Wat is het?

Hulpverleners geven vaak aan sommige mensen van … kunnen dit niet. Het is een negatieve manier van denken over personen met mentale problematiek die hulp vragen bij de problematiek om er van te herstellen. Een hulpverlener heeft zo vaak een heel ander beeld dan de persoon. Het is het vergelijken met andere, die is beter of dat kan jij beter. Mentale problematiek is voor iedereen anders en ervaart het anders, het vergelijken is ongepast.

Herkennen

Sommige mensen kunnen dat niet, een persoon met mentale problematiek in een opname is logisch dat bepaalde dingen niet meer lukken en niet meer vanzelf gaan. Het is niet voor niks dat een persoon is opgenomen voor mentale problematiek. Sommige mensen kunnen het niet begrijpen, wanneer een persoon meer een vol hoofd heeft, veel gedachten of gedachten stromen, hoge signalen, is het logisch dat er minder concentratie is, het geheugen slaat minder op. De personen kunnen ook zwakbegaafd zijn.

Sommige mensen kunnen niet opruimen, een persoon zit vaak met de gedachten ergens anders, het heeft geen grip op dingen die moeten, vind het voor nu minder belangrijk. Een persoon heeft regelmatig een negatieve stemming. Het niet kunnen is iets anders dan niet willen en niet lukken. Sommige mensen kunnen geen boodschappen doen, dit geeft al aan dat er meer hulp nodig is, het samen doen van boodschappen en begeleiden waar nodig is. De persoon leren het zelfstandig weer te kunnen. Het niet kunnen doen van boodschappen, kan redenen hebben van een slechte dag, het ervaren van veel signalen.

Sommige mensen zijn liever alleen, is het accepteren dan een persoon veel alleen is. Een persoon is niet graag alleen en het kan veel redenen hebben waarom de persoon nu meer allen is. Het kan zijn uit angst, vermijden, niet durven. Een persoon alleen zegt al genoeg over de problematiek, de persoon sluit zich af van de samenleving. Sommige mensen helpt het niet te reageren, het niet reageren geeft geen blijk dat het word begrepen, er komen geen vragen, geen opmerking, een persoon kan net zo goed tegen de muur praten. Het geen geen hulp of iets hoe een persoon het anders kan zien. Het kan uit onbegrip voor de situatie zijn. Als reageren niet helpt is er een communicatiestoornis.

Bij sommige mensen helpen koetjes kalfjes gesprekken door begeleiders. Het praten over dagelijkse dingen kan voor personen helpen, het kan even rust geven, maar het is niet gericht op een herstel. Het kan voor 1 of 2x leuk zijn, maar er moet ook serieus gepraat worden, alle gesprekken zijn koetjes kalfjes.

Behandelen

De bovenstaande zinnen geven aan dat er geen begrip is voor de persoon met problematiek, het niet kunnen en niet uitvoeren word gezien en gemeld maar niet dat de persoon het nu niet lukt en dat de persoon er me bezig is. Het negatieve ligt de nadruk op terwijl het niet gemeld hoeft te worden. Wanneer hulpverleners het aangeven is het zeer naar voor de persoon om te horen, de persoon kan gelijk in de aanval gaan en het opnemen voor de personen. Een ander persoon kan er nog uren over blijven denken en zich blijven vergelijken met de personen die zijn bedoelt.

Doordat begeleider kijken naar de sommige mens word de persoon niet gezien, gehoord en begrepen en vergeleken met een andere persoon. De persoon is uniek en 1 persoon en alle problematiek binnen mentale gezondheid is niet hetzelfde te behandelen aan te pakken, hiervoor is het nodig persoonsgericht te werk te gaan.

