Spanning loopt weer op van CPTSS. Daar gaan we. Op naar een etentje waar veel bekenden zijn die er vanaf weten. Zal iemand er naar vragen deze keer?

Wat is het

Met CPTSS is er in het dagelijks leven veel spanning, stress. Kleine dingen zoals een etentje kunnen door de persoon anders worden gezien, het er na toeleven kan heel anders zijn, de persoon kan veel zorgen maken, alles afwegen, de gevaren bekijken. Hierdoor word het al een andere aanloop naar het moment. De onzekerheid dat een persoon niet weet of de andere iets gaan vragen kan zorgen voor nog meer spanning bovenop de dagelijkse spanning.

herkennen

De spanning loopt op door zorgen die u zich maakt over de bekende die u gaat ontmoeten tijdens het etentje. Het etentje is later en u weet niet wat de personen gaan zeggen, het is onzeker of ze het erover gaan hebben of niet en wat dit dan met u doet. Als de personen ervan afweten kan er een gesprek over zijn, het is uw wil of dat gebeurt, het is geen verplichting.

Spanning voor een gesprek. Het kan raar zijn in sommige momenten om geen gesprek te voeren, wanneer er net iets is gebeurt en het blijft stil aan tafel word het onderwerp verzwegen, dit kan een druk geven die niet prettig voelt. Het hebben en onderhouden van contracten kan lastig zijn bij CPTSS, dit geeft al spanning om naar het etentje toe te gaan, zal het wel goed gaan?

Spanning voor het onbekende. Het is een moment waarin u mensen gaat ontmoeten, het is niet leuk of gezellig als het over een onderwerp gaat waar u liever niet over wilt praten. Het is onbekend of het gevraagd word of niet hierdoor maakt u zich zorgen voor iets wat u nog niet weet. De gedachten kunnen in uiterste gaan denken.

Spanning voor uitingen. Hoe een ander persoon reageert kunt u niet van te voren zeggen, het kan lastig zijn als u overvallen word door een vraag of een opmerking. Het is belangrijk te bedenken wat u zou kunnen doen als er een opmerking komt, hoe u zou kunnen reageren, het wil niet zeggen dat de persoon ook zo reageert.

Spanning voor hoe te reageren. Hoe u kunt reageren is door uitleg te geven aan het onderwerp, aan te geven dat u er niet over wilt hebben, er duidelijk over te zijn. Omdat een ander er naar vraagt wil niet zeggen dat er gelijk een gesprek over moet zijn,. Bedenk wat voor u knelpunten kunnen zijn en hoe dit kunt aanpakken als er na gevraagd word, u voorbereiden kan hierbij helpen.

behandelen

Wanneer de andere personen ervan weten kunt u open zijn over het onderwerp, het kan makkelijker praten omdat de andere ervan weten en het niet de eerste keer is dat erover gesproken word. vaak is er geen hele tekst en uitleg nodig en zijn enkele woorden genoeg om daarna over te gaan op een ander onderwerp. Wanneer er begrip is voor de situatie kunt u erop in gaan, wanneer de personen minder begrip hebben kunt u een kort antwoord geven uit beleefdheid en proberen het onderwerp te draaien.

Wat maakt het bij u los als er wel over word gesproken? Waarom is het zo? Het is belangrijk het positief te zien, het is een leuke avond met bekende en lekker eten, dat iemand iets kan vragen of een nare opmerking heeft is bijzaak. Het is belangrijk de zorgen los te laten en op een leuke manier toe te leven naar het moment.

gevolgen

Het blijven nadenken over het etentje kan zorgen voor negatieve gedachten, voor meer angsten. Het is belangrijk om te stoppen met nadenken erover, de gedachten aan een leuk moment moeten leuk zijn, het moet goed voelen, u druk maken over iets wat u niet weet gaat u nu niet helpen. Het vele nadenken kan zorgen voor meer druk in het hoofd en hoofdpijnen, van de spanning kunt u lichamelijke problematiek krijgen.

Door de spanning kan een persoon veel meer gaan piekeren, het overdenken van wat de persoon gaat zeggen kan zorgen dat u veel meer gaat nadenken omdat u de situatie wilt mijden of om dat u niet zeker genoeg bent van u zelf om het gesprek aan te gaan. het kan zorgen voor meer onzekerheid en twijfel, waardoor het gesprek moeilijker kan verlopen.

Door de zorgen van een week ervoor kan het zijn dat u minder goed kan slapen, u kijkt er niet naar uit om naar het etentje te gaan, u ziet er erg tegen op. Met CPTSS kan dit zorgen voor meer onrust en stress, voor meer gedachten, meer signalen. Hierdoor kunt u meer prikkelbaar zijn de dag van het etentje, hierdoor kunnen dingen harder binnenkomen.

Door de spanning kan een persoon erg nerveus zijn en onzeker voor het gesprek, hierdoor kan een persoon soms moeilijker uit zijn of haar woorden komen, het voelt niet geheel goed om er heen te gaan, de vraag is een groot punt, het onderwerp is een groot punt, dit punt houd vast en houd de gedachten zoals ze zijn, hierdoor kan het meer fijn voelen op de dag.

plan

Heeft u een antwoord als ze er na vragen? Wat doet het met u als het word gevraagd? Waarom zou er geen gesprek over mogelijk zijn op een ander moment? Als ze er al van af weten hoe erg kan het dan nog zijn? Wat maakt het dat het naar is? Wanneer er na gevraagd word geef duidelijk uw grenzen aan waar u het niet over wil hebben en dat het geen gepast moment is om het tijdens dit etentje over te hebben. Geef aan dat u er over wilt praten maar op een ander moment.

Zoek de rust om de gedachten even te laten voor wat het is, start met afleiding zoeken en een ontspanningsoefening om de gedachten meer rust te geven. Het blijven nadenken over de gebeurtenis kan zorgen voor meer piekeren. Praat de gedachten en gevoelens van u af, uit ze en zorg dat het onderwerp goed voelt. Schrijf erover in een dagboek wat u bezig houd of sport de gedachten eruit door te gaan fietsen.

Wat zou voor u een ideale situatie zijn? Hoe kunt u het gesprek omdraaien? Wat zijn dingen die kunnen helpen? Wat is ervoor nodig om de situatie ideaal te krijgen? Bedenk hoe u het gaat aanpakken en maak een plan. Wanneer u er zeker van bent dat het gaat helpen en werken voor u kent u meer zelfverzekerd en kunt het meer weren of reageren.

In welke fase zit u? Wat staat er op het signaleringsplan wat u moet gaan doen? Heeft u de signalen herkent zoals ze omschreven zijn? Om de spanning minder hoog te laten oplopen is het belangrijk direct te starten met het plan en de activiteiten die nodig zijn om het te verlichten en veranderen te starten. Het plan kan helpen om duidelijk te krijgen in de spanning. Leer met vorige momenten om te leren van de spanning om het een andere keer anders aan te pakken.

Wat kunt u op het moment van het etentje doen als u veel spanning ervaart? Wat zijn mogelijkheden buiten het etentje verlaten? Het kan helpen om iets te friemelen mee te nemen iets wat u in uw handen heeft en mee beweegt zoals een stress bal of een fidget. Het kan helpen om even te bewegen en een stukje te lopen. Het geef meer zekerheid als u weet wat u kunt doen op het moment, u weet wat te doen en hierdoor is de kans kleiner dat het gebeurt, en anders bent u voorbereid.