Start met oefeningen

De oefening begint thuis met het aanleren om het te kunnen gebruiken op straat.Wat kan helpen het de volgende keer anders aan te pakken? Wanneer een persoon een bui heeft, is het last te handelen hierin, door na de bui terug te kijken op de bui (vorige momenten) en te kijken waar het niet goed ging, kunt u deze verbeteren en aanpassen voor een betere oplossing, om minder buien te hebben en het eerder te erkennen. Maak overzichten en schema’s en houd deze bij om de problematiek goed in kaart te brengen en te kijken waar de knelpunten liggen om deze te gaan aanpakken.

het is belangrijk terug te kijken naar vorige momenten van signalen om ze eerder aan te kunnen pakken. Door de signalen kan de rust verdwijnen waardoor een persoon geen rust ervaart op een dag en hierdoor steeds hoger in orkaan komt. De vorige momenten zijn ervoor om hiervan te leren, ze te begrijpen en te weten wat u moet doen in wind storm tornado en orkaan.

Zorg voor een positief dagboek met leuke momenten die die week heeft ervaren of van zinnen die u heeft gehoord. Probeer zo positief mogelijk te blijven denken hoe moeilijk het ook is. Het positief dagboek kan een steun zijn in een moeilijke tijd. Probeer elke dag te blijven lachen het is gezond, maakt blij en vrolijk. Het is niet nodig u te bewijzen voor anderen. Doe gewoon wat uzelf goed vindt. Leer de kleine dingen van het leven meer te waarderen.

Leer meer nee zeggen, waardoor u minder overvolle agenda heeft waardoor u meer rust heeft en de dingen kunt doen die u rust geven. Leer opkomen voor u zelf, het is belangrijk om uw grenzen aan te geven om duidelijk te zijn. Wanneer u de grenzen aanhoud komen er minder vragen. Doe waar u zich goed bij voelt.

Leer te kijken naar de dingen die goed gaan, en deze te benoemen voor uzelf, geeft het woorden en hiermee een goed gevoel. Het gaat goed en ik kan het. Blijf altijd positief denken en de positieve dingen benoemen om het overzicht te behouden. Elke keer dat het lukt is mee genomen, leg de grens niet te hoog voor u zelf, het is gelukt en houd u hieraan vast.