Spreekangst

Wat is het

Spreekangst is angst om uzelf te uiten of iets hard op te zeggen. De personen zijn vaak bang voor de reactie van een ander. Het niet kunnen uiten kan voor veel mentale problematiek zorgen en de persoon voelt zich vaak niet gehoord en begrepen. Spreekangst kan zijn dat het is aangesproken en een persoon meer verlegen is of zich moeilijke kan uiten. Het kan ook zijn dat het door nare gebeurtenissen moeilijker is om zichzelf te uiten of te spreken.Spreekangst word vaak ook vergeleken met faalangst.

Spreekangst kan worden veroorzaak door nare gebeurtenissen. de nare gebeurtenis veranderd het gevoel van een persoon. Het kan ook een vorm van faalangst zijn. Spreekangst kan iedereen krijgen. Black-out Een persoon kan een black-out krijgen en de gedachten gaan op slot. Hierdoor kan een persoon zich niet uiten. De persoon krijgt het benauwd, warm/opvliegers. Trillen/blozen

Door de angst word een persoon erg onzeker en heeft te weinig zelfvertrouwen en een verlaagt zelfbeeld. Persoon heeft vaak minder sociale contacten. De persoon word vaak gezien als verlegen. Vermijd vaak contact of plekken. De persoon stelt zelden vragen of begint het gesprek. Is nerveus en onzeker. Weet zich moeilijk een houding te geven. Kan stotteren of moeilijk uit de woorden komen. De persoon gaat vaak niet naar drukke plekken als festivals om niet het contact te hoeven aangaan.

Een trauma aan een nare herinnering bijvoorbeeld pesten op school kan op latere leeftijd ervoor zorgen dat een persoon moeilijk praat voor een groep of moeilijker het gesprek aangaat. Kriebels in hun buik, zweterige handpalmen. Kloppende knieën, tranende ogen. Leerachtige tong, droge mond. Wilde hartslag, geheugenstoornissen, mentale verwardheid. De angst zorgt voor meer spanning op de spieren waardoor er vaker pijnklachten zijn. Spieren gaan sneller vastzitten. Spreekangst kan zorgen voor veel stress

behandeling

Het behandelen van spreekangst is het leren omgaan met de angst en het verbeteren van het uiten. De mentale gezondheidszorg doet hier vaak te weinig mee. Het is een kwestie van dagelijks veel oefenen om het meer normaal te krijgen om weer vaker te praten en het gesprek aan te gaan.

Cursus zelfvertrouwen, Cursus omgaan met spreekangst, Cursus omgaan met angsten

Sport Vechtsporten, actieve sport alleen, Groepssporten

Faalangst training of werken aan faal angst heeft vaak een goed resultaat bij spreekangst

Bereid zoveel mogelijk gesprekken voor zodat u zeker van bent hoe het overkomt en u een duidelijk verhaal heeft.In de mentale gezondheidszorg is er weinig oog voor personen die zich moeilijker of niet kunnen uiten. Een persoon die rustig is krijgt vak minder hulp dan een persoon die drukt is. Probeer te denken in wat wel goed gaat en wat wel lukt. Er zijn kleine delen die wel lukken, soms lukt het ook niet een verhaal te vertellen en blijft het bij kleine stukjes. Elke dag heeft nieuwe kansen voor een nieuwe start om het te verbeteren. Het is belangrijk om meer zelfvertrouwen te krijgen, om u beter te kunnen uiten. Kijk hoe u het gesprek er een beetje over kan laten gaan, zodat u een klein beetje verteld.

Gevolgen

het opkroppen van gevoelens en emoties kan zorgen dat een persoon vaker somber of depressie is. De spreekangst zorgt voor veel mentale problematiek om meerdere gebieden. Spreekangst kan zorgen voor lichamelijke pijnklachten. Het gedrag van de persoon kan veranderen omdat de persoon minder vaak zichzelf uit of praat over gevoelens. De persoon krijgt vaker stemmingswisselingen of extreem gedrag. Omgaan met …. De persoon moet leren om te gaan met de angst en het een plek te geven voor het weer makkelijker kan gaan leren uiten

Zwijgen is het nieuwe normaal. De gevolgen kunnen zijn dat een persoon niet meer gaat praten en de angst steeds meer toe neemt. De persoon zal voor “altijd” zwijgen. Om angst gevoelens te voorkomen worden meer plekken gemeden. Hierdoor is er een grotere kans op een sociaal isolement. Het het gevoel niet te kunnen of mogen spreken kan een persoon zeer onzeker worden en niet meer weten wat het moet. Dit kan verward overkomen.

