Stappenplan

Wat is het

De aanpak van de problematiek in 5 simpele stappen die u voor veel problematiek kunt gebruiken om meer duidelijkheid te krijgen van het probleem en te weten hoe u het kunt aanpakken. De stappen kunnen u helpen om een goed beeld te krijgen van de situatie en van de gevolgen. Problematiek aanpakken kan op verschillende manieren.

Aan de hand van 5 stappen kunt u leren om een vaste volgorde te hebben in de aanpak van problematiek. Wanneer u met regelmaat de vaste stappen doorloopt en kijkt waar dingen anders kunnen, wat ervoor nodig is en hoe u gaat starten, kunt u veel problematiek al vroegtijdig herkennen en aanpakken.

De 5 stappen zijn: Stap 1: Wat is het Stap 2: Herkennen Stap 3: Behandelen Stap 4: gevolgen Stap 5: plan. Het is een vaste volgorde om problematiek beter te begrijpen en te onderzoeken, door te weten wat de gevolgen zijn van een gebeurtenis of situatie kunt u eerder in springen door de signalen te herkennen.

Bestaat het probleem uit meerdere problemen of is het 1 probleem? Waaruit bestaat de problematiek? Is het mentale problematiek, lichamelijk of financieel? Wat is het meest belangrijk om direct aan te pakken? Waaruit bestaat het probleem?

Maak een overzicht van punten die u wilt gaan aanpakken en geef hieraan een volgorde. Geef een duidelijke algemene omschrijving van de problematiek zoals u het nu ervaart. Geef hierbij aan wat de ongemakken zijn voor het dagelijks leven. Het opstellen van een plan voor mentale problematiek, kunt u het beste doen in meerdere dagen.

Herkennen

Hoe kunt u de problemen herkennen? Waaraan kunt u het herkennen? Waaraan kunnen andere het herkennen? Wat is het gevoel dat opkomt? Hoe kan het erger oplopen? Wat zijn dingen waaraan u de situatie kan herkennen hoe voelt het, beleeft u het? Het is belangrijk om het probleem te kunnen herkennen, te weten wat het verloop is, zodat u de juiste stappen kunt zetten om het te verminderen.

Hoe meer u ervan kunt herkennen en erkennen hoe meer problematiek u kunt voorkomen, hoe beter u het kunt uitleggen, hoe beter naasten kunnen reageren of helpen. Houd hiervoor een dagboek bij met overzichten van de problematiek, hoe vaak het voorkomt, hoe het voelt, wat dingen zijn waaraan u het kunt erkennen, bepaalde gedachten of beelden of een situatie.

Behandelen

Welke mogelijkheden zijn er om hulp te vragen bij hulpverlening of naasten? Welke mogelijkheden zijn er voor een behandeling of aanpak? Zijn er personen die u kunnen helpen? Waar kunt u terecht voor hulp? Kunt u het alleen oplossen of is er meer hulp nodig?

Het is belangrijk om een overzicht te hebben van alle mogelijkheden die u heeft om het aan te pakken, een aparte lijst met wie u kan helpen en wat ze voor u kunnen doen. Hierdoor behoud u het overzicht over de mogelijkheden. Maak een overzicht met 10 punten die kunnen zorgen voor meer ontspanning en hang deze op, op een vaste plek waar u regelmatig langs loopt. Houd een vaste volgorde aan van de aanpak van de problematiek.

Maak een signaleringsplan om meer duidelijkheid te krijgen in de verschillende fase die er zijn. Bedenk zoveel mogelijk oplossingen voor kleine problematiek zoals stress angst of paniek, bijvoorbeeld bij dingen zoeken door een vaste plek, opgeruimd in dozen. Hoe simpeler de oplossing hoe makkelijker u het vol kan houden.

