Te grote emoties

Wat is het

Hulpverleners geven vaak aan dat iets te groot is, het is te moeilijk of te groot om aan te pakken. Het kan voor een persoon naar overkomen om het te horen. Te grote emoties kunnen aan veel dingen liggen, het is te vaag wat het inhoud, hoe een hulpverlener het ziet, en wat er precies word bedoeld. Te grote emoties kan van alles betekenen, het geeft niet aan of de oorzaak een trigger is? Een nare gebeurtenis? Het verloop van het leven? Meer hooggevoelig?

Wat zijn te grote emoties? Als een persoon in rouw is kan emoties zeer groot zijn, de ene persoon huilt meer als de andere persoon. Wanneer is het normaal dat een persoon meer emoties heeft en wanneer is het voor een diagnose? Het geeft een onduidelijk beeld “te”, de oorzaak van rouw is logisch met hoge emoties, maar als een persoon een bui heeft is het een diagnose.

Te grote emoties, is dan niet gepast, wanneer zijn emoties wel gepast en wie bepaald hoeveel emoties gepast is? Het heeft veel te maken met hoe vaak het voorkomt, hoe hevig de emoties zijn, wat er gebeurt in de emoties. Emoties van boosheid worden vaak minder als gepast gezien dan tranen. Bij boosheid word weggelopen, bij tranen iemand getroost.

Te grote emoties, is er dan een grens in wat gewone emoties zijn en die te groot zijn? De ene persoon heeft sneller emoties als een andere persoon, hierdoor zou de ene persoon “normale” emoties hebben en de persoon die snel emoties heeft “te”. Er is geen basis persoon of basis emotie dit is goed en daarboven of eronder niet. Er is niks om mee te vergelijken.

Aan te grote emoties worden diagnose gehangen zoals borderliner. De diagnose is een grote diagnose, het zegt heel wat als het word gesteld, er is dan niet verder gekeken naar de oorzaak van te veel emoties, maar het word bestempeld. Wanneer de oorzaak duidelijk in beeld is kan er hieraan worden gewerkt waardoor te kan afvallen en de diagnose niet van toepassing is. Een persoon kan meer emoties hebben als het een trigger heeft gehad, de persoon ervaart hoge signalen wat zorgt voor een stemmingswisseling, deze kan de emotie vergroten en in stand houden. De emoties zijn moeilijk onder controle te houden.

Te grote emoties, te complex, te lastige vragen, te veel vragen, en nog vele andere krijgen personen vaak te horen. Dit kan ervoor zorgen dat een persoon steeds meer gaat twijfelen aan het eigen kunnen, alles is te, er is niks goed. Het zorgen voor onzekerheid en weerstand naar hulp. Te geeft het gevoel van niet begrepen worden, te is een woord wat geen duidelijkheid geeft, te is minder hulp krijgen of minder inzet. Te zorgt voor meer weerstand, frustratie, zorgen. Te zorgt dat er geen stappen kunnen worden gezet. Te zorgt voor meer afstand tot herstel.

Gevolgen

Te grote emoties -> te rustig, in beide gevallen krijgt een persoon niet de juiste hulp. Te veel emoties zou neer komen of veel boos of verdrietig. Te rustig komt neer op te stil, niks aan de hand. Hierdoor word in beide gevallen niet de juiste emotie gezien. Het kan frustratie oproepen als een persoon het voor de zoveelste keer uitlegt. Te kan zorgen voor minder zelfvertrouwen, een verdraaid zelfbeeld, onzekerheid, negatief denken, er alleen voor staan, geen begrip voor de situatie, geen gehoor bij de problematiek, niet begrepen worden in de ernst van het probleem, gevoel van meer oordelend dan helpend.

Te geeft het gevoel van overdrijven, zo er is het toch ook weer niet, ik kan nog van alles, ik ben toch niet te? Het kan veel vragen oproepen bij de persoon, waarom te? wat houd te in? wat het ik dan wat te is? Het zegt vrij weinig over de signalen die een persoon ervaart waardoor het word gezien als te. Te grote emoties kunnen ervoor zorgen dat een persoon minder contacten heeft met andere, door de emoties en stemmingswisselingen gaat het contact vaak achteruit. Dit kan ervoor zorgen dat een persoon meer gaat vermijden een persoon kan hierdoor in een sociaal isolement komen en meer mentale problematiek oplopen.

