de knie krijgt.

Heeft u last van veel stress, onrust en blijft deze een gehele tijd hangen? Heeft u minder zin iets te doen? Voelt alles zwaar aan en als een last? Wilt u van alles maar komt u nergens toe? Slaapt u minder goed? Heeft u slaapproblematiek? Heeft u meer last van vermoeidheid? Slaat u zaken over omdat u er niet de energie voor hebt? Heeft u meer eetbuien of juist geen zin om te eten? Bent u hierdoor veel aangekomen of juist afgevallen? Is het lastiger om besluiten te nemen? Vermijd u plaatsen of personen?

Bent u meer negatief gestemd? Heeft u vaker negatieve gedachten? Piekert u meer of overdenkt u dingen? Heeft u deze week vaak gedacht, ach, het maakt niks meer uit? Kunt u zich minder goed concentreren en op minder goed dingen opslaan in uw geheugen? Vergeet u vaker dingen? Heeft u de afgelopen week nagedacht voor, dat u het leven niet meer ziet zitten en hier iets aan wilt doen?

Bent u de laatste tijd somber gestemd? Heeft u negatieve gedachten? Heeft een vol hoofd met gedachten of juist leeg en niet kunnen denken? Zit alles tegen en heeft u weinig positiefs ? Voelt u zich meer schuldig over gebeurtenissen? Heeft u het gevoel dat u er niet toe doet, voelt u zicht meer waardeloos? Heeft u last van stemmingswisselingen, kan u op het ene moment veel huilen en op het andere moment is dit onmogelijk? Bent u gevoeliger voor geluid, geuren, smaken?

Hoeveel last heeft u van de sombere gedachten? Hoe vaak in de week heeft u de gedachten? Wat is de oorzaak van de gedachten? wat is het gevolg van de gedachten voor het dagelijks leven? Hoe kunt u de gedachten meer afleiden en wat heeft u hiervoor nodig? Houd dagelijks een dagboek bij met de gedachten en de ernst hiervan om een duidelijk beeld te krijgen van de gedachten en een mogelijke aanpak. Schrijf oplossingen op en zet erbij hoe goed ze hebben geholpen.

Wat maakt u somber? Hoeveel last heeft u ervan? Hoe vaak komt het voor? Heeft u naast somber andere signalen van een depressie? Heeft u de situatie verwerkt? het is belangrijk een beeld te krijgen van wat u somber maakt en waar u staat, het is belangrijk om een depressie te kunnen uitsluiten, het is belangrijk om duidelijk te hebben hoe het komt zodat u stappen kunt zetten het aan te pakken. Wacht niet te lang met hulp inschakelen.

Hoe is het verloop naar somber? Wat zijn dingen waar aan u het kunt erkennen? Wat zijn gedachten die meer bezig houden? Maak een signaleringsplan hoe u in een fase somber terecht komt, gebruik de fase wind storm tornado en orkaan om het duidelijk op te schrijven zodat u weet hoe u kunt handelen als het gevoel meer opspeelt. Wanneer u op tijd in actie komt hoeft het niet te blijven hangen en kunt u veel voorkomen. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van vorige momenten en hiervan leren.

Somberheid kan worden veranderd door er iets positiefs tegen over te zetten, de gedachten positief te stimuleren. Het positief blijven kijken naar mogelijkheden houd u gemotiveerd het aan te pakken en door te zetten. het maken van doelen is belangrijk in de aanpak om stappen te kunnen zetten. Schrijf het op in het positief dagboek.

Wat zijn dingen waar u vrolijk en blij van word? Wat zijn activiteiten die u kunt gaan doen? Het is belangrijk te weten wat kan helpen aan activiteiten in welke fase van somberheid wind storm tornado en orkaan om de juiste afleiding zoeken mogelijk te maken. Soms kan het helpen muziek op te zetten en mee te zingen een andere keer is het wandelen in de natuur een betere mogelijkheid. Probeer 5 minuten gekke bekken te trekken.Praat over uw gevoel met lotgenoten of een ervaringsdeskundige, ze kunnen u tip en adviezen geven om de problematiek meer te begrijpen zodat u het kunt aanpakken.

