Wat is het

Stress uit frustratie komt bij iedereen voor, zowel alleen als in een gezin. Personen met mentale problematiek hebben vaak al meer stress, waardoor er sneller frustratie kan ontstaan. Frustratie zorgt vaak alleen voor ellende en zorgt zelden voor een verbetering. Uit frustratie kan een persoon veel stress oplopen. De frustratie komt vaak door problemen die niet worden opgelost of worden uitgesproken en hierdoor worden opgekropt. Het is te lang niet verwerkt waardoor het in 1 keer word geuit of niet word geuit.

Stress uit frustratie kan door vele dingen veroorzaakt worden en voor iedere persoon heeft het een andere uitwerking, de ene persoon kan heel boos worden en de andere loopt weg uit een gesprek. Aan de hand hoe vaak de stress word veroorzaakt door frustratie kan een persoon lichamelijke klachten ontwikkelen. Door stress uit frustratie komen er op meerdere gebieden meer problematiek, hierdoor kan het dagelijks leven beperkt worden.

Wanneer een persoon frustratie ervaart broeit er al een hele tijd iets. Een persoon is vaak eerst geïrriteerd, daarna boos en daarna gefrustreerd. Stress uit frustratie is terugkerende stress, bij elke keer dat het gaat over het onderwerp of dat de persoon word gezien. Het roept gelijk herinneringen op. Stress uit frustratie uiten in boosheid of gedragsverandering, het over schreeuwen om het punt duidelijk te maken, zorgt vaak voor nog meer frustratie. Omdat het frustreert krijgt een persoon meer stress die hoger op kan lopen. Stress uit frustratie door onduidelijkheid, voor veel diagnose is onduidelijkheid een trigger, waardoor een persoon er een gehele dag mee bezig is en veel stress geeft

Herkennen

Gevoel, gedachten, emoties = Stress uit frustratie is het opkroppen van emoties of gevoelens over een gebeurtenis. De persoon kan of lukt het niet om deze te uiten waardoor er in een ruzie een explosie is. Het niet kunnen uiten van emoties of gevoelens in een relatie of contact zorgt vaak voor veel problematiek.

Stress uit frustratie door het niet kunnen loslaten en verwerken van gedachten, waardoor het vastzittende gedachten worden en er meer problematiek ontstaat. De persoon gaat meer piekeren en malen waardoor het hoofd meer vol aan voelt op een dag en de persoon minder rust heeft. Stress uit frustratie door uit zaken die een trauma hebben bezorgt. Het is de persoon aangedaan en dit geeft dagelijks veel stress en veel trauma gedachten. Het gevoel heeft niks te maken met de persoon of instelling maar vaak met een herbeleving of trauma.

Stress uit frustratie door het niet willen begrijpen van signalen over problematiek. Het blijven uitleggen maar geen gehoor krijgen. De persoon krijgt veel diagnose wat het onduidelijker maakt. Stress uit frustratie over rapporten door bijvoorbeeld onjuistheden. Door onjuistheden die niet worden veranderd, kan er in de mentale gezondheidszorg meer problematiek ontstaan. Stress uit frustratie over vooroordelen die er zijn voor personen met mentale problematiek. De problematiek kan niet of moeilijk besproken worden waardoor er taboe op heerst, hierdoor worden gevoelens emoties en gedachten veel opgekropt.

Stress uit frustratie wanneer het moeilijker is te solliciteren door een beperking of ziekte. Wanneer een persoon vaak word afgewezen om welke reden dan ook. Stress uit frustratie door geen gehoor te krijgen bij een mail, vraag of opmerking, die uitleg geven aan problematiek, waardoor problematiek niet word aangepakt. Stress uit frustratie door het niet op tijd komen op een afspraak, door altijd te laat te zijn. Iedereen heeft er een hekel aan en het gesprek begint geheel anders, maar toch zijn er vele die het doen. Stress uit frustratie door het nieuws, wanneer zaken niet geheel kloppen, het oneerlijk is, of er een sociaal media trending topic over ontstaat (groep A tegen groep B).

Stress uit frustratie kan worden aangepakt door zaken te verwerken en los te laten en deze bespreekbaar te maken. Zolang het niet is uitgesproken blijft het frustratie oproepen en veel stress geven. Stress uit frustratie word in de mentale gezondheidszorg vaak gezien als boos gedrag, hierdoor word de stress en de reden niet erkent. Hierdoor is de problematiek niet bespreekbaar en blijft het frustratie. Vaak voelt een hulpverlener zich op de teentjes getrapt wanneer het word aangeven of word er geen gehoor aangegeven.

  • Fase 1 het is belangrijk om inzicht te krijgen wat stress met u doet, hoe u het voelt opkomen en wat signalen zijn als het te hoog is als frustratie. Door meer inzicht en meer oplossingen kunt u het niveau verlagen en verbeteren.
  • Fase 2 opletten dat het niet door schiet naar Fase 3. Het is belangrijk meer controle te krijgen over de frustratie. Door te gaan relaxen, hiervoor is veel inzicht nodig om de code weer naar Fase 1 te krijgen.
  • Fase 3 Een persoon met veel frustratie zit in een crisis. De persoon heeft weinig tot geen controle over het gedrag, gevoel, gedachten en emoties. De persoon heeft hulp nodig en komt hier niet zelfstandig uit.