Gevolgen

Wanneer een persoon regelmatig boven staande van 2 hoort, krijgt een persoon een verdraaid beeld van personen op de afdeling en wat zijn kunnen. Het is negatief om zo te praten over andere, het doen lijken of de persoon beter is dan de rest die het niet kan, niet lukt, nog niet zover is. Sommige mensen komt minderwaardig over, de persoon weet meer kan meer is beter. Het vergelijken met diagnose, met het gedrag, gevoel, emoties of welke reden dan ook is niet gepast, niet elke geschiedenis is hetzelfde, niet elke persoon heeft dezelfde diagnose en hetzelfde verloop.

Begeleiders verschuilen zich achter sommige mensen, waardoor er niet word gekeken naar de persoon en de persoonlijke behoefte van manier van een gesprek of vorm van hulp. Hierdoor word de juiste problematiek van de persoon te weinig belicht en worden signalen minder opgepakt, begrepen en aangepakt. Begeleiders komen vaak terug op ja maar toen in een gesprek. De persoon legt een probleem uit, ja maar toen wou je dit ook niet, dus waarom… Hier word ook het juiste probleem minder begrepen en terug gepakt op een moment eerder wat niks met het probleem van nu te maken heeft.

De laatste dagen hoor ik sommige mensen zeggen dat er hier niks te doen is en het erg saai is. Niks doen betekend verveling. Verveling betekend piekeren. Piekeren en malen meer kans depressie. Door corona vallen veel dingen weg en uit. De persoon heeft hier een probleem een juiste dagindeling te maken en zichzelf bezig te houden. Door begeleiders word niet gestimuleerd om iets te zoeken tegen de verveling om het probleem direct nu aan te pakken. Dit probleem is er ook zonder corona, het is de meest gehoorde klacht binnen mentale gezondheidszorg.

Plan

Sommige mensen kunnen dat niet, is geen begrip voor de situatie van de persoon. Het niet kunnen is door middel van leren, gesprekken en therapie te verbeteren. Het is het minderwaardig maken van een persoon. Zorg voor positieve motivatie en stimulatie van de persoon om het samen weer aan te pakken en door te zetten. Onderzoek waarom het niet lukt, wat er aan de hand is, welke hulp gepast kan zijn.

Sommige mensen kunnen het niet begrijpen, zorg ervoor dat het makkelijk is opgeschreven, met pictogrammen, duidelijk en overzichtelijk in een overzicht, leg het vele keren uit en heb geduld, het is geen onwil van de persoon. Kijk naar mogelijkheden die wel kunnen, geef positieve energie. Sommige mensen kunnen geen boodschappen doen, het samen doen van boodschappen is een mogelijkheid zowel in de winkel als online. het probleem moet verder onderzocht worden wat de oorzaak is zodat het beter kan worden aangepakt, want het is niet alleen bij boodschappen doen, maar waarschijnlijk bij elke winkel. Het kan een persoon demotiveren. De hulp kan op verschillende gebieden liggen ook op zeer kleine dingen.

Sommige mensen zijn liever alleen, het motiveren om dingen in een groep te doen, er positieve momenten van maken, het leuk en gezellig hebben. In groepsverband, iets gaan doen van spot, creatief. Alleen zijn moet worden onderzocht want het is tegen natuurlijk. Daarna moet het worden aangepakt, een persoon voelt zich eenzaam en alleen en heeft meer kans op een depressie.

Sommige mensen helpt het niet te reageren, het niet reageren kan helpen voor sommige personen, maar voor de meerderheid geld dit niet, die willen graag een gewoon gesprek waarmee ze verder kunnen, het duidelijk maken en een reactie terug. Het is belangrijk een positief gesprek te hebben en waar de persoon meer verder kan, de persoon heeft positieve ervaringen nodig.

Bij sommige mensen helpen koetjes kalfjes gesprekken door begeleiders. De gesprekken zouden moeten worden aangepast aan de hand hoe het met de persoon gaat de ene dag heeft een persoon meer een motiverend gesprek nodig de andere keer een luistert oor, dan een gesprek voor meer positiviteit. Het zo afhankelijk van het moment moeten zijn.