Het praten over de somberheid kan helpen het anders te gaan bekijken en voor een deel te verwerken.het is belangrijk te blijven letten op de voeding en dat u voldoende binnen krijgt. Het is belangrijk een balans te hebben in gezonde voeding en niet uw emoties weg te gaan eten met chips. Kies voor gezonde alternatieven zoals het eten van een brood. Door te weinig eten kunt u somberheid in stand houden.Het is belangrijk te blijven bewegen ook al voelt u zich somber, het naar buiten gaan en een frisse neus halen kan soms wonderen doen. Het lopen en het bewegen kunnen gedachten veranderen, waardoor u meer rust heeft als u weer thuis komt.

Houd een vaste dagstructuur aan en plan zoveel mogelijk de dag met activiteiten. Plan activiteiten van actief naar wat rustiger naar actief op zo houd u de activiteiten langer vol. Vink de gedane activiteiten af dit motiveert extra. Praat zoveel mogelijk de zorgen van u af en vraag hulp voor problematiek op te lossen. Door u hart op tijd te luchten voorkomt u grotere problematiek.

Slaap meer om de vermoeidheid er uit te slapen en bij te komen, let hierbij wel op dag u minimaal 12 uur per dag wakker bent en dat er een ritme blijft. Meer rust kan helpen gedachten meer los te laten en weer meer fit op te staan. Van de gedachten is het vaak lastig te slapen, wees actief overdag en neem een vast moment voor yoga oefeningen door hier meer balans in te krijgen krijgt u meer rust in het hoofd en lukt het beter te slapen en verminderd het piekeren. Vraag op tijd om hulp wanneer de nachtrust steeds korter word en dit even aan houd.

Ga elke dag minimaal 15 minuten wandelen om het hoofd leeg te maken en om stress klachten te verminderen. Start dagelijks met 15 minuten ademhalingsoefeningen en yoga, hierdoor neemt de somberheid af. Afleiding zoeken wanneer gedachten meer opkomen of meer vast houden. Kijk naar dingen die u leuk vind te doen en plan deze in op een aparte lijst van de code wind storm tornado en orkaan. De gedachten veranderen door erover te schrijven, dat helpt om gevoelens te begrijpen en oplossingen te vinden. Afleiding zoeken door te gaan lezen, gamen, winkelen, in de zon zitten of door muziek op te zetten.

Neem even een time-out moment voor u zelf en zet alles even op een rijtje. Bedenk iets leuks om te gaan doen en ga dit direct doen verwendag met sauna of doe gewoon even helemaal niks. Begin gewoon ergens en doe het rustig en met volle aandacht. Al is het was opvouwen. Als uw gedachten afdwalen, haal u ze er weer bij. Probeer het elke keer opnieuw, hiervoor kunt u ook muziek gebruik dor het lied steeds mee te blijven zingen in gedachten door de gedachten geconcentreerd te laten luisteren.

Probeer gedachten te veranderen in zaken die goed gaan en wees hier trots op, maak kleine doelen om deze positieve punten ui te bereiden en meer positief te gaan kijken en voelen. Leer genieten van de kleine dingen van het leven, stel hierbij niet te hoge eisen aan u zelf en leer grenzen duidelijk aan te geven. Neem de tijd om dingen te verwerken, dit gaat niet van de een op de andere dag en heeft tijd nodig. Laat de emoties en gevoel voor wat het is en probeer positief te kijken naar mogelijkheden. Start elke dag opnieuw met proberen, wanneer het een dag niet lukt, pech, morgen weer een nieuwe kans.

Somberheid kan komen door een situatie die u heeft meegemaakt. Het is belangrijk het goed in de gaten te houden en wat het verder nog meer met u doet. Somberheid kan een eerste fase zijn van een depressie die u moet voorkomen, schakel op tijd hulp in.Om minder somber te voelen is het belangrijk stappen te maken met doelen en plannen om meer in de toekomst positief bezig te zijn.

Vandaag gaat het minder maar morgen zij er nieuwe kansen ook volgende maand zijn er nog kansen, blijf niet in het gevoel hangen en begin met plannen en uitvoeren.Wat maakt u gelukkig? Wat zijn kleine dingen die u blij of vrolijk maken? Deze dingen kunnen helpen uw stemming te veranderen en minder somber te voelen. De dingen waar u blij en vrolijk van word kunnen meer invloed hebben op een dag, wanneer u het vaak toepast.Wanneer u somber bent is het belangrijk alles wat u meer somber maakt even te laten liggen, wanneer het nieuws veel invloed heeft op het gevoel beperk het dan zoveel mogelijk, bouw het weer langzaam op als het beter gaat.