Te grote emoties geeft aan dat er niet is ingezet de emoties zo klein mogelijk te houden, de persoon te leren om te gaan met de emoties. Het geeft aan dat de persoon geen weg heeft gevonden in het omgaan met de emoties en dit laag te houden. De persoon heeft te weinig kennis van de eigen emoties. Te grote emoties kan worden gezien als complex, complex geeft vaak aan dat er te veel is, het te moeilijk is, dat de persoon te anders is. Het geeft aan dat een persoon vaak niet verder geholpen word, complex is lastig en hier is vaak een minimale vergoeding voor hulp.

Plan

Groot is een mening van een persoon, de ene vind een aardbei groot een ander een avocado, er zijn vele meningen over groot. Groot zegt niks over de situatie, hoeveel last een persoon ervan heeft. Groot geeft aan dat het veel is, maar veel hoeft niet te zeggen onmogelijk om aan te pakken. Groot zorgt voor onduidelijkheid, het staat op de laatste fase of is het de fase ervoor? Te grote emotie, maar als ik rustig ben is het ook niet goed. Als ik rustig zeg dat ik bos ben komt het niet over, uit ik de boosheid is het niet goed. Ik doe het dan eigenlijk nooit goed. Als ik te rustig ben zien ze de signalen niet, als ik te veel emoties heb luisteren ze niet, in beide gevallen moet ik het zelf oplossen.

Te grote emoties kunnen weinig mensen iets mee, wat is te en wat is dan goed? Het geeft geen duidelijk beeld van de ernst van de emoties of hoe vaak deze opspelen. Het geeft niet aan wat de oorzaak is, zijn er veel dingen gebeurt of heeft het een nare ervaring gehad? Het kan zijn dat de emoties samenhangen met gedachten die nog niet verwerkt zijn waardoor emoties hoger opspelen. Het hebben van grote emoties kan komen door het meer los gaan laten van een situatie, het gaan verwerken, de emoties zijn tijden weggestopt en komen er nu uit, door het wegstoppen waren ze er niet en nu komt het in alle hevigheid op, de persoon kan er moeilijker een balans in houden.

Wat maakt dat u veel emoties heeft? Wat is de oorzaak van de emoties? Wanneer heeft u er veel last van? Wat maken de emoties los? Wat zijn gevolgen van de emoties? Het is belangrijk om een duidelijk beeld te hebben van wat de oorzaak is van de emoties als deze komt door een situatie, kunt u het als traumatisch hebben ervaren en kunt u dit laten behandelen met traumatherapie. Emoties hebben veel te maken met dingen die niet zijn verwerkt, die een persoon triggeren en bezig houden, zoals vastzittende gedachten of meer piekeren. Het is belangrijk de gedachten te gaan verwerken en los te laten om meer rust te vinden waardoor emoties niet zo snel oplopen. Door de gedachten van u af te parten, te schrijven, te sporten, te tekenen.

Te grote emoties vallen vaak onder orkaan, de persoon zit in de laatste fase. Het is belangrijk om een fase terug te gaan naar tornado, het is belangrijk te weten hoe u dit kunt doen om later naar storm en wind te kunnen. Het is belangrijk om een signaleringsplan te maken om deze fase te voorkomen. Te grote emoties zijn er om van te leren, door te kijken hoe ze opkomen, hoe het voelde, wat punten zijn die u kunt erkennen. Door er een duidelijk beeld van te maken hoe het is verlopen kunt u dingen veranderen, om het eerder aan te pakken, zodat het niet zo hoog oploopt.

Te grote emoties kunnen afnemen door een actieve sport, waar u veel in beweging bent, zoals boksen of karate, de laatste is ook goed voor het onder controle krijgen van emotie, het sen zijn, en de rust vinden in de oefeningen. Wanneer u gaat boksen kunt u alle emoties kwijt in het slaan en schoppen tegen een bokszak. Het letterlijk uitleven met boksen laat u emoties snel zakken, door het regelmatig te doen, kunt u meer balans aanbrengen.

Te grote emoties, kunnen verminderen door meer balans aan te brengen in het dagelijks leven door een goede dagstructuur. Door voorbereiden op dingen die gaan komen of moeten gebeuren. Door te weten wanneer emoties opkomen en hoe deze opkomen, door direct actie te nemen bij de eerste signalen. Door een dagactiviteit waar u minimaal 5 uur per dag mee bezig bent, wat zorgt voor voldoening, voor positief gevoel.