Wat is het

Voor de verschillende stemmingen is er vaak weinig zicht op hoe deze komen bij PTSS of bij autisme. De stemmingswisselingen hebben beide diagnose last van, hierdoor is het voor een persoon moeilijk het te zien, voor een ander is het moeilijk te herkennen en de uitingen zijn vaak hetzelfde. Beide diagnose kunnen door kleine dingen helemaal uit balans zijn.

Herkennen

Stemmingswisselingen kunnen bij beide ontstaan door triggers van geluiden of woorden, wanneer het te druk is, wanneer er te veel gedachten zijn. De stemmingswisseling kan in 1x omslaan of opgebouwd worden op een dag. Beide diagnose kunnen veel last hebben van buien op een dag. PTSS heeft stemmingswisselingen, hierdoor kan het boos zijn, hierdoor kan het veel last hebben van trauma gedachten, herbelevingen. De oorzaak van de wisseling heeft vaak te maken met hoog oplopende signalen, en gedachten die herinneren aan het trauma.

Bij PTSS is vaak de oorzaak trauma gedachten, het opnieuw ervaren van het trauma. Autisme kan last hebben van stemmingswisselingen en boos zijn maar komt door dingen die niet lukken of door verandering. Het boos zijn kan sneller worden gestopt door het gaan doen van iet anders, de persoon kan het makkelijker met rust laten. Bij autisme kan de oorzaak zijn meer zorgen, triggers, veranderingen.

Door onzekerheid van beide diagnose kan de stemming vaker omslaan. De persoon ervaart veel meer spanning en is meer nerveus door de onzekerheid. De persoon voelt zich onzeker en gaat meer twijfelen en kan faalangst hebben en meer verlegen worden, zich moeilijker durven te uiten, het kan zorgen voor frustratie. Bij PTSS is dit altijd gerelateerd aan trauma. Beide diagnose houden van duidelijkheid en voorspelbaarheid, wanneer dit niet het geval is kunnen beide diagnose hetzelfde reageren. De ene persoon raakt overprikkeld, de andere word boos, de andere word stil en verlegen. De personen kunnen door onverwachts langskomen in een bui raken.

Behandelen

Voor autisme en PTSS zijn beide stemmingswisselingen opgeschreven, deze zie er voor iemand buitenaf er hetzelfde uit. De persoon reageert boos of verstopt zich en wil alleen zijn. Voor een buitenstaander is het niet te zien of het signaal van autisme is of PTSS. Voor een persoon met PTSS voelt het heel ander dan met autisme in dezelfde stemmingswisseling.

Met autisme en PTSS moet u beide leren omgaan, de signalen kennen en begrijpen om te kunnen handelen in elke situatie. Het begrijpen hoe de signalen opkomen om ze steeds een stapje voor te zijn om stappen vooruit te kunnen zetten. De signalen van PTSS en autisme verschillen niet zo veel van elkaar, hierdoor zijn tips van autisme te gebruiken bij PTSS.

Gevolgen

De stemmingswisselingen zorgen bij beidde voor hoge signalen van buien in stress, spanning of angsten. Een persoon kan er veel last van hebben op de dag waardoor het veel stress of angst ervaart waardoor een persoon weinig durft of weinig contacten aangaat. Veel stappen kunnen hierdoor erg moeilijk worden.

Door onzekerheid van beide diagnose kan de stemming vaker omslaan. De persoon ervaart veel meer spanning en is meer nerveus door de onzekerheid. De persoon voelt zich onzeker en gaat meer twijfelen en kan faalangst hebben en meer verlegen worden, zich moeilijker durven te uiten, het kan zorgen voor frustratie. Bij PTSS is dit altijd gerelateerd aan trauma.

De wisselingen kunnen worden veroorzaakt door gedachten stromen, deze kunnen zeer snel door het hoofd gaan waardoor beide diagnose het gevoel van een vol hoofd hebben. De personen ervaren veel spanning en druk in het lichaam.

Plan

Hoe gaat u om met de stemmingswisselingen? Wat ervaart u van autisme en wat van PTSS? Wat is het verschil? Wat zijn signalen waaraan u het kunt herkennen? Wat zijn gedachten die vaak opkomen? Het is belangrijk een duidelijk beeld te hebben hoe stemmingswisselingen ontstaan en wat deze mer u doen. het is belangrijk om een signaleringsplan te maken aan de hand van de fase wind storm tornado en orkaan om te weten hoe u kunt handdelen en hoe u het kunt verminderen.

Lees over stemmingswisselingen bij autisme en PTSS om een goed beeld te krijgen wat u kunt verwachten en hoe het verloop zou kunnen zijn. Het lezen over de diagnose geeft meer duidelijkheid van de signalen en kan helpen bij het vinden van een oplossing. Praat met lotgenoten over de diagnose en vraag hoe hun dit aanpakken. Er zit wel degelijk een verschil tussen een stemmingswisseling van autisme en PTSS. De persoon ervaart het totaal anders, er kunnen ook heel andere dingen nodig zijn om te helpen. Voor beide diagnose geld dat een persoon liever niet word aangeraakt, een persoon te dichtbij staat. Heb begrip voor de diagnose en vraag wat u kunt doen.

De angst van autisme en de PTSS kunnen worden behandeld met trauma therapie. De angsten kunnen worden verminderd na een paar sessies waardoor er meer kansen kunnen zijn andere dingen weer op te pakken en verder te herstellen. Om minder last te hebben van de wisselingen is het belangrijk om een goede dagstructuur te hebben met voldoende activiteiten die kunnen zorgen voor afleiding zoeken en die u meer rust kunnen geven op een dag. Zorg voor relax momenten en een ademhalingsoefening.