Gevolgen

Stress uit frustratie kan zorgen voor stemmingswisselingen die langer aan kunnen houden en kunnen overgaan in buien. Een persoon kan door de frustratie van 0-100 in een paar seconde. De stemmingswisselingen en buien kunnen dagelijks terugkomen. Stress uit frustratie door negatieve uitingen komt voor een persoon over als minderwaardig, geen begrip of respectloos gedrag. De persoon kan hierdoor moeilijker zich zelf zijn. Stress uit frustratie kost alleen maar energie, een persoon is vaak meer vermoeid.

Stress uit frustratie zorgt voor meer piekeren en malen omdat het probleem niet word opgelost, hierdoor is de kans groot dat er slaapproblematiek en voedingsproblematiek ontstaat. Hierdoor slaapt een persoon minder en is meer prikkelbaar op de dag. Hierdoor is er meer frustratie en meer stress. Stress en voeding gaan vaak niet samen waardoor het voedingspatroon veranderd. Stress uit frustratie kan zorgen voor traumatische ervaringen en kan een persoon een trauma van oplopen. Door geen gehoor te krijgen of geen oplossingen terwijl een persoon er alles aan doet, zorgt voor een omgedraaide wereld. Stress uit frustratie door vastzittende gedachten kunnen zorgen dat een persoon sneller een depressie oploopt, meer thuis komt te zitten en minder deel kan nemen aan de samenleving.

Stress uit frustratie kan ervoor zorgen dat een persoon zich niet meer gaat uiten of er niet meer over spreekt. Hierdoor gaan sociale contacten verminderen en is er en grotere kans op een sociaal isolement. Stress uit frustratie kan het zelfbeeld en het zelfvertrouwen verlagen. Een persoon die voor zich zelf op komt kan de strijd aan met de frustraties. Bij mentale problematiek is dit vaak lastiger.

Stress uit frustratie kan zorgen voor lichamelijke klachten zoals hartklachten, hoofdpijnen of longproblematiek. De pijnklachten kunnen langer aanhouden als de stress niet wilt zaken. Hoe meer stress een persoon heeft hoe meer pijnklachten er zijn. Stress uit frustratie kan zorgen voor meer somberheid en depressie klachten. Hierdoor is een persoon meer somber gestemd over de dag waardoor er meer mentale problematiek ontstaat.

Stress uit frustratie kan ervoor zorgen dat een relatie op het spel komt te staan, door regelmatig ruzie of door gedragsverandering. Stress uit frustratie kan ervoor zorgen dat een persoon word beperkt in het functioneren in het dagelijks leven. Wanneer er geen gehoor word gegeven aan de problematiek is een persoon meer bezig met het zoeken naar een juiste therapie dan met het oplossen van de problematiek. Hierdoor lopen de signalen alleen maar op zonder er beter te mee leren omgaan. Stress uit frustratie door onduidelijkheid, kan zorgen dat een samenwerking minder goed lukt, er veel vragen onbeantwoord blijven en er meer negatief word gedacht over het nut.

Plan

Het is belangrijk om alles te bespreken en het niet op te kroppen om een zo rustig mogelijk leven te kunnen hebben. Door erover te praten zijn oplossingen mogelijk, door het op te kroppen komt er alleen meer problematiek. Een goede relatie is gebouwd op een goede communicatie. Het is belangrijk meer inzicht te krijgen in het gevoel achter de stress en wat dit met u doet, maak hiervoor gebruik van de code wind storm tornado en orkaan maar een duidelijker beeld te krijgen van de fase van de stress, de gevolgen wat dit voor u gezondheid kan hebben en de mogelijke oplossingen om buien te voorkomen.

Wat is de reden van de frustratie? Wat maakt het zo erg? Waar in het punt? Wat kunt er zelf aan veranderen om het te verminderen? Houd een dagboek bij met de gedachten, overzichten schema en stress, hierdoor krijgt u een goed beeld van de frustratie en de stress van u zelf. Maak hiervoor gebruik van het 5g schema. Sport zoveel mogelijk de frustratie van u af, door zeer actief te bewegen waardoor het lichaam meer rust vind en het minder hoog oploopt. Zorg voor dagelijks relaxen door ademhalingsoefening of door gedachten van u af te schrijven of te schilderen.

Zet uw frustratie op papier, maak er een brief van en stuur het naar de persoon of instantie, maak er een klacht van. Bekijk welke mogelijkheden er zijn om het juridisch aan te pakken. Alleen door praten en het ui te spreken kan de frustratie om dingen verminderen. Door er over te zwijgen word frustratie groter. Het is belangrijk actie te ondernemen.