Gevolgen

Wat zijn de gevolgen van de problematiek? Hoe kunt u de gevolgen herkennen? Wat zijn de lange termijn gevolgen voor volgend jaar of over 5 jaar? In hoeverre kan het u beperken in de mogelijkheden? Wat zijn de gevolgen voor de lange termijn? Hoe kunt u de gevolgen zoveel mogelijk voorkomen?

De gevolgen kunnen in het begin nog niet zo zichtbaar zijn, maar naar 1 jaar of langer kan het zijn dat de problematiek alleen maar groeit. Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben van de gevolgen van de problematiek zodat u weet wat u kunt verwachten. Denk hierbij ook aan de verschillende fase en de gevolgen van wind storm tornado en orkaan, schrijf op wat de fase voor u betekenen en waar aan u het kunt herkennen.

Lees op het internet over de diagnose, lees de ervaringen van andere, hierin staan veel situaties die ook voor u zouden kunnen voorkomen. Bedenk er een oplossing bij, u heeft er al eens over gedacht en mocht het gebeuren handelt u heel anders. Probeer alle tips uit en pas ze aan zodat ze voor u het beste werken. Leer van vorige momenten om dingen te verbeteren.

Plan

Hoe gaat u het probleem aanpakken? Welke stappen gaat u nemen? Wie kan u helpen? Waar kunt u terecht? Wat zijn de belangrijkste stappen die u moet gaan zetten? Wat word u plan van aanpak? Wat zijn belangrijke stappen die u nu gaat zetten? Hoe gaat u om met tegenslagen, een dag dat het minder gaat?

Maak een plan met de stappen die u gaat zetten en begin hier direct mee. Het is belangrijk een plan te hebben met punten die ook echt kunnen en mogelijk zijn. Zoek naar mogelijkheden van rust, afleiding zoeken en actief bezig zijn. Op dagen dat het minder gaat is het belangrijk vast te houden aan de structuur die u normaal heeft, kies voor een 1/2 tempo. Het bezig blijven veranderd na enige tijd het gevoel en de stemming.

Stappen

Welke stappen gaat u nu direct zetten? Welke stappen komen later? Hoe gaat u het aanpakken, hoe gaat u de vorderingen bijhouden? Hoe blijft u gemotiveerd om door te pakken, ook op moeilijke tijden?

Houd een overzicht bij van dingen die u gaat uitproberen, schrijf na het uit proberen of het heeft geholpen of niet. Maak een overzicht van alle dingen die wel helpen en een overzicht wat niet helpt en wat u ervaarde. Zo krijgt u een duidelijk beeld van mogelijkheden die in verschillende fase kunnen helpen, geef aan in welke fase het wel hielp en welke niet. Maak hiervoor gebruik van het signaleringsplan wat voor alle soorten problematiek meer duidelijkheid kan geven.

Doelen

Is het realistisch? Heeft u een doel? Binnen hoeveel tijd kunt u het doel bereiken? Wat moet u ervoor over hebben? Wat zou er voor u veranderen? Heeft u dit ervoor over om het doel te behalen?

Denk hierbij niet in het perfecte plaatje, het moment dat alles weg is, opgelost is, er zijn heel wat stappen te gaan, misschien is het problematiek wat niet meer geheel oplost. Maak van het gene wat u wilt bereiken een doel die u binnen een paar weken of maanden kan bereiken, werk in kleine stapjes. Houd de vooruitgang van het doel bij met een meter met vakken die u inkleurt of schrijf het in het positief dagboek. Het dagboek kunt u als steun gebruiken op moeilijke momenten.

Aanpassen

Hoe goed heeft het voor u geholpen? Heeft het, het gewenste effect? Zou er een aanpassing moeten komen?

Het is belangrijk om met vorige momenten terug te kijken naar de uitvoering en het te evalueren en te kijken wat er goed en minder goed waren, wat de gevolgen waren en hoe u het in de toekomst anders zou doen en waar u op zou kunnen letten. Hoe vaker u terug kijkt en hoe meer u ervan leert, hoe meer problematiek u herkent en kan voorkomen of weet aan te pakken.