De persoon denkt te lang na over een antwoord waardoor deze niet meer kan reageren op de vraag. De vraag is al diverse keren in een molen door het hoofd gegaan met daarbij de gedachten die er aan linken, waardoor er geen duidelijk antwoord meer kan worden gegeven. Het gevoel van machteloosheid omdat het niet gaat zoals u graag zou willen zien. Opgejaagd gevoel

Plan

Wat maakt u onzeker? Waarom lukt het niet makkelijk zaken uit te spreken? Wat kunt u doen om de angst te negeren of aan te pakken? wat kan u helpen om beter u zelf te uiten? Houd dagelijks een dagboek bij met dingen die u opvallen, dwars zitten of vragen die u heeft. Vraag hulp bij een deskundige om u beter te leren uiten.

Het uiten bij spreekangst is erg moeilijk. Schrijf zoveel mogelijk op en mail het door of stuur het op om uw woord tot gehoord te laten hebben. bedenk andere mogelijkheden die u nu tijdelijk kan toepassen om het contact en oplossingen goed te laten verlopen. De aanpak van de spreekangst is zeer belangrijk

Sporten kan veel emoties en gevoelens weg nemen maar het kan u ook helpen meer vertrouwen te krijgen in uw zelf om u vaker te uiten in woorden. Hierdoor krijgt een betere balans in gevoel emoties, gedrag en uitingen. Helpende gedachten Wat kunnen gedachten zijn die u kunnen helpen om het nu juist wel te zeggen en aan te geven? Wat is uw grote voorbeeld? Wat is er zo goed? Hoe kunt u zo worden en wat heeft u daarvoor nodig? Deze gedachten kunnen een grote steun zijn wanneer het lastiger is om te praten. De gedachten motiveren u naar een sterk persoon.

In sommige situatie kan het lastig zijn u goed te verwoorden of iets te zeggen. vaak heeft dit maken met een onzeker moment of minder zelfvertrouwen op het moment. De persoon krijgt een soort black-out en kan niks meer zeggen. Praten kan voor de een heel makkelijk zijn terwijl het voor de ander elke keer een nieuwe uitdaging is om iets te vragen of iets te zeggen. Probeer het dagelijks te oefenen voor een spiegel en te praten tegen u zelf of tegen andere. dit neemt het gevoel van onzekerheid af en geeft meer zelfvertrouwen om vaker te praten.

Alles kan worden gezegd het is niet nodig bang te zijn voor iets wat u zegt. Het is aan de ander hoe hij omgaat met het gene dat u zegt. Voorkom dat u steeds minder gaat praten en alles opkropt dit geeft meer problematiek. Neem voor het gesprek even de tijd het gesprek te beginnen, neem even diep adem en denk na wat u wilt zeggen en begin dan pas met praten. Vind een manier om het rustig voor u zelf te houden in een gesprek bijvoorbeeld door de hand op uw bui te leggen en uw ademhaling in balans te houden.

Het is belangrijk te werken aan het zelfvertrouwen en meer te gaan durven. Door meer op te komen voor uzelf ervaart u vaak minder signalen. Het zelfvertrouwen vergroten kan door sporten, praten een cursus. Wat zijn mogelijkheden die u kunt gaan doen om afleiding zoeken mogelijk te maken en die u rust geven? Wat zijn activiteiten die u kunt gaan doen ik storm angst, welke in tornado angst? Wat kan u nog in orkaan? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van de angst en hier dagelijks mee bezig te zijn.

Zet kleine stappen om de angst aan te pakken en bouw het op naar steeds langer op dezelfde plek, start bijvoorbeeld met 5 minuten en bouw dit langzaam op tot 10 minuten. Kijk hoe het verloopt en evalueer om mogelijkheden te veranderen en te kijken naar verbeteringen. Hoe meer kleine stappen lukken hoe dichterbij u 1 grote stap vooruit bent.

Het zoeken van hulp voor de aanpak van de angst is niet alleen hulp van een hulpverlener, deze is er vaak 1x per week waardoor u de andere dagen zelf moet leren omgaan met de angsten. Het zoeken van hulp is meer als alleen een hulpverlener. Door het volgen van een cursus kunt u uw zelfvertrouwen vergroten, het maakt u meer weerbaar, het kan helpen om de angsten beter onder controle te houden. Het actief sporten kan u leren de angsten meer te uiten in de sport, waardoor de spanning afneemt en u in het dagelijks leven minder angsten ervaart.